De fysieke verschijnselen tijdens het Ascentieproces

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dit artikel is geheel gewijd aan de vele lichamelijke verschijnselen die zich tijdens het veranderingsproces (ascentie) kunnen voordoen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De informatie is een compilatie van 23 profetische publicaties uit het recente verleden over de gevolgen voor het menselijke lichaam tijdens de aardeveranderingen aangevuld met onze eigen kennis en ervaring. Laten we hopen dat deze informatie veel van wat nu ervaren wordt een stuk duidelijker mag maken.

Laat echter nooit een specialistisch medisch advies achterwege wanneer de klachten aanhouden en/of blijven toenemen. Met dit stuk willen we mensen informeren over wat zich voordoet ten gevolge van de huidige veranderingen, zodat een ieder gemakkelijker zijn of haar eigen innerlijk kan raadplegen op een eventueel te nemen volgende stap. Bedenk wel dat je te allen tijde zelf verantwoordelijk bent voor je groei, je transformatie naar een volledig bewust wezen. Leer dus zelf je lichaam kennen en neem die beslissingen die nodig zijn om je eigen veranderingsproces te ondersteunen.

Wat voor de één nodig is kan voor de ander volledig overbodig zijn. Net zoals de staat waarin je lichaam verkeert niet dezelfde hoeft te zijn als die van een ander. Want een ieder is de som, het resultaat, van al zijn/haar eigen geleefde levens en opgedane ervaringen met inbegrip van de levenslessen die niet met succes zijn afgesloten. Dit eindresultaat bepaalt voor een groot deel wat je in dit leven meemaakt, nog zult meemaken en hoe het eruit ziet of zal zien. De verschijnselen die wij kunnen ervaren zijn gerangschikt naar verschillende onderdelen en worden verderop in dit stuk behandeld. Gedurende de aardeveranderingen in deze eindtijd zullen het aardelichaam en onze eigen fysieke lichamen veranderingen moeten ondergaan. Om zo gereed te worden gemaakt voor een verschuiving van een huidige derde dimensie realiteit naar die van een vierde, vijfde en misschien nog hogere dimensie. Op planetaire schaal vindt een uitgebreide verschuiving plaats in de verhouding tussen die vele verschillende energieën. Kolossale infusies van Licht komen naar het fysieke aardeniveau terwijl de sluiers van afgescheidenheid en ontkenning aan het verdwijnen zijn.

De veranderingen van de Aarde veroorzaken momenteel fysieke veranderingen in onze lichamen. De planeet is aan het muteren en hetzelfde geldt voor alle wezens die erop aanwezig zijn. Er treedt een verandering op tot in de celstructuur van onze lichamen. Een verandering in vorm, in verschijningswijze, in natuur tot het hogere wezen, een verandering die binnen in het lichaam plaatsvindt door een herschikking van de chemische en energetische elementen tot een geheel nieuwe combinatie, met als gevolg een lichaam dat verschilt van het huidige. Deze fysieke transmutatie van het lichaam is van veelbetekenende aard, het is een verandering van de basis. Relatief gezien is dit van permanente aard ten opzichte van het erfelijkheidsmateriaal. Er treedt een fysieke verandering op in de relatie van chromosomen en een verandering in de biochemische processen waardoor ook de genetische code verandert. Vandaag de dag komen er vele berichten naar de mensheid die spreken over transmutatie en transformatie van de cellen. Sommige mensen vragen zich het verschil af en voelen zich bij de term transmutatie minder prettig dan bij transformatie wat staat voor verandering. Bij transmutatie, verandering in een ander soort, wordt al gauw gedacht aan een radicale verandering en dat boezemt angst in. Daarom wordt steeds vaker de term transformatie van de cellen gebruikt, daar staan de mensen in het algemeen meer voor open.

Maar hoe we de veranderingen die nu plaatshebben in onze lichamen ook zouden noemen, feit is dat de gecodeerde informatie in onze DNA-structuur nu wordt geactiveerd. Want de meest beknopte en uitgebreide opslagplaats van informatie van je persoonlijke blauwdruk en van onze soort zit in de DNA van onze lichamen. En ons DNA zal zich ontwikkelen van twee strengen (helix) tot twaalf en zelfs tot veertien strengen. Deze strengen zijn gerelateerd aan en communiceren met onze energiecentra, onze chakra’s in en om het lichaam. De belangrijkste chakra’s die eveneens in aantal toenemen (van 7 naar 12) bevatten functies die in relatie tot het resultaat van de veranderingen in het DNA onze lichamen zullen ‘omtoveren’ in complete universele zenders en ontvangers. In de cellen van het menselijk lichaam zijn hele fijne ‘licht’-draden, fijne spinnenwebachtige draden van energie die informatie in zich dragen. Wanneer ze samenwerken als een soort kabel van optische vezel vormen ze in wezen de helix van je DNA. Probeer je voor te stellen dat de frequenties, de trillingen van deze energiedraden bezig zijn van elkaar los te komen binnen in zo’n optische kabel. Het geheel is daardoor niet meer zo aan elkaar verkleefd waardoor de mate van dichtheid van je fysieke cellen minder aan het worden is. Wat er aan het gebeuren is, is dat de energie die nu door ons heen gaat, dat nu met veel meer gemak kan doen. Je zou kunnen zeggen dat je cellen als het ware ietsjes uit elkaar worden gerekt. De lichtdoorlaatbaarheid en de hoeveelheid licht (hogere frequenties) nemen toe. En licht is informatie. Dit is waarom zoveel mensen nu aan het ontwaken zijn, zich dingen herinneren en herkennen. Het was voorbestemd dat wij het in deze periode zo zouden ervaren.

Wezens, wij dus, die altijd geleefd hebben in compacte fysieke lichamen en nu de mogelijkheid krijgen te gaan leven in wonderbaarlijke lichamen van (meer) licht. Het resultaat van de veranderingen kan op een bepaalde manier soms erg lastig zijn. Zo zal je fysieke frequenties krijgen die vreemd en soms oncomfortabel kunnen zijn. Het endocriene stelsel zal kunnen versnellen en ook vertragen en daardoor verscheidene effecten hebben op de hormoonhuishouding. Je kunt een plotseling krachtig gevoel hebben en even plotseling is het weer verdwenen. Je kunt een overweldigende herinnering hebben en er toch niet zo zeker van zijn of het nou een droom is of werkelijkheid. We zijn transformatoren voor hoge energieën, we zijn als sponzen in de zeeën van energie om ons heen. Terwijl meer en meer Licht ons ter beschikking komt, neemt ook de intensiteit van elektromagnetische energie om ons heen toe. Iedere verandering in dit ons omringende energieveld wordt opgemerkt door je eigen subtiele etherische lichaam. Dit lichaam handelt als een ontvanger en een zender voor deze energieën. De veranderingen hebben onmiddellijk effect op je fysieke lichaam dat een ‘buitenkant’- manifestatie is van je etherische lichaam. Deze veranderingen gebeuren geleidelijk aan en zijn al enige jaren gaande.

