De Kinderen van Moeder Aarde – “Wij Kwamen voor Gaia” – 30 Augustus 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

De dingen zijn nu echt aan het opwarmen, “heet”. Alles dat je nu kunt doen is je vasthouden en wachten. Natuurlijk, is het een actief wachten, aangezien wij in onophoudelijk contact zijn met de hogere frequenties van Licht die iedere dag steeds meer lijken te versnellen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Dan plotseling, schijnt het dat de verbinding stopt – dan is het aan — dan is het uit. Deze ervaring is gelijkaardig aan een kortsluiting, of een lamp die niet helemaal goed in het stopcontact ingeplugd is.

Ja, dat is het. Wij hebben nog niet volledig ons bewustzijn in de multidimensionale krachtbron voor ons Aarde voertuig ingeplugd. Deze “krachtbron” is ons multidimensionale bewustzijn, onze hogere dimensionale ZELF, en de kern van onze planetaire Moeder, Gaia.

Als wij “inpluggen” op onze multidimensionale kracht, ontdekken wij dat we door de illusies van de 3D heen kunnen kijken. In feite, dat wat zo belangrijk was voor onze fysieke lichamelijke werkelijkheid wordt getransmuteerd in/naar dat wat in toenemende mate belangrijk is in onze Lichtlichaam werkelijkheid.

Wanneer wij uit de 3D vandaan knipperen, is het vaak omdat wij net in het portaal doorheen de 3D knipperden en in/naar Gaia’s Lichtplaneet. Dan, zijn het componenten van onze fysieke wereld die in en uit onze gewaarwordingen knipperen.

Concepten zoals tijd, polariteit, opeenvolging, worden waargenomen als de disoriëntaties van de derde dimensionale werkelijkheid. Terwijl de golf van het hogere bewustzijn bereden wordt, wordt dat wat eens het “normale, fysieke leven” was gebalanceerd door een innerlijk weten dat “iets ECHT belangrijks aan het gebeuren is”.

Daarom, kunnen wij wachten. Voor diegenen van ons die Aarde voertuigen gedurende vele decennia vastgehouden hebben, is wachten vanzelfsprekend, en wij hopen alleen dat ons Aarde voertuig zich bij het feest van deze dimensie aan kan sluiten, alsook bij die van de hogere dimensies.

Alleen diegenen die geduld hebben geleerd waren in staat om gedurende decennia na decennia en teleurstelling na teleurstelling op dit pad te blijven. Gelukkig, beseffen wij dat het goed uitgewerkte plan voor de Derde Wereldoorlog zich NIET in ONZE versie van werkelijkheid voordeed.

Omdat wij de meest duistere van de duistere tijden overleefden, toen Gaia’s waarachtige bestaan ernstig bedreigd werd, kunnen wij de nevenligging van het licht van dit NU voelen. Het Licht dat wij nu voelen is gevuld met Onvoorwaardelijke Liefde.

Het concept van Onvoorwaardelijke Liefde is ZEER nieuw voor de massa’s, en vele mensen hebben er nog steeds geen kennis van. Onvoorwaardelijke Liefde is de creatieve kracht van het Multiversum. Het feit dat steeds meer mensen bewust Onvoorwaardelijke Liefde ervaren, omhelzen en projecteren, WETEN wij dat iets dat zeer belangrijk is zich voordoet.

Wij vragen onze hogere gidsen om uit te leggen wat er gebeurt, en zij herinneren ons eraan dat WIJ de scheppers van onze werkelijkheid zijn. Sommigen van ons zijn gereed voor die verantwoordelijkheid, maar veel te veel zijn dat niet. Sommigen van ons weten dat wij altijd de scheppers van ons leven geweest zijn, maar dat concept was ver voorbij de bekwaamheid van de massa’s om te begrijpen.

De mensheid werd goed getraind om “de leider te volgen,” zelfs als zij het niet met die leider eens waren. In feite, werden zeer kwaadaardige leiders gevolgd en waren de consequenties extreem. Nu, moeten we aan Gaia denken, we moeten aan onze Planeet denken.

Ons bewustzijn breidt zich uit voorbij het 3D concept dat wij “slechts mensen” zijn. Wij herinneren ons onze bezoeken aan onze Sterrenschepen en aan andere Thuiswerelden. “Het was slechts een droom,” zeggen we als we wakker worden. Maar de droom zal niet weggaan.

We beginnen steeds meer mensen te ontmoeten die vreemd vertrouwd zijn, hoewel we weten dat we hen nog nooit eerder gezien hebben. Ook, ontdekken we verborgen talenten waarvan we nooit geloofden dat we die zouden kunnen bezitten.

We eten heel anders, werken anders, denken anders en voelen anders en voelen alsof daar deze andere versie van ons ZELF is dat door ons aanwezig zijn heen fladdert, en dan voor dagen weg is. Waar gaat dit visioen naartoe wanneer het “uit” onze aandacht is?

