De Arcturianen – Herinneren Wat Je Altijd Wist – 23 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Het fysieke lichaam is je eerste “resonantie ontvanger” om de altijd-uitbreidende hogere frequentie energiepatronen te ontvangen, die je dagelijkse leven binnenkomen. Je brein controleert je lichaam, maar je lichaam controleert ook je brein. Je hart heeft het laatste woord, specifiek wanneer het eenmaal in/naar je Hogere Hart transmuteert.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Gedurende deze transmutatie, moeten je fysieke verstand en het hart samenwerken binnenin je altijd-uitbreidende bewustzijn, terwijl je fysieke brein transmuteert in/naar je Multidimensionale Geest en het fysieke hart in/naar je Hogere Hart.

Je Multidimensionale Geest neemt de hogere frequentie gedachtevormen van de interdimensionale gedachten waar, accepteert hen en deelt hen dan met je Hogere Hart. Dan accepteert en vertaalt je Hogere Hart deze hogere frequentie gedachtevormen door de interdimensionale gedachten te combineren met de interdimensionale emoties.

Met de gedachten en emoties gecombineerd, worden de vertaalde Lichtboodschappen gedeeld met je Multidimensionale Geest. Op deze manier, werken je Multidimensionale Geest en het Hogere Hart samen om je Aarde voertuig diens gewaarwordende gebied basislijn frequentie opnieuw in te stellen van driedimensionaal – naar vierdimensionaal – naar vijfdimensionaal.

Op deze manier, in plaats van je werkelijkheid waar te nemen als zijnde driedimensionaal met vierdimensionale overdekkingen, wordt de vierde dimensie je voornaamste werkelijkheid, en neem je de derde dimensie gewaar als meer van een “herinnering” in plaats van een doorgaande werkelijkheid.

Het is op deze manier dat jij je geloofsystemen verschuift en dus de algemeen opererende systemen van je fysieke lichaam. Uiteindelijk, zal je niet langer gewaarworden dat je een driedimensionaal mens bent die vierdimensionale dromen heeft.

In plaats daarvan, zal jij jezelf gewaarworden als een vierdimensionaal wezen die een lager frequentie driedimensionaal ZELF heeft, die jouw Portaal verankert in het fysieke lichaam van de planeet Aarde.

Deze gewaarwording van zelf is de eerste stap van je “opererende systeem” te verschuiven van een driedimensionaal opererend systeem naar een vierdimensionaal opererend systeem. Wanneer deze gewaarwordende verschuiving zich voordoet, begin je serieus je aandacht af te stemmen op de vijfde dimensie, welke in toenemende mate je uitgebreide waarnemende gebied betreedt.

Eerst, is deze vijfdimensionale gewaarwordende verschuiving niet om gewaar te worden, omdat deze dimensie een compleet ander opererend systeem heeft dan de derde en vierde dimensie.

Terwijl de derde en vierde dimensies tijd/ruimte werkelijkheden zijn, heeft de vijfde dimensie een opererend systeem van het hier/nu. Net zoals de derde en vierde dimensies resoneren met de tijd, hetgeen ruimte creëert, resoneert de vijfde dimensie met het tijdloze NU van de ENE.

Gelukkig, wanneer je Multidimensionale Geest en het Hogere Hart eenmaal “online” zijn met je dagelijkse bewustzijn, breiden je gewaarwordingen aanzienlijk uit. Via je Multidimensionale Geest, kan je interdimensionale energiegolven in/naar je 3D brein gewaarworden en bewust accepteren.

Dan kan je deze energiepatronen integreren in de ATMA (levensadem) van je Hogere Hart waar je Drievoudige Vlam van Eindeloze Wijsheid, Multidimensionale Kracht en Onvoorwaardelijke Liefde gemakkelijk alle interdimensionale Lichtboodschappen kan vertalen.

Deze vertaalde boodschappen worden dan gedeeld met je Multidimensionale Geest, die hen in/naar de Hypofyse van je fysieke vorm stuurt.

Je Hypofyse neemt de resonantie van de frequentie en energiepatronen gewaar, en distribueert de boodschap van deze patronen met je fysieke lichaam via je adrenalinesysteem.

