De Duitse inlichtingenchef verdedigt zijn pogingen om toezicht te houden op de ‘denk- en spraakpatronen’ van burgers

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken blijft zijn controversiële en breed bekritiseerde plannen verdedigen om de meningsuiting, het reizen en de economische activiteiten van politieke dissidenten te beperken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet (BfV), de binnenlandse inlichtingendienst en de politieke politie, hebben in het licht van deze campagne een aanzienlijke mate van publieke waardering opgeofferd. Volgens een vorige maand gepubliceerde opiniepeiling zijn meerdere Duitsers van mening dat de BfV wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Het sentiment is prominent aanwezig bij alle partijen, behalve uiteraard bij de Groenen, die geloven dat alles goed gaat met de Bondsrepubliek.

De griezelige, losbandige en knaagdierachtige BfV-chef, Thomas Haldenwang, heeft de pagina’s van de Frankfurter Allgemeine bezocht om het gedrag van zijn ambt te verdedigen en zijn plannen om de ‘denk- en spraakpatronen’ van gewone mensen vorm te geven door middel van officiële repressie.

Het punt van de ‘vrijheid van meningsuiting’, legt Haldenwang uit, is dat het ‘geen carte blanche is voor vijanden van de grondwet’.

De laatste tijd zijn er in het publieke debat herhaaldelijk krantenkoppen en artikelen verschenen die het werk van het Federaal Bureau voor de Bescherming van de Grondwet (BfV) in twijfel trekken. Er wordt gesproken over een ‘opiniepolitie’, een ‘taalpolitie’ en zelfs een ‘overheidsveiligheidsdienst’. Ze zeggen dat de BfV politieke opvattingen “op commando” in diskrediet brengt als extremistisch zodra ze afwijken van de sociale en politieke mainstream, of wanneer ze kritiek uiten op het optreden van de regering of het werk van de democratische partijen.

Eén ding moet onmiskenbaar duidelijk zijn: in Duitsland heerst de vrijheid van meningsuiting – en dat is maar goed ook! De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel onderdeel van de grondwet en een van de grootste troeven van de liberaal-democratische orde. Als zodanig wordt het ook beschermd door het Bureau voor de Bescherming van de Grondwet.

“Vrijheid van mening”, legt Haldenwang uit, is wat “een democratie onderscheidt van een autocratie of een dictatuur.” In de Bondsrepubliek worden zelfs ‘aanstootgevende, absurde en radicale opvattingen’ beschermd.

Soort van:

Zelfs de vrijheid van meningsuiting heeft zijn grenzen. De uiterste grenzen worden door het strafrecht gesteld, bijvoorbeeld als het gaat om strafbare propagandadelicten of het aanzetten tot haat. Maar zelfs binnen de grenzen van het strafrecht kunnen meningsuitingen, ondanks hun wettigheid, relevant worden voor de grondwettelijke bescherming.

In theorie kun je in Duitsland denken en zeggen wat je wilt, zolang wat je denkt en zegt niet in strijd is met de wet. Binnen het bereik van juridische uitdrukkingen bestaat er echter een grijs gebied dat Haldenwang en zijn begeleiders bij het ministerie van Binnenlandse Zaken moeten definiëren. Als u deze gevarenzone betreedt, kunt u uiteindelijk de ongewenste aandacht van de politieke politie trekken, ook al heeft u geen enkele wet overtreden.

Minder liefdadig gezegd: aan de ene kant is er duidelijk sprake van illegale uitlatingen, en aan de andere kant is er sprake van uitlatingen die (nog) niet illegaal zijn, maar waarvan de bestaande autoriteiten alle administratieve middelen die ze tot hun beschikking hebben zullen gebruiken om u ervan te weerhouden. Dergelijke uitlatingen zijn, zo zouden we kunnen zeggen, pre-illegaal en worden alleen met tegenzin toegestaan, omdat de obstakels voor een verbod te groot zijn.

Concreet wordt u vatbaar voor toezicht en intimidatie door de BfV wanneer u meningen uitspreekt die suggereren dat u geïnteresseerd bent in het “elimineren van de vrije democratische orde” van de Bondsrepubliek. Uw loutere vrijheid van meningsuiting is “geen vrijbrief om observatie en evaluatie door de politieke politie te ontwijken als er “feitelijke aanwijzingen” zijn dat uw gedachten in ongrondwettelijke richtingen neigen.