Voor velen is de intensiteit waarmee de veranderingen plaatsvinden afhankelijk van het reeds bereikte niveau van ontwaken. Velen hebben als vertrekpunt steeds het mentale, het rationele gehanteerd. Dit verschuift en velen ervaren momenteel verwarring terwijl zij zich beginnen te heroriënteren op een meer holistische wijze. Voor sommigen is dit reeds geruime tijd gaande. Anderen worden er nu pas mee geconfronteerd. En weer anderen zijn er nog niet aan begonnen. Het begin, de lengte ervan en het eindpunt worden geheel door de persoon zelf bepaald, afhankelijk van zijn of haar bereidheid tot het loslaten en accepteren van realiteiten en de mate van intentie waarmee dit gebeurt en natuurlijk de mate waarin opheldering in de energievelden van de persoon reeds heeft plaatsgevonden. Met andere woorden, al doende breng je het energiesysteem in je lichaam in lijn door je emoties en je emotionele lichaam op orde te stellen. En ook door de grotere stroom van informatie (vernieuwingen) via je mentale lichaam (je denken) toe te staan zodat je de energieën en frequenties die de veranderingen en verschuivingen teweeg brengen op bewuste wijze kan begrijpen (ontvangen) en laten inwerken. Het gevolg is een vergroting van je bewustzijn. Vergeet niet dat alles en iedereen op deze planeet in deze tijd, alle levensvormen, geraakt worden en voorlopig zullen blijven worden door een toenemende intensiteit van Licht dat direct binnenkomt in en rond het veld van onze planeet. Zelfs diegenen waar we nu soms op neerkijken omdat ze zich nergens aan storen of vanwege hun minder bewuste of volledig onbewuste gedragingen, worden absoluut geraakt en zullen dat blijven worden. Zij hebben het besef niet, althans nog niet. Het besef dat vele anderen wel hebben die op het pad van veranderingen al bezig zijn. Zij weten niet wat er ook voor hen gaande is. En ook niet waarom ze een grotere mate van spanning, van druk ervaren en waarom de laatste tijd onderdelen van hun wereldje niet langer opgaan zoals het niet langer kunnen beheersen van alles en iedereen via het mentale. Er is een grote mate van verwarring aan het ontstaan onder de mensen. Er zijn geen duidelijke en geaccepteerde instanties met oprechte informatie die hier op grote schaal uitleg aan willen of kunnen geven. Daardoor blijft het zich alleen afspelen binnen de beperkte kringen van de zogenoemde New Age groepen, terwijl de nood onder de mensen steeds groter wordt. Er is niets uit ons verleden dat gewichtiger is en in staat is om het op te nemen tegen wat nu gaande is en nog verder versneld zal worden. De nood om elkaar op de hoogte te brengen van deze veranderingen is dus groot en zeker gewenst. Vandaar de voorlichtingsavonden die steeds meer belangstellenden trekken.

Wat met velen van ons nu gebeurt heeft z’n oorzaak in de toegenomen energieën die nu op aarde en om ons heen aanwezig zijn. Ons etherisch lichaam heeft daarom een hogere trilling (frequentie) gekregen. Het fysieke lichaam probeert om dit te volgen omdat het in balans wil zijn, maar heeft dit nog niet kunnen voltooien. Dit heeft de versnelling van de lichtdoorlaatbaarheid van je moleculaire structuur tot gevolg zoals hiervoor in dit artikel uitgelegd. Deze toename van energieën beïnvloedt elk deel van de systemen in je lichaam. Het zenuwstelsel, het spierenstelsel, het bloedvatenstelsel, de huid, de organen, kortom het gehele lichaam terwijl het probeert zich aan te passen aan de frequenties van de energieën zoals die al in het etherische lichaam zijn opgenomen. Het centrale zenuwstelsel dat de energieën door het lichaam transporteert in de vorm van impulsen en het endocriene stelsel dat veel van onze fysiologisch functioneren reguleert door de afscheiding van verscheidene chemische substanties die we kennen als hormonen, ondergaan enorme overladingen van energie tijdens hun constante pogingen om de balans in het lichaam te bewaren. De verruiming in bewustzijn tijdens deze moleculaire transformatie trekt je letterlijk andere werelden in die voorbij onze huidige potentie en realiteit zijn. De dingen van je huidige wereld veranderen terwijl je er midden in staat en het ervaart. Misschien wel de meest opgemerkte verandering is de behoefte die bijna iedereen de laatste tijd heeft voor meer rust en slaap. Probeer veranderingen niet altijd te willen zien als fysieke veranderingen, heel veel verandert ook in de relatie-, omgangs- en activiteitensfeer, in de gedragingen dus!

Wanneer je jezelf overgeeft aan het proces van veranderen dat gaande is, dan laat je op die wijze je eigen beperkte ‘wijze van zijn’ los. Zoals je verlangens in wezen zeer beperkt zijn, omdat die je heel dicht houden tegen de gevoelens van zekerheid, verzorgd willen zijn en bescherming. En wanneer ze niet gerealiseerd worden wekken ze angsten op. Het tegenovergestelde is vertrouwen, een bredere kijk door bewustzijnsverruiming en putten uit de grotere stroom van licht, energie (=informatie en kennis) die door je heengaat. Tijdens deze veranderingsprocessen gebeurt er heel veel op de diepere niveaus van jezelf, meestal op het onderbewuste. Je kunt een treurig gevoel ervaren, dat je iets kwijt bent, of dat je iets achterlaat zonder ook maar enig idee te hebben wat het is en waarom je huilen moet. Terwijl je dichter en dichter bij de finale ervaring van ascension komt zul je steeds meer dingen van jezelf loslaten. Dat is alleen maar toe te juichen. Gedurende het proces van moleculaire transformatie kun je dus fysieke veranderingen zien of voelen in je lichaam of zien bij anderen. Hier volgt een aantal.

