De Arcturianen en Gaia – De 4D Spirituele Mysterie School – 19 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Terwijl je de vierde dimensionale Oorzakelijke Mysterie School verlaat, kijk je omhoog om te zien wat gelijkenis vertoont met licht dat van het oppervlak van het water opsprankelt. Je wordt aangetrokken om dat altijd aanwezige stromen van dat vloeibare Licht te volgen, terwijl het jou naar het glinsterende oppervlak trekt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl je opwaarts beweegt naar het uitbreidende stromen van spiritueel Licht, hoor je een roepen van een aanwezigheid die je als je ZELF herkent. Instinctief weet je dat jouw “IK BEN Aanwezigheid” jou van binnenuit de Spirituele Mysterie School roept.

Ben je gereed om je aan te sluiten bij die expressie van je zelf? Houd je voldoende van jezelf om de eer van het terugkeren naar je eigen spirituele essentie te accepteren? Heb jij je reis doorheen het land van de vorm volbracht?

Dit soort vragen bombarderen onophoudelijk je besef. Maar, langzaam beweeg jij je voorbij de vragen. Je beweegt je voorbij de twijfel en in/naar de essentie van het Spirituele Subgebied van de vierde dimensie.

Maar dit subgebied voelt niet aan alsof het voortgaand op je reis een halte is. In plaats daarvan, lijkt het een laatste portaal te zijn waardoorheen je zult reizen om terug te keren naar wie je altijd geweest bent. Je bent ietwat geschokt dat jij jezelf een dergelijk compliment kunt geven zonder dat je ego je eraan herinnert om niet verwaand te zijn.

Echter, terwijl je binnenin jezelf rondkijkt, ontdek je dat ergens voort op je reis jij je ego verloren bent. Je liet je ego niet in de steek of oordeelde je ego niet. Je hield er gewoon mee op na te denken over wie je zou moeten zijn en wat zij willen dat je doet.

In feite, de termen van “zou moeten” en “zij” hebben niet langer een betekenis meer. Jij BENT HEN, en ZIJ zijn jou. Daarom, worden termen zoals “je zou moeten” vervangen met verklaringen zoals “IK BEN”.

 

“I AM / IK BEN” is niet langer de inleiding van wat je aan het doen bent, zoals “I am going to the store / Ik ga naar de winkel”. IK BEN is de identificatie geworden van het nieuwe ZELF dat je aan het worden bent.

Het is een lange reis geweest vanuit het fysieke gebied en doorheen de subgebieden van de vierde dimensie. Toen je ieder subgebied betrad opende je een portaal doorheen de frequentie van de vierde dimensie waardoorheen het glinsterende Licht van je eigen IK BEN Aanwezigheid kan stromen.

Als je het volgende portaal opent, zal jij je IK BEN Aanwezigheid versmelten met je vijfde dimensionale Lichtlichaam om je geopende portaal tussen Gaia’s derde dimensionale planeet en het Multidimensionale Licht van de vijfde dimensie te voltooien.

Je IK BEN Aanwezigheid is de JIJ die bij deze drempel staat in afwachting van het NU waarin jij weer kunt versmelten met je ware/echte Multidimensionale ZELF. Wij zeggen “weer” aangezien je veelvoudige keren tijdelijk versmolt met je Multidimensionale ZELF in vele incarnaties.

Echter, de uitdagingen van de fysieke wereld trokken je uiteindelijk uit dat ‘eerbiedig opzien naar’ vandaan, aangezien er “werk” te doen was in je dagelijkse leven. Nu dat je vierde dimensionale portaal volledig geopend is, hoef je niet langer meer te kiezen tussen je ware/echte ZELF en je fysieke zelf die herhaaldelijk verloren raakt in de dagelijkse werkelijkheid van je fysieke leven.

NU, dat je jouw portaal schoongemaakt hebt doorheen het 4D Lagere Astrale Gebied, kan je bewust herkennen hoe de illusie van duisternis jou uit je ZELF vandaan getrokken heeft.