Het is niet verrassend dat de reikwijdte van wat “ongrondwettelijk” is in gedachten en spraak inderdaad zeer breed blijkt:

Als bijvoorbeeld elementen van onze vrije democratische basisorde worden aangevallen, b.v. als de menselijke waardigheid van leden van bepaalde sociale groepen of politieke actoren wordt geschonden, als toegestane kritiek en democratisch protest escaleren en veranderen in agressieve, systematische delegitimisering van staatsgedrag (inclusief oproepen tot geweld), als legitieme kritiek en meningen veranderen in extremistische agitatie bedoeld om de fundamenten van onze democratische orde te doen wankelen en zo de weg vrij te maken voor onvredevolle en gewelddadige activiteiten – zulke verklaringen kunnen het bewijs vormen van pogingen die tegen de vrije democratische orde zijn gericht.

De BfV richt zich sinds 2021 op politieke dissidenten die zij schuldig acht aan het ‘delegitimeren’ van de staat – een concept dat zich richt op een breed scala aan uitdrukkingen en dat doet denken aan ter ziele gegane DDR-wetten tegen ‘het belasteren van de staat’. . Hier breidt Haldenwang dit concept stilletjes uit, waarbij hij uitlegt dat u een pleidooi voor de BfV kunt worden als uw “toelaatbare kritiek” een onzichtbare grens overschrijdt en uitmondt in de “delegitimisering van staatsgedrag”. Het vergelijken van de Bondsrepubliek met de DDR is een voorbeeld van het delegitimeren van de staat; Het vergelijken van het gedrag van de BfV met dat van de Stasi is vermoedelijk een voorbeeld van het delegitimeren van staatsgedrag. Het doel hier is om het feitelijk onmogelijk te maken de Duitse regering te bekritiseren vanwege haar antidemocratische en ongrondwettelijke beleid zonder de aandacht van de BfV te trekken, omdat het aanvallen van onze in naam democratische leiders wegens antidemocratisch gedrag de definitie van ‘delegitimisering’ is.

Anders moet je, om te begrijpen hoe onheilspellend dit is, bedenken dat het huidige politieke establishment in het algemeen, en de BfV en Haldenwang in het bijzonder, een totale soevereiniteit van interpretatie uitoefenen over alles wat je zegt. Het maakt niet uit of u met uw uitspraken ‘de menselijke waardigheid van leden van bepaalde sociale groepen’ wilt schenden, of zelfs maar een enigszins verdedigbare interpretatie van uw woorden bent. Het doet er alleen toe als de grondwettelijke beschermers besluiten dat u zich hieraan schuldig maakt. Dus als onze constitutionele beschermers besluiten dat uw uitspraken “bedoeld” zijn om “onze democratische orde” in twijfel te trekken of “de grond voor te bereiden voor onvredevolle en gewelddadige activiteiten”, staat u op de radar van de BfV, ongeacht wat u hebt gezegd of gezegd. hoe je het bedoelde. Dit is een vrijbrief om achter iedereen aan te gaan die iets zegt wat onze politieke leiders niet leuk vinden.

Haldenwang is van mening dat “in de naoorlogse geschiedenis van ons land de democratie zelden in zo’n gevaar is geweest als nu”. Dit komt omdat “het aantal extremisten en het potentieel voor extremisme al jaren toenemen”, omdat “digitalisering en virtualisering” slechte mensen helpen “hun ideologieën te verspreiden”, en omdat “autoritaire staten” “desinformatie” propageren die “ontvangt vaak goedkeuring en applaus van binnenlandse organisaties en acteurs”.

Waar Haldenwang natuurlijk echt bang voor is, zijn de komende verkiezingen voor het EU-Parlement en voor de deelstaatparlementen van Brandenburg, Thüringen en Saksen. Daarom moeten we elke dag zoveel in de pers lezen over ‘Rechts-extremisme’, waarom de politie achter 17-jarige meisjes aan gaat die AfD Smurf-video’s op TikTok plaatsen en opblaasbare sneeuwpoppen onderzoekt op fascisme en waarom Groene politici gewone mensen laten vervolgen wegens politieke satire. In de Bondsrepubliek is niets zo bedreigend voor de democratie als vrije en open democratische verkiezingen.

Bronnen: Eugyppius: a plague chronicle

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later