Krampen, pijnen, hoofdpijnen

Nieuw soort krampen en pijnen kunnen zich voordoen op verscheidene plaatsen in het lichaam om vervolgens weer te verdwijnen. Hoofdpijnen en plotselinge steken (pijnscheuten) in het hoofd of de ogen kunnen voorkomen. Dat kunnen tekenen van aanpassingen in je energieën zijn. Het zicht van de ogen kan tijdelijk minder worden wat ook opgewekt wordt door de grotere afscheiding van afvalstoffen via de nieren. Deze aanpassingen willen je afstemmen op de verschillende frequenties tijdens moleculaire transformatie. De delen van je hersenen die in het verleden inactief zijn geweest worden nu geactiveerd en gebruikt. Dit kan enige vernieuwing van de ‘bedrading’ van het circuit in de hersenen vergen terwijl hersenpatronen die niet langer functioneren binnen dat circuit worden verlegd. Tijdens dit ontwikkelen van een hogere wijze van ‘zijn’ en van denken, zal je eveneens een diepere vorm van creativiteit kunnen ervaren. Ook wordt het bereiken van hogere niveaus tijdens mediteren mogelijk. Wanneer transformatie optreedt kunnen er zich momenten voordoen tijdens welke je jezelf ongeruster en geïrriteerder kunt voelen dan gewoonlijk. Je kunt rusteloos worden en minder in staat je te concentreren, je geheugen sneller (tijdelijk) kwijt zijn en hoofdpijnscheuten ervaren. Je kunt een toename van gevoeligheid ervaren voor mensen, geluiden, geuren en omgevingen. Zo kun je jezelf minder thuis voelen op plaatsen of bij mensen waar dat vroeger wel het geval was. En minder tegen geluiden kunnen en verlangen naar de absolute stilte om je heen. Je kunt gevoelige en verzwakte spieren ervaren zoals in de armen en benen, onder in je rug, pijnen aan de wervelkolom en de verschijnselen van een armoedige spijsvertering. Tijdens zulke processen en overstimulatie van de cellen is het lichaam voortdurend in een zogenaamde ‘vechtstaat’ waardoor de opname en het verbruik van voedingsbronnen met ongelooflijke snelheid verloopt. Hierbij gaat het niet om de hoeveelheid maar om de kwaliteit. Dit vergt goede gezonde voeding, ondersteuning van de voeding daar waar mogelijk met vitaminen en mineralen en veel, heel veel zuiver water om de snellere loskomende afvalstoffen (transformatieresten) af te voeren om zodoende de nieren, lever, darmen en maag niet overbelast te laten worden. Het mutatieproces dat je nu meemaakt wordt binnenin de moleculaire structuur van de hersenen geïnitieerd. De steeds progressievere cycli van veranderingen (zijn er wel maar merk je steeds minder omdat je lichaam meer aankan naarmate je verandert) worden in eerste instantie geleid via je ruggenmerg om van daaruit geleidelijk aan via het gehele zenuwstelsel verder te gaan. Dit is de reden voor een gevoel van plotselinge sensatie of van verstoringen in hoofd, ogen, wervelkolom en zenuwen om vervolgens te resulteren in duizelingen, hoofdpijnen, druk in het hoofd, zenuwuitbarstingen, slapeloosheid en ongebruikelijke energie toe- en afnamen. Spijsverteringsproblemen en eigenaardige pijnen in verscheidene delen van het lichaam kunnen zonder waarschuwing komen en gaan.

De lichaamscellen

Het weefsel van je lichaam bestaat uit cellen. De cellen bestaan uit moleculen en dat gaat zo door tot we op het subatomaire niveau uitkomen. Op dit niveau zijn de blauwdrukken of de sjablonen voor het lichaam aanwezig. De mogelijkheden van datgene wat we misschien in ons leven zouden kunnen gaan doen zijn gecodeerd op subatomair niveau. En op dat niveau van ons bestaan worden de veranderingen in frequentie en lichtdoorlaatbaarheid nu aangebracht. Het gebeurt terwijl de aardeveranderingen bezig zijn waarbij de as van de aarde steeds verder aan het verschuiven is. Bij een verschuiving van de as van de Aarde zullen namelijk onze huidige leefpatronen en de wijze waarop onze cellen tot nu gestructureerd waren geen garanties bieden voor een voortbestaan op de huidige manier. En daarom moeten we veranderen. Op fysiek niveau zullen deze veranderingen een herschikking inhouden van de materie, terwijl op spiritueel gebied deze veranderingen gerelateerd zijn aan een groei in planetair bewustzijn. Wanneer deze veranderingen zich voordoen veranderen ook de verschillende levensvormen op de planeet. De precieze structuur van iedere cel in ons lichaam is aan het veranderen. De veranderingen in de cellen van je lichaam ontstaan ten gevolge van een infusie van nieuwe elektromagnetische impulsen. De structuur van energieoverdracht en energiewisselingen in de cellen wordt langzaam herzien tijdens deze mutaties. Dit kan de periodieke lichamelijke uitputtingen tot gevolg hebben, aangezien je lichaam door een fase van radicale hermodellering gaat. Wanneer je deze veranderingen opmerkt, probeer dan te relaxen en laat je meevoeren met de veranderingen. Dat komt de processen in het lichaam ten goede. Lees, relax, stem je af, mediteer, voed je goed en wacht tot de veranderingen minder worden en stoppen. Ga in zulke perioden conflicten uit de weg. Die vergen alleen maar extra energie. Laat wel emoties die zich aandienen de vrije hand, dat wil zeggen stop ze niet weg maar beleef ze en durf een positieve houding ten opzichte van het probleem aan te nemen. We bouwen nieuwe informatie in de cellen van ons lichaam en bij velen is de vraag of het herprogrammeren van ons DNA door onszelf wordt gedaan of dat het een onoverkomelijk natuurlijk proces is. Je zou kunnen zeggen dat het van beide een beetje is. Het zit als volgt in elkaar. Voorafgaande aan de tijd van de geboorte van de mensheid zijn de cellen gecodeerd voor deze tijdsperiode in de geschiedenis van de mensheid. Velen ondervinden in deze periode dat ze naar een bepaalde plaats of tot een bepaalde persoon worden aangetrokken. Ze ondervinden dat op die plaats aanwezig zijn of in de aanwezigheid van die specifieke persoon zijn een soort ‘trigger’ laat ontstaan in het geheugen. Er ontstaat een herkenning of een ontwaken. Dus op deze wijze gebeurt het automatisch. Wij volgen de impulsen die zich aandienen. Wij volgen de natuurlijke beweging van het leven en waar ons lichaam naartoe wordt geleid. Zo wordt nieuwe informatie op gang gebracht, onder onze aandacht gebracht. Er is natuurlijk een overlapping en samenvloeiing van vele processen wanneer nieuwe impulsen zich aandienen, voordat de nieuwe informatie zich daadwerkelijk aandient. Dit gebeurt op vele verschillende niveaus in ons lichaam. Hoe meer wij in overeenstemming zijn met de wijsheid die is opgeslagen in ons lichaam, hoe meer wij ons op een natuurlijke bewuste wijze voortbewegen naar de verschillende situaties die onze ‘triggers’ zijn voor het activeren van de transformatie in ons DNA. Dus ja, wij hebben er zelf deel aan. Achterover zitten en afwachten of overgaan op de automatische piloot biedt geen soelaas. Misschien in bepaalde mate wel, maar zeker is dat hoe meer je bewust in overeenstemming (in balans) bent met de veranderingen, hoe meer je als de kapitein van het schip dat bezig is aan een woeste reis in staat bent om het rustige vaarwater te kiezen. En hoe meer je zelf de dirigent en mede-schepper bent van je nieuwe zelf en indirect van je omgeving. Bij transformaties kun je aan verschillende kanten staan; het bewust ondergaan en mededirigerend of op en neer geslingerd worden in de golven zonder te beseffen waar je op uitkomt.