NU, dat jij je portaal geopend hebt doorheen het 4D Emotionele Gebied, kan jij je het immense creatieve potentieel van je emotionele lichaam beseffen.

NU, dat jij je portaal geopend hebt doorheen het 4D Mentale Gebied, verkrijg je het meesterschap over je gedachten.

NU, dat jij je portaal geopend hebt doorheen het 4D Oorzakelijke Gebied, besef je hoe je gedachten en emoties samenwerken om de gedachtevormen te creëren die jou doorheen je dagelijkse, fysieke werkelijkheid gidsen.

En, NU dat jij het portaal opent doorheen je eigen IK BEN Aanwezigheid, om je onophoudelijk in je dagelijkse leven eraan te herinneren dat jij “IK BEN Licht” bent. Door je portaal van Licht te openen doorheen het Lagere Astrale Subgebied, en dat portaal te verbinden aan de Emotionele, Mentale en Oorzakelijke vierde dimensionale Subgebieden, heb je een SNELWEG gecreëerd NAAR je “IK BEN Aanwezigheid”.

Je IK BEN Aanwezigheid resoneert met de hoogste piek van jouw spirituele Subgebied om je te helpen om dwars over de Regenboog Brug in/naar de vijfde dimensie te lopen. Deze brug wordt “De Regenboog Brug” genoemd, vanwege de zeven kleuren die de zeven frequenties van jullie licht representeert:

Rood is de fysieke uitstralingen van Licht gerepresenteerd door je Eerste Chakra

Oranje is de emotionele uitstralingen van Licht gerepresenteerd door je Tweede Chakra

Geel is de mentale uitstralingen van Licht gerepresenteerd door je Derde Chakra

Groen is de liefdevolle uitstralingen van Licht gerepresenteerd door je Vierde Chakra

Blauw is de creatieve communicaties van Licht gerepresenteerd door je Keel Chakra

Indigo is de hogere communicaties van Licht gerepresenteerd door je Wenkbrauw Chakra

Violet is de transmutatie van Licht zoals gerepresenteerd door je Kroon Chakra

Om de Regenboog Brug te bewandelen tussen de vierde en vijfde dimensie zal je alle zeven kleuren moeten combineren. Iedere “kleur”van Licht representeert een andere “frequentie” van Licht. De verschillende lichtfrequenties werden gescheiden in/naar andere bandbreedtes.

Als alle filters die de scheiding creëren in/naar andere kleuren weggenomen zouden zijn, zou je alleen Wit Licht gewaarworden, alsook ZIJN. De derde en vierde dimensies worden geconstrueerd door filters te plaatsen in het ENE Licht om het Licht/de Werkelijkheid te scheiden in/naar 7 verschillende frequenties van dat Licht.

Op dezelfde manier, wanneer je een fysieke gestalte neemt, heb je 7 verschillende, en ogenschijnlijk afgescheiden, chakra’s die de 7 octaven representeren van je gescheiden bewustzijn. Wanneer je de filters eruit trekt die de scheiding van je zelf uit je ZELF creëerden, vermengen de “verschillende kleuren” in/naar de ENE kleur van Wit Licht.

Wit is de kleur van alle “gescheiden” kleuren vermengd in/naar de bron van het ENE Witte Licht dat zichzelf dapper afscheidde met driedimensionale filters om de derde dimensionale werkelijkheidsfrequentie waar te nemen. Aan de andere kant, wordt zwart beschouwd een volledig gebrek van Licht te zijn. Wat voor kleine stralen dan ook van grijs representeren de infiltratie van het Licht.

Wit Licht is ALLE kleuren die leven in zo een eenheid dat zij in/naar de ENE van WIT Licht komen. Zwart wordt in situaties gecreëerd die GEEN infiltratie van Licht toestaat. In feite, is er zelfs niet voldoende infiltratie van Licht om zelfs maar nuances van grijs te creëren.

Zoals je mag weten, wordt je derde dimensionale expressie getransmuteerd in/naar je vierde dimensionale expressie, en wordt je vierde dimensionale expressie getransmuteerd in/naar je vijfde dimensionale expressie.

