De Hemelse Witte Wezens – De Overgangen van Jullie Zielgroep – 22 Oktober 2015 / Natalie Glasson

0
Luister naar dit Artikel

De verschuivingen die zich voordoen in dit moment van ascentie worden vergeleken met de energetische transformaties welke plaatsgevonden hebben gedurende dit jaar, het enige verschil is dat de intensiteit van de energie nu dramatisch verbeterd en vergroot wordt. De Godin energie en de Kristallijnen vibraties gaan door om een reinigingsovergang, zuivering en vernieuwing op de Aarde en binnenin jullie wezen te ondersteunen, niettemin, staat hun energetische vibratie een nieuwe download van energie toe om te verankeren. Het is elk persoon diens Zielgroep wat nu naar voren treedt om met hun ziel extensies te werken. Je ziel waar jij een verlenging van bent, zoals elf anderen dat ook zijn, gaat doorheen een proces van het loslaten van alle onnodige energieën van alle verleden, heden en toekomstige levensspannen die jullie op de Aarde en de innerlijke vlakken ervaren hebben. Je ziel wordt uitgenodigd door je Zielgroep om diens energieën volledig te zuiveren, om alle lessen van eerdere, huidige of gelijktijdige levensspannen te voltooien, zodat een rijkdom van kennis en wijsheid erkend en verzameld kan worden om in het nieuwe Tijdperk van Liefde op de Aarde tot uitdrukking gebracht te worden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Je ziel gaat door een krachtig zuiveringsproces heen wat diens energievibratie verhoogd en nieuwe verhoogde vibraties van Licht van de Schepper toestaat om doorheen je ziel te stromen. Het zuiveringsproces dat zich binnenin je ziel voordoet heeft een vanzelfsprekende impact op je fysieke werkelijkheid omdat je verbonden bent met en je ziel belichaamt. Het is alsof je ziel je fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam scant om alles naar het oppervlak te brengen dat niet dienend is, uitlijnt met of de ziel verbetert. Gedurende deze tijd mag je door uitdagingen heen gaan die verbonden zijn aan elke of al je lichamen, zoals angsten die door je gedachten lopen, pijn dat door je hartchakra heen gaat, emoties die opkomen via welk deel van je wezen dan ook en alle vormen van op angst gebaseerde energieën die proberen om via jou tot uitdrukking gebracht te worden. De sleutel om dit proces te begrijpen is om te beseffen dat het woord, “via,” immens belangrijk is; alles dat niet langer nodig is beweegt op de één of andere manier of in de één of andere vorm doorheen je lichaam, soms bewust of onbewust, om voor eeuwig losgelaten en uitgewist te worden. De manier waarop je geest, emoties, fysieke lichaam of spirituele lichaam kiest om deze energieën los te laten mag ongewoon toeschijnen voor jou, echter, er is een noodzaak om op dit zuiveringsproces dat zich binnenin je ziel voordoet te vertrouwen, hetgeen je volledige wezen op de Aarde beïnvloedt.

In dit moment van ascentie, vertrouw, geloof en erken in de Schepper, de schoonheid en goedheid van jouw werkelijkheid en wezen, zij zijn essentieel en zullen je ziel ondersteunen met door diens proces van vernieuwing heen te gaan. Voor heel veel mensen op de Aarde bereiken hun zielen in feite een proces wat hen bevrijdt van de cyclus van geboorte en dood van de Aarde. Wat betekent, dat voor heel veel zielen op de Aarde in de fysieke menselijke lichamen zij zich aan het voorbereiden zijn om niet naar de Aarde terug te keren. Er zijn heel veel zielen op de innerlijke vlakken die nog niet de Aardse werkelijkheid ervaren hebben en hebben gewacht op de Aarde en diens mensheid om in frequentie te stijgen, zodat zij dan in de Aarde mogen verankeren en deze mogen ervaren. In waarheid wacht een nieuwe groep of beschaving van zielen erop om geleidelijk in de Aarde Ervaring te integreren.

