De Arcturianen en de Galactische Familie – Portalen van Transmutatie – 14 September 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel

Dierbaren,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ontspan alsjeblieft in onze boodschap, aangezien het van een hogere frequentie dan normaal is. Daarom, zullen wij “enige tijd nemen” om jullie te helpen jullie bewustzijn/gewaarwordingen voor te bereiden. Herinner alsjeblieft dat de frequentie van jullie bewustzijn de frequentie instelt van jullie gewaarwordingen/inzichten.

Terwijl jij je focust op de YouTube, sta je bewustzijn toe om het Portaal binnen te gaan.

Voel hoe je bewustzijn uitbreidt.

Sta je Derde Oog toe om diep in het portaal waar te nemen.

Voel hoe de Onvoorwaardelijke Liefde van je Hogere Hart je gidst.

https://www.youtube.com/watch?v=c4DC3gA3b3c

De hogere waarnemingen van je Derde Oog en Onvoorwaardelijke Liefde van je Hogere Hart bereiden je fysieke brein voor op de vermenging met je multidimensionale geest.

Je zult deze vermenging mogelijk maken door je fysieke zintuigen te verenigen van het zicht, het gehoor, de reuk en de lichamelijke sensatie met je multidimensionale zintuigen van helderziendheid, helderhorendheid en heldervoelendheid.

Vrij van de beperkingen van je fysieke waarnemingen, bereid je de gewaarwordende gebieden voor aangaande je brein om ons binnenin jou waar te nemen in plaats van buiten jou. Ja, voel ons in je lichaam, aangezien wij NIET van jou afgescheiden zijn. Je 3D verstand heeft een beeld van ons geprojecteerd dat aan de buitenzijde van je lijkt te zijn. Echter, dat visioen is een projectie van wat er in feite binnenin jou is.

In feite, AL jou ervaringen van werkelijkheid zijn de “externe” projectie van wat jullie in feite “binnenin” jullie gewaarworden. Jullie zijn nog steeds gewend aan de 3D regels waarin jullie geleerd werd om te geloven dat de werkelijkheid buiten jullie is, en jullie een slachtoffer waren van wat het ook was dat er zich in jullie leven voordeed.

 

Echter, de Gamma Stralen van Licht die NU Gaia’s atmosfeer binnenkomen, geven jullie ALLEMAAL diepere verklaringen van jullie proces van het creëren/transmuteren van de werkelijkheid. Wij zeggen creëren/transmuteren aangezien in onze frequentie van werkelijkheid, “transmuteren” en “creëren” identieke termen zijn.

Wanneer wij een werkelijkheid transmuteren in/naar een hogere dimensionale frequentie, sturen wij Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar de frequentie van de aanvankelijke gedachtevormen en energiegebieden. De Onvoorwaardelijke Liefde ademt eenheid en potentieel in, terwijl het Violette Vuur die werkelijkheid naar steeds hogere dimensies uitbreidt.

Wanneer wij een werkelijkheid creëren, beginnen wij door gedachtevormen en energiegebieden te creëren die die mogelijke werkelijkheid definiëren. Wij vullen dan deze gedachtevormen en energiegebieden met het Violette Vuur om het “idee” te transmuteren in/naar een hogere frequentie “werkelijkheid”, en Onvoorwaardelijke Liefde geeft Geboorte aan die werkelijkheid.

Jullie kunnen in de onderstaande kaart zien dat jullie 3D, fysieke waarneming van licht ZEER klein is. Daarom, is jullie derde dimensionale brein aanzienlijk beperkt met het registreren van een bewust besef van gamma golf energiegebieden.

spectra

Gelukkig, als jullie staten van bewustzijn uitbreiden, aldus doen jullie gewaarwording/inzichten dat ook. Dan, wanneer jullie eenmaal kunnen mediteren in een staat van gamma golf bewustzijn, zullen jullie in staat zijn om deze hogere energieën via jullie Derde Oog en Hogere Hart waar te nemen/gewaar te worden. Om de werkelijkheid waar te nemen via deze multidimensionale portalen van jullie Aarde voertuig, moeten jullie je herinneren dat het NIET de “tijd” of “datum” is op jullie 3D klok en kalender die belangrijk is.

Jullie hogere staten van bewustzijn zullen jullie eraan herinneren dat de planetaire ascentie niet gekalibreerd is aan jullie driedimensionale gewaarwording of jullie derde dimensionale kalender datums. Jullie 3D brein zal NIETS van deze veranderingen in Licht, bewustzijn en/of gewaarwordingen waarnemen.

Vandaar dat, jullie je verslaving aan de illusie los moeten laten dat de derde dimensie de enige “echte” wereld is. In feite, is de derde dimensie een holografische projectie samengesteld van licht projecties.

createahologram-4jpg

Om het op de simpelste manier uit te leggen, jullie 3D zelf kan niet waarnemen wat in feite geprojecteerd wordt in/naar jullie bewustzijn, omdat jullie aanwezig zijn bij de “projectie van werkelijkheid” die gereflecteerd wordt uit het scherm van jullie derde dimensionale gewaarwordingen/waarnemingen. Jullie werden gedurende veelvoudige incarnaties getraind dat alleen de fysieke wereld echt is.

Jullie geloofden wat jullie verteld werd omdat jullie ook verteld werd dat jullie een onderdanig mens waren die niet de bekwaamheid had om de “projector” te zien. Jullie werd verteld om de projector te verafgoden, en dat jullie alleen dat van de “projector God” ontvingen wat op het derde dimensionale scherm van werkelijkheid was.

