De Arcturianen – De Vertolkers – 25 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dierbare Arcturianen, in één van jullie laatste boodschappen zeiden jullie dat wij, jullie vrijwilligers, die een Aarde voertuig voor dit NU genomen hadden, bedoeld zijn om de “Vertolkers” te zijn. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen alsjeblieft?


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Arcturiaans Antwoord: “Ja, wij zijn blij om het uit te leggen. Eerst, vragen wij dat jullie teruggaan naar onze boodschappen beginnend bij 2 januari 2015, en hen doorlezen of jullie zelf opnieuw informeren van die informatie beginnend met Bewustzijn en Hersengolven.

Wij hebben jullie allemaal voorbereid op het herkennen en lezen van gedachtevormen en energiegebieden. Gaia creëert/staat Haar overgang in/naar de vijfde dimensionale frequentie toe waarin er GEEN Tijd is. In feite, gaat jullie planeet door een belangrijk/groot energiegebied heen naar het einde van deze September 2015.

De escalatie en verhoging van de elektromagnetische energie van de Zon en andere kosmische energieën zullen gedurende Augustus uitbreiden om hun piek te bereiken rondom 24-25 September 2015. Wij vertellen jullie dit om wat voor “vrees voor het onbekende” dan ook te temperen. Het energiegebied van angst veroorzaakt weerstand, en zorgt ervoor dat jullie “terug duwen” tegen het energiegebied.

Aan de andere kant, staat het energiegebied van Liefde, specifiek Onvoorwaardelijke Liefde, een stromen in/naar het energiegebied en een omhelzing ervan toe. Verder, als jij je bewustzijn uitbreidt in/naar je hogere hersengolven van de vijfde dimensionale gammagolven, zal je in staat zijn om bewust deze energiegebieden te ervaren en de ingebedde boodschappen in/naar je bewustzijn toe te staan.

Herinner je dat een gedachtevorm veelvoudige versies van dezelfde informatie heeft. Daarom, kan elk “individu” de informatie vanuit zijn/haar eigen persoonlijke gezichtspunt gewaarworden. Het is ook zeer krachtig als je een “groep” van gelijkgestemde vrijwilligers gecreëerd hebt. Op die manier, kan je al je individuele ervaringen combineren in/naar een collectieve ervaring.

Natuurlijk, aangezien dat energiegebied grotendeels vijfdimensionaal is, zal je in je vijfdimensionale Gamma Golf Bewustzijn moeten zijn om de duidelijkste boodschappen te verkrijgen. Ook, moet je ALLE vrees voor het onbekende loslaten.

Wanneer je bewustzijn vijfdimensionaal is, zal je in uitlijning zijn met deze vijfdimensionale energiegebieden. Dan, zal je meer in staat zijn om de interdimensionale gedachtevormen en energiepakketten te lezen die ingebed zijn in dit kosmische stromen van het hogere Licht.

Want zolang als jij een vijfdimensionale staat van bewustzijn kunt handhaven, zal je in staat zijn om deze hogere frequentiepatronen waar te nemen en erkennen dat zij een vorm van Licht Taal bevatten.

Vanuit je hogere staten van bewustzijn, kan je niet alleen deze energiepakketten waarnemen, maar zal je dat aldus doen voordat zij de vijfde dimensie verlaten en in/naar de “tijd” van jullie derde en vierde dimensionale werkelijkheid vallen.

Daarom, zal je in staat zijn om Onvoorwaardelijke Liefde, Multidimensionaal Licht en het Violette Vuur bij te dragen, wat Gaia aanzienlijk zal helpen om deze hogere frequenties in/naar Haar planetaire vorm te integreren.

Wij zijn jullie nodig, onze galactische vrijwilligers, om met het bewustzijn van Gaia te werken. Ja, Gaia heeft welzeker een bewustzijn, en Zij IS een gevoelhebbend wezen. Via jullie vijfde dimensionale bewustzijn zullen jullie in staat zijn om met Gaia’s elementalen ven ether, aarde, lucht, vuur en water te communiceren.

