De Fasen van Belichaming

0
Luister naar dit Artikel

“We begrijpen dat de aantrekkingskracht van het oude soms erg sterk kan zijn en door deze lagere krachten te weerstaan, of liever gezegd door ze los te laten, leef je naar je goddelijke blauwdruk om de meester van werelden te worden die je al bent.”


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


”We zijn meer dan verheugd om die innerlijke kracht te zien alsmede je bereidheid deze uit te oefenen.” – Zeven Zusters van de Pleiaden

De maand mei is bijna voorbij en binnenkort worden we geconfronteerd met een aantal eclipsen. Op 1 juni aanstaande is er een zonsverduistering en op 15 juni een maansverduistering gevolgd door opnieuw een zonsverduistering op 1 juli.

Om ons heen is een gevoel dat we ‘zoveel moeten doen maar zo weinig tijd en energie hebben’ met daarbij tegenstrijdige gevoelens over waar deze reis ons naartoe brengt en waar deze collectieve kosmische storm precies over gaat.

De laatste dagen voelde het alsof we te vroeg een gat maakten in onze comfortabele cocon en plat op de grond vielen. Dit was en is een zeer ontnuchterende ervaring. Vanuit deze ruimte is het lastig om de hogerdimensionale concepten te bevatten waardoor diepe lagen van twijfel naar boven kunnen komen zodat we niet zeker weten welke stappen we vervolgens moeten nemen.

De onzichtbaren laten weten dat we werelden met elkaar verbinden. We verbinden het spirituele rijk met het fysieke en integreren een dieper begrip van datgene wat in de tussentijd zowel echt als onecht kan voelen. Onze fysieke lichamen leren met andere woorden begrijpen wat ons bewustzijn al jaren wist.

Aan de ene kant zijn we er klaar voor om compleet onbekend terrein te betreden en aan de andere kant worden we zwaar getest om te kijken of we vertrouwen op de absolute waarheid zodat we resterende beperkingen kunnen loslaten. Dit proces is voor iedereen anders maar waar we uiteindelijk uitkomen is het resultaat van hoe onbevreesd we nu durven te zijn.

Dit betekent dat we letterlijk ons weerzinwekkende ego van de bodem van ons menselijk lijf hebben opgeschept, schrapend langs de karmische restanten, wat betekent dat alles wat er nog zat aan oude stukken aan ons werd getoond waarop we het los konden laten. En niet enkel de algemene oude stukken maar de kleverige stukken schaduw waar we heimelijk van dachten dat we ze konden negeren of die zo diep in ons zaten dat we ze niet eens konden zien tot op dit moment.

Nog even kunnen we in het spiegelhuis spelen zodat we duidelijk zien hoe we onszelf op verschillende manieren kunnen polariseren door onze resterende liefdeloze delen te projecteren, te reflecteren op anderen en bloot te stellen aan anderen.

De laatste weken moesten we zeer hard werken om ons ego los te laten. En net als met iedere andere schadelijke relatie zijn we geneigd om te vechten voor het behoud hiervan omdat de aantrekkingskracht van het bekende zo sterk is, zo bedwelmend, dat we het bijna onmogelijk achten om de verlokking te weerstaan. Het grappige is dat iedereen denkt dat andermans ballast erger is dan de eigen ballast. In dualiteit kun je echter alleen je eigen ballast zien.

De externe manifestatie van deze recente opgravingen diep in ons menselijk lichaam kunnen zich op verschillende manieren tonen. Zie het als het opruimen van dat intimiderende deel van de kelder, de garage, of de zolder. Of wellicht is het iets simpels als aangifte van belasting, het opruimen van oude emails, je itunes bibliotheek opruimen of andere projecten afronden die je al achtervolgen sinds de harmonische convergentie. Welke vorm het ook aanneemt, alle oude energie moet eruit. Dat betekent ook dat alles weg moet wat gerelateerd is aan deze oude energie.

