De Arcturiaanse Groep – Probeer om Niet Te Betrokken te Raken Bij de Onzin van een Onbewuste Wereld – 3 April 2016 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel
Dierbaren, wederom komen wij in Liefde met boodschappen van ondersteuning, want wij weten dat jullie vaak vermoeid raken in een wereld die de dingen zo anders schijnt te zien dan jullie.
De chaos die jullie dagelijks waarnemen is weerspiegelend van het uiteen breken van oude manifestaties terwijl de energie die hen ondersteunt oplost. Terwijl deze manifestaties verbrokkelen en verdwijnen, worstelen velen om hen op hun plaats te houden via wat voor manieren dan ook waarvan zij geloven dat zij noodzakelijk zijn — vaak gewelddadige. Deze dierbaren kunnen alleen maar falen, want niets kan manifesteren zonder de energie om het te vormen. Nieuwe en hogere vormen zullen hen vervangen, als dat toegestaan is.
Dit is waar de nostalgie vaak binnenkomt. Een vermoeide ziel begint te hunkeren naar de één of andere verbeelde vroegere tijd, gelovend dat het beter en veel gemakkelijker geweest moet zijn. Dit kan een glibberige helling zijn voor diegenen die ernaar streven om spiritueel te evolueren, want het bezit het potentieel om iemand in knechtschap aangaande concepten vast te houden. Niettemin kan, voor de verlichte persoon, de nostalgie dienen als een pad in/naar een dieper begrip van zelf versus ZELF. Een gevoel van nostalgie, wanneer het als zodanig herkend wordt, kan diepe vastgehouden concepten en overtuigingen verlichten die nog steeds gezien en opgeruimd moeten worden.
Nostalgie is eenvoudig het materiële gevoel van dat hunkeren naar vrede, waarvan alle zielen onbewust weten dat het hun geboorterecht is. Want nu is het aldus een krachtige tijd gevuld met nieuwe energieën die naar de Aarde gutsen, met opruimingen van oude geloofsystemen, en verandering, is het begrijpelijk dat velen wereldmoe geworden zijn, zelfs kiezen om te vertrekken, specifiek diegenen die niet begrijpen wat er feitelijk gaande is. Niemand kan het verleden opnieuw creëren en het leven, hoewel velen het geprobeerd hebben.
Iedere generatie weerspiegelt het bewustzijn van die specifieke tijd — de kleding, het transport, moraliteit, wetten enzovoorts, maar al deze dingen evolueren als het bewustzijn evolueert. Er was een tijd toen de enige modus van transport een paard was, toen het vrouwen niet toegestaan was om te stemmen, en toen mensen als slaven gebruikt werden, maar de wereld in het algemeen heeft zich ontwikkeld en zal doorgaan zich te ontwikkelen als individuen ontwaken, en een ieder meer Licht toevoegt aan het Universele Bewustzijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het leven in het verleden of de toekomst, is het leven geleefd op het niveau van de driedimensionale geest dat alles ziet als ofwel goed of slecht. Het kan nooit echt leven, want dat kan alleen plaatsvinden in het Nu moment. Als jij iemand bent die van boeken en films geniet over andere tijden of over fantasie, dat is prima, maar geniet van hen zonder de nostalgie of het hunkeren, zie hen als de entertainment die zij zijn.
Van jullie wordt slechts vereist om vanuit jullie hoogste gevoel van oprechtheid in ieder moment te leven en dat is anders voor ieder individu. Verwacht geen onontwikkeld persoon liefdevol te zijn en dat deze blijmoedig met iedereen op kan schieten, want hij heeft nog niet die staat van bewustzijn verkregen. Dit besef staat jullie toe om voorbij het persoonlijke schuldgevoel en rancune te gaan dat naar boven komt betreffende wegen die niet genomen werden, kwade woorden gezegd tegen anderen, of liefdeloze acties ondernomen in de één of andere vroegere tijd.
Jullie waren jullie hoogst verworven staat van bewustzijn in die tijd tot uitdrukking aan het brengen. Als jullie deze zelfde dingen nu zouden zeggen of doen, zouden jullie niet vanuit jullie hoogst verworven staat van bewustzijn leven, omdat jullie je ontwikkeld hebben. Sta ervaringen van het verleden toe (de goede alsook de niet zo goede ervaringen) om hun plaats in te nemen als zijnde afgelopen en ga verder, wetende dat zij slechts de macht hebben die je aan hen geeft.