Net zoals jullie lichaam al jullie eigen elementalen omvatten, omvat Gaia’s lichaam Haar elementalen. Het Elementale Koninkrijk is lid van het Devic Koninkrijk en zij dienen als bewaarders/vasthouders van de vorm. Deze elementalen stromen van menselijke naar planeet en planeet naar menselijke – alsook al het leven – vormen.

Aangezien deze elementalen resoneren op frequenties voorbij de derde dimensie, kunnen zij de derde dimensionale vorm helpen om zich aan het hogere Licht aan te passen door overgave in/naar de tegemoetkomende energiegebieden zonder derde dimensionale weerstand.

Zolang als je een vijfdimensionale staat van bewustzijn kunt handhaven, zal je in staat zijn om de Licht Taal te “ontvangen”, welke ingebed is in de hogere dimensionale energiegolf, en het toestaan je door je persoonlijke en planetaire transmutatie heen te gidsen.

Je grootste uitdaging zal zijn om je derde dimensionale besef ‘online” te houden en verbonden te blijven met je vijfde dimensionale ervaringen. Zolang als je persoonlijke portaal tussen je derde, doorheen de vierde en in/naar de vijfde dimensionale staten van bewustzijn open blijft, zal je in staat zijn om je de vijfde dimensionale communicaties te herinneren.

Gelukkig, zal de hogere energiegolf je 97% DNA waarschijnlijk activeren. De Russische Biofysicus en moleculair bioloog Pjotr Garjajev en zijn collega’s, die ook het junk DNA onderzoek deden, geloofden dat de lichtpatronen in het vacuüm, veroorzaakt door het DNA, in feite gemagnetiseerde wormgaten waren. Op de één of andere manier transformeerde het licht in/naar wormgaten, welke nog steeds aanwezig waren nadat het DNA verwijderd was.

Deze wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zo-genoemde Einstein-Rosen bruggen getheoretiseerd om in de omgeving van zwarte gaten te bestaan (achtergelaten door gedoofde sterren) – tunnels waardoorheen lichtinformatie buiten ruimte en tijd verstuurd kan worden vanuit andere gebieden in het universum.

Poponin, Garjajev, en andere Russische wetenschappers denken dat onze junk DNA stukjes van lichtinformatie aantrekt en hen doorgeeft aan ons bewustzijn. Deze interdimensionale doorgifte van informatie is getiteld “hyper-communicatie”.

Deze wetenschappers veronderstelden dat energie van buiten ruimte en tijd door deze wormgaten heen stroomt, en dat de wormgaten geactiveerd werden door het bestaan van het DNA. Als het het DNA was dat in feite deze wormgaten opende, is het dan mogelijk dat onze waarachtige DNA capabel is van het ontvangen van de subatomaire lichtdeeltjes die de matrix opmaken van het “super hologram”?

Daar mag een “kip of ei” situatie zijn waar de subatomaire lichtmatrix DNA wormgaten kan activeren, terwijl tezelfdertijd, het de geactiveerde wormgaten zijn die het holografische beeld van de subatomaire lichtdeeltjes kunnen gewaarworden en accepteren.

Russische onderzoekers hebben zich ook aangesloten bij taalkundigen en geneticus om het junk DNA te onderzoeken. Zij ontdekten dat junk DNA de regels van onze menselijke taal volgt. Volgens hen, dient ons junk DNA als data opslag en communicatie.

Bij het onderzoeken van het vibrationale gedrag van het DNA, hebben Garjajev en zijn collega’s ontdekt dat levende chromosomen functioneren precies zoals holografische computers. Deze onderzoekers moduleerden bepaalde hoge frequentiepatronen aan een laserstraal om de DNA frequentie te beïnvloeden en dus de genetische informatie zelf. Aangezien ons junk DNA en taal dezelfde structuur delen, is er geen DNA decodering noodzakelijk. Je kunt eenvoudig woorden en zinnen van de menselijke taal gebruiken om het DNA te beïnvloeden.

