De Arcturianen – Jullie Hoogst Gevoelige Aard – 19 Augustus 2015 / Meredith Murphy

0
Luister naar dit Artikel

Hallo Prachtige Zielen,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het is voor ons nu gemakkelijk om jullie te zien, aangezien jullie in/naar een veel vollere uitdrukking gekomen zijn van de waarheid van jullie wezen. Wij plagen jullie met dit te zeggen want wij zijn ons altijd bewust van jullie geweest, maar jullie lichten nu in manieren op die behoorlijk anders zijn dan jullie expressie eerder in deze levensstroom. Voelen jullie dit? Eisen jullie de bewuste creatie hiervan op?

Wij willen dat jullie vandaag in overweging nemen hoeveel jullie opeisen van wat jullie weten en wie jullie zijn, en moedigen jullie aan om met vertrouwen en zelfwaarderingen aan jullie voorrand te leven.

Wij willen jullie uitnodigen om jullie referentiepunten gedurende het leven in beschouwing te nemen en te zien hoe zij zich ontwikkeld hebben; hoe jullie gevoel van zelf, in feite, zich geopend heeft en dramatisch veranderde.

Jullie zijn veel actiever met het creëren van jullie levens en jullie staat van bewustzijn dan jullie denken. Hoewel jullie dit conceptueel weten, glipt het besef hiervan nog steeds van jullie weg, en worden jullie jezelf gewaar te reageren op het leven en te voelen dat het leven jullie overkomt. Wij zien dit op de manier dat jullie angst en verontrusting voelen. Wij zien dit op de manier dat jullie je bekritiseerd of beschuldigd voelen. Wij zien dit het meest dramatisch op de manieren waarin jullie nog steeds denken dat jullie breekbaar/kwetsbaar of overdreven teergevoelig zijn. Vandaag willen wij deze dynamiek onderstrepen en zien of wij jullie zouden kunnen helpen om jullie last te verlichten in termen van hoe jullie over jezelf voelen en denken als een belichaamd mens.

Om mens te zijn is een droom! Je wilde het, je koos het, je bent hier. Ieder ander idee is onjuist. Je bent hier vanwege je vrije wil, en je ben hier gekomen om jou te zijn.

Jij, zoals je bent, bent volmaakt in staat om hier te zijn en te gedijen. Je bent niet te teergevoelig, en je bent niet breekbaar.

Al diegenen die jou vertellen dat je dat bent, zijn onjuist geïnformeerd – of zij nu spirituele leraren of gidsen zijn, of eenvoudig mensen in je leven. Zij mogen dit sterk geloven, en toch vertellen wij je nu, zij zijn onjuist geïnformeerd.

Je bedoelde hier te komen en hoogst opmerkzaam te zijn en in staat te zijn om de vibratie te vertalen en met overzichtelijkheid te werk te gaan. Dat is de functie van je gevoeligheden; zij zijn faculteiten van gewaarwording.

Als je begint hen als zodanig te behandelen, zal je leren om hen anders te gebruiken en op te houden te denken aan jezelf als zo breekbaar/kwetsbaar en in behoefte van bescherming te zijn.

Zie je niet door te geloven dat je zwak, breekbaar/kwetsbaar en in behoefte van bescherming bent een manier van te vermijden is wat je hier kwam doen? Als je Goddelijke Zelf, is er geen gevoel van tekortkoming of behoefte voor het één of andere wezen om je te beschermen. Te geloven dat je gevoeligheid beperkend is, reduceert de uitlijning met je heelheid. Te geloven dat jouw gevoeligheid je breekbaar/kwetsbaar maakt of je capaciteit verzwakt, reduceert je uitlijning en het licht van je aanwezigheid.

Vandaag spreken wij rechtstreeks en nadrukkelijk tegen een ieder die het gevoel mag hebben dat zij hoogst teergevoelig zijn en ook het gevoel hebben dat dit hen breekbaar/kwetsbaar maakt, of in behoefte van het terug te trekken van het leven om jullie zelf te beschermen. Op deze manier, mikken wij erop om jullie te helpen om opnieuw in overweging te nemen hoe jullie over jullie zelf en deze teergevoeligheid denken, en hoe jullie relateren tot jullie hoogst opmerkzame natuur.

