De Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Twee-Richtingen Circuit naar Huis – 15 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbare Ascenderenden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij de Arcturianen zijn altijd blij om enige van de vragen te beantwoorden die wij waargenomen hebben in het bewustzijn van onze vrijwilligers op de Aarde. We zullen niet de vragen verkondigen, maar zullen de antwoorden direct adresseren. Onze antwoorden zullen verschillend waargenomen worden wanneer jullie in andere staten van bewustzijn zijn.

Bijvoorbeeld, in jullie 3D Beta Golf staat van bewustzijn mogen jullie denken dat jullie de Waarheid kennen, maar wanneer jullie in jullie 4D Alfa of, specifiek, jullie 5D Gamma Golf bewustzijn zijn, zullen jullie weten dat jullie de waarheid moeten leven.

De waarheid kennen, of wat jullie momenteel als de waarheid waarnemen, is gebaseerd op tijd omdat het een derde dimensionale interpretatie is van interdimensionale informatie/ervaring.

Aan de andere kant, wanneer je de waarheid leeft, stroom je uit je 3D tijd en in/naar je 5D NU – en dan weer terug. Dan is jouw uitdaging, “Met welke frequentie van mijn hersenen/bewustzijn deel ik deze informatie?”

Het 3D brein is compleet verward door de 5D informatie en heeft een kolossale verklaring nodig voor zelfs het eenvoudigste 5D concept. De ontvangen informatie frequentie van je vijfde dimensionale bewustzijn vertaalt niet goed in/naar je derde dimensionale bewustzijn.

Daarom, moet veel van deze 5D informatie opgeslagen zijn in de 4D aura. (Het kan ook opgeslagen zijn in de Multidimensionale Geest, wat we eerder besproken hebben.) Het is om deze reden, onder andere, dat wij mensen doorheen de vierde dimensie nemen.

Wanneer jij je bewustzijn in/naar de vierde dimensie uitbreidt via meditatie of de hogere droomstaten, kan je 3D brein tijdelijk de 5D informatie verzamelen. Natuurlijk moet deze informatie onmiddellijk gedocumenteerd worden, aangezien het NIET zal kleven aan de fysieke synaps van het 3D brein. Wij zullen nu enige van jullie vragen beantwoorden en het aan jullie persoonlijke goeddunken overlaten om te bepalen of jullie onze antwoorden zullen ontvangen en/of hen leven.

Daar zijn velen die vragen, “Wanneer is het tijd voor ascentie?” Ons antwoord is dat ascentie altijd NU is omdat, wanneer je ascendeert je de tijd verlaat. Vele van onze eersten om terug te keren zijn in staat geweest om “de tijd te verlaten” gedurende een behoorlijke tijd.

Echter, zij vergeten gewoonlijk die ervaring wanneer zij eenmaal opnieuw de tijd/ruimte betreden van de derde dimensie. Wij zeggen tegen jullie allemaal, en jullie weten WELZEKER wie jullie zijn, blijf vertrekken/terugkeren, vertrekken/terugkeren en vertrekken uit de tijd/terugkeren naar de tijd.

Wanneer je de tijd verlaat, ben je in/naar het vijfde dimensionale energiepakket van het Multidimensionale Licht geascendeerd. Terwijl in dat tijdloze NU van de ENE, ben je herenigd met je Multidimensionale ZELF.

Dan wanneer je terugkeert naar je derde dimensionale fysieke zelf, voel jij je alsof je wachtende bent op de “tijd”van de ascentie. In werkelijkheid, wacht je op je volgende avontuur voorbij de tijd.

Jouw 3D en 5D zelf hebben de overeenkomst gemaakt dat wanneer jij je eenmaal herinnert hoe stevig geaard te zijn in je 3D lichaam en ook volledig verbonden met je vijfde dimensionale Lichtlichaam, je ermee zou beginnen om je multidimensionale leven te herinneren.

Je weet van andere incarnaties dat als je niet volledige geaard was in de 3D en jij je volledig verbond met het 5D dat, wanneer je terugkeerde naar je 3D zelf, je fysieke zelf zeer eenzaam, depressief en vaak fysiek ziek zou worden.