Je adrenalinesysteem beweegt in/naar elk component van je fysieke Aarde voertuig. Het is om deze reden dat je fysieke lichaam je “hogere resonantie energieontvanger” is.

Gelukkig, met het vermengen van je aangeboren interdimensionale Wijsheid, Macht en Liefde binnenin je ATMA, begint je derde/vierde dimensionale brein in/naar je Multidimensionale Geest te transmuteren, welke gemakkelijk wat voor hogere dimensionale boodschappen dan ook kan “lezen” en volledig kan “begrijpen”. Je beseft vaak niet de ingewikkeldheid van je bekwaamheid om hogere dimensionale boodschappen te “channelen”.

Echter, als jij je opzettelijk bewust wordt van deze hogere Lichtfrequenties die je bewustzijn binnenkomen, zullen je hogere dimensionale frequenties van ZELF jou helpen om je te herinneren hoe deze energiegolven via je fysieke Aarde voertuig te herinneren.

De eerste stap van interpretatie is om bewust te her/erkennen dat je net een interdimensionale boodschap ontvangen hebt. Een ieder van jullie zal diens eigen manier ontdekken van te “weten” dat een communicatie in/naar je bewustzijn gekomen is.

Zoals we gezegd hebben, als je een bepaalde tijd en plaats terzijde zet waar je op een regelmatige basis naar terugkeert om te mediteren, zal je derde dimensionale brein zich die “tijd” herinneren en geleidelijk gewend raken aan het “gevoel” van een binnenkomende interdimensionale boodschap.

Je zult je ook herinneren dat wanneer het ook is dat je een draaggolf van angst gewaarwordt, met al diens verborgen componenten van kwaadheid en verdriet, je kunt zeggen, “Ik weiger om deel te nemen aan die werkelijkheid, en ik stuur het onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.”

Dat decreet zeggen, zal wat voor mogelijke communicaties dan ook afsluiten zodat je het NIET hoeft te ervaren. Wanneer jij je eenmaal je ware innerlijke kracht en je aangeboren bekwaamheid herinnert om je in/aan de vijfde dimensionale ENE over te geven, zal je gewaarworden dat je naar de “actieve dienst” opgeroepen wordt.

Aanvankelijk, is deze actieve dienst NIET fysiek. Deze aanvankelijke vorm van “actieve dienst” gebeurt binnenin je bewustzijn. Ter voorbereiding op de actieve dienst in jullie fysieke wereld, zal je opgeroepen worden om actief de talrijke parallelle, vroegere, afwisselende en gelijktijdige werkelijkheden te transmuteren die binnenin je bewustzijn lopende zijn.

Dan, met je innerlijke zelf bevrijd van de last van vele van je andere fysieke incarnaties, kan je jouw aandacht duidelijker naar je huidige werkelijkheid wenden, waar je eens van geloofde dat het je “enige werkelijkheid” was.

Met de voltooiing van deze belangrijke voorbereiding van je innerlijke zelf te transmuteren met de Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur, heb je een grotere bekwaamheid om te weigeren deel te nemen aan dat, wat je bewustzijn verlaagt en/of jou afleidt van je “reden voor de incarnatie”.

Met dit actief herinneren van je eigen innerlijke macht, zal je bewustzijn exponentieel uitbreiden.

Gaia is vriendelijk genoeg geweest om een planeet aan te bieden waarop jullie je “oorlogsspelletjes” uit zouden kunnen spelen. NU, willen velen van jullie geen oorlogsspelletjes. Iedereen verliest in een oorlog, behalve voor de twee procent van de Duisteren die betalen voor beide zijden van de oorlog en alle geld verdienen met die oorlog.

Deze verlorenen maken zich niet bezorgd over de consequenties van deze oorlogen en andere planetaire verstoringen. Zij spelen een spel met hun duistere vrienden, wie het ook maar is die het meeste geld verdient wint het spel.

In jullie “verleden”, vroeg niemand hoe deze Duisteren hun geld verdienden omdat zij te druk waren met proberen te overleven in een onrechtvaardige wereld gevuld met oorlogen en verschrikking. Maar NU ontdekken jullie, onze ontwaakten, de innerlijke macht van jullie eigen Multidimensionale Geesten en Hogere Harten.