In biochemische termen is dit wat gaande is in het lichaam vrij overdonderend. Er vindt een fundamentele renovatie plaats in je huis terwijl je erin verblijft. Laat mij een vergelijking geven met het dagelijkse leven. Je laat je huis renoveren. De werklui vernieuwen het dak, halen de oude vloer weg, verbreken de verbinding met het riool, verbreken de toevoer van elektriciteit en verleggen de bedrading daarvan in het gehele huis. En dit gebeurt allemaal terwijl je probeert om in het huis verder te leven. Op dezelfde manier vindt dit ook plaats in je lichaam en kunnen er momenten optreden van hevige desoriëntatie en ongemak. De veranderingen in je lichamelijk huis kunnen optreden omdat je DNA (de fundering voor alle lichaamsfuncties) opnieuw wordt gestructureerd.

Je DNA draagt oude kennis in zich over onze bestaanskant die diep geworteld is in je eigen individuele bestaan. De DNA draagt de eigenschappen in zich van goddelijkheid, de individuele ‘Ik Ben’, de eigenschappen van het AL. Kun je je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je volledig bewust bent van jezelf als individu en tegelijkertijd ook van het feit dat je ook het AL bent? Dat is waar we nu aan bezig zijn, wat we nu aan het realiseren zijn via transformatie van ons DNA. Of je het nu geloven wilt of niet. De potentie van ons DNA is in staat om een proces van reformatie in te gaan om deze veranderingen mogelijk te maken en dat is zich aan het voltrekken. Bij kinderen is de mutatie reeds bij de geboorte tot op bepaalde hoogte een feit. Universele wetten vereisen dat fysieke verschijningsvormen als expressie van goddelijk leven alleen door hen die daarin huizen veranderd mogen worden. Dit betekent dat de DNA van een lichaam op aarde alleen veranderd kan worden door de keuze gemaakt door het bewustzijn dat het lichaam bewoont. Dat betekent dat de menselijke DNA niet veranderd kan worden door andere wezens noch door jezelf buiten het fysieke vlak om. Dit is zo’n belangrijk gegeven en de basis van veel waar wij het al over hebben gehad, dat de volgende vraag gesteld dient te worden. Hoe kan je dan hier op aarde je eigen DNA veranderen? Het antwoord is simpel. Om je DNA en de structuur te kunnen veranderen is het nodig om je emoties en je denkwijze te veranderen. Deze twee aspecten veranderen de chemische processen van je hersenen en de biochemische samenstelling in je lichaam. Je wordt ontvankelijk voor de hoge transformerende energie‰n die ons omringen, de stroming komt op gang in je lichaam en je begint aan je eigen transformatieproces. Het betekent ook hoofdpijnen en soms verkoudheden. Wanneer deze veranderingen optreden kun je ook duizeligheid ervaren, gevoel van rondtollen en verlies van emotionele balans. Tijdens dit proces van moleculaire transformatie produceert je lichaam een constante stroom van afgedankte proteïnen en structuren. Een letterlijk proces van afbreken en weder opbouwen van je lichaam. Je bent een genetische ingenieur voor de mens van de nieuwe wereld. Als je ermee kunt instemmen en veranderen wilt, dien je de herstructurering en de wederopbouw van je eigen DNA aan te pakken. Je leeft in je lichamelijk huis en zal het veranderen terwijl je erin woont. Sommigen zijn ons reeds voor gegaan.

Verandering in de huidskleur

Tijdens moleculaire transformatie zal er een herpigmentatie van het lichaam optreden. Diverse ongebruikelijke merktekens kunnen zich op het lichaam tonen zoals rondingen in rood en wit. Zowel op de lichamen van jongere als oudere mensen. Dit is een tijdelijke herpigmentatie dat het lichaam in staat stelt om haar ware doelen te bereiken. De huid is een orgaan dat functioneert als een brug tussen zware materie met een grote dichtheid en minder dichte materie, de aura van het lichaam. In de komende periode zullen zelfs de blankste mensen in hele lichte mate een proces van ‘bruin worden’ ondergaan. Dit heeft te maken met het extra met zuurstof verrijkt worden van de membranen van de bloedcellen. Zo worden ze gestimuleerd om in grotere aantallen en met grotere snelheid door de haarvaten te gaan, dichter naar de oppervlakte van onze huid.

Verandering in lichaamsvorm

Wij zijn bezig een cyclus in onze spirituele groei af te ronden die ons in staat heeft gesteld vele dingen heel diep te onderzoeken. Ons lichaam begint intussen ook van vorm te veranderen als resultaat van het afronden van deze cyclus. Terwijl wij terugkomen in onze oorspronkelijke tijdruimte eenheid (realiteit van onze oorspronkelijke dimensionale staat) zullen we als wezens terugkeren naar wat we vroeger zijn geweest. Sommige mensen lijkt het alsof hun hoofd zich probeert te vergroten. Velen zullen hoofdpijnen hebben gedurende deze tijden wat geassocieerd kan worden met de druk die deze veranderingen uitoefenen. Het voelt net alsof iemand probeert je hoofd te forceren naar een grotere vorm. Veranderingen in lichaamsvorm zullen heel langzaam over langere tijd gebeuren. De huidige veranderingen vinden plaats binnenin het lichaam in de infrastructuur van de bloedcellen, het centrale zenuwstelsel, het beenmerg en in de hersenen in de wijze waarop deze informatie ontvangen en zenden van en naar het Al. Dit zijn de veranderingen die nu plaatsvinden en bij velen veroorzaakt dit verwarring omdat zij voelen dat er iets gaande is terwijl zij het niet in de spiegel kunnen zien. Zij kijken in de spiegel en zien dat ze nog steeds heel erg gelijken op de persoon die ze 5 tot 10 jaren geleden al waren. Ze zien niet dat er nu minder rimpels zijn of dat ze nu veel gezonder zijn dan toen. Dit veroorzaakt verwarring omdat ze weten dat ze heel hard werken aan hun bewustzijn en aan hun innerlijke weg. En toch verandert er maar weinig, zoals te zien is aan de buitenkant van het lichaam. Toch zal dit wel degelijk gebeuren echter pas nadat voldoende tijd er overheen is gegaan. Nu zijn we in de fase van veranderingen in onze binnenkant, waar het fundament moet worden gelegd om daarna naar buiten te kunnen veranderen.

In de toekomst zal je een grotere uitstraling bemerken aan het lichaam, als expressie van haar lichtwezen. Er zullen vele mensen zijn die zich smaller en langer zullen voelen. Dit hoeft geen echte verandering van het lichaam te zijn, maar een gevoel van verheffing boven het fysieke. En gevoel van ‘hoger lopen’ of van lichter zijn met dit lichaam. Het kan direct ervaren worden als verandering van gewicht, in meer of mindere mate, als resultaat van het innerlijke transformatieproces. Het lichaam weet zichzelf weer in balans te brengen want dit proces dat nu gaande is, is van vrij natuurlijke aard. Dit transformatieproces is immers gecodeerd in de lichaamscellen. Wat wij mensen nu leren is om dit natuurlijke proces te ondersteunen op een goede wijze zonder dat een balans afgedwongen hoeft te worden door reacties van ons lichaam, bijvoorbeeld door ziekte. Wat wij nu leren is wat wij moeten eten, hoe verbonden te zijn met de aarde en naar welke richtingen onze lichamen ons leiden. Hoe meer je hier bewust van bent hoe beter je dit proces dat al gaande is kan ondersteunen om verder te gaan op de natuurlijke weg die past bij jouw eigen codering op celniveau.