De waarheid is, dat WIJ in en uit de hogere werkelijkheidsfrequenties fladderen. Wij herinneren ons ook voorbije, parallelle en gelijktijdige werkelijkheden die in de hoek van onze ogen voorbij vliegen. Kunnen wij in deze werkelijkheden springen, of zijn we daar al?

Dan vragen wij, “als wij al in het HIER van die werkelijkheid zijn, dan wie is degene die deze werkelijkheid waarneemt. Zijn wij degene IN die werkelijkheid OF zijn wij degene die deze werkelijkheid waarneemt. Ook, is er een verschil?

Al onze toetsstenen van tijd, ruimte en opeenvolging worden vergeten in onze voortdurende zoektocht om terug te keren naar het NU waarin wij ÉÉN zijn. Hoewel onze fysieke wereld hetzelfde schijnt te zijn, komen willekeurige momenten van Eenheid in ons besef.

Wij zijn er niet zeker van wat, wie, waar of wanneer wij verenigen. Echter, dat wat eens totaal afgescheiden was is nu langzaam aan het vermengen met dat wat ÉÉN aan het worden is. Op de één of andere manier weten wij dat als wij teveel met ons 3D brein denken we nog steeds ons besef van deze uitbreidende gewaarwordingen/inzichten zullen verliezen.

We hebben veelvoudige verhalen gehoord van waar we naar toegaan, maar we hebben geen gevoel van ervan weg te bewegen, behalve in onze keuzes. Als we nauwkeurig naar onszelf en de wereld kijken, kunnen wij zien dat er minuscule veranderingen zijn richting een nieuwe, uitgebreide versie van werkelijkheid.

Tegelijkertijd, lijken er zeer “luidruchtige” stappen achterwaarts te zijn, welke als een “haak” lijken te zijn om onze aandacht weg te halen van onze nieuwe ervaringen van het leven. Of zijn het onze ervaringen van het “nieuwe leven”. Deze ervaringen zijn in feite niet “nieuw,” maar dat wat eens zeldzaam was, wordt steeds meer alledaags/gewoon.

Veranderingen doen zich in ons lichaam voor, hetgeen tegelijkertijd uitputtend en verkwikkend is. Onze lichamen zijn uitgeput met het geploeter van het herhalende 3D werk en illusie. Binnenin datzelfde NU begint onze Kundalini zich te roeren binnenin onze ruggenwervel en komen hogere inzichten/gewaarwordingen online in ons dagelijkse leven.

“Heb je de sterrenschepen gezien?” en “Ik droomde vannacht dat ik op het Schip was” worden een onderdeel van ons “normale leven”. In feite, wordt de ascentie zelf “normaal” onder diegenen die gereed zijn om de Nieuwe Wereld te omhelzen die zich om ons heen aan het ontwikkelen is.

Meer belangrijk, beseffen wij dat ascentie NIET alleen maar voor de mensheid is. Ascentie is voor GAIA. Gaia, en Haar Aarde lichaam, zijn aan het transmuteren in/naar de vijfde dimensie. Gaia, de grote moeder die Zij is, zal haar mensen kinderen niet achterlaten, hoewel heel veel van deze kinderen Haar blijmoedig achter zouden laten.

Zijn wij onder de groep mensen die gewoonweg willen “maken dat ze wegkomen” en bereid zijn om hun rommel achter te laten voor iemand anders om het op te ruimen? Of, zijn wij de liefdevolle kinderen die zich herinneren hoe onze moeder voor ons zorgde, en dat wij Haar NIET in de steek zullen laten.

Gaia heeft op Haar mensen gewacht om zich hun werkelijke ZELF te herinneren voordat zij terugkeert naar haar vijfde dimensionale comfort “zone van bewoning”. Zijn wij, de mensen die op de Aarde geleefd hebben, bereid om zorg voor onze Moeder te dragen, net zoals zij zorg voor ons gedragen heeft?

Er zijn velen die zich niet voor kunnen stellen dat een planeet een levend wezen is. Maar deze zijn de verlorenen die zich niets van hun werkelijke ZELF kunnen herinneren. Zelfs de “Macht Over Anderen” mensen hadden een moeder. Behandelen zij hun menselijke moeder op dezelfde manier als dat zij hun planetaire moeder behandelen?

Gaia heeft gewacht op deze “verloren kinderen” om naar hun besef van ZELF terug te keren. Nu, moet de vernietigende kracht van deze verlorenen genezen worden aangezien Gaia diepgaand verwond werd door de vernietigende krachten van dezen die geleefd hebben met de “macht over anderen”.

Gelukkig zijn veel mensen teruggekeerd naar hun eigen “kracht/macht binnenin”. Deze kinderen van Gaia wensen om hun Moeder Planeet te zegenen en te genezen die hen voorzien heeft van een thuis waarop zij zich hun ware Multidimensionale ZELF zouden kunnen herinneren.