Garjajev gelooft dat junk DNA in levend weefsel altijd zal reageren op taal-gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven – als de hogere frequenties gebruikt worden om de boodschap te projecteren. Garjajev’s onderzoek verklaart waarom affirmaties, hypnose en dergelijke een sterk effect kunnen hebben op mensen en hun lichamen. Zij hebben verder verklaard dat hoe hoger het bewustzijn van het individu, hoe minder behoefte er is voor wat voor type van laserapparatuur dan ook maar is.

Het holografische en junk DNA onderzoek openbaart dat mensen in feite ontvangers zijn die door een zee van frequenties van licht onderbrekende patronen drijven. Wij kiezen om onze werkelijkheid waar te nemen, en derhalve te creëren, vanuit de veelvoudige mogelijke werkelijkheden welke het super-hologram projecteert van voorbij tijd en ruimte voor ons om te ontvangen doorheen onze persoonlijke portalen (de wormgaten).

Wanneer wij deze lichtinformatie eenmaal ontvangen, verwerken wij het doorheen onze holografische hersenen zodat wij ons plaatje van de werkelijkheid kunnen projecteren in/naar de fysieke wereld om bij te dragen aan het collectieve en planetaire bewustzijn. Op deze manier, zijn wij allen ÉÉN wezen die ÉÉN boodschap ontvangt doorheen vele verschillende portalen.

Voor meer informatie (Engelstalig)

Wij vertellen jullie NU, dat jullie de vijfde dimensie NIET op dezelfde manier waar zullen nemen zoals jullie de derde, of zelfs de vierde dimensies waar zullen nemen. Het voorbeeld dat er het dichtste bij in de buurt komt dat wij jullie kunnen geven voor de vijfde dimensionale waarnemingen zijn, dat zij aanvoelen alsof zij “slechts jullie verbeelding zijn”. Vandaar dat, om in/naar dit volgende octaaf van jullie werkelijkheid te verhuizen, jullie uiteindelijk zullen moeten beseffen dat jullie fantasie/verbeelding inderdaad ECHT is.

De waarheid is dat de derde dimensie louter een holografische projectie is. Vandaar dat, jullie 3D werkelijkheid NIET echt is. Jullie hebben geloofd dat de werkelijkheid in de fysieke wereld begint, EN, dat er een mogelijkheid mag zijn dat jullie dromen jullie – soms – kunnen gidsen.

In werkelijkheid, is jullie vierde dimensionale droomleven het portaal dat jullie werkelijke, vijfde dimensionale ZELF verbindt met de holografische projectie verstuurd vanuit de vijfde dimensie, doorheen de vierde en naar de 3D Matrix van de derde dimensie. Heb je ooit een droom gehad waarvan je dacht dat het “echt” was totdat je wakker werd?

Jullie zijn NU in het proces van het ontwaken jegens jullie werkelijke ZELF. Deze werkelijke/echte JIJ, is in feite jullie Lichtlichaam ZELF die latent ligt in de basis van jullie ruggenwervel. Dit energiegebied werd genoemd “Het Slapende Serpent”. Waarom serpent?

“Zeggen jullie dat wij allemaal slechts illusies zijn?” mag je vragen. “NEE,” antwoorden wij, “JIJ, je vijfdimensionale Lichtlichaam ZELF, is GEEN illusie. Echter, je grote Multidimensionale Licht is op/naar de 3D Matrix geworpen vanuit je vijfde dimensionale expressie.”

Om te verzekeren dat je contact kunt maken met je eigen Lichtbron, is het opgeslagen binnenin het fysieke voertuig dat gehecht is aan de 3D fysieke matrix van de Aarde. Wij vertellen jullie dit omdat wij niet willen dat jullie angst hebben over het flitsen van jullie werkelijkheid in/naar de vijfde dimensie.