Verandering in het centrale zenuwstelsel

Er zijn vele nieuwe soorten ziektebeelden die zich bij de mensen voordoen ten gevolge van onbalans naarmate het zenuwstelsel veranderingen ondergaat. Steeds meer mensen ondervinden diepgaande gevoelens van frustratie en agressieve opgewondenheid wat vele symptomen in het lichaam veroorzaakt maar ook nerveuze verstoringen en temperatuurstijgingen. Het komt eruit als explosieve uitingen van boosheid en geweld. (Red: volg het nieuws maar, klinkt dit niet bekend in de oren?) Er ontstaat een onbalans in het zenuwstelsel die oorzaak kan zijn voor vele verstoringen, vele soorten koorts en voor storingen in de hersengolven tengevolge van een herschikking van onze manier van denken. De zogenaamde ‘herbedrading’ van onze lichaamssystemen om de lichtdoorlaatbaarheid te vergroten zorgt voor vele verstoringen en ziektebeelden. Het is alsof iemand een 120 watt lamp plaatst in een houder die bestemd is voor maximaal 40 watt. Of nog beter, alsof iemand 1000 volt spanning laat stromen door een lamp die bestemd is voor 220 volt zonder dat de bedrading in de lamp daarop is aangepast. De lamp begeeft het. Maar bij ons vindt tegelijkertijd een aanpassing plaats van de bedrading om de grotere spanning aan te kunnen. De periode van aanpassing, die via het zenuwstelsel verloopt, geeft echter de grootste problemen omdat wij op dat moment nog niet helemaal voldoen aan de nieuwe eisen en op onze tenen moeten lopen om het aan te kunnen. Indien wij onze dagelijkse wijze van leven (eten, drinken, gedragingen, denken, patronen, enz.) hierop niet aanpassen zodat de druk van de veranderingen beter kan worden geabsorbeerd, zal ons zenuwstelsel op den duur de steeds hogere energieën niet langer aankunnen. Het gevolg zien we steeds vaker in onze samenleving en in ons individuele (gezins-)leven gebeuren. Aangeraden wordt om regelmatig in contact te zijn met de aarde (letterlijk de handen op de aarde houden, wandelingen in bossen te maken, enz.) en om meer contact te maken met water (strandwandeling, zwemmen, aquarium of vissenkom in huis). Dit werkt harmoniserend op je eigen elektromagnetische veld.

De herstructurering van de DNA betekent dat wij niet langer zullen bestaan uit meerdere lichamen (red: fysieke en subtiele) en meerdere chakra’s. Er zal geen sprake meer zijn van een bewustzijn met meerdere lagen of niveaus. Je zal geen ruimte of gaten meer in je bewustzijn vertonen of in je corresponderende DNA-patronen. Je zal bestaan uit een bolvormig model zonder verwijderingen. Alles, je totale systeem zal gebaseerd zijn op het vormen van één geheel. Tijdens deze veranderingen van de cellen zullen er perioden zijn van onsamenhangende gevoelens, van onbalans alsof het lichaam helemaal los is komen te staan van alles. Dit kan heel erg frustrerend zijn op mentaal en emotioneel niveau. Je kunt je minder inzetbaar voelen vooral wanneer je nog bezig bent de oude gewoonten te transformeren en nog voordat daar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Perioden waarbij je gevoelsmatig vis noch vlees bent. Tijdens zulke perioden gaat het gevoel van zelfvertrouwen meestal naar een veel lager niveau. De gevolgen kunnen divers zijn wanneer je niet weet wat er gaande is. Probeer vol te houden en niet te vluchten in de illusie zoals alcohol, drugs en andere opwekkende middelen die tevens ook afbraak en nog meer onbalans veroorzaken. Wanneer je dit ervaart, weet dan dat het niet ligt aan tekortkomingen van jezelf als mens maar aan een gigantisch transformatieproces dat ons allen aan het gebeuren is. Geen enkele reden dus om je niet verloren te mogen voelen of om je emoties niet gewoon de vrije loop te mogen laten binnen de grenzen van het toelaatbare, hetgeen wil zeggen dat je je emoties mag beleven zonder anderen kwaad te berokkenen of schade toe te brengen.

Zwakke momenten durven uiten betekent eigenlijk ‘je niet storen’ aan opgelegde maatschappelijke verwachtingen. En vergeet niet dat het ook mensen zijn die de maatschappelijke patronen hebben gecreëerd. En die mensen hebben eveneens te kampen met een veranderingsproces waar ze doorheen moeten. Wanneer je ‘zwak’ durft te zijn en niet vlucht voor dat wat gaande is, dan ben je in feite sterk door dat van binnenuit ook te willen zijn en dan wordt je dat ook. Het is geen eeuwigdurend proces. Iedere keer maak je weer een sprongetje naar een iets hoger niveau van bewustzijn waarbij je weer meer aankan. De draagkracht van je vleugels wordt steeds groter. En het besef, de kennis van wat het leven inhoudt, neemt daardoor ook steeds meer toe. Je belangstelling in dingen verandert en wordt steeds meer gericht op echte waarden. Je krachten die worden gevoed door echte waarden nemen daardoor steeds meer toe. En zo komen we langzaam maar zeker op de niveaus waarbij de krachten die alleen door de grote meesters worden beheerst ook voor ons bereikbaar worden. Wij zijn dus meesters in wording en kunnen de gaven die daarbij horen alleen dan dragen wanneer wij zelf evenwichtig zijn en de elementen van het dagelijks leven hebben leren beheersen. Dan zal de trilling die het lichaam heeft bereikt tijdens deze transformatie in evenwicht zijn met de lichtfrequentie die door ons heen stroomt en zullen er niet langer hindernissen bestaan in onze fysieke, mentale en emotionele lichamen. Mooier nog, dan zullen al deze lichamen een zijn geworden als lichtlichaam en geïntegreerd zijn met het fysieke lichaam.