Wij, de Arcturianen, geven nu onze boodschap over aan het majesteitelijke en transmuterende planetaire wezen, jullie Aarde Moeder, Gaia:

Dank je wel geachte Arcturianen. Ik, Gaia, wens om al mijn gevoelhebbende wezens te bedanken voor mij, jullie planetaire moeder, te helpen. Binnenin deze grote deelname van persoonlijk en planetair Licht, kunnen WIJ, mensen en planeet, de geboorte van onze vijfde dimensionale werkelijkheid verwelkomen.

Omdat jullie, dierbare mensen, jullie vierde dimensionale portaal van eenheid gecreëerd hebben tussen de derde en vijfde dimensie, kunnen wij, personen en planeet, als ÉÉN wezen werken. Samen, kunnen wij onze derde dimensionale werkelijkheid verenigen, wat resoneert binnenin het spectrum van tijd en ruimte, in/naar onze vijfdimensionale werkelijkheid, welke met het eeuwige NU van de ENE resoneert!

Ik vraag aan jullie, mijn mensen, om bewust te voelen hoe jullie resonantie in/naar steeds hogere dimensies van werkelijkheid stijgt. Als jij je aandacht bewust focust op het portaal dat je geopend hebt, zal zelfs jouw meest alledaagse derde dimensionale inspanningen de glans op zich nemen van het vijfde dimensionale Licht dat doorheen je geopende portaal stroomt.

Ik vraag ook dat jullie mij helpen bij het herstellen van de werkelijke schoonheid en het energieke leven van mijn werkelijke vorm. Vandaar dat, wanneer het ook is dat je wat voor rimpelingen van dissonantie of disharmonie dan ook ervaart in je menselijke of planetaire lichaam, ik vraag dat je de hogere frequenties van je Spirit door channelt in/naar de fysieke frequentie van de Materie.

Je persoonlijke lichamen hebben dezelfde elementen van ether, lucht, vuur en water als mijn planetaire lichaam. Dus, wanneer je jouw derde dimensionale elementen in/naar het vijfde dimensionale frequentie bereik transmuteert, transmuteer je tegelijkertijd al het leven, inclusief mijn planetaire lichaam.

Herinner je alsjeblieft dat jouw intentie de frequentie van je inspanning instelt. Wanneer je de intentie van dienstverlening aan je zelf vasthoudt, resoneert je bewustzijn met de derde dimensie. Tegenovergesteld, wanneer je de intentie vasthoudt van dienstverlening aan de Planeet Gaia en AL mijn bewoners, resoneert je bewustzijn met het vijfdimensionale Eenheidsbewustzijn.

Wanneer je bewustzijn met het Eenheidsbewustzijn resoneert, werken wij, Persoon en Planeet, als ÉÉN wezen. Ook, met het transmuteren van je persoonlijke lichaam, specifiek als je de intentie vasthoudt van Al het leven op Gaia te dienen, help je mij bij het transmuteren van onze derde/vierde dimensionale Aarde in/naar onze vijfde dimensionale Aarde.

Net zoals het scheiden van Licht de verschillende kleuren/frequenties van je fysieke gestalte creëert, creëren je gescheiden intenties de driedimensionale verschillen in plaats van de vijfde dimensionale eenheid. Begrijpen jullie nu waarom de duisteren een werkelijkheid ontwikkelden gebaseerd op competitie/concurrentie?

Competitie/concurrentie scheidt de mensen in/naar het oordeel van wie beter of slechter is. Dan, “degenen die beter zijn” controleren en “degenen die slechter zijn” worden gecontroleerd. Uiteindelijk is er een conflict, hetgeen een grote hoeveelheid aan angst stimuleert. Deze angst verlaagt je bewustzijn in/naar het lagere astrale gebied.

Er zijn heel veel wezens die resoneren met het vierde dimensionale lagere astrale gebied waar competitie/concurrentie en dienstverlening aan zelf gedijen. Gelukkig, kunnen degenen die hun eigen lagere astrale zelf schoongemaakt hebben zich met anderen verenigen die ook hun lagere astrale zelf schoongemaakt hebben.