Jullie hoeven niet bang te zijn omdat de vijfde dimensie is waar de werkelijke/echte JIJ is. De poppenspeler begeleidt de fysieke jij, de houten pop, door het verhaal heen dat JIJ gecreëerd hebt. Wat de poppenspeler met de pop verbindt is je vierde dimensionale, astrale zelf.

Je vierde dimensionale werkelijkheid is de droom, fantasie en ambitieuze wereld waardoorheen de twee-richting informatie tussen 3D en 5D kan stromen. Als jij je meester maakt van je bekwaamheid om je eigen staat van bewustzijn te reguleren, zal je in staat zijn om het stromen te volgen van je:

Beta Golf, derde dimensionale bewustzijn in/naar je,

Alfa Golf, vierde dimensionale bewustzijn in/naar je,

Gamma Golf, vijfde dimensionale bewustzijn – en weer terug. 

Met andere woorden, zal je in staat zijn om de “rivier van het leven” te berijden. Je weet dat wanneer je een rivier berijdt, dat het water op de top van de berg niet gescheiden is van het water onderaan de berg. Iets van de moleculen van water is verdampt, iets van het water werd uit de rivier vandaan gehaald of op droge kusten geworpen, maar het water onderaan de berg is ÉÉN met het water op de top.

Op dezelfde manier, is het hogere frequentie Licht van de hogere dimensies niet gescheiden van het Licht in jullie fysieke vlak. Dit Licht mag verdund of moeilijk te herkennen zijn, maar als jij je vijfde dimensionale zintuiglijkheid gebruikt zal je in staat zijn de verschillende frequenties te herkennen die binnenin het Licht zijn dat jullie planeet onophoudelijk baadt.

Net zoals jullie een bepaald kanaal of een bepaalde frequentie moeten kiezen op jullie fysieke communicatie apparatuur, zullen jullie je herinneren hoe jullie vijfde dimensionale kanaal te kiezen binnenin jullie eigen multidimensionale brein.

Jullie fysieke brein schijnt slechts jullie fysieke werkelijkheid te zijn. Echter, jullie hogere dimensionale expressies van zelf resoneren niet alleen maar rondom jullie heen, zij resoneren eerst binnenin jullie, aangezien alle creatie binnenin de kern begint.

Daarom, als jij je aandacht kalibreert aan het hogere frequentiepatroon binnenin je Derde Oog en je Hogere Hart, zal je de zaden van multidimensionaliteit vinden die altijd binnenin jou geweest zijn.

Op dezelfde manier dat je kanaal 3 op je TV kiest voor één show, kanaal 4 voor een andere show en kanaal 5 voor wederom een andere show, zal je kiezen wat je wenst waar te nemen door je staat van bewustzijn te reguleren.

Kanaal 4 staat jullie toe om de “wakkere” show of de “slaap” show te zien. Aan de andere kant, staat jullie kanaal 5 jullie toe om alles op kanalen 3 en 4 tegelijkertijd binnenin hetzelfde NU waar te nemen. Hoe kan jullie 3D brein drie verschillende kanalen allemaal in één keer waarnemen?

Dat kan het niet! Jullie 3D TV/brein zou andere gewaarwordingen zien die tussenbeide komen met elkaar. Jullie 4D TV/brein zou beelden waarnemen met onstandvastige schaduwen die het moeilijk maken om duidelijk te zien. Aan de andere kant, zou jullie 5D TV/brein in staat zijn om veelvuldige beelden waar te nemen die allemaal met elkaar verstrengeld zijn en als ÉÉN samenwerkend systeem werken.

Wanneer je steeds meer vijfdimensionale communicatie hebt zal je waarschijnlijk gewaarworden dat deze 5D communicaties vaak vergezeld gaan met het gevoel van je Kundalini kracht die omhoog en omlaag binnenin je wervelkolom beweegt.