Menselijke wezens zijn capabel van het gewaarworden en hanteren van zeer sterke energieën. Hoogst gevoelige mensen die geloven dat hun gevoeligheid een probleem is, raken vaak ongemakkelijk met intensiteit. In feite, intensiteit als een dreiging interpreterend, als iets om je zorgen over te maken.

Vanuit een neutraal standpunt, is de graad van intensiteit eenvoudig een maatstaf van hoeveel energie er waargenomen wordt. Als je hoogst opmerkzaam bent, zal je mogelijk meer bewust zijn van de intensiteit, energie opmerkend en in staat zijnde om de energie tamelijk duidelijk te onderscheiden.

Alle mensen hebben immense capaciteiten voor gewaarwording, hetzelfde als jij. Echter, hoe een ieder van jullie die capaciteit toewijst is ook belangrijk. Je menselijke lichaam alleen heeft aldus veel capaciteit in je zenuwstelsel om stimuli te verwerken en gewaar te worden. Bijvoorbeeld, wanneer je een specifieke grote maaltijd verteert, is je zenuwstelsel zeer druk, en zal je ernaar neigen om wat voor andere stimuli dan ook minder gewaar te worden. Tegenovergesteld, als je zeer sterke emoties ervaart, mag je opmerken dat je geen eetlust hebt. De spijsvertering eist aanzienlijk van de zenuwcapaciteit, en dus als je sterke gevoelens hebt mag het zijn dat je geen eetlust hebt. Zoals jullie je voor kunnen stellen, eten menselijke wezens soms om dingen niet te voelen. Ja, dit werkt welzeker.

Voor diegenen die openstaan voor een uitgebreide capaciteit voor gewaarwording, jullie voelen je soms bezorgd wanneer jullie intense stimuli ervaren. Wij willen dit hier en nu verduidelijken en zeggen: jullie zijn veel groter dan wat jullie waarnemen, en het is geen bedreiging.

Als jij jezelf toestaat dat wat je voelt over immens gevoelig te zijn in overweging te nemen, willen wij ook dat je reflecteert over de manier waarop het onwaar-maken hiervan je ertoe geleid mag hebben om je terug te trekken uit het leven en aspecten ervan te vermijden. Als jij je op deze manier gevoeld hebt en misschien dacht dat je niet klaar was voor sommige ervaringen, willen wij dat je dat idee wederom opent voor een heroverweging.

Nu zullen wij allereerst zeggen dat wij jullie aan willen moedigen om verrijkende ervaringen in het leven te kiezen. Ervaringen die een uitlijning aanmoedigen met alles dat jullie zijn. Maar wij willen hieraan voorbij treden en zeggen: jullie zijn capabel van het creëren van jullie emotionele staat en jullie bewustzijn ongeacht van de condities en omstandigheden.

Niemand, geliefden, heeft de bekwaamheid om dat te wijzigen. Jullie hebben die bekwaamheid niet verloren, eenvoudig omdat jullie het niet mogen gebruiken of je er vertrouwd mee voelen over het te gebruiken. Zelftwijfel is iets dat de meeste mensen een deel van de tijd voelen, en het gaat jullie capaciteit niet veranderen. Het mag veranderen hoe jullie het gebruiken of de beslissingen die jullie op het moment maken, maar het verwijdert niet jullie capaciteit. Je capaciteit bestaat nog steeds, zelfs als je het gedurende een aanzienlijke tijd niet uitgeoefend hebt.

De verschuiving op jullie planeet roept jullie naar voren om jullie gaven/geschenken te delen. Voor velen van jullie zal dit betekenen naar voren in/naar de zichtbaarheid te treden op manieren die ver voorbijgaan aan waar jullie vertrouwd mee geraakt zijn.

Zelfs voorbij het delen van jullie gaven/geschenken, schreeuwt de voorrand van het leven op Aarde het uit voor transparante zelfexpressie en aanwezigheid. Voor vermengde wezens om volledig te leven als het Goddelijke Licht dat een ieder van jullie waarlijk is.

Dit zal moed eisen en een meer accurate relatie met de dynamiek van jullie gewaarwording — wat jullie beschouwd mogen hebben als het hebben van een extreem gevoelige aard.

