De Arcturiaanse Groep – Ontmoet Iedere Situatie Vanuit een Plaats van Licht – 6 September 2015 / Marilyn Rafaelle

0
Luister naar dit Artikel

Groeten dierbaren, wij zijn blij om wederom bijeen te komen. Het kanaal had een onderbreking nodig aangezien ook zij zich ontwikkelt en groeit in/naar de nieuwe energieën die allen in deze tijd ervaren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Veel gaat door op alle niveaus te gebeuren terwijl er meer en meer uit de droom ontwaken. Velen van dezen die ontwaakt zijn begrijpen nog niet wat er gebeurt, maar zien in plaats daarvan de innerlijke verandering eenvoudig als het veranderen van hun gedachten of het hebben van een nieuwe mening over de één of andere kwestie. In feite is het een uitbreiding van het bewustzijn dat hen toestaat om voorbij vele oude op angst gebaseerde overtuigingen te gaan.

Verheug jullie vrienden, want jullie komen uit de dichte cocon van onwetendheid te voorschijn en worden vlinders van besef, zelfs als jullie niet denken dat jullie dat doen.

Er zijn vele serieuze spirituele zoekers die doorgaan om concepten vast te houden over hoe spiritualiteit en ascentie eruit moeten zien. De meeste van deze ideeën komen uit boeken met verhalen en informatie over de ervaringen van anderen — ervaringen die vaak niet volledig begrepen werden en dus geïnterpreteerd en gepresenteerd werden aan anderen door de ogen van het derde dimensionale bewustzijn en de religieuze overtuigingen.

Van niemand zal de evolutionaire ervaring precies gelijk zijn aan die van een ander. Een ieder van jullie heeft vele levensspannen van verschillende ervaringen geleefd en zijn nu hier met lessen om geleerd te worden die persoonlijk voor jullie zijn. Ieder persoon diens ervaringen zullen anders zijn, wat afhankelijk is van wat nodig is om voorbij de oude energie en in/naar de echte energie te verhuizen. Vaak volbrengen in feite diegenen, waar naar gekeken wordt als mislukkingen volgens het wereld denken, enorme spirituele groei door hun gekozen ervaring.

Wij nemen jullie allen waar in/naar een dieper begrip en besef te verhuizen van wat Liefde werkelijk is, en hoe het te leven. Onjuiste concepten van Liefde binnenin het menselijke bewustzijn hebben door de eeuwen heen geresulteerd in een grote hoeveelheid van lijden en beperking voor velen. Dit gaat door als kinderen, die vrij van concepten zijn en hun expressie van Liefde beperken, geleerd wordt om niet van bepaalde mensen te houden of op bepaalde manieren.

Liefde werd geloofd een emotie te zijn wat bij velen veroorzaakte te geloven dat zij niet in staat waren om Onvoorwaardelijk lief te hebben omdat zij geen emotie voelden. Jullie zijn je aan het ontwikkelen, en Liefde begint begrepen te worden als de realisatie en activiteit welke stroomt vanuit een bewustzijn van Eenheid — een her/erkenning van de aangeboren Goddelijkheid van iedere ziel en ieder levend ding — ongeacht van de externe verschijningsvormen.

Deze verkregen staat van bewustzijn herkent dat ALLE levende dingen gerespecteerd en in ere gehouden moeten worden, want er is niet, noch kan er ooit wat dan ook maar buiten de ENE zijn — Eén alom-aanwezig, almachtig, Alwetend Goddelijk Bewustzijn. De mens is niet superieur aangaande andere levende dingen zoals zo velen onjuist geloven. Wanneer dit begrepen en omhelst wordt door de meerderheid, zal de wereld niets denken van het hebben van conversaties met bomen, planten, natuur spirits en dieren, zoals velen van jullie al doen.

