De Jeruzalem Knuffel en de Venusovergang

0
Luister naar dit Artikel

Het doel van de zogenoemde ‘Jeruzalem Knuffel’ op 3 en 4 juli is de bevordering van vredige ervaringen, een leven van vrijheid en vreugde voor alle mensen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De ‘Jeruzalem Knuffel’ zal zich richten op liefde, respect en eenheid voor iedereen. De deelnemers strekken zich uit langs de muren van de Oude Stad, houden elkaars hand vast en zingen en mediteren voor vrede en respect voor de gehele mensheid.

We kunnen ons afvragen wat het effect is van het einde van de dominantie langs de planetaire middellijn en hoe de relaties tussen de verschillende religies in het Midden-Oosten zullen veranderen. Alle drie de Abrahamitische religies hebben hun oorsprong in de dualiteit van de Nationale Onderwereld.

Nu de dominantie die tijdens de Nationale Onderwereld werd geïntroduceerd ten einde komt is de verwachting dat de antagonistische scheiding tussen de religies komt te vervallen. Dit is een belangrijke stap in de richting van vrede op Aarde. Het meeste geweld en de meeste oorlogen en conflicten tijdens de Galactische Onderwereld zijn reflecties van onenigheid tussen de islam en andere religies.

Het gebied waar de scheidslijn tussen de drie religies het meest duidelijk is wordt gemarkeerd door de stad Jeruzalem en met name de Oude Stad. Niet alleen heeft de Oude Stad onzichtbare grenzen die aangeven waar aanhangers van elk geloof mogen komen, in sommige gevallen worden Palestijnen en joden ook door fysieke muren van elkaar afgescheiden.

Berlijnse Muur

De scheiding tussen Oost en West is de laatste 5.000 jaar een belangrijk thema geweest. Het bewustzijnsveld van de Nationale Onderwereld creëerde een polariteit tussen het westelijk en oostelijk halfrond. De zevende dag van de Planetaire Onderwereld leidde tot de val van de Berlijnse Muur en het einde van de Koude Oorlog.

De religieuze polariteit intensiveerde echter tijdens de Galactische Onderwereld. Zelfs nu er grote politieke verschuivingen zijn in het Midden-Oosten, Tunesië, Egypte en verschillende andere Arabische landen lijken er geen stappen te worden ondernomen om de spanningen tussen de Abrahamitische religies te verminderen.

De gewoonten van de Arabieren in Jeruzalem hebben hun oorsprong in het Oosten terwijl de joden meer op het Westen gericht zijn. Het jodendom en het christendom zijn westers, terwijl de islam vanwege de gewoonten en verspreiding in de wereld kan worden gezien als oosters. Jeruzalem is dus niet zomaar een stad en het valt te bezien of de muren van de stad net zoals in Berlijn gaan vallen als gevolg van de verschuivende polariteiten van bewustzijn van de achtste en negende golven van de Mayakalender.

Microkosmos

Jeruzalem is één van ’s werelds oudste steden met een geschiedenis als heilig centrum voor verschillende religies. De stad dient als belangrijke microkosmos op onze planeet en in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat er vrede in de wereld is wanneer er vrede is in Jeruzalem en vice versa. Wanneer de diepgewortelde culturele, nationale en religieuze verschillen in Jeruzalem kunnen worden overstegen is hetzelfde overal ter wereld mogelijk.

Het idee achter de Jeruzalem Knuffel is dat het pad naar vrede wordt bereikt middels de expressie van liefde voor de Oude Stad. De Jeruzalem Knuffel is bedacht door Dvora Pearlman en Rob Schrama en vindt plaats op het middelpunt van de vierde dag van de negende golf van de Mayakalender.

Enerzijds kun je fysiek aanwezig zijn om deel uit te maken van de Knuffel maar we kunnen er ook een wereldwijde gebeurtenis van maken door op meerderen plaatsen cirkels te creëren. Tijdens de Jeruzalem Knuffel dit jaar, maar ook volgend jaar tijdens de Venusovergang, kunnen we dergelijke wereldwijde medicijnwielen creëren door ze te veranderen in cirkels van knuffels. Deze cirkels kunnen vervolgens gebieden omvatten waar afscheiding nog sterk aanwezig is.

De Jeruzalem Knuffel tijdens de Venusovergang van 6 juni 2012 wordt mogelijk een baken van licht waar de mensheid naar op zoek is en in het bijzonder voor zij die het eenheidsbewustzijn van de negende golf manifesteren. Wellicht wordt dit één van de grootste gebeurtenissen ooit waarbij we vieren dat we besloten hebben nooit meer terug te keren naar de oude tijd van conflicten.

Bron: Calleman.com

Verwant artikel: Negende golf: Loslaten van controle en overheersing

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later