De innerlijke resetknop leidt naar de Nieuwe Mens

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

We zijn nog altijd bezig met het integreren van de energieën van de recente lente-equinox waarna velen in een diep proces verwikkeld zijn geraakt waarin niets goed voelt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De equinoxen zijn nooit makkelijk, maar deze recente periode van integratie is wellicht extra moeilijk. We moesten extra waakzaam zijn om ons niet te verbinden met energieën van angst, depressie, frustratie en hopeloosheid die door de ether bewegen.

In maart konden we voelen hoe de druk werd opgebouwd. We werden uitgerekt tot onze volledige capaciteit. De kosmische katapult trok ons langzaam naar achteren om ons in onze nieuwe levens af te vuren. We konden het geluid van het gespannen elastiek om ons heen horen en net toen we ons mentaal hadden voorbereid om in de stratosfeer te worden afgevuurd knapte het elastiek en vielen we met ons gezicht in de modder (met dank aan Saturnus en Mercurius).

Het is weer tijd om naar binnen te keren. Op een bepaald niveau zijn we er klaar voor om onze energie naar buiten toe te keren maar tegelijkertijd zijn we er zo moe van dat we een puinhoop zijn. We zijn strijders, dat staat buiten kijf. Maar wat hebben we aan die innerlijke kracht wanneer we nog niet eens naar het postkantoor kunnen zonder een dutje te doen?

We bevinden ons nog altijd in het geboortekanaal en de weeën bereiden ons voor om geboorte te geven aan ons nieuwe zelf. Het doet pijn, maar de druk en het ongemak is nodig om ons in ons nieuwe leven te lanceren.

Het podium resetten

Het is duidelijk dat we klaar zijn om met ons hoofd naar voren in ons nieuwe leven te duiken maar de onzichtbaren maken duidelijk dat dit exact hetgene is waar we voor worden beschermd. We worden nog altijd beschermd door kosmische krachten die ons de structuur, discipline, eenvoud, balans en coördinatie aanreiken die benodigd zijn om stijlvol ons nieuwe leven binnen te gaan, met ons hart naar voren.

Diep van binnen weet je dat dit goed is. Wanneer de poorten nu zouden openzwaaien, zonder enige vorm van kosmische controle of beheersing, zouden we een grote kans lopen om bij wijze van spreken aangereden te worden in het verkeer.

De nieuwe energie schreeuwt naar ons om onszelf in beweging te zetten, om onszelf te bevrijden van oude banden, om onze innerlijke visie te hanteren, maar op hetzelfde moment wordt ons gevraagd om helemaal zeker te zijn dat we alle ballast achterlaten, om onze voeten stevig op de grond te zetten en ons hart de weg te laten wijzen. Je zou dit kunnen zien als een dragrace met de handrem erop.

Deze nieuwe golf van (liefdes)energie is nu hier en borrelt net onder het oppervlak. De onzichtbaren noemen het een ‘voorwaartse beweging van ongekende proporties, een massale verandering die de pioniers naar de voorgrond laat treden, de zielen die lange tijd hebben geoefend voor deze rol’. Deze maand is waarschijnlijk niet makkelijk of leuk, maar over het algemeen voelt april als een afbakening. De maand die ons afscheidt van ons verleden en ons bevrijdt om vele jaren, decennia en levens aan geestkracht te mogen ervaren.

De resetknop

Zij die bijna klaar zijn met het leggen van de nieuwe verbinding tussen het hoofd en het hart bevinden zich in het proces om gereset te worden. De resetknop is enkel beschikbaar wanneer de ziel toegang tot de goddelijke blauwdruk verleent zodat mensen deze kunnen belichamen. Dit wordt mogelijk wanneer het menselijke energieveld en de biologie gereinigd zijn van energieën van angst, het proces wat de overgang van een sterfelijk naar een goddelijk mens afrondt. Dit betekent dat alle angsten die onze vooruitgang nog blokkeren naar het leven van onze dromen naar boven komen om te worden geëvalueerd of gereset.

“De overgang van sterfelijk naar goddelijk is een interne knop die voorafgaat aan de externe metamorfose. Dit proces vindt in sommigen nu plaats. Terwijl je de energieën die door de recente nieuwe Maan van 3 april jongstleden worden voortgebracht verder integreert begin je ook fysieke veranderingen te belichamen. De veranderingen zijn subtiel maar merkbaar en deze nemen toe totdat ze uiteindelijk door anderen kunnen worden gezien als een complete transformatie. Zoek naar veranderingen in je fysieke vorm als bewijs dat het proces van transformatie is begonnen.” – Zeven Zusters van de Pleiaden

Onze resetknop is ingedrukt en alle aspecten van angst of afscheiding veranderen of lossen op in het veld van eenheid. Net alsof we overgaan van AM naar FM en na de verandering van frequentie niet meer terug kunnen.