Het stadium van belichaming

We steken momenteel een hogerdimensionale snelweg van kosmische intelligentie over, één die parallel loopt aan de lagerdimensionale snelweg, maar gelukkig kruisen ze elkaar niet.

Deze volgende stap op onze reis is het stadium van belichaming, de fase van Ascentie die ons loskoppelt van de oude blauwdruk (perceptie) van het in dienst staan en ons naar de nieuwe/ware/originele/heilige/goddelijke blauwdruk van cocreatie leidt.

Deze nieuw-menselijke blauwdruk is geactiveerd in de mensen die de polariteiten hebben geneutraliseerd door de helige mannelijke en vrouwelijke krachten te vermengen, hun energiecentra (chakra’s) te verruimen door het opruimen van karmische restanten en wanneer deze blauwdrukken worden belichaamd door de voorlopers zal het potentieel beschikbaar zijn voor de gehele mensheid.

Zie deze ontwaakte en geactiveerde zielen op Aarde als acupunctuurnaalden die contact maken met de meridianen van de Aarde en zo de vitale stroom van universele chi in oorspronkelijke staat herstellen.

Wanneer deze wezens fysiek ‘oplichten’ brengen ze deze energie in het leven, bloed en lichaam van deze planeet waardoor het menselijke collectief wordt geraakt door het nulpuntveld van zegening. Dit betekent niet dat iedereen voorbereid is om deze energieën in het leven en lichaam te accepteren maar dat het potentieel om je af te stemmen op dit grid sterker is dan ooit.

Transfiguratie

De Zeven Zusters benadrukken dat de tweede helft van dit jaar erg gericht is op het fysieke. Net als een kiem in verschillende fasen verandert in een fruitdragende boom, zo verandert ons lichaam ook in verschillende fasen. Ze noemen drie te onderscheiden fasen.

“De volgende stappen in de richting van de fysieke expressie van goddelijkheid zijn onder meer: het loslaten van het pijn/angst lichaam, het erkennen van het goddelijke lichaam en de hereniging tussen aardse materie en etherische materie…”

Voorwaarde voor de eenwording van geest en materie is dat we eerst het reine lichaam worden waardoor de goddelijke energie kan stromen. We dienen onze fysieke vibratie op te waarderen om de vibratie van ons geestelijke lichaam te evenaren, zodat de twee één geheel kunnen worden.

Wat de onzichtbaren ons willen bijbrengen is dat het fysieke apparaat (het biologische pak) waar het geestelijke lichaam in huist even kneedbaar is en zich even gemakkelijk aan kan passen aan verandering (mutatie) als het spirituele lichaam. Het fysieke lichaam bevindt zich echter in de lagere dimensies en wordt daarom geregeerd door ruimte en tijd.

Het geestelijke lichaam is een replica van het fysieke lichaam maar bestaat in haar algehele perfectie uit etherische materie die de blauwdruk vormt voor materialisatie. Wat gedurende deze overgang gebeurt is dat onze fysieke (goddelijke) blauwdruk van perfectie de menselijke (ego) blauwdruk ontmoet waarna ze zich verenigen.

Dit proces van vereniging vindt het eerst plaats tussen cellen zodat ze worden omgeven met de hogere lading/intelligentie van ons lichtlichaam waarna onze cellen uiteindelijk muteren om zich af te stemmen op de hoger vibrerende bron. In het universum staat dit bekend als de wet van resonantie, een proces waarbij een lager vibrerend lichaam van energie zich automatisch uitlijnt met een hoger vibrerend lichaam van energie. Zie het als een stemvork.

De cellen worden, zoals de onzichtbaren dat noemen, aangespannen. Gedurende lange tijd hadden we twee blauwdrukken op hetzelfde moment, namelijk de menselijke en de goddelijke. Kennelijk zijn beide blauwdrukken op hun plaats zodat we de overgang kunnen maken van het ene lichaam naar het andere en gedurende dit proces wordt de ruimte tussen de cellen aangespannen terwijl de blauwdrukken versmelten.