Dan, door hun gedeelde, eenheidsbewustzijn, kunnen zij elkaar helpen in/naar de volgende frequentie van de vierde dimensie, welke het emotionele subgebied is. Gedeelde positieve emoties, specifiek het gevoel van hoop, hebben een groot bindingsvermogen. Na de beangstigende ervaringen van het gevoel van “stuurloos in een vijandige wereld geworpen te zijn”, is hoop een grote emotionele duw in de rug.

Dan, diegenen die het Licht van hun eigen gedachten gezien hebben, kunnen de voormalige verlorenen helpen door hen uit te nodigen zich aan te sluiten bij het Eenheidsbewustzijn met gedachten van ontwaking en het creëren van een nieuwe werkelijkheid.

Op deze manier creëren jullie emoties van hoop en gedachten van eenheid krachtige gedachtevormen gebaseerd op de doorgaande hoop van Eenheidsbewustzijn. Deze gedachtevormen, welke in de vierde dimensie gecreëerd worden, stromen in/naar de derde dimensie om de zaden van verandering te planten.

Deze zaden planten de ideeën, dat JIJ NU misschien sterk genoeg bent om:

  • Je staat van bewustzijn te identificeren.
  • Verantwoordelijkheid te nemen voor je staat van bewustzijn.
  • Alle externe of innerlijke gewaarwordingen op te merken die je staat van bewustzijn beïnvloeden.
  • Wat voor gewaarwordingen/inzichten dan ook te omhelzen die jouw bewustzijn verhogen.
  • Wat voor gewaarwordingen/inzichten dan ook te transformeren die je bewustzijn verlagen.

Ik, Gaia, vraag dat jullie bewust jullie zelf in de gaten houden en een actief besef handhaven van hoe jullie wisselwerkingen met het dagelijkse 3D leven jullie bewustzijn wijzigen. Want zie, mijn dierbare mensen, jullie zijn bedoeld om de “vertolkers” te zijn. Jullie zijn geëvolueerd in/naar jullie individuele bewustzijn zodat “een ieder” van jullie een doorgaande, bewuste gewaarwording zou kunnen handhaven van de energiegebieden en gedachtevormen van jullie dagelijkse leven.

Wanneer je dat waar kunt nemen wat pure energie is en nog niet gemanifesteerd is geworden, verlaat je de tijd terwijl je bewustzijn volledig het vijfde dimensionale NU omhelst. Dan kan jij je interpretatie met anderen delen. Op deze manier, ben je actief betrokken bij de versmelting van de vijfde dimensie met jullie fysieke wereld.

Denk eraan dierbare mensen dat jullie bedoeld zijn om de Opzichters van mijn Land te zijn. De Walvisachtigen dienen als de Opzichters van mijn Wateren. Wanneer jullie je bewustzijn toestaan om met de walvisachtigen te vermengen, zullen jullie aanzienlijk jullie bekwaamheid versterken om mijn land en water in/naar hun vijfde dimensionale resonantie te transmuteren.

Het Eenheidsbewustzijn is de sleutel tot mijn/onze (planetaire en persoonlijke) terugkeer naar onze vijfde dimensionale expressies. Net zoals de frequenties van Licht gescheiden waren in/naar verschillende kleuren, werden de frequenties van jullie gedachten en emoties hoofdzakelijk gescheiden om ALLEEN de derde dimensie waar te nemen en ermee te wisselwerken.

De duisteren hebben tegen al onze ascenties gevochten omdat zij weten dat zij NIET capabel zijn van het in de gaten houden van hun bewustzijn, reacties en wisselwerkingen met al het leven. Zij weten dit omdat er een bewustzijn-slot op hun hersenen zit.

Omdat zij geen geweten hebben betreffende hoe hun eigen energiegebieden anderen beïnvloedt, zijn zij niet in staat om in/naar wat voor staat van Eenheidsbewustzijn dan ook te verhuizen. Daarom, bestaan zij als individuen die geregeerd worden door de ene die “macht over hen” heeft. Competitie/concurrentie met elkaar wordt uitermate aangemoedigd. Deze competitie/concurrentie houdt hun krachten gescheiden en, dus, gereduceerd van hun grootste potentieel.

