De invloed van TV op ons bewustzijn

0
Luister naar dit Artikel

We zijn ons bewustzijn aan het verruimen, zodat we verder kunnen kijken dan wat ons dagelijks door de reguliere media aangeboden wordt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wat er in de reguliere media aangeboden wordt, zorgt ervoor dat we weg worden gehouden van items zoals buitenaards contact, je zelf-herstellend vermogen en de genezende kracht van gezonde voeding.

Dit gebeurt omdat veel bedrijven niet meer zouden kunnen bestaan als men massaal op de hoogte is van deze kennis. Denk maar aan de farmaceutische industrie.

Er is onderzoek gedaan door het centrum voor cognitieve vrijheid en ethiek waaruit blijkt dat televisie één van de meest effectieve instrumenten is, naast alcohol, om het bewustzijn en de kritiek van de massa te onderdrukken.

Wanneer je TV kijkt, blijkt dat de hersenactiviteit van de linker hersenhelft overschakelt naar de rechter. Feitelijk wijzen experimenten uit dat wanneer mensen televisie kijken, de rechter hersenhelft twee maal actiever is dan de linker. Dit kan als een neurologische afwijking worden gezien.

Onze linker hersenhelft vormt het kritieke gebied dat binnenkomende gegevens analyseert, organiseert, en vooral beoordeelt. Het rechter hersengebied behandelt de binnenkomende informatie volledig kritiekloos. Het is niet in staat de binnenkomende informatie te coderen of te decoderen in onderdelen van informatie. Het menselijk onderscheidend vermogen wordt daardoor dus geblokkeerd.

Wanneer een mens televisie kijkt, lijkt het alsof het brein langzaam tot stilstand komt, waarbij relatief lage alfa-golven te zien zijn op het EEG. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het beeldschermlicht dat geproduceerd wordt via de kathode-lichttechnologie in het televisietoestel. Dit zorgt voor een verhoogde staat van ontvankelijkheid, waardoor alle informatie die door de reguliere media gecommuniceerd wordt, goed opgenomen kan worden.

Deze overschakeling van het menselijke brein brengt ook een stroom natuurlijke lichaamsopiaten op gang. Activiteiten van het menselijk lichaam die ervoor zorgen dat deze endorfines vrijkomen in het lichaam zijn over het algemeen activiteiten die verantwoordelijk zijn voor gewoonte-gedrag.

Het TV-kijken zorgt er niet alleen voor dat het endocrien systeem in het menselijk lichaam een dosis endorfines in het lijf brengt, maar het zorgt er ook nog eens voor dat het de neurologische activiteiten in het lichaam verplaatst naar de lagere hersengebieden die zich richten op basisbehoeften en overleving, waardoor je bewustzijn weggehouden wordt van belangrijkere zaken die zich buiten ons huis bevinden.

Naast de neurologische effecten is TV ook schadelijk voor het zelfbeeld doordat men het gevoel kan krijgen zich te moeten conformeren aan een bepaalde standaard op het gebied van uitelijk vertoon. Televisie heeft er ook voor gezorgd dat er een cultuur heerst waarin angst de hoofdrol speelt. Er wordt immers constant ingewerkt op de sensaties.

Bron: Wanttoknow.nl

Verwant artikel: Denkwijze van de goedgelovige massa uitgelegd

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later