Eet- en drinkgewoonten

Veel mensen ervaren al een gevoel om hun eetgewoonten te veranderen. Wat er gebeurt is een verschuiving van voeding met een grote dichtheid (zoals vlees en zware proteïnen) dat langer in het lichaam verblijft en daardoor een grotere dichtheid in het lichaam veroorzaakt, naar voeding van veel lichtere aard met een grotere verterings- en opnamegraad, zoals groenten en fruit. Tijdens moleculaire transformatie zal onze voeding meer en meer gaan bestaan uit licht- en energietrillingen en steeds minder afkomstig zijn van fysieke bronnen. Het licht doordringt het Universum en oefent haar invloed uit op de veranderingen van onze lichaamscellen tijdens deze transformatie. Dit kan z’n invloed hebben op je eetgewoonten en veranderingen teweegbrengen in je eetlust. Het kan zelfs betekenen dat de samenstelling of de combinatie van je voedingsonderdelen compleet verandert zonder dat je er erg in hebt. Zwaar en vettig voedsel wordt niet voldoende snel en goed verteerd omdat de trillingen daarvan niet overeenkomen met de nieuwe trillingen die in het lichaam teweeg worden gebracht door de veranderingen in je cellen. Je zal worden aangetrokken tot voedsel dat het beste in overeenstemming is met een lichtwezen in wording. Ook hier geldt natuurlijk weer dat je de impulsen vanuit je innerlijk moet volgen en niet moet vasthouden aan oude gewoonten die zo veilig en vertrouwd voelen en misschien nog die kick geven omdat ze vaak samengaan met activiteiten en samenkomst met anderen. Voor sommigen kan dit een karig dieet betekenen wat hen op den duur geweldig zal laten voelen en voor anderen kan het weer verschillend zijn. Hoogstwaarschijnlijk zal je op den duur fysieke veranderingen in je lichaam bemerken die uiteindelijk leiden tot fysieke genezing van alles dat nog niet op orde is. Probeer zoveel mogelijk rauw, puur, onbehandeld en ongekookt voedsel te eten. Meestal is dat vers fruit en groenten als basis voor een ontgiftend dieet. Leer wel te luisteren naar je eigen lichaam en eet wat goed voor jezelf is. Tijdens deze periode zal er een snelde wijziging zijn in de dingen die het lichaam nodig heeft. Je kunt vreemde behoeften hebben aan voedsel dat je normaal niet eet. Je kunt de ene dag een enorme eetlust hebben en de volgende dag nauwelijks honger. Het belangrijkste is om van dag tot dag in contact te staan met de behoeften van je lichaam door je te laten leiden naar die ondersteuning die het nodig heeft. Dat is alles wat je te doen staat, leren luisteren naar je eigen lichaam.

Door de veranderingen kun je soms verstoringen in de spijsvertering ondervinden met kenmerken als maagpijn, overtollige gassen of opgeblazenheid die ontstaat door de toegenomen intensiteit van energieën in de derde chakra, de Plexus Solaris. Dit geldt ook voor de keelchakra waardoor de schildklier als haar fysieke tegenhanger enorm veel last ondervindt van de toegenomen elektromagnetische energieën. De schildklier reguleert namelijk de stofwisselingsprocessen va het lichaam en zal in vele gevallen heel hard haar best moeten doen om deze toegenomen intensieve energieën aan te kunnen. Deze elementen kunnen als gevolg hebben een niet te verklaren verlies of toename van gewicht, traagheid en sloomheid, veranderende slaappatronen en zoals eerder gezegd langdurige vermoeidheid en afgematheid zonder verklaarbare redenen. Veel fruit en groeten is van enorm belang voor je voeding. Je zult zelf bemerken dat veel vette voeding niet gedijt in je lichaam tijdens deze veranderingsfase. Veel mensen eten nog vlees omdat het op een of andere manier voor hen belangrijk is. Dat zal echter gaan veranderen omdat er steeds meer vanuit het lichaam aandacht gevraagd wordt voor lichtere voeding. Wanneer niet aan de druk van binnenuit wordt toegegeven kan dat namelijk resulteren in langdurige toename van onbalans en zelfs in ziektepatronen. Dit geldt ook voor de zwaardere graansoorten.

Er zijn enige goede voedingssupplementen in de handel die van puur natuurlijke aard zijn en kunnen helpen bij het creëren van balans in het uitgestrekte gebied van aminozuren in het lichaam. Spirulina en Green Magma zijn daar voorbeelden van. Ze behoren tot de groep van moleculaire voeding of voeding voor de cellen. Sommige mensen kunnen niet zo goed tegen het jodium gehalte in Spirulina, wat trouwens goed is voor de schildklier in deze periode van veranderingen, maar hebben weer baat bij bijvoorbeeld de Green Magma. Een goede combinatie hierbij is het gebruik van natuurlijke vitamine C, die het afvoeren van de afvalstoffen (de erosie) die nu in grote mate in ons lichaam ontstaan helpt ondersteunen. Een aanrader is Andante, een goede natuurlijke vitamine C die wordt onttrokken uit het oreganokruid en een natuurlijke hoge dosis bevat. Dat maakt het tot een bijzonder dankbare aanvulling. En verder is een combinatie met een goed mineralencomplex zonder meer te adviseren. Mineralen en vitaminen vormen de bouwstenen voor het lichaam. In onze voeding moeten we steeds meer mineralen ontberen vanwege de uitgeputheid van onze bodemstructuur. Er zijn diverse goede mineralencomplexen op natuurlijke basis te verkrijgen. En ook hier geldt weer dat je zelf moet aanvoelen wanneer en wat het lichaam nodig heeft voor een goede ondersteuning. Feit is wel dat we nu verkeren in een fase (individueel verschillend) waarbij transformatie op celniveau een extra behoefte kan veroorzaken voor bepaalde voedingsstoffen (proteïnen, sommige vetten, vitaminen, mineralen, hormonen) wat vroeger niet het geval was. Laat je eigen wijsheid het overnemen en zeg niet te snel dat zal ik wel niet nodig hebben en volg ook niet klakkeloos het patroon van een ander. Onderzoek de symptomen die zich bij je aandienen en breng die in overeenstemming met de kennis die je intussen hebt opgedaan over dit proces van transformatie zodat je de juiste beslissing voor jezelf kunt nemen.

Een ander belangrijk onderdeel van onze voeding wordt ingenomen door onze drinkgewoonten. De hoeveelheid water die je drinkt is namelijk heel erg belangrijk voor je lichaam tijdens moleculaire transformatie. Het staat het electrum toe, licht dat je lichaam binnenkomt en in dichtheid aangepast wordt aan de massa van je lichaam, om door je lichaam te stromen. Hoe meer water je drinkt hoe gemakkelijker dit licht, ook prana genoemd, door je fysieke lichaam heen kan stromen, de organen verjongend. Het is wijs als volwassene om tijdens dit transformatieproces tussen de 2 en de 3 liters zuiver water per dag te drinken. Dit extra water laat het licht sneller door je lichaam bewegen. Licht is aanwezig als elektrische kracht in onze fysieke dichtheid en door de waterhuishouding van het lichaam op peil te houden ontstaat er een snellere doorstroming van deze elektrische (levens)kracht met als gevolg een extra verschoning van je lichaam en extra levenskracht. Tijdens het mutatieproces dat wij nu ondergaan worden er constant complete kettingen van verwerkte substanties zoals proteïnen losgemaakt. Op celniveau worden complete systemen afgebroken en wederom opgebouwd met nieuwe structuurelementen die gehaald worden uit water, lucht en voeding die op hun beurt ook een elektromagnetische verandering ondergaan.