Voor deze zielen om het te integreren is het vereist dat zielen die alles ervaren hebben dat de Aarde Ervaring aan kan bieden, door een proces van voltooiing heengaan wat de vibratie zal verhogen van de Aarde en ruimte zal maken voor nieuwe zielen om met het doel binnen te komen van door te gaan met de frequentie van Moeder Aarde te verhogen en het Tijdperk van Liefde te creëren. Vanwege het werk dat jij en vele zielen op de Aarde bereikt hebben met het verankeren van het Licht en de Waarheid van de Schepper, zullen deze nieuwe zielen in staat zijn om geboren te worden, een hoger en meer liefdevolle frequentie van het Licht erkennend en herinnerend. Het is zelfs door hun geleidelijke integratie in de beschaving van de Aarde dat de frequentie van Liefde op de Aarde vergroot zal worden.

Deze zien zij niet vanuit een bepaald gebied of een bepaalde plaats op de innerlijke vlakken, zij werden eenvoudigweg niet eerder op de Aarde geboren, hoewel zij alle aspecten van de werkelijkheid gedurende al de vele jaren en beschavingen geobserveerd hebben, ondertussen alles begrijpend. De nieuwe zielen die verankeren, zijn ook aspecten van heel veel zielgroepen die al aspecten van hun energie in het bestaan op de Aarde hebben, wat aanduidt dat vele zielgroepen door kunnen gaan te groeien, te verkennen en te ontwikkelen via de Aarde ervaring. Sommige zielgroepen zullen geleidelijk voltooiing brengen naar alle aspecten van hun energie op de Aarde, aldus zij krachtiger van dienst mogen zijn vanuit de innerlijke vlakken.

We zouden kunnen zeggen dat het verwant is aan de hogere aspecten van zelf, aangezien wij allen één zijn, de Aarde werkelijkheid binnenkomend om te ervaren.

Als je ziel voltooiing voort brengt ondersteund door je Zielgroep, betekent dit niet dat je jouw fysieke lichaam ogenblikkelijk zult verlaten, noch betekent het dat dit je laatste leven op de Aarde zal zijn. Er zijn velen op de Aarde die momenteel hun laatste leven op de Aarde ervaren, hoewel voor anderen het proces van voltooiing te brengen naar de reis van hun ziel op de Aarde één of twee extra levens mag nemen, doch dat is nog steeds een voltooiing op een snel tempo wanneer je de reis in overweging neemt die jouw ziel al gemaakt heeft. Dit betekent dat deze zielen in staat zullen zijn om door te gaan de nieuwe zielen te ondersteunen die de Aarde betreden, ondertussen ook profijt hebbend van de nieuwe Lichtfrequentie die zij distribueren vanuit de innerlijke vlakken via hun fysieke aanwezigheid.

In dit moment van ascentie ervaart je ziel een versneld zuivering- en integratieproces, dit zal in tijd vertragen, en doorgaan te versnellen op andere tijden in je leven om voltooiing te brengen naar de reis van je ziel op de Aarde. Geniet van deze tijden van diepe innerlijke reiniging aangezien zij ruimte zullen maken voor gevoelens en sensaties van diepere resonantie met de Schepper binnenin je fysieke wezen en werkelijkheid. Er is geen noodzaak om het proces te begrijpen, sta jezelf eenvoudig toe te focussen op het loslaten, onthechten en laten gaan van alles dat van binnenuit je wezen naar boven komt, speciaal als je voelt dat het niet uitgelijnd is met de zuiverheid van je Liefde. Dit is de meest toepasselijke en prachtige manier om je ziel bij diens zuivering- en voltooiingproces te ondersteunen.