Een deel van deze kwestie was omdat je jonger in Aarde jaren was. Een ander deel van deze kwestie was dat de frequentie van Gaia toen VEEL lager was. Daarom, wanneer je vanuit een 5D werkelijkheid gebaseerd op Onvoorwaardelijke Liefde terugkeerde, moest je terugkeren naar een werkelijkheid gevuld met angst, haat, oorlogen, leugens en illusies.

Aangezien je 5D gewaarwordingen nog steeds “online” waren wanneer je terugkeerde naar de Aarde, kon je doorheen de 3D illusies zien van, “Het is allemaal goed,” om precies gewaar te worden hoe beangstigend jullie 3D wereld was. Uiteindelijk, besloot je – terwijl in je 5D lichaam – dat het heen en weer schakelen te intens voor je derde dimensionale emoties was.

De emotionele onrust van je terugkeer was ook zeer uitdagend voor je gezondheid. Het was vanwege deze gezondheidskwestie dat velen van jullie besloten te wachten totdat jullie meer volwassen waren, of dat de fysieke wereld veiliger was, voordat jullie verder gingen met jullie interdimensionale reizen.

Echter, je meer volwassen zelf heeft ook vele derde dimensionale problemen, dus velen van jullie waren nog steeds niet gereed om volledig naar jullie interdimensionale reizen terug te keren. In feite, keek jullie volwassen zelf terug naar jullie jongere zelf met de wens voor een eenvoudiger leven.

Velen van jullie hebben pas recentelijk ontdekt, dat als je volledig aan anderen je proces van bi-locatie naar je ZELF uitlegt, dat jullie het veel gemakkelijker uit konden leggen aan jullie eigen 3D brein. Dus, begonnen jullie om onder voorbehoud jullie interdimensionale ervaringen met anderen “Strijders voor het Licht” te delen.

Mensen hebben vaak aan strijders gedacht als zijnde mensen die andere mensen om het leven brengen, maar wij Galactics denken aan strijders als verlossers van wat voor vorm van werkelijkheid dan ook die beschermd MOET worden totdat het het NU van grote verandering is. Als een strijder, leer je dat je moet luisteren naar je commandant, die een lid is van je eigen Multidimensionale ZELF.

Je moet ook eenheid en vertrouwen hebben met je medestrijders, alsook jullie/jouw leiders. Wij zeggen dit NU tegen jullie omdat jullie allemaal voorbereid worden om een strijder voor Gaia te zijn die ook gereed is om zich volledig te verbinden met Haar Galactische Expressie van ZELF.

Want zie, jullie allemaal, personen en planeet, bereiden jezelf erop voor om de Eenheid met AL het Leven in de vijfde dimensie binnen te gaan. In feite, de benaming “strijder voor je nieuwe leven” wordt getransmuteerd in/naar de benaming “schepper van je nieuwe werkelijkheid”.

Echter, het is belangrijk dat je jouw strijder stadium ervaart, aangezien het grote moed neemt om een schepper van de werkelijkheid te worden. In vroegere versies van de Aarde, konden alleen mannen strijders zijn, maar dat is nu veranderd.

Daarom, de werden de termen “man en vrouw” grotendeels getransmuteerd van de oude betekenis van afscheiding tussen geslachten naar de NU betekenis van de twee polen van Spirit. Om te begrijpen wat wij op het punt staan om te zeggen, moeten jullie je herinneren dat er niets in het universum is behalve Spirit.

Daarom, wanneer het ook is dat jij je voelt alsof je door de duisternis reist, je in feite doorheen de ILLUSIE van de duisternis reist. Er zijn twee polen aan Spirit. Daar is de (+) Positieve, actieve en dirigerende pool, alsook de (-) Negatieve, passieve, ontvangende en assimilerende pool.

Deze polen hebben niets te maken met het geslacht, maar hebben heel veel te maken met creatie. De gehele schepping is in een staat van “wording”, en perfectie is het doel. De positieve pool, vaak bekend als de Eerste Straal, van Spirit manifesteert als energie naar buiten en de negatieve pool, de Tweede Straal, is bekend als het verzamelbekken van die energie.

Deze twee polen verenigen om vorm te creëren. De Eerste Straal van de niet-gemanifesteerde Spirit gaat de Tweede Straal binnen. De Tweede Straal neemt deze niet-gemanifesteerde Spirit in zich op en creëert een vorm voor deze spirit. Deze dynamiek werd vaak gekend als “Vader/Moeder God”.

