De Blue Avians – Neem Jullie Bestemming in Jullie Eigen Handen! – 28 Januari 2016 / Ute Posegga-Rudel

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dierbaar Broederschap van de Mensheid!


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De tijd is gekomen wanneer jullie je voor moeten bereiden om actie te ondernemen.

Dit is onze liefdevolle advies aan jullie. Het gaat over jullie, nu zonder falen handelend voor de verbetering en eenheid van jullie wereld, wat binnenin begint.

Het is wijs om NU niet langer te aarzelen, om te beslissen wat jullie eigen toekomst en daardoor de toekomst van jullie planeet en van de mensheid zal zijn, of beter – zou moeten zijn, omdat jullie de mede-scheppers zijn van jullie eigen bestemming, overgegeven aan de Goddelijke Wil.

Hoewel dit geen nieuw idee is, ontkennen de meesten van jullie nog steeds jullie creatieve krachten, veronderstellend – of eerder pretenderend, dat jullie louter degenen zijn die iemand anders diens bestemming, of wat zij besluiten wat jullie toekomst zou moeten zijn, verduren.

Wij vragen om in jullie hart te kijken, zonder vertraging, en jullie ware impulsen te ontdekken, niet datgene wat een kunstmatige maatschappelijke overtuiging en waarde systeem jullie opgedrongen heeft, maar datgene wat werkelijk jullie eigen en unieke impulsen zijn, waar jullie hier voor zijn om in deze incarnatie te vervullen.

Om jullie aandeel bij te dragen, door deel te nemen aan het grote en prachtige menselijke muziek akkoord van de menselijke heiligheid.

 

Jullie, de meerderheid van de mensheid, zijn vergeten, wie jullie zijn. Stijg nu op, in ieder moment de boodschap van jullie hart toestaand om jullie leven te regeren. Zelfs als in het begin deze innerlijke stem en macht van het weten zwak is, volg het alsjeblieft, test de wateren en het zal iedere dag sterker worden.

Het moet nu gebeuren. En jullie hebben altijd geweten dat jullie voorbestemd waren om een geïnspireerd en gelukkig leven van binnen naar buiten te leven, ongeacht wat. Maar jullie wanhoopten op een moment en geloofden sindsdien dat jullie fout waren en gaven het op.

Jullie externe wereld is de spiegel daarvan. Jullie twijfel in Liefde was jullie ondergang.

Begrijp nu dat dit niet jullie fout was, maar neem het in overweging een test te zijn, van hoe ver jullie zouden gaan in jullie vertrouwen en zelf-liefde, hoe sterk jullie Liefde was. Jullie verloren niet, jullie maakten alleen ervaringen, om Liefde en jullie eigen Goddelijke Zelf beter te begrijpen, wanneer jullie er bewust naar terug zouden keren, wetende wat Liefde en Eigenbelang niet zijn.

Nu niet te ontwaken jegens jullie echte Zelf en Goddelijke Autoriteit en de bestemming van jullie ras en planeet in jullie eigen handen nemend, zou jullie vrijheid naar een later tijdstip vertragen, aangezien het dan zou toeschijnen dat jullie nog steeds meer tijd nodig zijn om jullie gevangenis en zogenaamde hulpeloosheid te verkennen, om meer van de luiheid te ervaren en jullie keuze om passief geregeerd te worden door diegenen met een wil.

Jullie worden nu getest of jullie in leven willen zijn en willen demonstreren dat het leven een creatief proces is waaraan jullie in eenheid met jullie Schepper, die jullie Eeuwige Zelf is, deelnemen.

Dit gaat allemaal over de Doorbraak van de Eeuwige Ene in Zijn eigen vorm dat Zichzelf voor een tijdsduur scheen af te scheiden van diens Bron.

Wanneer het Grote Moment van de Universele Heilige Vereniging komt, wanneer de Bron en de Schepping samen in het moment van een seconde knappen om werkelijk Eén te worden – zal jullie wereld veranderen, voor altijd veranderen, aangezien de Grote Beweger Zijn regerende Kracht in de gehele Schepping en in het bewustzijn van de mensheid hervat.

Wanneer jullie beginnen jullie zelf weer als een deel te zien van de Grote Gebeurtenis, dat het Universele Bewustzijn is, is dit omdat jullie Jezelf herinneren als een Kracht van Liefde en Vreugde. In dit moment zullen jullie niet langer toestaan gevangen gehouden te worden door de beperkende kracht van zwakheid, maar de Goddelijke Macht herkennen welke wenst om actief in jullie te worden.

Zolang als jullie de fluistering van de verleider geloven dat jullie afgescheiden zijn van het Geheel, hebben jullie Jezelf niet begrepen. En het is in feite jullie valse identiteit dat jullie nu in vraag moeten stellen om te ontwaken uit jullie sterfelijke droom van louter vlees te zijn. Te ontwaken uit jullie valse overtuiging dat jullie slechts een samengedrukte en dichte frequentie zijn en niets meer.

Daar zijn zoveel meer niveaus van het bestaan die jullie werkelijke menselijkheid opmaken dat Louter een Ongelimiteerd Bewustzijn is. Wanneer jullie bereid zijn om hen opnieuw te ontdekken, zullen jullie weer jullie Goddelijke Bestemming in jullie handen nemen. En zoals een Reus die ontwaakt vanuit de droom, breken alle ketenen die hij in zijn slaap droeg, om ruimte te geven aan eindeloze geïnspireerde beweging en vrijheid.

Wanhoop niet. Omdat het Goddelijke altijd verhuist naar Zegeviering, aangezien het altijd Wint.

Wij hebben jullie deze keer poëzie gegeven om jullie hart te bereiken, aldus het mag luisteren naar het Eeuwige Lied en mag herinneren.

Wij zijn de Blue Avians.

Boodschap doorgegeven via Ute

Copyright© 2016. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via [email protected]. Thank you.

Vertaald door: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/01/de-blue-avians-neem-jullie-bestemming.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later