Welnu, de holografische projectie is niet zo simplistisch, maar wij gebruiken het als een metafoor om jullie te helpen begrijpen dat JULLIE in feite degenen zijn die het licht buiten jullie projecteren op het “scherm/de illusie” van werkelijkheid.

Aangezien jullie getraind werden dat de “Projector God” buiten en boven jullie was; zelfs als je iets van de verantwoordelijkheid nam voor wat er in je leven gebeurde, was het omdat het de Projector God was die jou Zegende of vervloekte.

Je kunt je nog niet herinneren dat JIJ de “projector” bent, JIJ bent de “spiegel”, en JIJ bent het “glazen scherm” van de werkelijkheid die JIJ gecreëerd hebt.

Voor details over holografische projecties klik alsjeblieft (Engelstalig):

Holographic Reality Part 1

Holographic Reality Part 2

Holographic Reality Part 3

Wij, de Arcturianen geven geen datums voor speciale gebeurtenissen omdat het proces van de planetaire ascentie niet over tijd gaat, maar over de frequentie van de gewaarwordingen/waarnemingen/inzichten van de mensheid. Niettemin, worden datums vanuit hogere bronnen bekend gemaakt zodat de mensen hun energie naar die datum kunnen leiden.

Dan kan de mensheid een krachtig, collectief energiegebied bouwen gevuld met multidimensionale gedachten, Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Op deze manier, zullen de collectieve multidimensionale gedachten en onvoorwaardelijke emoties van de mensheid een multidimensionaal portaal creëren waarin de terugkeer naar ZELF kan beginnen.

Als genoeg mensen hun LIEFDEVOLLE energie naar die gegeven datum kunnen leiden, HOUD dan een frequentie VAST die hoog genoeg is voor hen om de gebeurtenis waar te nemen, en de “voorspelde” gebeurtenis mag zich zeer wel voor hen voordoen.

Op deze manier, zullen diegenen die gekalibreerd zijn om die gebeurtenis waar te nemen een gewaarwording ervan hebben, in overeenstemming met hun Missie. Met “in overeenstemming met hun Missie,” bedoelen wij dat de veiligste versie van verandering is om in stadiums te transmuteren.

Daarom, kunnen Gaia en Haar bewoners:

 • Een verschuiving maken
 • Zich aan de verschuiving aanpassen
 • Anderen helpen die die verschuiving gemaakt hebben om zich aan te passen
 • Die verschuiving volledig stabiliseren
 • Dan zullen sommigen in die frequentie blijven
 • Terwijl anderen terug zullen gaan naar de lagere frequentie om de leden van de volgende verschuiving te helpen.

 

Dit patroon is gelijkaardig aan alle “reddingsmissies”, zoals met de orkaan Katrina. De helikopters namen zoveel mensen als mogelijk. Verplaatsten hen. Vonden diegenen, die degenen die het nodig hadden konden helpen, en gingen toen terug voor meer mensen.

Echter, het is BELANGRIJK dat jullie je herinneren dat deze Missie NIET gaat over slechts het redden van mensen uit Gaia’s derde dimensionale holografische woonomgeving zone. Deze Missie gaat over het redden van Gaia’s planetaire zelf.

Daarom, MOETEN jullie je herinneren dat JULLIE een multidimensionaal wezen zijn die resoneert met/op veelvoudige hogere frequenties van werkelijkheid.

Daarom, wanneer je:

 • Diepgaand vermengd met Moeder Aarde
 • Een gebied van de Aarde VOELT dat genezen/getransmuteerd moet worden
 • De kleur/frequentie waarneemt die resoneert met dat gebied
 • De chakra vaststelt die uitgelijnd is met de frequentie/kleur
 • 2ChakraColors copy
 • Gewaarwordt of dat gebied/die chakra van je lichaam van het laagste, gecentreerde of de hoogste frequentie is
 • Je bewustzijn projecteert naar de “gecentreerde Resonantie” van de kleur/het energiegebied
 • 3RESONANCEcolora copy 3
 • Die persoonlijke chakra uitlijnt met de chakra’s van alle mensen in je “team” (zelfs als het het team van jou en je multidimensionale zelf is)
 • De collectieve persoonlijke chakrafrequentie/kleur uitlijnt met Gaia’s locaties die je aan het helpen bent.
 • Als een groep, Onvoorwaardelijke Liefde stuurt om dat gebied van Gaia te genezen
 • Als een groep het Violette Vuur stuurt om dat gebied van Gaia te transmuteren

.      Door de gecentreerde resonantie van je persoonlijke en collectieve chakra, dat gebied van Gaia stuurt:

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE en het VIOLETTE VUUR

In dit eerste deel van het proces zal je:

 • Eenheidsbewustzijn met je groep en Gaia creëren (zelfs een groep van één)
 • Jezelf en je groep Genezen en Transmuteren (energie eruit staat gelijk aan energie terug)
 • Het 3Dd hologram Genezen en Transmuteren
 • Het Planetaire lichaam van Gaia Genezen en Transmuteren.

Herinner je alsjeblieft dat:

JIJ belangrijk bent.

Gaia je hulp nodig is.

Wij, jullie Galactische Familie bij je zijn.

En, het meest belangrijk, denk eraan dat dit een groepsproces is. Daarom, deel alsjeblieft je ervaring, je ideeën, je succes en je vragen over waarom het niet beter ging. Wanneer je VERENIGT met elkaar om jullie planeet te helpen, breiden jullie je kracht van genezing en transmutatie exponentieel uit.

Met Liefde en Dankbaarheid,

De Arcturianen en jullie GEHELE Galactische Familie

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-arcturianen-en-de-galactische.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later