Wanneer wij niet voldoende puur water toevoegen aan dit proces dan zal het lichaam proberen om de waterbalans zelf in stand te houden en zal er dus minder afscheiding plaatsvinden. Maar ook de extra ondersteuning door het doorlaten van nieuwe prana met het nuttigen van veel water blijft daardoor achterwege. Wanneer wij dan niet zouden letten op onze voeding en het nuttigen van alcohol en drugs niet zouden beteugelen, dan is een beeld over de vervuiling die er dan optreedt snel gemaakt. De druk op je lichaamsfuncties neemt toe, je gemoed en je gezondheid worden erop aangesproken. Het is vrij belangrijk om het lichaam te ondersteunen door het nuttigen van voldoende water. Niet alleen in z’n puurste vorm, maar eveneens door het nuttigen van veel fruit en groenten. Dit veroorzaakt een grotere lichtaanwezigheid en een grotere lichtdoorlaatbaarheid in het lichaam en helpt bij de reorganisatie van het elektrische circuit in het lichaam. Het is eigenlijk erg simpel. Wat we ermee bereiken is het helpen opheffen van de dichtheid van onze hedendaagse wereld (waar het lichaam in z’n huidige vorm onderdeel van uitmaakt) en daardoor een beweging naar de hogere staat van puurheid waardoor transformatie mogelijk wordt. Want maatschappelijk gezien heeft een verandering op eetgewoonten en leefgewoonten heel veel consequenties voor alle maatschappelijke structureren die er bestaan. De transformatie gaat over alle vlakken en niveaus totdat alles wederom in perfecte harmonie met elkaar verkeert in de nieuwe situatie.

Energiegolven in het lichaam

Tijdens moleculaire transformatie zal er een verhoogde energiestroming merkbaar zijn in het lichaam. Vooral in het onderste deel van de ledematen, de aanhechtingen van de ruggengraat en bij de lumbalen in de lendestreek. Sommige mensen kunnen overmatig transpireren en migraineachtige hoofdpijnen ondervinden. Je kunt een verhoging van energie ervaren wanneer je met nieuwe gedachten speelt. Het is goed om hierop te letten. Tijdens dit transformatieproces zal het manifesteren van gedachten namelijk sterk vergroot worden en sneller verlopen dan ooit tevoren. Probeer daarom alleen positieve gedachten door te laten.

Bewegingsgewoonten

Naast een goede voeding en veel puur water is beweging uitermate belangrijk, zoals lopen, joggen, rennen, zwemmen, fietsen. Ook dansen is een goede beweging omdat vele energiepaden in het lichaam daardoor worden vrijgemaakt.

De ogen

Het witte deel van de ogen kan langzamerhand van kleur veranderen. Ietsjes donkerder waardoor soms een bruin of groene tint ontstaat en soms doorschoten met het bloedrood waardoor soms een zachtroze tint ontstaat. Dit komt door de toegenomen doorstroming van het bloed vlakbij de oppervlakte van het oog. In het begin kan door een verhoogde nierwerking (afvoeren van afvalstoffen) het zicht verminderen. Op den duur zal het zicht beter worden en zal ook het waarnemen van dimensies gepaard gaan met het openen van het derde oog.

Het hoofd

Wanneer je begint te veranderen komen er dingen los in het lichaam. Delen van het celweefsel komen los. In je hoofd, je schedel zijn er vele structuren opgebouwd uit mineralen die door het transformatieproces worden afgestoten. Dit afgestoten materiaal komt uiteindelijk via de wervelkolom en de zenuwbanen in het celweefsel. Wanneer dit materiaal verwerkt wordt door het lichaam ontstaan verstoringen en oncomfortabele gevoelens in het hoofd, de ogen, de wervelkolom en het zenuwstelsel zoals duizeligheid, hoofdpijnen en een druk in het hoofd (meestal van achter naar voren). De eerste plaats waar de mutatie begint is in de DNA van de hersenen. Dit veroorzaakt een mogelijk minder functioneren van sommige hersenfuncties. Je zicht wordt aangetast, hoofdpijnen komen op, je gehoor zal veranderen en je mogelijkheid om scherpzinnig te zijn wordt van tijd tot tijd aangetast. Je hoofd begint letterlijk voorzien te raken van materiaal dat kortsluiting kan veroorzaken. Wanneer je dergelijke symptomen ervaart ligt dit dus aan het losmaken en afvoeren van de overbodige materialen. Een gevolg hiervan is verandering in je humeur. Soms kan je in een opperste stemming zijn en beschikken over veel energie en plotseling kan dit omslaan in een depressie op het moment dat een stukje van je oude wereld als het ware wordt losgeweekt uit je lichaam. Ook kunnen er verstoringen van de oren en de sinus ontstaan als teken van cel transformatie. Dit zijn verstoringen (verkoudheid, neusloop, hoofdpijn) die door steeds meer mensen worden ervaren. Grote veranderingen in de sinus zijn noodzakelijk omdat die in belangrijke mate zorgen voor het creëren van balans in het lichaam. En omdat het lichaam door de transformatie van de cellen uit haar balans geraakt worden deze gebieden overgevoelig voor heel veel invloeden van buitenaf zoals biologische toevoegingen die niet van natuurlijke aard zijn. Dit kan ook reden zijn voor het gebruik van goede gezonde voeding en veel puur water.

Het gehoor

Ons muzikale gehoor zal vergroot worden. We zullen in staat zijn de huidige niet hoorbare tonen van Gods creatie in en om ons heen wel te kunnen horen. Door het kunnen horen van deze ‘nieuwe’ tonen zal ons vertrouwen in God veel groter worden. Het waarnemen van ringende geluiden en verschillende soorten tonen in de oren kan duiden op berichten van entiteiten van andere dimensies. Duidelijke informatie van deze bronnen wordt je gepresenteerd op het moment dat je er op je spiritueel pad voldoende aan toe bent.