Geliefden, alle mensen, zelfs degenen in de “macht-over” zijde, moeten hun eigen innerlijke macht vinden voordat zij zelfs maar na kunnen gaan denken over zichzelf in/naar een hogere frequentie van werkelijkheid te verhuizen.

Daarom, transmuteren jullie, de altijd-uitbreidende leden van de “macht-binnenin” zijde van jullie derde dimensionale gepolariseerde werkelijkheid, jullie bewustzijn van de:

“Waarom ik niet kan” kwade bewustzijn,

“Waarom kan ik niet” slachtofferbewustzijn,

“Ik kan het spoedig doen,” dromerbewustzijn,

– IN/NAAR –

“Ik doe het nu,” bekrachtigende bewustzijn,

“Ik doe het nu voor Gaia,” planetaire bewustzijn.

Als je her/erkent dat jij ontwikkeld genoeg bent om van jezelf te denken als dienst te verlenen aan je Planeet, die een intelligent, levend wezen is, breidt je Planetaire Bewustzijn snel uit in/naar het Vijfde dimensionale Eenheidsbewustzijn.

Het is binnenin dit NU, dat jij je begint te herinneren waarom je ervoor koos om een fysiek voertuig in de derde dimensie te handhaven, alsook de bepalingen van je voor-geboorte contract, welke je schreef voordat je deze belichaming nam.

Wij, de Arcturianen, zijn vreugdevol om te zeggen dat steeds meer van jullie aan het ontwaken zijn aangaande het feit dat jullie niet slechts jullie fysieke voertuig zijn. Jullie, onze vrijwilligers om Gaia te helpen, herinneren je steeds meer over jullie ware, Multidimensionale ZELF.

In feite, velen van jullie verbinden zich bewust met een hogere frequentie van jullie ZELF dat jullie overlicht en begeleidt. Deze hogere expressie van JOU draagt een Multidimensionaal Lichtlichaam.

In feite, bereidt deze JIJ jou voor op je transmutatie in/naar Lichtlichaam. Wij horen jullie allemaal zeggen, “Wanneer, wanneer zal dit gebeuren?” Ons antwoord aan jullie is:

“Wanneer je bewustzijn zich uitbreidt voorbij de grenzen van de derde dimensionale tijd en in/naar het NU van de Vijfde Dimensie en daaraan voorbij, zal je in/naar JOUW Lichtlichaam flitsen.”

Kan jij het je voorstellen hoe het zal zijn wanneer je precies weet wie je bent?

Kan jij het je voorstellen hoe het zal voelen wanneer je plotseling resoneert met de vijfde dimensie van het Hier en het Nu?

Herinner je alsjeblieft dat de verbeeldingskracht de vijfde dimensionale gedachte is, die vanuit je Multidimensionale Geest stroomt. Herinner je ook dat Onvoorwaardelijke Liefde onophoudelijk vanuit je Hogere Hart stroomt.

Het is de activering van je vijfde dimensionale verbeeldingskracht en je vijfde dimensionale Onvoorwaardelijke Liefde die de voorloper is voor jouw “flitsen in/naar Lichtlichaam”. Als jullie allemaal wisten hoe zeer nabij jullie waren voor deze ervaring, zouden jullie aanzienlijk verrast zijn.

Jullie 3D wereld heeft jullie geleerd om “bescheiden” te zijn omdat aan jullie verteld werd dat het “verwaand” was om te hoog over jezelf te denken. Maar wij zeggen, “Alsjeblieft, alsjeblieft, denk hoog over je ZELF omdat je “ZELF”resoneert op een zeer HOGE frequentie!”

Wanneer je hoog over je ZELF denkt, zal je Onvoorwaardelijke Liefdevolle Interdimensionale gedachten en emoties hebben. Deze hogere frequentiegedachten en emoties zullen je begeleiden naar het sneller worden van je ZELF in je dagelijkse 3D leven.

De Geascendeerde Meesters moesten vele decennia doorbrengen om te leren de meesters te worden van hun iedere gedachte en hun iedere emotie. Om dit meesterschap te verkrijgen, moet je volledig begrijpen hoe je gedachten en gevoelens vermengen in/naar één om het vruchtbare pakket van een werkelijkheid te worden.

