De Arcturianen – Bewustzijn, Lichtlichaam en Merkaba – 5 Oktober 2015 / Dr. Suzanne Lie

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Onze dierbare afgezanten voor de Aarde,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij zijn hier bij jullie. Neem een lang moment om onze aanwezigheid in jullie kamer te voelen. Zien jullie hoe Mytre weer bij ons is? Het is omdat hij een Commandant is van het landingsfeest. Wij zijn in feite nu geland, maar alleen in de hogere frequenties van wat jullie zouden noemen jullie vierde dimensie. Om ons waar te nemen, moeten jullie met jullie Derde Oog kijken en onze boodschap met jullie Hogere Hart interpreteren.

Jullie zijn nu in het proces van deze interpretatie. Verzeker je ervan om Onvoorwaardelijke Liefde op iedere situatie te plaatsen welke jullie problemen geeft, en verzeker je ervan om het Violette Vuur te sturen. Wij vragen dat, iedere keer dat die situatie in/naar jullie besef komt, jullie je herinneren om dat te doen.

Er zijn vele uitdagingen die aan onze vrijwilligers voor de Aarde gepresenteerd worden om jullie te helpen, zoals zij in de oude dagen zeiden, “Prime the Pump” = aan te sporen. Je kunt altijd praten en onderwijzen, maar de leraar moet blijven leren door te doen wat hij/zij onderwijst. Op deze manier zullen de leringen vooruit gaan in/naar de steeds hogere octaven van werkelijkheid.

Wij vragen nu dat al onze leraren volledig her/erkennen dat het geen toeval is dat zij zichzelf gewaarworden in wat voor uitdagingen dan ook die hen confronteren. Het is het NU om te handelen als het Galactische Lid die jullie altijd geweest zijn.

Om je ware Galactische en/of Hemelse ZELF te ZIJN, moet je diep binnenin naar de kernangsten van je menselijke zelf gaan en hen genezen. Eén van jullie kernangsten is dat jullie niet willen erkennen van wie jullie werkelijk zijn. Die “angst” is een derde dimensionale angst van het ego.

Daarom, wordt er een beroep op jullie gedaan, binnenin dit NU, om diep binnenin te gaan en jullie eigen ZELF te erkennen. Deze erkenning van ZELF zal jullie bewustzijn aanzienlijk hoger en dieper uitbreiden in/naar de vijfde dimensie.

Het is onontbeerlijk dat jij “je eigen kracht bezit” omdat als je in toenemende mate vijfdimensionaal wordt, je kracht van creatie aanzienlijk versterkt wordt. Een deel van “Priming the Pump” voor je creatieve kracht is te beseffen dat JIJ de schepper van jouw leven BENT. Zolang als je bewustzijn opgesloten blijft in de derde dimensie, kan je onder de illusie leven dat “het niet mijn fout is”.

Echter, als je bewustzijn steeds langere periodes van jullie “tijd” resoneert met de vijfde dimensie, gaan jullie de “ascentie inwijding” binnen van “ALLES dat zich binnenin je derde dimensionale werkelijkheid voordoet en GECREËERD werd met je eigen gedachten en emoties”.

Wie creëert jouw werkelijkheid NU?

Wat leer je van jouw creaties?

Waarom koos je deze creaties?

Wanneer zal je de VOLLE verantwoordelijkheid nemen voor de creatie van je leven?

Waar stuur je de Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur naartoe?

Wij benadrukken, OORDEEL JEZELF NIET! Of jullie je er nu wel of niet bewust van zijn, jullie gaan ALLEMAAL door een diep proces heen van het herijken van jullie bewustzijn naar deze hogere frequentie van energie welke constant en consequent Gaia’s atmosfeer binnenkomt.

Omdat dit energiegebied vijfdimensionaal is, draagt het de frequenties van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Wanneer deze vijfde dimensionale frequenties her/erkend en gebruikt worden voor het goede van Gaia en al Haar bewoners, kunnen jullie je gemakkelijker aanpassen aan de hogere frequenties van Licht.