Het hart

Omdat ons hart gelijk wil lopen met de steeds verder veranderende hartslag van de aarde, kun je van tijd tot tijd hartkloppingen ervaren. En veranderingen in het weefsel van de hartspier zullen zich voordoen. Het zal erop lijken alsof het weefsel zich enigszins verbreidt ten gevolge van het afnemen van de dichtheid van hartspier. Deze verandering zal het hart toestaan langer te functioneren met een bereik tot 150 jaren. Het gebruikelijke patroon van de hartslag zal de komende jaren toenemen met zo’n 3 tot 4 slagen. Wel kan er vanwege de grote toename van licht en liefdesenergieën een vernauwing om het hart ontstaan als gevolg van de beperkende reactie van de mensen op die energieën. In plaats van acceptatie zet men zich in vele gevallen af tegen deze nieuwe energieën die ons eigenlijk vragen om te veranderen. Meer hartaanvallen en ziektepatronen kunnen hierdoor ontstaan omdat emoties nog dieper worden weggestopt. Dit kunnen we voorkomen door ons bewust te zijn van dat wat nu gaande is, bewust te zijn van de invloed van de energieën die nu een rol spelen en als belangrijkste punt het openzetten van de deuren tot onze emoties en diep weggestopte angsten. Laat er geen tegendruk vanuit het lichaam ontstaan. De energieën dwingen ons om te veranderen. Evolutie is immers veranderen en daarom zijn we nu hier. Wanneer wij dit natuurlijke proces tegenwerken ontstaat er een frictie tussen je eigen vasthoudende energieën van lagere frequenties en de energieën die zich nu aanmelden met steeds hogere frequenties. Door niet te willen ‘loslaten’ werk je dit proces tegen en maak je het fysieke lichaam ziek. En wanneer je dit tegenwerken lang genoeg volhoudt dan kan er definitieve afbraak ontstaan in of aan je lichaam.

Hete en koude temperatuurwisselingen

Temperatuurwisselingen in het lichaam zullen steeds vaker worden ervaren vanwege de transformatie van de cellen. Het is alsof je motor wordt herbouwd en de temperatuurmeter wordt veranderd omdat die niet langer voldoet. Ook omdat de bloeddoorlaatbaarheid beter wordt en het bloed dichter aan de oppervlakte van onze huid kan doordringen zal de ervaring van warmer voelen ook toenemen.

Verandering in het geheugen

Steeds meer mensen zijn in staat om zich af te stemmen op het ontvangen van de ongeziene krachten of golflengtes van het universum. Ze zijn steeds vaker in staat deze energieën in te zetten om zichzelf te transformeren tot een nieuw soort wezen. Deze inkomende pulsaties van energie beïnvloeden de cellen van onze mentale, emotionele en spirituele lichamen. Op ieder niveau vindt deze beïnvloeding plaats. Op den duur zal dit vlagen van herinneringen uit het verleden en van de toekomst en van andere realiteiten voortbrengen. Door de veranderingen in de menselijke mind door deze kosmische krachten zal ons innerlijk steeds een grotere rol spelen. Onze capaciteiten zullen veel groter worden. Op weg daarnaar toe zal het kunnen gebeuren dat je bezig bent te praten of te schrijven en van het ene op het andere moment vergeten bent waar je het over wilde hebben. Je kunt denken aan iets dat pas gebeurd is en toch een ontzettende moeite ondervinden om de herinnering op te halen. Steeds vallen er onderdelen weg. Hoe verder je komt in je nieuwe wijze van ‘zijn’ via cel transformatie (meer licht), hoe meer je manier van denken overgenomen wordt door een bewustere universele manier. Wanneer je dan probeert om op conventionele wijze je iets te herinneren dan zal dat steeds moeilijker verlopen. Ons korte termijn geheugen wordt steeds minder belangrijk en het kosmisch geheugen dat van permanente aard is neemt het over. Net zoals ons echte onsterfelijke wezen langzaam aan het integreren is in ons tijdelijke fysieke deel en zo nieuwe waarden en krachten beschikbaar maakt.

Menstruele krampen

Vrouwen kunnen een verlichting van hun periodieke menstruatie ondervinden vanwege een verminderde bloedstroom en minder kramp. Sommige zwangere vrouwen kunnen een gemakkelijkere bevalling hebben die korter duurt en minder zwaar en pijnlijk is.

Uittredingen uit het lichaam

Mensen kunnen meer uittredingen ervaren naarmate de transformatie van de cellen verder gaat. Daardoor zal dit verschijnsel op gegeven moment maatschappelijk beter geaccepteerd worden en zelfs als heel prettig worden ervaren. Ook zal het toenemen omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden. En zoals intussen bekend is er sedert 26 februari j.l. een Lichtpoort geopend met de Goddelijke Rijken. Dit geeft ongekende mogelijkheden. Weliswaar zullen degenen die er klaar voor zijn eerst een aanpassingsperiode door moeten, maar steeds meer kunnen kontakten met deze hogere Rijken deel uitmaken van onze ervaringen.

Ook onze slaap en droompatronen zijn aan het veranderen. We verschuiven niet voor niets naar de realiteit van een hogere dimensie. Dit veroorzaakt een verwarring in ons tijdsbesef en het lichaam behoeft de slaap niet meer op dezelfde vaste tijden. Je slaappatroon kan totaal verstoord zijn. Soms kun je het met veel minder slaap doen en soms raak je maar niet uitgerust. Soms wil je lichaam overdag rusten en ‘s avonds kun je de slaap niet vatten. Veel mensen worstelen met dit probleem omdat het invloed heeft op je gedragingen en je prestaties. Probeer zoveel mogelijk gehoor te geven aan de momenten wanneer je lichaam om rust vraagt. Als het even uitkomt neem het ervan. Door de transformatie is het ook noodzakelijk om rustperioden in te bouwen en geen extra uitputtingsslag te leveren. Wanneer de meest intensieve transformatie achter de rug is zal ons lichaam met veel minder slaap genoegen nemen en toch heel veel extra energie overhouden. Tijdens de transformatie moeten we echter de tijdelijk verzwakte cellen ondersteunen in hun veranderingsproces. Wat zal gebeuren is dat wij de vrijkomende tijd (door minder te slapen) niet zullen gebruiken voor een vergroting van onze drukke derde dimensie bezigheden.

Deze vrijkomende tijd zal besteedt moeten worden voor het hogere aspect van jezelf. Op fysiek niveau zal je deze tijdwinst waarnemen, maar op onderbewust niveau zal je beginnen om meer tijd te besteden aan je verlichting. Dit omdat je naar de realiteit van de vierde dimensie aan het verschuiven bent. En daar zal de ervaring van dag en nacht een totaal andere zijn. We worstelen momenteel met de krachten van het verlopen van de derde dimensie en de krachten bij het binnenkomen in de vierde dimensie. Een deel van jezelf zit namelijk al in de realiteit van de vierde dimensie en probeert daarnaar te leven terwijl een ander deel, voor velen het fysieke lichaam, nog heel hard moet werken om die stap eveneens te maken. Je dromen kunnen daarom soms zo overrompelend zijn. Je bewustzijn verschuift regelmatig tussen meerdere realiteiten en dat kan verwarring opleveren en extra vermoeidheid. Tijdens deze nieuwe fase is het van uitermate belang om de tijd die je doorbrengt achter de televisie en de radio te verminderen. Zo voorkom je dat een deel van jezelf niet los kan komen van deze realiteit. Ook het verminderen van het elektrische licht zal je op den duur als prettig ervaren. In onze wereld zal er een vermindering van materiële noodzaak ontstaan en een vermeerdering van de tijd die we besteden aan spirituele ontwikkeling. (Een compilatie van informatie uit verschillende bronnen)

Bron: Unitynet.nl

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later