Dit “pakket van werkelijkheid” zal zichzelf in het Nu presenteren, waarin je DENKT met je Multidimensionale Geest en VOELT met je Hogere hart.

Wanneer je eenmaal naar de staat van bewustzijn geraakt waarin je op een interdimensionale manier denkt, heb je waarschijnlijk al vele van je andere incarnaties herinnert.

Daarom, kan jij je alle andere levens herinneren waarin je probeerde te ascenderen en het niet kon. Of, misschien, kan jij je een leven herinneren waarin je probeerde te Ascenderen en het deed.

Kan je naar deze levens kijken, vrij van de schaamte en/of DE zelfingenomenheid van je ego? Kan je naar deze levens kijken, vrij van wat voor noodzaak dan ook om waar te nemen dat je iets goeds deed, of dat je iets beters deed?

Zodra je aan jezelf denkt in termen van ofwel “goed” of “slecht”, verlaagt je bewustzijn omdat deze termen oordelen zijn. Het proces van Ascentie is geen beloning. Het proces van Ascentie is net zo natuurlijk voor je Lichtlichaam, als dat het sterven natuurlijk is voor je fysieke lichaam.

In je derde dimensionale leven, wordt je geboren, je hebt een leven, en dan sterf je. Tegenovergesteld, weet je vijfde dimensionale zelf dat je een multidimensionaal wezen bent en je vrijwillig aangeboden hebt om een drie/vierdimensionaal lichaam te nemen. Je Lichtlichaam ZELF weet dat je jouw fysieke voertuig zult gebruiken voor zolang als je het nodig hebt om je missie te vervullen.

Wanneer je missie voltooid is, zal je terugkeren naar je ware Multidimensionale Zelf. Echter, binnenin dit NU, is er een andere optie voor je vijfde dimensionale Lichtlichaam ZELF, in die zin, dat het ook kan kiezen om op de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde te gaan leven.

Met beide opties, zal je terugkeren naar het NU van de ENE om alle expressies van je ZELF gewaar te worden – erop wachtend om jou met Onvoorwaardelijke Liefde te omhelzen.

Je gaat niet dood. De dood is een derde dimensionale illusie. Het sterven is zelfs geen illusie die zich binnenin de vierde dimensie voordoet. Je vierde dimensionale zelf herinnert zich dat wanneer je over de streep ging genaamd het “sterven” in de derde dimensionale wereld, je gewaarwordt dat je in een andere wereld was waarin jij je zeer levend voelde.

Wanneer jij je dat herinnert, herinner jij je steeds meer van de levens waarin je probeerde om te ascenderen en dat niet kon. Maar je leefde een goed leven, je volgde je spirituele uitoefening en, aan het einde “stierf” je zoals ieder ander. Maar je stierf niet echt. Je ging naar het vierde dimensionale astrale gebied.

Soms reisde je in/naar hogere dimensies, en andere keren, bleef je in het vierde dimensionale astrale gebied. Toen, wanneer jij je voelde alsof je door het leven, waarvan je net gestorven was, heengegaan was en er voldoende over geleerd had, zou je “sterven” voor je vierde dimensionale leven en geboren worden in/naar een driedimensionaal leven.

Dan, zou dat derde dimensionale leven vooruitgaan totdat je zou “sterven” wat betreft dat derde dimensionale leven en “geboren” worden wat betreft je vierde dimensionale leven. Het is om deze reden dat de derde/vierde dimensie genoemd wordt, “Het Wiel van Leven en Dood”.

Op dit “Wiel”, wordt je bewustzijn gewoonlijk beperkt aangaande de tijd/ruimte van de fysieke en astrale gebieden. Dus, worden je gewaarwordingen aangaande de derde en vierde dimensies beperkt.

Uiteindelijk, breidt je bewustzijn zich voldoende uit, zodat jij je herinnert dat je een multidimensionaal wezen bent en dat je bewuste vormen hebt in vele hogere dimensionale gebieden van werkelijkheid.

Wanneer jij je dit herinnert, terwijl je nog steeds een fysiek Aarde voertuig draagt, breidt je bewustzijn zich aanzienlijk uit. Deze versnelling van het bewustzijn gebeurt, omdat je uit de 3D/4D matrix van tijd en ruimte stapt.