Een versie van ons die versleten is lost op terwijl we tegelijkertijd veranderen in een spirituele volwassene waarbij de ego identiteit (mannelijk/materie) en de vrouwenlijke identeiteit (vrouwelijk/antimaterie) zich verenigen in een heilig proces.

De Fasen

De onzichtbaren maken duidelijk dat dit proces zich niet in enkele dagen voltrekt. In plaats daarvan ontvouwt het zich in verschillende fasen die reeds begonnen zijn.

“De resterende maanden van dit jaar stellen je in staat om een balans te vinden tussen de oude wereld en de nieuwe, het betreft een verschuiving van epische proporties en dit is iets wat je niet wilt overhaasten.” -Zeven Zusters

De eerste fase betreft het loslaten van het pijn/angst lichaam:

“Terwijl de oude blauwdruk wordt losgelaten of oplost – en dit gebeurt nu bij de eerste golf van zielen die de nieuw-menselijke blauwdruk belichamen – verruimt het spirituele lichaam zicht eerst binnen het fysieke lichaam.”

Terwijl deze energieën door je lichaam beginnen te stromen en we onze focus houden op het uitstralen van liefde, kan het letterlijk voelen alsof we in het stopcontact worden gestopt. Je kunt je ‘opgeladen’ voelen, alsof elke cel in je lichaam leeft en vibreert, hypersensitief, alsof je zenuwen zich aan de buitenkant van je lichaam bevinden, duizelig, kortademig, fluctuerende lichaamstemperatuur, zweterig, onregelmatige ademhaling, onregelmatig slaappatroon, enzovoorts.

Deze symptomen kunnen je overweldigen, vooral wanneer ze plotseling opkomen, maar weet dat ze bij het proces horen. Wanneer het oncomfortabel begint te voelen helpt het om te gaan wandelen, ademhalingsoefeningen te doen of om een zoutbad te nemen.

Daarnaast kunnen we ook golven van gelukzaligheid ervaren die zich door het centrale zenuwstelsel verspreiden. Deze reinigende (kundalini) energieën werken om alle resterende dichtheid los te weken die gevangen zit in het lichaam. Het lichaam creëert nieuwe systemen gebaseerd op de intelligentie die elke geactiveerde DNA-streng bevat alsmede de energetische vortexen (chakra’s) die elk centrum verlevendigen en besturen en er meer openen om deze systemen te ondersteunen (interessant hoe de gevoelens tijdens de ‘rapture’ gelijkstaan aan vreugde, gelukzaligheid, euforie, vrijheid en spirituele extase).

De tweede fase is de erkenning van ons goddelijke lichaam. De ziel begint zichzelf in menselijke vorm te ervaren, alsof het voor het eerst is. Het begrip ‘herboren’ kan hier goed worden toegepast. Dit is een fase van integratie die ons in staat stelt in ons lichaam te aarden en er volledig bezit van te nemen. Dit is noodzakelijk zodat onze kristalliserende blauwdruk een solide vorm kan krijgen.

Wanneer de integratie voltooid is beginnen we de veranderingen, die in gang zijn gezet door onze goddelijke blauwdruk, te belichamen. Dit is de fase waarin geest en materie in eenheid werken.

“Je aardse lichaam gaat op een nieuwe manier stralen. Je herkent de nieuwe energieën en vervolgens lijken ze te verdwijnen terwijl je lichaam zich aanpast om ze te integreren en je meer en meer één wordt met je ziel. Elke fase wordt gekenmerkt door een energie die je volledig wilt ervaren. Zie deze woorden niet als een indicatie van lijden, maar als een indicatie van ware bevrijding.” – Zeven Zusters

Bron: Consciousco-creationalcoaching.blogspot.com

Verwante artikelen:

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later