Houdt de energie van Liefde vast, ongeacht van wat er plaatsvindt gedurende je dag. Dit is de uitoefening. Ga geen verbintenis aan op het niveau van de lagere resonerende energieën maar in plaats daarvan zo goed als je kunt, ontmoet iedere situatie vanuit een plaats van Licht. Het gebeurt vaak dat de handeling van rustig zijn en niets doen in het aangezicht van de één of andere tegenslag niet de spirituele oplossing is het geloofd wordt te zijn, maar in plaats daarvan een ontsnapping is dat een acceptatie reflecteert van de lagere dimensionale energie als een kracht/macht. Wanneer getwijfeld wordt, vraag jezelf; “Wat geloof ik dat mij veroorzaakt te handelen of te denken op deze manier?”

Kom je “treiteraars” onder ogen (hetgeen eenvoudig iemand mag zijn die zijn of haar onzin naar jou tot uiting brengt) vanuit een plaats van Lich. Je mag gegidst worden om eenvoudig stil te zijn maar deze stilte zal anders zijn. “Verberg ik me voor en dus geef macht aan iets?” of “Ondersteun ik het Licht van de waarheid en zie door de verschijningsvormen heen?” je mag ertoe geleid worden eenvoudig een glimlach te geven, of een “dank je wel voor je mening.” Of zelfs stevig te antwoorden met woorden die de persoon zal begrijpen in overeenstemming met die staat van bewustzijn.

Lagere resonerende energieën kunnen het hogere niet binnengaan. Houd je energiegebied gevuld met Licht en Waarheid terwijl je door je dag heengaat, anderen de vrijheid toestaand te leven in overeenstemming met hun verkregen staat van bewustzijn. Dit betekent NIET dat je in wat voor soort van misbruik makende/beledigende relatie moet blijven.

Wij wensen te spreken over Liefde als een energie, wat het waarom is dat het zo belangrijk is voor individuen om van zichzelf alsook van anderen te houden. Liefde in diens zuiverste vorm resoneert op een zeer hoog niveau — het is puur Licht. Wanneer een persoon niet van zichzelf houdt of zichzelf niet in ere houdt, blokkeren zij het stromen en de integratie van deze energie. Je kunt jezelf niet buiten het beeld houden als je Liefde moet leren en ervaren, hetgeen de fundering is van alles dat bestaat. Denk eraan, er is slechts ÉÉN die Zichzelf tot uitdrukking brengt in eindeloze vormen en variaties en daarom kunnen jullie er nooit buiten gelaten worden.

Velen werden onjuist onderwezen dat het spiritueel is om het zelf te belasteren. Dat is het niet, dit geloof is een belediging jegens het Goddelijke — jullie werkelijke aard.

Liefde, de energie van de ENE is eindeloos aanwezig en stromend binnenin ZICHZELF. Alles dat jullie zien, horen, proeven, aanraken en ruiken is ZICHZELF, maar wordt geïnterpreteerd naar de staat van bewustzijn van het individu. Niets of niemand kan ooit van ZICHZELF afgescheiden zijn.

De hoge resonantie van Liefde schijnt diegenen die ontvankelijk zijn te genezen, te veranderen en te verheffen, maar wat er echt gebeurt is dat de illusionaire verschijningvormen ontbinden, en het echte/werkelijke openbaren. Dit is hoe de meester bekend zijnde als Jezus genas. Zijn bewustzijn, welke alleen Goddelijke perfectie kende en erkende, diende om het bewustzijn van diegenen die er ontvankelijk voor waren te verheffen. De wereld noemde het genezing, maar het was een openbaring. Jezus was een Wegwijzer, en probeerde de wereld te leren dat deze gaven niet alleen van hem waren zoals velen nog steeds geloven, maar natuurlijk zijn wanneer eenmaal deze staat van bewustzijn tot stand gebracht werd (niet slechts intellectueel begrepen).

Als een individu het kennen van de waarheid met iedere situatie oefent, wordt het geleidelijk zijn staat van bewustzijn en begint het in het alledaagse leven te manifesteren. Velen maken de vergissing van te geloven dat wanneer zij eenmaal het intellectuele besef van een waarheid hebben, het in hun leven zal functioneren. Bijvoorbeeld; het weggooien van een medicijn dat nodig is en ondertussen schreeuwend; “Aangezien ik Goddelijk ben, heb ik dit niet langer meer nodig.”, en dan ineen te storten. De spirituele evolutie is het geleidelijk tot stand brengen van een bewustzijn van Waarheid, leidend naar een punt waarop het medicijn inderdaad weggegooid kan worden. Dit kan niet tot stand gebracht worden in één levensspanne.