Probeer geen angst te hebben of in paniek te raken als je de chaos in de buitenwereld waarneemt. Beperk je betrokkenheid met inbegrip van het televisienieuws en veel van diens programmering. De media in het algemeen is eenvoudigweg een gereedschap van propaganda geworden voor het promoten van geweld en het idee van mensen als zijnde onwetend en dom, waarvan alles dient om angst en overbodige concepten levend en wel te houden.
Het is vaak alleen door wat tevoorschijn komt als chaos, dat verandering kan gebeuren. Veel van wat jullie observeren in deze tijd, representeert de invloed welke energie en verandering heeft op de onverlichte personen. Verward en kwaad, halen zij uit op wat voor manieren dan ook dat zij kunnen, want zij begrijpen niet noch geven zij erom om de diepere kwesties te begrijpen van energie en de verandering die plaatsvindt op de Aarde in deze tijd.
Probeer niet te wanhopen wanneer je scènes van chaos in het nieuws ziet of de woorden van politici hoort die aldus wanhopig voor macht en jullie stem zijn, dat zij zeggen wat het ook maar is waarvan zij denken dat jullie willen horen in plaats van wat voor originele of nieuwe ideeën dan ook van zichzelf te hebben. Niet allemaal, maar de meesten zien de wereld via concepten van het verleden en zijn aldus niet in staat om in/naar alles te verhuizen dat hoger is dan wat al bekend is.
Dit is de reden dat een totaal onbevoegde kandidaat aantrekkelijk is voor zo velen — hij representeert verandering hoewel achterwaartse verandering, niettemin verandering. De politieke arena wil geen verandering want verandering mag hun persoonlijke macht verminderen. De meesten zijn niet capabel van het zien van oplossingen anders dan door wat al bekend is, en het is het bewustzijn van het publiek dat deze oude energieën toestaat om op hun plaats te blijven. Als de wereld meer verlicht raakt, zullen deze zelfdienende zogenaamde “leiders” verdwijnen. De energie zal bepalen wie verkozen wordt.
Iedere dag te leven in overeenstemming met je hoogste gevoel van oprechtheid, gidst je automatisch in/naar wat voor hogere niveaus van bewustzijn dan ook waar je gereed voor bent, en op diens beurt voegt het Licht toe aan het wereld eensgezinde bewustzijn. Dit is hoe de mensheid zich ontwikkelt. Probeer om niet te betrokken te raken bij de onzin van een onbewuste wereld. Sta terug en sta hen toe te schreeuwen en hun spelletjes te spelen, terwijl jij omgaat met te zijn, te leven, spreken en jouw en hun eenheid met de Bron te weten.
Wanneer jij je met wat dan ook bezighoudt, geef je er automatisch energie aan, ongeacht hoe rechtschapen je gelooft dat je positie ook is. Je bent een nieuwe tijd binnen gegaan, een tijd waarin je voorbij moet gaan aan je oude staat van bewustzijn of dat je achtergelaten wordt. Opinies kunnen opgeofferd worden wanneer dat toepasselijk is, maar geef hen geen macht voor goed of slecht.
Hoe is het mogelijk om van diegenen te houden die ik echt niet mag? Te proberen om menselijkerwijs van anderen te houden kan zeer moeilijk zijn, omdat het menselijke bewustzijn altijd sommigen als beminnelijk zal interpreteren en anderen als niet zo beminnelijk. Als ontwaakte individuen zijn jullie gereed om te begrijpen dat alleen God Liefde is en alleen God kan liefhebben. Menselijkerwijs heb je geen Liefde om te geven. Overvloed, vreugde, vrede, creativiteit enzovoorts, zijn God kwaliteiten en om hen buiten jezelf te zoeken of hen te claimen als van jou persoonlijk is dualiteit en afscheiding. Soms zal je slagen en soms niet.
Als je leert om aan de kant te gaan en God door jou heen Lief te laten hebben, zal jij jezelf gewaarworden liefdevol te zijn en de kwaliteiten van Goddelijkheid zonder een gedachte tot uitdrukking te brengen. Hoe dit te doen? Door je innerlijke werk en het besef van jezelf en ieder levend wezen als zijnde Goddelijk, dit besef wordt geleidelijk je staat van bewustzijn. Als je begint het leven te leven vanuit deze hogere staat van bewustzijn, zal jij jezelf gewaarworden Liefde automatisch en zonder gedachte of worsteling tot uitdrukking te brengen. Het is wie je geworden bent en velen van jullie ervaren dit al.