Als je deze energiegebieden niet “gebruikt, zal je de verbinding met hen “verliezen”. Iedere keer dat je anderen erkent en zegent met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur is gelijkaardig aan druppelende rode verf in helder water.

Ieder keer dat je rode verf in helder water druppelt, wordt het water steeds roder. Wat wij zeggen met deze analogie is dat JULLIE het “glas met water” zijn, letterlijk zoals de menselijke gedaante samengesteld is uit een groot percentage water.

Aan de andere kant, is de “verf” het Licht. Deze analogie zegt, dat jullie het zijn die zich aan het Licht aan moeten passen, in plaats van dat het Licht zich aan jullie aanpast. Daarom, net zoals het water in het glas de kleur van de “verf” aanneemt, nemen jullie geleidelijk de frequentie van het Licht aan.

Wij zeiden “rode verf/Licht” aangezien rood de laagste frequentie van het Licht is. Als jullie je aan de frequentie van rood aanpassen, verhuizen jullie dan de frequentieschaal van kleuren omhoog totdat jullie je aan de kleur paars aan kunnen passen, welke de hogere frequentie van het Licht in jullie 3D wereld is.

Het laagste is, in feite, afgeleid Licht en het hoogste is ultraviolet Licht. Nadat jullie verhuizen in/naar het volgende spectrum van Licht, en de volgende werkelijkheidsdimensie, hebben velen van jullie hier NU van deze grote overgang om gevraagd, maar hoopten op een “gratis rit” in/naar de hogere werelden.

Helaas, hebben jullie allemaal een grote hoeveelheid van beperkingen en angsten binnenin jullie gedachten en emoties opgestapeld. Deze lage frequentie gedachtevormen handelen als een anker om jullie aan de derde dimensionale werkelijkheid die jullie wensen los te laten verbonden te houden. Daarom, herinneren wij jullie in dit NU eraan, dat jullie de scheppers van jullie werkelijkheid zijn.

Om jullie bewustzijn “over te laten gaan” in/naar de vijfde dimensie, moeten jullie volledig jullie 3D lessen van meesterschap over jullie gedachten en emoties voltooien. Dit meesterschap is geen “cijfer” dat jullie op een school ontvangen.

Dit meesterschap is de herverbinding met jullie Multidimensionale Bewustzijn, hetgeen jullie zal verbinden met jullie Lichtlichaam. Jullie gedachten en emoties verbinden jullie aan de werkelijkheid die op dezelfde frequentie van jullie gedachten en emoties resoneert.

Zien jullie die cirkel?

Gedachten en emoties creëren jullie werkelijkheidsfrequentie…

Om in die werkelijkheidsfrequentie te blijven moeten jullie die frequentie van deze gedachten en emoties handhaven…

Elke frequentie van gedachte en emoties samen verbonden in gedachtevormen bewegen naar buiten in/naar jullie werkelijkheid om jullie externe wereld te beïnvloeden door jullie bewustzijn te kalibreren naar:

  • Jullie derde dimensionale bewustzijn en dus werkelijkheid
  • Jullie multidimensionale bewustzijn en dus werkelijkheid
  • Jullie Lichtlichaam en dus de vijfde dimensie en daaraan voorbij
  • Jullie Merkaba, welke jullie interdimensionale innerlijke sterrenschip is

Alle bovenstaande opties worden door jullie staat van bewustzijn gecreëerd. Jullie kunnen alleen in welke van deze versies van werkelijkheid dan ook blijven terwijl jullie bewustzijn gekalibreerd is aan die frequentie. Net zoals jullie radioshow verandert wanneer je het kanaal (frequentie) verandert, verschuift jullie werkelijkheid wanneer het ook maar is dat jullie de staat van jullie bewustzijn veranderen.

Wij weten dat jullie allemaal wensen terug te keren naar de vijfde dimensie. Dat is prachtig, aangezien Gaia zelf ook op die terugkeerroute is. Maar als je bedoeld bent aan het roer van je leven te staan moet jij je herinneren dat:

Wanneer de collectieve frequentie van je gedachten en emoties

Onder de resonantie van de vijfde dimensie valt,

Je uit de vijfde dimensie “vandaan zult vallen”…

Zie je Nu hoe JIJ de schepper van je werkelijkheid bent?