Binnenin de illusie van de tijd, heb je een tijdstip waarop je geboren wordt en een tijdstip waarop je sterft. Je gelooft ook dat je afgescheiden bent van anderen. Echter, wanneer jij je herinnert dat je een multidimensionaal wezen bent, breidt je bewustzijn zich uit voorbij de beperkingen van tijd/ruimte.

Het is dan dat de concepten van geboorte en sterven drie/vierdimensionale termen worden, die alleen verwijzen naar jullie derde en vierde dimensionale voertuigen. Wanneer je bewustzijn zich eenmaal uitbreidt in/naar het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij, verschuift je “gevoel van zelf” van, “IK BEN een mens die soms spirit kan bezoeken” naar “IK BEN een spirit en heb mijn essentie uitgebreid in/naar een fysiek voertuig.”

Niettemin, ongeacht hoe vaak jij je jouw multidimensionale natuur ook herinnert, mag je het nog steeds vergeten terwijl je in het dagelijkse proces bent van het dragen van je derde dimensionale Aarde voertuig. Dit “vergeten” van je Multidimensionale ZELF gebeurt, omdat het Aarde voertuig dat je draagt je gewaarwordingen begrenst voor de Rijken van tijd en ruimte.

Het neemt tijd om door ruimte te bewegen. Daarom, raak je vermoeid, omdat je druk bent van je werk en het denken. In je Aarde voertuig, voel jij je ook “afgescheiden”, hetgeen je overstuur of angstig of eenzaam kan maken. Soms wordt je ziek. En de lijst gaat alsmaar verder…

Gelukkig, wanneer jij je eenmaal volledig je ware, multidimensionale natuur herinnert, begin je vele ervaringen te hebben van je eigen Hogere Dimensionale Zelf. Deze ervaringen breiden aanzienlijk je bewustzijn uit. Dan, terwijl je bewustzijn uitbreidt, breiden je gewaarwordingen uit om steeds meer vierdimensionale ervaringen te omhelzen.

Als je doorgaat om in toenemende mate vierde dimensionale aura’s, vierde dimensionale Elementalen waar te nemen, wordt je steeds meer een planetair wezen en steeds minder “slechts een 3D menselijk wezen”.

Je begint je talrijke levens op je derde dimensionale planeet te herinneren, alsook de vele ertussenin levens in het vierde dimensionale Astrale Gebied. Je mag ook beginnen om je fysieke leven te associëren met je planetaire leven en je planetaire zelf.

Eerst denk je aan de planeet als een levend wezen, en dan begin je over jezelf te denken als een multidimensionaal wezen levend op een levende multidimensionale planeet. Uiteindelijk, zal je vooruitgaan naar de Planeet te zijn omdat JIJ en de AARDE Eén zijn.

Dit is wanneer je omhelst wat genoemd zou kunnen worden je “dierlijke zelf”. Het dierlijke koninkrijk heeft de afscheiding niet die het “menselijke koninkrijk” wel heeft. Het dierlijke koninkrijk heeft veel met de mensen te delen.

Dieren “bevuilen hun nest” niet, omdat zij zichzelf gewaarworden als ÉÉN met de Aarde. Dieren leven binnenin het eenheidsbewustzijn, zoals een zwerm vogels, een kudde zebra’s, een school van vissen.

Dieren leven ook binnenin het NU. Zij volgen het “stromen van de Natuur”, en weten op welk tijdstip zij naar welke plaats kunnen gaan om het voedsel te krijgen dat zij nodig zijn. Wanneer je het eenheidsbewustzijn van het dierlijke koninkrijk kunt omhelzen, breidt je bewustzijn uit in/naar hogere dimensies alsook dieper in/naar de planetaire levenskracht van Gaia.

Je hebt dan de ervaring van je af te vragen, “Hoe voelt het aan om een Planeet te zijn?” Deze vraag katapulteert je terug naar boven in/naar, “Hoe voelt het aan om een multidimensionaal wezen te zijn?”