Deze twee polen van Spirit en Materie voegen zich NU samen binnenin de ENE om een corridor te creëren voor de Aarde om Haar hogere dimensionale planetaire expressie binnen te gaan. Deze manifestatie, zoals met alle manifestaties, begint BINNENIN.

Net zoals de manifestatie van een nieuw mens binnenin de kern van de moeder begint, begint de manifestatie van een nieuwe planeet binnenin de Kern van die planeet. Al het nieuwe leven spruit voort uit de Kern, zoals de kern van de Moeder, de Planeet, Het Zonnesysteem, de Galaxy en de kern van het Universum.

Net zoals de man het potentieel van de mens in de kern van de vrouw plant, plant Spirit het potentieel van creativiteit in de kern van ieder fysiek wezen. Op deze manier, ontspruiten alle menselijke creaties vanuit hun eigen “potentieel van creativiteit”.

Echter, dit spirituele potentieel moet geplant zijn in de materie van jullie fysieke wereld. Omdat wij Galactics voorbij de tijd resoneren, konden wij gewaarworden dat de mensheid hulp nodig zou zijn van hun galactische familie om de grote indoctrinatie van teveel tijdperken van duisternis te overwinnen.

Wij probeerden om op jullie planeet te landen om jullie met jullie proces van ascentie te helpen, maar onze informatie werd verborgen door de duisteren en vergeten door de massa’s. Dus, beseften wij dat wij een component van onze persoonlijke galactische frequentie-net zouden moeten verlagen in/naar de fysieke mensen.

Daarom, boden sommigen van ons zich vrijwillig aan om een incarnatie op de Aarde te nemen tijdens jullie “tijd” van grote transmutatie. Toen jullie Aarde voertuig eenmaal geboren was op de traditionele 3D manier, werd de essentie van onze hogere dimensionale galactische zelf in die fysieke expressie van ons ZELF geïmplanteerd.

Deze implantatie moest gebeuren ofwel bij de geboorte of tijdens een gebeurtenis waarin die persoon in/naar het Delta Golf bewustzijn ging van het beginnen of het beëindigen van het leven. Vandaar dat, wij alleen de hogere dimensionale essentie in de Aarde schelp konden planten wanneer het portaal naar die schelp/lichaam geopend was.

Sommigen van diegenen die geïmplanteerd werden sluimeren nog steeds, sommigen bezweken in een gevaarlijke wereld, en sommigen verlenen hun diensten actief aan ons. Wanneer wij zeggen “ons,” bedoelen wij de leden van onze Galactische Federatie, welke uitbreiden voorbij alleen maar de Arcturianen.

Jullie, de dappere vrijwilliger van onze Federatie, hebben je NU volledig vermengd met jullie gegrondvestigde expressie van Zelf. Wij waren zorgvuldig met het implanteren van degenen die Aarde-gebonden zijn met de essentie van hun eigen Multidimensionale ZELF.

Daarom, heeft jullie eigen hogere dimensionale expressie iets van zijn/haar/diens essentie in/naar jullie huidige derde dimensionale expressie gebi-localiseerd.

Voor velen van onze vrijwilligers om je samen te voegen met je derde dimensionale expressie, is dit de eerste keer in vele millennia dat je het “dragen van een individuele derde dimensionale vorm” ervaren hebt.

Eerst was het een avontuur, toen werd het een uitdaging, maar nu is de ervaring aanzienlijk veranderd. Deze verandering is dat de Aardse menselijke voertuigen er NU mee beginnen om terug te transmuteren in/naar een vijfdimensionaal Lichtlichaam.

Daarom, hebben wij Galactics zeer unieke ervaringen van transmutatie die sommigen van ons nog nooit eerder ervaren hebben. Sommigen van ons hebben nooit een fysieke schelp gedragen, maar wij boden ons vrijwillig aan om een Aarde voertuig te dragen omdat wij van Gaia hielden.

Dezen van ons, van Arcturus, Sirius en de Pleiaden hebben een intieme relatie met het geliefde/geachte wezen bekend als Gaia. Gaia, het vroege Griekse woord voor Aarde. Gaia is zo een geëvolueerd wezen dat alleen een planetair lichaam voldoende was om Haar energiegebied te bevatten.