Dit gevoel is zeer euforisch en geeft je een sterk, “JA, je hebt een vijfdimensionale ervaring.” Dit gevoel is gelijk aan een uitnodiging om te communiceren, zoals een telefoon die overgaat of een deurbel die klingelt.

Echter, deze boodschappen zijn kinesthetisch (zintuiglijke vaardigheid/bewegingsgevoel) in plaats van auditief of visueel. Je lichaam is zeer behulpzaam met het geven aan jou van een sterk kinesthetisch “Ja” via de Kundalini activering, of een liefdevolle emotie en/of een plezierige gedachte. Aan de andere kant, zal je lichaam “Nee” zeggen met een hol gevoel binnenin jou dat geaccentueerd is met depressie en/of verontrusting.

Wanneer jij je herinnert hoe een vijfdimensionaal bewustzijn te handhaven voor steeds meer van je “tijd”, zal jij je ook herinneren hoe gedachtevormen en energiegebieden te leven met de aangeboren, resonerende patronen van je fysieke vorm.

De kinesthetische gevoelens waar wij hierboven over gesproken hebben zijn voor iedereen gangbaar/gewoon. Er zijn ook persoonlijke triggers, reacties, emoties en kinesthetische reacties die geleerd werden tijdens jullie huidige incarnatie.

Jullie zullen het behulpzaam vinden om deze reacties op het leven te her/erkennen en te documenteren, aangezien jullie lichaam NIET KAN liegen. Net zoals jullie geliefde hond of kat of vogel niet kan liegen omdat zij niet in staat zijn van misleiding op die menselijke manier, zal jullie lichaam jullie de waarheid vertellen.

Echter, jullie lichaam kan jullie alleen de waarheid vertellen als jullie de waarheid willen, en als jullie bereid zijn om het te ontvangen. Jullie derde dimensionale maatschappij heeft jullie geleerd tegen jullie zelf te liegen en tegen anderen te liegen zodat jullie NIET in MOEILIJKHEDEN raken.

Wij hebben via onze vrijwilligers ervaren dat het constante komen en gaan tussen de verschillende 3D, 4D en 5D tijdlijnen grote verwarring kan veroorzaken voor iemand diens opeenvolgende 3D geheugen. Voor velen van jullie, doet de terugkeer van jullie aandacht naar de derde dimensie zich niet altijd voor binnenin de natuurlijke opeenvolging van die “tijd”.

Met andere woorden, jullie mogen een “korte meditatie” hebben over een vijfde dimensionale boodschap en dan ontdekken dat een uur voorbij gegaan is toen jullie je focus terugkeerden naar jullie 3D inspanning. In feite, worden vele van jullie interdimensionale reizen vaak zelfs niet opgemerkt door jullie fysieke zintuiglijkheden. Daarom, hebben jullie de ervaring van verloren “tijd” of “verloren opeenvolgingen van gebeurtenissen”.

Het is duidelijk dat, wanneer tijd verloren is, de tijdgebonden opeenvolging van de gebeurtenis zeer verwarrend zou worden. Verloren tijd is wanneer je denkt dat het slechts een paar minuten geweest is, om dan naar de klok te kijken en te zien dat er een uur verstreken is.

Aan de andere kant, is de verloren opeenvolging wanneer jij jezelf gewaarwordt in een andere plaats en/of inspanning, maar jij je niet het “ertussenin” kunt herinneren van waar je dacht dat je was en hoe je daar geraakte waar je NU bent.

Met andere woorden, reisde je interdimensionaal voorbij de 3D en kwam terug in/naar je Aarde voertuig nadat je 3D zelf je fysieke locatie verhuisd had. Wanneer jij je eenmaal opnieuw verbindt met je 3D bewustzijn, ego zelf, kan jij je niet herinneren waar je was of hoe je lichaam Nu in een andere locatie gekomen is.