Ten volle leven vereist van jou om opnieuw over je gevoel na te denken van hoogst gevoelig te zijn en dat beginnen te zien als een kracht in plaats van iets dat je kwetsbaar maakt. Je bent volledig capabel van meer gewend te raken aan uiteenlopende intensiteiten en ook om uitgebreide waarnemingen te hebben op manieren die jou tot voordeel zullen strekken en die bekrachtigend aanvoelen. Geen van deze hoeft jouw beweging in de wereld te beperken, in feite, kan het je ondersteunen bij het meer vaardig deel te nemen en meer plezier te hebben.

Als je begint na te denken over je teergevoeligheid als een waarnemende bekwaamheid, wat zou dat kunnen betekenen?

Wat zou het kunnen betekenen te beseffen dat je capabel bent van overvloedig veel informatie en energie op te pikken en het gewaar te worden, en dat het de neutrale manier is van het begrijpen van je gevoelige aard?

Als jij je gekwetst voelt door de energie die je tegenkomt. Als jij je lastig gevallen voelt door de energie die je tegenkomt, betekent dat niet dat je hoogst gevoelig bent, eerder dat je nog steeds voorwaardelijk je gemoedsstemming creëert. Wanneer jij je overdreven gevoelig voelt aangaande de manieren van het zijn van andere mensen en hoe zij zich tot uitdrukking brengen, betekent het dat je nog steeds aandacht aan hen schenkt alsof zij de bekwaamheid hebben om jou te definiëren of je te vertellen wie jij bent. Wanneer jij je geïrriteerd of bedreigd voelt door andere mensen, is dit niet hetzelfde als hoogst gevoelig te zijn. Tenzij je werkelijk in gevaar bent, met het innemen van de energie van andere mensen en het toe te staan jouw staat van zijn vorm te geven, is eenvoudig minder soeverein zijn dan gebruikelijk is. Wij moedigen jullie aan om dit te beseffen. Wanneer je eenmaal begint te zien dat je gevoeligheid geen probleem is, kan jij je focussen op het meer soeverein worden en je gaven van waarnemende openheid ontwikkelen.

Als jij jezelf toestaat om hoge gevoeligheid te onderscheiden van je huidige graad van soevereiniteit, zal je beginnen om je fysieke zintuigen te bevrijden, wat het beoogde doel van je fijngevoelige gaven is.

Je hebt deze capaciteiten aldus je het leven intuïtief zou kunnen leven met uitgebreide gewaarwordingen en besef. Als je groeit in je capaciteit om soeverein te zijn; om naar jezelf te verwijzen voor identiteit en betekenis en om je eigen gevoel van autonomie in het leven te creëren, zal je de immense capaciteit ontdekken die zich voor jou opent.

Het leven aan de voorrand heeft diegenen van jullie nodig met hoogst gevoelige gewaarwordingen om naar voren te treden en jullie zelf volledig tot uitdrukking te brengen. Jullie hebben het potentieel om hoogst geïnformeerd te zijn en in uitlijning te handelen met grotere gebieden van focus. Deze overbruggende capaciteit ontwikkelen maakt deel uit van je rol. Om vrij te zijn om je gaven te delen en te zijn wie je bent, plaveit de weg voor anderen om hetzelfde te doen. Het is gemakkelijker om dit te doen wanneer je jouw gemoedstemming eruit filtert door aandacht aan anderen te schenken vanuit je immense capaciteit om gewaar te worden dat dat het geschenk van je gevoelige aard is.

Wij hopen dat jullie deze uitnodiging aannemen om beperkende ideeën van wie jullie zijn en wat jullie kunnen doen af te schudden, om het hart te kalmeren. Want wij zien jullie, terwijl jullie grote vergezichten van weten openen als jullie durven om de oude beperkende ideeën los te laten van het hebben van een probleem omdat jullie hoogst gevoelig zijn.

Als jij je inzet om vrij en soeverein te zijn en anderen toestaat hetzelfde te doen — in feite, het in ere houden van dit aspect van je vrije wil domein — zal je jouw multidimensionale weten ondersteunen en bevrijden.

Het potentieel voor de belichaming om meer volledig te openen is voor velen van jullie beschikbaar. Dus delen wij deze transmissie vandaag, wetende dat jullie erdoor tegemoet getreden worden, prefect voor waar jullie nu zijn. Neem van deze transmissie iedere energie en iedere begeleiding, validatie of ondersteuning dat jullie ontwikkeling in dit leven verder zal helpen.

Wij zijn de Arcturianen
Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-arcturianen-jullie-hoogst-gevoelige.html

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later