Jullie naderen het einde van jullie driedimensionale lessen en zijn gereed in/naar een nieuwe en hogere energie te verhuizen. Jullie deden het werk, worstelden, en studeren af. Weet dit, ongeacht wat voor externe verschijningsvormen dan ook, je zou deze boodschappen niet lezen of ermee resoneren als dit niet waar zou zijn.

De hoge resonerende energie van ware en echte Liefde dat vanuit het bewustzijn van zo velen stroomt in deze tijd, verheft de wereld in/naar de Ascentie. Ieder persoon die een bewustzijn tot stand gebracht heeft van Onvoorwaardelijke Liefde, voegt meer Licht toe aan het Universele Wereld Bewustzijn. Niets houdt beelden van dualiteit en afscheiding op z’n plaats, maar de energie van het geloof in hen doet dat wel. Veel zal beginnen te verdwijnen of te evolueren in/naar hogere vormen als steeds meer mensen ontwaken.

Oorlog, geweld en worsteling zullen de wereld nooit in/naar vrede optillen. Deze activiteiten kunnen alleen meer van hetzelfde manifesteren vanwege de energie die in hen gegoten wordt. Jullie zijn scheppers, vergeet dat niet. Jullie hebben de macht om alles te veranderen dat jullie willen, niettemin kunnen de hogere vormen van alles alleen manifesteren als daar het noodzakelijke bewustzijn is (inhoud van de vorm) om deze hogere vormen te manifesteren.

In deze belangrijke tijd, ontvangen de wereld en allen die ontvankelijk zijn krachtige hulp van ontwikkelde wezens van het Licht, engelen, aartsengelen, en ontwikkelde planetaire wezens. Vele nieuwe en hogere energieën zijn stromende om met de Ascentie te helpen. Probeer de toekomst niet te vrezen of probeer niet precies uit te vogelen hoe alles zich moet ontvouwen, want er is een groter plaatje hier dan wat het menselijke verstand kan bevatten.

Leef eenvoudig ieder moment van iedere dag zonder de verwachting van hoe het ‘zou moeten’ ontvouwen om “juist” te zijn. Vaker wel dan niet, wanneer de dingen niet gaan zoals jullie verwachten, is er een belangrijke les die geleerd moet worden. Jullie zijn niet waar jullie bij toeval zijn, jullie kozen om hier te zijn en zijn op jullie pad of het nu op die manier schijnt te zijn of niet.

Het is tijd om in/naar vertrouwen te verhuizen. Vertrouw erop dat in werkelijkheid, je een Goddelijk Wezen bent die driedimensionale ervaringen heeft om te leren en te groeien. Vertrouw erop dat er gidsen en Wezens van Licht zijn die je begeleiden. Vertrouw je intuïtie te allen tijde, zelfs met de meest gewone evaringen van het alledaagse leven. Vertrouw erop dat iedere ervaring die je hebt je helpt te ontwaken tot wat voor onjuiste concepten en overtuigingen dan ook die je nog steeds vast mag houden.

Jullie wisten dat het moeilijk zou zijn om in de lagere energieën te leven, toen jullie ervoor kozen om te incarneren in deze tijd, toch deden jullie het sowieso, wetende dat deze tijden kansen aan zouden bieden zoals geen andere tijd. Er waren velen, en velen hopen nog steeds op de Aarde te zijn in deze tijd. Geef dankbaarheid dat je hier bent ongeacht van wat voor moeilijkheden dan ook die je mag ervaren, want het is een gezegend privilege.

Vertrouw, ontspan, en zeer belangrijk, HEB LIEF.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

http://www.onenessofall.com

Vertaling: Cobie de Haan
Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/09/de-arcturiaanse-groep-ontmoet-iedere.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later