Deze dynamiek is zelfs meer gewoon met de “verloren tijd”. Je kijkt naar de klok en ziet dat het een bepaalde tijd is. Dan raak je betrokken bij een inspanning welke jouw vijfde dimensionale bewustzijn activeert, welke voorbij de tijd is. Dan, verlaat je in feite de tijd. Geen derde dimensionaal persoon zal dit zich voor zien doen, omdat het 3D inzicht niet gelooft dat die situatie echt is. Dus, als je het niet kunt geloven, kan je het niet waarnemen.

Echter, als jij je wel bewust bent, zal je waarnemen dat iets plotseling veranderde en je de overgang gemist hebt tussen wat het voorheen was en wat het geworden is toen je terugkeerde. Natuurlijk, aangezien je niet wist dat je weggegaan was, wist je niet dat je terugkeerde. In zoverre, je weet dat niet met je derde dimensionale bewustzijn.

Wij vertellen jullie deze informatie omdat jullie een gebied van ruimte binnengaan waarin er vele hogere frequentie energiegolven zijn. Daarom, is het het Nu om volledig jullie multidimensionale bewustzijn te activeren. Als je dat NU niet doet, zal je beginnen te twijfelen aan jezelf en aan je gewaarwordingen.

Zelftwijfel is zeer gevaarlijk in de veranderende wereld die jullie ervaren, omdat het angst kan initiëren. Wanneer je eenmaal angst ervaart, zal je bewustzijn verlagen. Dan zal je volledig verward raken, aangezien jij je niet herinnert hoe of waarom je bewustzijn omlaag viel van het je goed voelen en in/naar het je angstig voelen.

Je zult je waarschijnlijk voelen alsof je net neergestort bent op de derde dimensie, derhalve mag je niet in staat zijn om je te herinneren van waaruit je landde, waar je naartoe ging en/of wat je deed. In je verleden, bedoelend vroegere jaren van jullie planetaire overgang, waren jullie allemaal verward en lachten het weg.

Het was toen meest speculeren, dus dat was prima. Jullie waren bezig te leren vliegen en hadden enige neerstortingen. Echter, het is het NU van waar jullie toen slechts over nadachten, of misschien, zelfs voor planden. Daarom, konden jullie je focus zonder al te veel consequenties verliezen.

Echter, NU, kunnen de consequenties extreem worden. Daarom, moeten jullie een stabiele lijn van communicatie handhaven met jullie eigen hogere expressies. Zolang als je menselijke bewustzijn zich ietwat geïnformeerd voelt, kan je boven de angst blijven.

Echter, wanneer je eenmaal het contact verliest met je Hogere ZELF, zal je angstig worden en je niet herinneren waarom. Het vermijden van angst en leven in de hoogste staat van bewustzijn dat je kunt is één van de meest belangrijke dingen voor jou om je te herinneren binnenin dit NU.

Daarom, dierbare verkenners in jullie “dappere nieuwe wereld” KEN je ZELF. Wat je NIET over je zelf weet is een geopende deur voor angst om binnen te komen. Wanneer in twijfel, wanneer HET OOK IS dat je WAT VOOR angst DAN OOK voelt, herinner je om te zeggen;

“Ik Stuur Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur!”

Wij, jullie Arcturiaanse en Galactische Familie, zijn hier om jullie te helpen, Echter, Gaia is een planeet gebaseerd op de Vrije Wil, dus jullie moeten ons om hulp VRAGEN. Nochtans, kunnen wij jullie om hulp vragen. Wij sturen vele boodschappen naar onze vrijwilligers op de Aarde. Wij zijn op zoek naar meer “vertolkers” waardoorheen wij kunnen spreken.

Solliciteer alsjeblieft voor de positie binnenin je eigen Hogere Hart.

Je Galactische Familie is bij jou.

Je kunt ons zien met je vijfde dimensionale bewustzijn.

Bovenal, herinner je alsjeblieft dat

JIJ bezig bent THUIS te komen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later