Dierbare mensen, Ik, jullie planetaire moeder herinnert jullie eraan dat Eenheidsbewustzijn de sleutel is om de duisteren te verslaan. Jullie Eenheidsbewustzijn is iets dat zij niet kunnen stelen. Het is alleen door het produceren van de emotie van angst dat zij controle over jullie kunnen verkrijgen.

Echter, wanneer jullie eenmaal de Meester geworden zijn van jullie emoties en jullie gedachten, zal jullie bewustzijn uitbreiden in/naar een frequentie van gewaarwording dat zelfs hun machines en Al het andere niet kan waarnemen. Dit feit maakt hen ook doodsbang. Zij zijn bang dat zij de competitie om jullie wereld over te nemen zullen ‘verliezen’.

Wat jullie niet mogen beseffen is dat, vanwege hun bewustzijn van macht-over-anderen, de enige wereld die zij “over zouden kunnen nemen” de derde dimensie en lagere vierde dimensie is. Ondertussen, vanwege jullie dienstverlening en medewerking, transmuteren deze laagste frequenties van mijn astrale lichaam in/naar een steeds hogere resonantie.

Dus, terwijl mijn geliefde mensen, die mij gedurende veelvoudige incarnaties gediend en van mij gehouden hebben, met mij werken om ONZE Aarde in/naar de vijfde dimensie te transmuteren, zal het “macht-over-spel” ongedaan gemaakt worden.

“Het spijt ons macht-over-anderen wezens, maar het spel werd gesloten omdat jullie, onze competitie, niet langer kunnen resoneren op de frequentie van het speelveld dat WIJ, personen en planeet, gecreëerd hebben.” Wanneer WIJ, personen en planeet, de resonantie van de planeet Aarde verhogen, mogen zelfs de verlorenen beseffen dat Onvoorwaardelijke Liefde beter VOELT dan overheersing.

Ik, Gaia, suggereer dat als wij de dageraad verwelkomen van onze transmuterende planetaire werkelijkheid, dat wij Onvoorwaardelijk Liefde en het Violette Vuur aan ELK wezen aanbieden dat verstrikt is komen te zitten in het “macht over anderen” spel van de lagere dimensies.

Terwijl wij ONZE werkelijkheid creëren met de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde en Eenheidsbewustzijn, werken wij binnenin het NU van de ENE om ons hogere bewustzijn te Verenigen met ONZE vijfde dimensionale Aarde.

Met Eindeloze Wijsheid, Multidimensionale Kracht, en Onvoorwaardelijke Liefde, herinner je alsjeblieft om onophoudelijk de Mantra’s te herhalen van:

WIJ zijn de Opzichters van Gaia

WIJ zijn de Portalen waardoorheen Spirit de Materie van de Aarde binnenkomt.

WIJ zijn ÉÉN met de Portalen en ÉÉN met de Aarde

WIJ zijn het Eenheidsbewustzijn van al het leven op GAIA

Als WIJ iedere nacht in slaap vallen herinneren wij ons

Wij zijn Portalen naar de Nieuwe Aarde.

Wanneer WIJ ieder ochtend ontwaken herinneren wij ons

WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde

Terwijl WIJ doorheen ons dagelijkse leven lopen herinneren wij ons

WIJ zijn de Portalen naar de Nieuwe Aarde

Overal waar WIJ kijken
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te zien.

Ieder ding dat WIJ horen
Kiezen WIJ om de Nieuwe Aarde te horen.

Met ieder woord dat WIJ spreken
Creëren WIJ de Nieuwe Aarde.

Met iedere keuze die WIJ maken Kiezen WIJ de Nieuwe Aarde.

Met iedere stap die WIJ nemen
Aarden WIJ de Nieuwe Aarde.

Dank je wel dierbare mensen,

Gaia en de Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

 

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later