Vertrouw erop dat alles verder gaat zoals het zou moeten, wetende dat jullie spirituele wezens zijn die met een plan naar de Aarde kwamen die jullie zelf gecreëerd hebben, en begeleid worden doorheen jullie Aardse verblijf, zelfs als het op die manier niet toeschijnt. De dingen die zo moeilijk schijnen te zijn representeren illusie, de onjuiste interpretaties die jullie creëerden doorheen vele onontwaakte levensspannen, veel van wat jullie nog steeds in het cellulaire geheugen vast mogen houden.
Dit is waarom jullie hier zijn. Jullie herkenden dat de krachtige energieën van deze tijden op de Aarde perfect waren om jullie te helpen herinneren en ontdekken wie jullie werkelijk waren, jullie ondertussen toestaand om eindelijk de cyclussen van onontwaakte levenspannen te beëindigen en de overblijvende overbodige energieën uit het cellulaire geheugen op te ruimen.
Jullie allemaal zijn een lange weg gegaan doorheen vele levensspannen van worstelen maar dat is aan het eindigen, jullie zijn ontwaakt. Veel van wat voorheen aldus echt en krachtig toescheen, bezit geen macht meer over jullie en lang vastgehouden angsten zijn aan het oplossen in/naar de nietsheid die zij altijd waren.
Ontken nooit verschijningsvormen, goed of slecht, maar her/erken hen eenvoudig voor wat zij zijn — verstandelijke interpretaties van een Goddelijke werkelijkheid. Het is prima om je te verheugen op de geboorte van een kind, maar weet dat dat net zozeer een illusie is als de zwakke en stervende. Verschijningsvormen van zowel goed als slecht zijn illusionair, alleen God en de kwaliteiten van dat Goddelijke Bewustzijn zijn echt, blijvend, en worden door de Wet op hun plaats gehouden.
Rust meer, ontspan meer, vertrouw meer. De meesten van jullie ruimen het oude cellulaire geheugen in deze tijd op, wat jullie achter kan laten met griepachtige symptomen. Het nemen van medicijnen/drugs of te proberen het te “fiksen” op de één of andere manier zal tussenbeide komen met je opruimingsproces — ga er gewoon in mee, wetende dat je oude energieën niet met je mee kunt nemen en verheug je dat zij opgeruimd worden.
Daar zijn diegenen die doorgaan om klassen te nemen en te studeren, lang voorbij het punt waar deze gereedschappen nodig zijn. Er is een punt waarop het doorgaande nastreven en zoeken moet eindigen, aangezien het alleen kan dienen om je als een eeuwige student vast te houden en dus eentje die nooit de meester zal worden. Het geeft een bewustzijn van afscheiding aan. Om een ontgroeit bewustzijn te leven, is zeer menselijk.
Sommigen van jullie zijn serieuze spirituele studenten geweest doorheen jullie leven, en zijn comfortabel met studeren en zoeken, aangezien het vertrouwd is en is wat jullie altijd gedaan hebben, maar wanneer jullie eenmaal vinden waar jullie naar zoeken, moeten jullie beginnen het te leven. Sommigen mogen begeleid worden om leraren te worden op dit punt.
Begrijp ons niet verkeerd, wij zeggen niet dat jullie nooit klassen moeten nemen of geen spiritueel geïnspireerde boeken moeten lezen, wij zeggen dat wanneer je eenmaal ontwaakt aangaande wie en wat je bent, de gereedschappen de “toegevoegde” dingen moeten worden, niet langer de belangrijkheid vasthoudend die zij eens hadden, omdat jullie nu gereed zijn om onderwezen te worden door het Zelf binnenin.
Beoefen wat je weet in iedere ervaring die jouw kant op komt – fysiek, mentaal en emotioneel. Houd je vast aan de waarheid in alle verschijningsvormen en situaties en geleidelijk zal waarheid je verworven staat van bewustzijn worden.
Leef ieder Nu moment herinnerend, IK BEN.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep.

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later