Gaia heeft nu Haar planetaire toer van de derde dimensie volbracht en is gereed om in/naar Haar planetaire toer in/naar de vijfde dimensie te transmuteren. Wanneer deze transmutatie gebeurt, zullen diegenen van ons die bi-localiseerden in/naar een menselijke vorm, terwijl wij ook onze galactische vorm behouden, een unieke ervaring hebben van ons zelf te ontmoeten.

Wij zijn ons bewust dat jullie je zelf gewaar worden als Aarde mensen. Op dezelfde manier, nemen wij ons zelf gewaar als galactische wezens. Sommigen zijn in een mensachtige vorm, en sommigen zijn niet in een mensachtige vorm. Wanneer onze menselijke zelf ascendeert, zullen wij dit component van onze Multidimensionale ZELF ontmoeten als een ogenschijnlijk “afgescheiden” wezen.

Natuurlijk, ons Aarde mens zal dan een vijfdimensionaal Lichtlichaam dragen. Echter, die projectie van ons zelf heeft zijn/haar eigen “individuele identiteit” genomen. Hoe wij deze “individuele” versies van ons zelf in onze galactische gemeenschap zullen integreren is onbekend.

Velen van onze vrijwilligers zijn zeer gehecht geraakt aan Gaia en mogen kiezen om op de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde te leven. Sommigen van hen/jullie mogen wensen terug te keren naar en/of hun/jullie Thuiswereld en/of Schip te bezoeken.

Deze uitdagingen zijn op geen enkele manier een probleem. In feite, omdat wij binnenin het NU leven, zien wij de oplossingen. Echter, wij delen deze informatie met al onze gegrondvestigde vrijwilligers zodat jullie, ook, na kunnen denken over het NU van jullie terugkeer naar ZELF.

Deze “terugkeer” is dichterbij in jullie “tijd” dan jullie zouden kunnen vermoeden. Vandaar dat, wij wensen om onze dappere vrijwilligers die gebi-localiseerd hebben naar de 3D Aarde eraan te herinneren, dat wanneer jullie eenmaal besloten hebben om naar jullie Lichtlichaam terug te keren jullie binnenin het eenheidsbewustzijn van jullie eigen Galactische ZELF zullen zijn.

Binnenin het eenheidsbewustzijn, zullen jullie je alle versies van jullie ZELF herinneren die jullie ooit genomen hebben sinds jullie eerste beslissing om het avontuur binnen te gaan van een vorm op de planeet Aarde te nemen.

Wij zullen jullie 3D brein niet belasten door te proberen uit te leggen hoe jullie in staat zullen zijn om gemakkelijk al deze inzichten/gewaarwordingen te hebben, terwijl in het NU. Wij hebben deze vragen bekend gemaakt omdat wij wensen dat jullie gaan nadenken over jullie terugkeer naar ZELF.

Wij stellen jullie deze vragen omdat jullie ermee beginnen om jullie Multidimensionale ZELF te herinneren. Daarom, probeert jullie 3D brein om zich met jullie 5D brein te verbinden binnenin jullie eigen hogere staten van bewustzijn.

Geliefde terugkerenden, ga alsjeblieft verder met het toestaan van jullie 3D brein om vragen te stellen die onmogelijk of zelf belachelijk schijnen te zijn. Deze vragen zijn het begin van het neurale netwerk dat aan het ontwaken is in jullie 3D brein dat gehecht is aan jullie werkelijke 5D expressie van ZELF.

Hoe meer jullie nadenken over deze verbinding, hoe meer jullie dat neurale netwerk van deze vijfdimensionale synaptische aansluitingen zullen activeren. Iedere keer dat jullie dat netwerk in jullie fysieke brein activeren, wordt dat smalle pad een onverharde weg, wordt dan een bredere straat, en uiteindelijk wordt het een snelweg van twee richtingen informatie.

Uiteindelijk, zal dit twee-richtingen circuit jullie naar HUIS gidsen

Naar het Eenheidsbewustzijn met jullie ZELF.

Wij wachten vreugdevol op dat NU.

De Arcturianen en jullie Galactische Familie

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later