Je volgende vooruitgang van denken zou kunnen zijn, “Hoe voelt het aan om een vijfdimensionaal bewustzijn te hebben dat gebaseerd is op het Hier en het Nu?” Wanneer jij je eenmaal de vrijheid van afscheiding herinnert, kan jij je het gevoel herinneren van te leven in het Eenheidsbewustzijn met al het leven.

Zolang als je nog steeds je dichte Aarde voertuig draagt, zal je waarschijnlijk de bovenstaande herinneringen vergeten, dan herinner jij je een beetje meer, dan vergeet je, en dan herinner jij je zelfs meer, en dan vergeet je.

Binnenin dit altijd uitbreidende herinneren en vergeten, spring je geleidelijk in/naar steeds hogere expressies van Zelf, en aard dan deze inzichten steeds dieper in je “onbewust zelf”.

Dan, wanneer je naar je dagelijkse, derde dimensionale zelf terugkeert, besef je dat iets zeer anders voelt. Je komt geleidelijk naar het naast elkaar plaatsen van “Nu ben ik in mijn derde/vierde dimensionale werkelijkheid,” en/of “Nu ben ik in mijn vierde en vijfde dimensionale werkelijkheid.”

Een zeer belangrijk punt om te herinneren is, dat wanneer je jouw vijfdimensionale zelf ervaart, je de “tijd” zult verlaten. Vandaar dat, het geen tijd of inspanning neemt om naar je vijfde dimensionale Zelf terug te keren, noch neemt het tijd of inspanning voor jou om terug te keren naar je derde dimensionale zelf.

Aanvankelijk zou je alles kunnen vergeten dat er gebeurde, en iedereen die je was toen je dat korte moment had, vrij van tijd, binnenin je vijfde dimensionale ZELF. De “tijd” waarin je jouw vijfde dimensionale ZELF was, voelde waarschijnlijk aan zoals een seconde voor je derde dimensionale zelf.

In die seconde dat je de tijd verliet, leerde je een grote hoeveelheid over, “Hoe je ware, multidimensionale zelf en je ware, multidimensionale werkelijkheid te herinneren. Echter, je derde dimensionale brein is gebaseerd op tijd en opeenvolging. Vandaar dat, jij je mag herinneren dat er “iets” gebeurde, maar je de woorden niet kunt vinden om het te omschrijven.

Je fysieke denken mag geloven dat je iets “leerde”, maar je vijfde dimensionale denken weet dat jij je herinnerde wat je altijd wist.

Terwijl je in je derde dimensionale bewustzijn bent, is je focus het “daarbuiten” op wat je te doen hebt. Aan de andere kant, wanneer je in je vijfde dimensionale bewustzijn bent, wordt het doen het zijn en je “dromen” wordt het gewaarworden van de waarheid dat je altijd wist!

Echter, je vergat wat je altijd wist omdat je aldus betrokken was met wat er zich “buiten jou” voordeed in je derde dimensionale leven van illusie en streven.

In de vijfde dimensie, worden je gedachten en emoties de “blauwdruk” van de werkelijkheid die JIJ aan het creëren bent. Ook, herinner jij je dat je koos om een Aarde voertuig te nemen, en jij je eigen “blauwdruk” schreef voor waarom je koos om een Aarde voertuig binnenin dat NU te nemen.

Je vijfde dimensionale bewustzijn herinnert zich ook waarvoor je kwam om te doen, en wie je ging zijn, omdat in de vijfde dimensie het doen en het zijn hetzelfde is.

Wanneer jij je verbonden hebt met je vijfde dimensionale bewustzijn, voldoende om je de voor-geboorte keuzes te herinneren, kan jij je ook herinneren waarom je dit specifieke leven gekozen hebt en ook begin jij je te herinneren wie je werkelijk bent.

Wanneer deze multidimensionale herinneringen eenmaal je derde dimensionale geheugen betreden, wordt je gewoonlijk, “naar je actieve dienst opgeroepen”. Het is dan dat je volledig je bekwaamheid begint te ervaren om je Hogere ZELF te zijn, terwijl je ook je fysieke zelf kunt ZIJN.

Met andere woorden, je BEGINT JE TE HERINNEREN WAT JE ALTIJD WIST!

De Arcturianen.

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/03/de-arcturianen-herinneren-wat-je-altijd.html#more

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later