Je Zielgroep is bezig naar voren te treden met de rijkdom van diens energie, kracht en Liefde om aanwezig en binnenin je ziel en zelfs je fysieke lichaam belichaamd te zijn. Je Zielgroep bezit een rijkdom aan kennis en is in staat om het grotere plaatje van je reis als een zielverlenging, ziel en Zielgroep te zien, bespeuren en te erkennen, en daarom zullen de wijsheid, de inzichten en begeleiding die je ontvangt via je intuïtie dramatisch verbeterd en ontwikkeld worden, en zullen een diepere resonantie met je waarheid vasthouden. Het is via je intuïtie dat jij, als een fysiek wezen op de Aarde, een diepere verbinding met je Zielgroep zult ervaren, terwijl je intuïtie zal beginnen te stromen vanuit je Zielgroep, vermengd met je ziel, via je ziel en in/naar je besef. Dit symboliseert een grote verschuiving en transformatie binnenin je wezen, de manier waarop jij je werkelijkheid benaderd, je perspectieven, overtuigingen, acties en de richting die je kiest om te nemen op de Aarde mogen wijzigen en meer uitgelijnd worden met je zuivere Liefde. Met de grotere aanwezigheid van je Zielgroep die je volledige wezen beïnvloedt, is er potentieel voor grote transformatie om plaatst te vinden binnenin je wezen, dit is waarom vertrouwen, geloof en erkenning in de Schepper essentieel zijn in deze tijd, aangezien alles waar je vertrouwd mee bent mag beginnen te verschuiven, zowel binnenin als om je heen. Met verbeterd vertrouwen, geloof en erkenning in de Schepper kan je zeker zijn in het creëren van een fundering welke doorgaand en ondersteunend voor jou is, terwijl je doorheen grote/belangrijke processen van transformatie en ascentie gaat.

Je Zielgroep diens doel is om in de komende jaren een belangrijke verschuiving van ontwaking op de Aarde in deze tijd te creëren, hetgeen vereist is om plaats te vinden via jou en allen die bereid zijn om zich bewust met hun Zielgroep te verbinden. Je Zielgroep zal grotere frequentie van Liefde, eenheid en toewijding aan het goddelijke voort brengen, aldus vele vormen van illusies ontbindend die met de planeet Aarde verbonden zijn. Innerlijke en zelf genezende processen zullen immens invloedrijk worden, aangezien velen meer zich volledig zullen herinneren hoe zichzelf te genezen van alle vormen van kwalen van binnenuit hun wezen. De wijsheid vastgehouden binnenin het bewustzijn van de mensheid zal dramatisch wijzigen, plezier veroorzakend in de toekomst van te herinneren toen jullie het gewoon waren op bepaalde manieren te denken en hoe absurd deze gedachten waren. Met de aanwezigheid van je Zielgroep zal schijnbare nieuwe wijsheid geboren worden in de geesten van de mensheid en toch zal dit eenvoudig een proces van diepe herinnering zijn. Er is veel transformatie dat erop wacht te gebeuren binnenin je wezen, aangesticht door je Zielgroep via je ziel, het is belangrijk om wat voor weerstand dan ook op te lossen die je mag creëren om de heilige impact van je Zielgroep en ziel te belemmeren, dit kan bereikt worden met focus met een paar simpele uitoefeningen:

Focus je op het verbeteren van het vertrouwen in jezelf, je werkelijkheid, ziel, Zielgroep en de Schepper, gelovend in de goedheid, schoonheid en perfectie van de Schepper binnenin en om je heen.

Focus je op je natuurlijke bekwaamheid om los te laten en te onthechten, dit is niet om te ontkoppelen, het is om te beseffen dat jij je niet vast kunt houden aan energieën, mensen, situaties of perspectieven, en dat uiteindelijk alles verlangd wordt om losgelaten te worden. Wanneer je bewust bent en loslaat als de energieën stijgen, dan ben je meer dan in staat om in het stromen te bestaan en Onvoorwaardelijk Lief te hebben.

Focus je op te herkennen dat alle uitdagende situaties of ervaringen zijn om het Licht, de Liefde en het bewustzijn van je Zielgroep voort te brengen, in/naar de belichaming binnenin je wezen.

Focus je op het besef van te genieten van je werkelijkheid en elk moment met vreugde te vullen, aangezien je ziel door processen van voltooiing heengaat met diens reis op de Aarde.

Focus je op je intuïtie, merk op en ben bewust van je intuïtie met het besef dat het aan het wijzigen is, sterker en krachtiger worden en je werkelijkheid op de Aarde begeleidend.

Focus je op de Liefde en laat het je lichaam en wezen vullen, aangezien dit jou op meer manieren zal dienen dan dat jij je mogelijk voor zou kunnen stellen en het alles toe zal staan van de bovenstaande focussen om met gemak en perfectie te manifesteren.

In Liefde en de perfectie van de Schepper,

De Hemelse Witte Wezens

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-hemelse-witte-wezens-de-overgangen.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later