De ene crisis naar de andere en Rutte blijft maar lachen

1
Luister naar dit Artikel

Gelukkig Nieuwjaar? Nog geen 20 dagen oud en wat is er al aan ellende over ons heen getrokken. Keulen, Zweden, Noord Korea’s oorlogsdreiging; massa-executies door Saoedi Arabië; China’s beurs die op haar grondvesten trilt; politieke instabiliteit, lage olieprijs en economische zwakte alom, en dan heb ik het nog niet eens over vluchtelingen of aanslagen. SDB steekt de kop niet in het zand, noch buigt ze voor angst, onzekerheid of onverschilligheid en proberen het nieuws te vertellen zoals het is. Maar leuk is dit niet.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Is me toch wat; ruim 30 miljoen mag gespendeerd worden voor het referendum over het Oekraïne-EU associatieverdrag? Waarvoor? Juncky heeft al een intimidatiepoging gedaan (stemt NL nee, dan zorgt dat voor een continentale – lees EU – crisis) en Lachebekje Mark kan de uitslag zo naast zich neerleggen. Ondanks dat de olieprijs onder de 30 $ is gezakt, profiteren we niet. En waarom nu weer niet? Het weg-/luchttransport heeft grote schommelingen afgedekt dus daling is op korte termijn niet te verwachten. En dan komt nog bij: belastingen en de verdiensten van (tussen-) handelaren, verwerkers en pompbedrijven. Zo word je genept. En omdat de prijzen voor olie, kolen, gas en ijzererts zwaar zijn gedaald, kan ook dit gebeuren: waar miljoenen geen drinkwater hebben – India o.a. – is een liter ruwe olie goedkoper dan een fles water. Maar krom kan nog meer recht gepraat worden: Melanie geeft toe, dat tot 3x toe via Urenco export van verarmd uranium naar Rusland plaatsvond; ‘’de fout in de omschrijving van de soort uranium is niet opgemerkt’’ zegt ze. Maar geen zorg, hoor, want Rusland houdt zich wel aan internationale regels…Valt daar ook onder ‘’gij zult geen Hollandse Boerenkazen van erven stelen om uw rijken te gerieven’’?

Ondertussen is de geloofwaardigheid van de VN gedaald naar nul. Hulpkonvooien worden gestuurd, omdat Assad eenmalig glimlacht ‘’komt u maar’’; evacuatie en ‘’redding’’ van ingeslotenen wordt geëist. Waarvoor? Zodra de VN is vertrokken, bombardeert Assad’s leger weer en ontfermen wij ons over hongerende mensen, vluchtelingen en kapotte steden terwijl de Assads in weelde leven. Schrijnend.

Ach, dan liever een potje lachen over het kleine Nederland: Lachebekje roept, dat de vluchtelingenstroom voor de zomer toch echt veel minder moet zijn, Van der Laan weet zeker, dat Keulse toestanden in Amsterdam niet kunnen gebeuren, want daar hebben we alleen lieverdjes. En zo sociaal zijn we, om iemand, die bijstandsfraude heeft gepleegd, vooral geen boete op te leggen, die niet binnen een redelijke termijn betaald kan worden, want het moet wel in relatie tot de draagkracht zijn, nietwaar? Anders moet zo iemand langdurig op het minimumniveau leven, en dat kan niet. Zeker niet als blijkt, dat ze naast de bijstand ook een hennepkwekerij bezaten, of een bankrekening met duizenden Euro’s…3x hoera voor Khadija Arib, gelukkig is de beste voor deze positie gekozen. Blondie moest maar met zijn Hongaarse vrouwtje naar Hongarije verkassen; daar doen ze tenminste wat hij zo graag wil. Is hij ook het nepparlement kwijt. En wij zijn af van dure beveiligingskosten. Want iets constructiefs opleveren kan hij niet.

Israël is laf, intolerant en gevaarlijk bezig. Eerder werden subsidies voor theaters, die onwelgevallige stukken vertoonden, geschrapt, zodat deze (vooral Arabische) instellingen failliet gaan. Facebook filmpjes van kussende Israëlisch-Palestijnse stellen zijn verwijdert. De roman Gader Chaia (Levend hekwerk) van Dorit Rbinyan; prijs gekroond, is verboden als leeswerk op scholen, want het vertelt over de liefdesaffaire tussen een Palestijnse kunstenaar en een Israëlische vertaalster. In New York. Motivatie? ‘’Het verhaal gaat over een onmogelijke, verboden liefde. Jongeren zouden geneigd zijn om dit te idealiseren/romantiseren en zijn niet in staat, om de situatie van alle kanten te bekijken zodat ze ook aspecten zoals bescherming van de (eigen) volksidentiteit en de gevolgen van assimilatie kunnen inschatten’’. Intieme relaties tussen Joden en niet joden worden in grote delen van Israël als bedreiging van de identiteit gezien. Tolerantie, openheid versus racisme, nationalisme = gettovorming….Tenzij het volk eindelijk staat voor wat het wil; vrede zonder angst, samenleven en samen bouwen aan een geweldloze toekomst. Dan is zoveel meer mogelijk.