Daarom, zullen wij, de kinderen van Gaia, NIET terugkeren zonder onze moeder planeet. Wij, de kinderen die geleerd hebben om Onvoorwaardelijk Lief te hebben en zich hun Multidimensionale ZELF herinneren, WETEN dat wij de oneindige wijsheid, de multidimensionale kracht en Onvoorwaardelijke Liefde hebben die noodzakelijk zijn om onze Moeder Aarde te genezen.

Daarom, ZULLEN wij Haar genezen! Omdat onze versie van de Aarde werkelijkheid gestadig transmuteert in/naar de hogere vierde en vijfde dimensionale resonantie, is de kracht van de gedachte vormen die WIJ met onze gedachten en emoties creëren immer aan het uitbreiden.

Met de kracht van onze gedachten, onze emoties, onze intenties, decreten en meditaties kunnen WIJ onze aangeboren genezende bekwaamheid gebruiken om Gaia te helpen Haar Planetaire Zelf te genezen. Net zoals wij geleerd hebben om onszelf te genezen, anderen te genezen, Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te sturen in/naar onze eigen gekwetste plaatsen, kunnen wij ONZE genezende kracht in/naar Gaia’s gekwetste plaatsen sturen.

Sluit je alsjeblieft bij ons aan, de loyale kinderen van Gaia, terwijl wij samen als ÉÉN werken om onze Moeder Aarde te genezen. “Wat kan ik, als slechts één persoon, doen?” vraag je. “Wij verzamelen vele personen in/naar de ENE intentie van het genezen van onze gewonde/gekwetste planeet.”

Als jullie op het Internet kijken, zullen jullie ontelbare artikelen en websites vinden over de genezende kracht van de meditatie voor ons menselijke lichaam. Echter, wij mensen zijn van dezelfde elementen van ether, aarde, lucht, vuur en water geconstrueerd als onze planetaire moeder.

Daarom, als wij onszelf met onze eigen innerlijke krachten kunnen genezen, kunnen wij ook onze planeet genezen. Dus, zullen wij als kleine groepen werken die zich ook samenvoegen in grotere groepen via Webinars, om allen hetzelfde te doen op vele verschillende plaatsen en tijdzones om onze Moeder Aarde te genezen.

Wij nodigen de mensen uit van over Gaia’s gehele globe om zich samen aan te sluiten in “Planetaire Eenheid”. Voor het meest, zo niet alles, aangaande de schade welke Gaia aangedaan werd door de mensheid. Op dezelfde manier zoals een Dokter niet degene is die de patiënt schade berokkende, zijn diegenen die Gaia genezen niet degenen die Haar schade berokkenden.

Omdat wij de terugkeer van onze vijfde dimensionale en daaraan voorbij bewustzijn, onze multidimensionale wijsheid omhelzen, komt macht/kracht en Liefde online in ons dagelijkse leven. Wij hebben geleerd dat wij geopende portalen zijn die een Aards voertuig namen om onze eigen hogere dimensionale energiegebieden in ons Aarde voertuig te trekken en naar buiten de wereld in om anderen te helpen.

NU, wordt er een beroep op ons gedaan om onze planeet te helpen. Wij zijn NU in staat om die Klaroen Oproep te beantwoorden omdat ons bewustzijn zich uitgebreid heeft:

  • Van Persoonlijke Bewustzijn naar-
  • Groepsbewustzijn naar-
  • Gemeenschapsbewustzijn naar-
  • Staatsbewustzijn naar-
  • Nationaal Bewustzijn naar-
  • Continentaal Bewustzijn naar-
  • Hemisfeer Bewustzijn naar-
  • Planetair Bewustzijn en daaraan voorbij…

Binnenin ons Planetaire Bewustzijn zullen wij als ÉÉN dienen om onze Moeder Aarde te helpen. En met onze uitgebreide multidimensionale bewustzijn kunnen wij op veelvoudige niveaus binnenin het NU werken om alle duisternis van Gaia op te ruimen.

Vandaar dat, wij onze gebieden op zullen ruimen op het niveau van de elementen van ether, aarde, lucht, vuur en water. Wanneer voltooid, zullen wij elkaar in de Kern van Gaia ontmoeten om Haar met de Transmutatie van haar kern en de Hoeksteen Kristallen te helpen.

We zullen in het NU van de instructies werken die wij van ons eigen Multidimensionale ZELF ontvangen die in eenheid werkt met de andere leden van onze kleine groep. Wij zullen dan vermengen met de ENE samenhangende, internationale groep.

“HOE zullen we dit doen?” vragen wij aan onze Multidimensionale ZELVEN.

“Dat weten wij niet,” antwoorden zij. “JULLIE hebben het nog niet gecreëerd.”
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-kinderen-van-moeder-aarde-wij-kwamen_31.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later