Je Multidimensionale Bewustzijn, je Lichtlichaam en je Merkaba zijn allen componenten van je ZELF die geduldig op JOU wachten om hen online te brengen met jouw 3D bewustzijn. Natuurlijk, zijn deze hogere versies van je zelf al binnenin de externe harde schijf van je Multidimensionale Geest.

Je zult je met je Multidimensionale Geest moeten verbinden om een bewuste ervaring te hebben van deze hoogste componenten van jouw ZELF. Dan, kan je de informatie downloaden betreffende je Merkaba, Lichtlichaam en Multidimensionale Bewustzijn in/naar je derde dimensionale besef.

Echter, eerst moet je jouw derde dimensionale brein linken aan je multidimensionale geest. Dan, zal je in staat zijn om een meer bewuste ervaring te hebben van je eigen hogere expressies van je zelf. Gelukkig, omdat steeds hogere frequenties van Licht Gaia’s atmosfeer binnenkomen, ervaren velen van jullie korte momenten van volledige verbindingen met deze componenten van jullie vijfde dimensionale ZELF.

Wij raden aan dat jullie voorzichtig zijn betreffende deze downloads omdat jullie klei voertuig zich niet gemakkelijk aan zal passen aan de hogere frequenties van jullie Merkaba, Lichtlichaam. Het is om deze reden dat velen van jullie “symptomen van transmutatie” ervaren. Om dit eenvoudig uit te drukken, deze symptomen doen zich voor omdat jullie feitelijke cel-lichamen ermee beginnen om hun draaiing te versnellen.

Wij Galactics weten dat jullie langzaam en zorgvuldig met deze transmutatie om moeten gaan. Wij zijn bereid om jullie op iedere manier dat wij kunnen te helpen. Echter, herinner dat de Aarde een vrije-wil planeet is. Daarom, moeten jullie het aan ons vragen. Wij kijken uit naar deze verzoeken.

Wanneer je eenmaal in staat bent om een bewuste verbinding te handhaven met je Multidimensionale Bewustzijn, Merkaba en je Lichtlichaam, zal je moeten weten dat er verscheidene manieren zijn waarop je Lichtlichaam en je Merkaba anders zijn.

Wij zullen later meer over deze kwestie spreken, maar aangaande het beginnende avontuur met deze hogere expressies van jullie ZELF, zullen wij jullie vertellen dat jullie Lichtlichaam hetzelfde mensachtige lichaam is dat jullie dragen, maar het resoneert op/met de vijfde dimensie.

Aan de andere kant, is jullie Merkaba jullie eigen Heilige Geometrie, Bloem van het Leven en de Violette Vlam. Wanneer jullie alles losgelaten hebben dat beperkend is voor de volledige stijging en uitbreiding van jullie Kundalini, zullen jullie in/naar Lichtlichaam flitsen. Dat Lichtlichaam is gelijkaardig aan jullie fysieke lichaam maar resoneert op/aan een hogere frequentie. Daarom, is het de hogere frequentie van jullie welke interdimensionaal reist.

Aan de andere kant, is jullie Merkaba zeer gelijk aan jullie ware eigen ruimtevaartuig. Jullie Merkaba is gewoonlijk gecondenseerd in/naar “zuiver potentieel”. Jullie Lichtlichaam is opgeslagen in jullie Kundalini in de basis van jullie ruggenwervel, terwijl jullie Merkaba opgeslagen is in jullie Hogere Hart.

Het interdimensionale ruimteschip van jullie Merkaba vereist totale Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie zelf en voor Al het leven voordat het geactiveerd kan worden. Wanneer een Merkaba geactiveerd is, wordt er vaak aan gedacht als Ascentie.

Echter, als je uit de krachtige energiegebieden en gedachtevormen van je Merkaba “vandaan valt”, of als de minst egoïstische intentie tegen je bewustzijn schuiert, zal je uit je Merkaba ZELF “vallen”.

Zegeningen,

Wij zijn de Arcturianen

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Vertaald: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/10/de-arcturianen-bewustzijn-lichtlichaam.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later