De eerste proefballontjes over Polen zijn al opgelaten. Voor niks. Maar de EU is schuld aan stagnatie, falende doelstellingen en bovendien, Brussel is het nieuwe Moskou. Aldus Oost-Europa, aangevoerd door Orban. De EU is een bureaucratisch monster en een lelijke imperiale macht. ‘’Liberaal’’ is voor hen een van de ergste vloeken; politieke correctheid is een misleidend wapen van goddeloze linkse politici en homoseksuelen. Nee, er moet terug gegaan worden naar bezinning over christelijke wortels; nationale en patriarchale tradities. Migratie is schuld aan terroristische aanslagen, de vluchtelingencrisis is een samenzwering, die ofwel door investeerders en speculanten, een coalitie van liberale burgerrecht-protesteerders en criminele mensensmokkelaars of moslim extremisten is aangekaart om de Europese naties te vernietigen. En met dit soort gebral winnen ze fors aan stemmen. Nationalisme doet het goed. Resultaat van een ontbrekende visie ruim 10 jaar geleden, toen de EU zo nodig euforisch haar macht wilde uitbreiden door dit soort landen binnen te halen. En daar waar deze landen de welstand, sociale voorzieningen en vooral veel geld verwelkomen, ontbreekt grotendeels de bereidheid tot democratisering en acceptatie van EU waarden en normen. De pro-EU-teneur is omgeslagen in afwijzing, frustratie en haat. De exit uit de EU is niet het doel – zolang deze landen Brussels geld nodig hebben. Ze manifesteren zich steeds meer als vechter tegen het EU-systeem en tegen de West-Europese politieke elite, aangevoerd door Die Mutti. Oost-Europese landen zijn noch competitief, noch op lange termijn zonder hulp levensvatbaar en blijven dus aan de geldkraan van Brussel. Eigen mensen, vooral goed opgeleiden, vertrekken het eerst; overheden zijn te groot, inefficiënt en bureaucratisch. Tekorten groeien en armoede stijgt. Corruptie en criminele clans vieren hoogtij. Hoezo ‘’verbetering’’ na het communisme? De vluchtelingencrisis geeft deze landen nu de macht, gemeenschappelijk te strijden voor reductie van de EU-macht. En domme David? Hoopte stemmen te vangen in deze landen voor ‘’zijn’’ agenda en ondermijnt daarmee de EU. Europa is verloren – aldus Orban – als het alleen wil leuteren over bijzaken zoals mensenrechten, openheid, nieuwerwetse familiebanden (lees LHBT) en tolerantie. Er moet eindelijk weer gezond verstand, christendom, militaire deugd en nationale trots in de plaats komen. En het antwoord van Europa? Stilte, en vooral nog meer miljarden in deze landen pompen.

Ook in Engeland wordt gesproken over een basisinkomen zonder voorwaarden. Zoals de Koninklijke familie ontvangt. Weg met alle sociale voorzieningen; iedereen een minimumbedrag/week. Scheelt bureaucratie, ambtenaren en vooral veel geld. Denken ze. Een iets-voor-niets-maatschappij dus. Dat het mogelijk averechts werkt – minder werkenden, minder initiatieven en vooral meer uitkeringen, wil men liever niet horen. Tenzij je vindt, dat juist de huidige ‘’welvaartsstaat’’ debet is aan gezondheidsproblemen, armoede en werkloosheid met een te groot sociaal (uitkerings-) vangnet. En altijd zijn het maar potentieel kleine groepen mensen die zich ontwikkelen tot entrepreneur en uitstijgen boven de middenklasse; die iets bereiken en er hard voor willen werken. Zo’n iets-voor-niets-systeem zou ook de chronische disbalans op de arbeidsmarkt kunnen hervormen. Vakbonden? Voedselbanken? Weg ermee. Mensen kunnen kiezen hoe ze willen werken. Dat zou wel eens effectiever kunnen zijn dan het huidige systeem. Maar ook hier; wie betaalt infrastructuur? Gezondheidszorg en school/opleiding; openbaar vervoer etc.? Zijn we bang voor de ‘’egoïstische profiteurs’’ of kan zo’n systeem werken? Helaas, daar houdt het artikel altijd weer op. Verdorie.

Bron: http://stopdebankiers.eu/de-ene-crisis-naar-de-andere-en-rutte-blijft-maar-lachen/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later