We resetten ons persoonlijke energieveld om in de tijdslijn van eenheid te haken waardoor we toegang krijgen tot ons verruimde potentieel. “Wanneer je interne vlam haar gloed naar buiten straalt ben je werkelijk vrij. Dit is wat deze maand gebeurt, opnieuw verbinden, verruimen van het bewustzijn.” – Zeven Zusters van de Pleiaden

Onze blauwdruk belichamen

“Zij die uitgelijnd zijn met de tijdslijn van het eenheidsbewustzijn zien dat de momenten voor je ineens verruimen in ‘tijd’. Deze verandering creëert grote sprongen of buigingen in tijd die de eeuwigheid van elk moment mogelijk maken vanuit de fysieke vorm. Dit creatieve potentieel is nog nooit eerder gerealiseerd door de mensheid.” – Zeven Zusters van de Pleiaden

Het doel van de verandering naar een volledig goddelijk mens is het versmelten van het fysieke met het spirituele, het opnieuw verbinden van de linker en rechter hersenhelft zodat de menselijke biologie opereert vanuit de context van de spirituele blauwdruk. Deze blauwdruk is de landkaart voor onze menselijke incarnatie en bevat informatie die een ziel nodig heeft om een menselijk leven te leiden. Het is de verkeerstoren, het centrale datacentrum en maakt ons uniek in de collectieve menselijke puzzel.

Gedurende de maand april leren we ons steeds meer uit te lijnen met onze goddelijke blauwdruk. Deze blauwdruk heeft ons altijd geleid in ons leven maar nu de sluier steeds dunner wordt worden we ons steeds bewuster van onze individuele eindbestemming als medescheppers. Deze blauwdrukken veranderen van de sturende kracht naar ons zelfscheppende levensplan.

De verandering is subtiel maar krachtig. Ons levensplan komt op de eerste plaats en heroriënteert al onze verlangens van ons hoofd naar ons hart en verandert ons interne compas om het pad van het hoogste goed te volgen zonder onze bewuste deelname. Het laat ons inhaken op de moeiteloze stroom van creatie die ons in staat stelt in het nu te leven.

Toegang tot het nu, het nulpunt, is van groot belang voor ons succes als medescheppers, omdat het ons volledig laat versmelten met onze godheid in menselijke vorm en ons de giften en schatten van een geascendeerd leven biedt in de dimensies van lichamelijkheid. Sommige van deze giften komen al door de sluier heen sinds de equinox, zoals bijvoorbeeld intuïtie met grote precisie of toegenomen telepathie, profetische dromen, de mogelijkheid om aura’s te lezen en te zien, enzovoorts. Dit is het nieuwe speelgoed waar we aan het begin van dit nieuwe astrologische jaar mee mogen leren spelen.

Naar buiten treden

Naast meer ontwikkelde spirituele giften krijg je mogelijk ook te maken met een vernieuwd zelfbewustzijn, vooral met betrekking tot de sociale wereld en hoe mensen op je reageren. Deze nieuwe energie trekt mensen, plaatsen en situaties aan waarbij we ons goddelijke zelf meer kunnen uiten en onszelf op een meer authentieke manier kunnen tonen. Dit is even wennen omdat we onze waarheid lange tijd moesten beschermen en we niet geheel in staat waren onszelf te delen met mensen om ons helen. De energie is veranderd en we worden opgeroepen om nog een stap te doen om ons weer aan te passen aan de sociale wereld, al is het vanaf een hogerdimensionale waarnemingspost.

Onze tijd komt snel en de leider in eenieder van ons treedt officieel naar buiten. Onze persoonlijke energievelden beginnen zich naar de buitenwereld te openen en je kunt al beginnen te ervaren hoe mensen opeens ongewoon geïnteresseerd zijn in je en wat je hebt te delen of zelfs vragen beginnen te stellen over je unieke zienswijze.

Wij zijn nu anders, de wereld is anders en omdat we er steeds meer klaar voor zijn om onszelf aan te bieden zenden we nieuwe signalen uit. Mensen gaan steeds meer open, stukje bij beetje, en pikken deze signalen steeds meer op om zich hierop af te stemmen.

Onze volgende, eerste stap

We bevinden ons nu tussen ons verleden en onze toekomst. Ons karmische wiel draait niet meer rond, maar voordat we eraf springen en overal naartoe kunnen gaan, dienen we goed om ons heen te kijken. We dienen er zeker van te zijn dat we niets zijn vergeten of hebben vermeden wat ons volledige potentieel blokkeert.

Saturnus zal waarschijnlijk het vuile werk opknappen door al onze karmische knoppen deze maand in te drukken, om er absoluut zeker van te zijn dat er geen emotionele lading in ons is achtergebleven. Met andere woorden: wees niet alleen voorbereid om getest te worden, verwacht het. Op die manier zijn er geen verrassingen en kunnen we de rol van de grote leraar respecteren die ons confronteert met onze zwakheden zodat we enkel sterker en veerkrachtiger worden.

De nieuwe Maan in Ram heeft ons losgekoppeld van het verleden en biedt ons niet alleen een kans om de fundering te leggen voor een nieuw begin maar ook om te kijken of er nog scheurtjes zitten in de fundering voordat we erop bouwen. Scheurtjes in de fundering komen voort uit sluimerende angsten en twijfel over wat we denken dat mogelijk is.

De stilte en de kosmische restricties die we deze maand voelen zullen erg waardevol zijn en bieden ons de mogelijkheid om in elke onopgeloste situatie die in ons bewustzijn komt liefde boven angst te kiezen. Wanneer we dit proces omarmen en begrijpen hebben we de mogelijkheid om geheel te transformeren en op een geheel nieuwe manier te leven en lief te hebben.

Bron: Consciousco-creationalcoaching.blogspot.com

—————————————————————————————————–
Healing Arts sprays en remedies een bijzondere hulp bij het Ascentieproces !

klik hier voor uitgebreide productinformatie.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later