De aarde in quarantaine

0
Luister naar dit Artikel
De datum 6 januari 2016 tijdstip ‘s nachts 5.55 hr is het netwerk van astrale rasters voltooid, rondom onze planeet, aangebracht door het ras van de Dracon en diens hybride volgelingen, gepositioneerd op de aardkorst zelf.

Dit astrale raster bevindt zich net buiten de atmosfeer en houdt de 4 dimensionale trilling in stand. Dit is een trilling waarin lijkt dat de aardbewoners zich kunnen ontwikkelen en verdiepen in zelfontwikkeling, doch volledig aangestuurd kunnen worden door het hybride ras welke de totale macht der aarde in handen heeft.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er zijn vijf familaire takken welke hun stamboon ver doorgeevolueerd hebben tot in de top van de piramide van macht. Deze families zijn zelf hybrides welke hun DNA genen, al eeuwen lang vermengd hebben met het ras van de Dracon en in mindere mate met de Zeta.

Dat betekent dat ze beschikken over middelen die werken boven de 4e dimensie en dus ons eigen voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Te denken valt aan elektromagnetische teleportatie, inplanting van beelden, woorden en gedachten middels energieoverdracht en binnendringing in het reptielenbrein der mensheid.

Vanuit Saturnus wordt via de achterkant van de maan, volledig de matrix van jullie werkelijkheid bepaald en deze matrix geinplanteerd met beelden van angst, oorlog, woede en haat. Dit zijn namelijk de gevoelens en inprentingen die tot in extremiteit jullie heldere denkvermogens afzwakken en zelfs stoppen.

Met andere woorden: jullie denken, jullie emoties en zelfs wat jullie voelen, wordt VOLLEDIG BEPAALD DOOR HET RAS VAN DE DRACON EN DE HYBRIDE LIJNEN op aarde.

 

Nu het raster de datum van de 6e dag startend in het aardse jaar 2016 gesloten is – betekent dit dat een nieuwe fase in hun zorgvuldig uitgestippelde plan, is aangebroken.

Een fase waarin de wanhoop, de angst, maar ook de overtuigingen zich nog meer zullen vermeerderen.

De NASA pretendeert naar buiten toe een andere missie dan het werkelijke verhaal. Overal in de top van netwerken van CIA tot NASA, tot de media, tot de farmaceuticie, het onderwijs en zelfs de religie, zijn de hybrides nu werkzaam.
“Gewone mensen”, met een “voorbeeldige” functie. Lijkt het……
Voor wie verder durft te kijken dan wat enkel voorgeschoteld wordt en voor wie het aandurft om in zachtheid te voelen in zichzelf – komt de ware ervaring werkelijk aan het licht.
Niets is meer wat het lijkt.
Niemand is meer wat hij pretendeert te zijn onder de machthebbers.

Er is maar 1 doel: jullie allen tot hun ras te maken, waardoor de (oude) aarde, na 2017, volledig in hun bezit zal zijn. De antichristus is daadwerkelijk geincarneerd: de hybride families, hebben het net gesloten. De atmosfeer is nu zo verdicht dat het Kosmische Licht van het AL bewustzijn, moeilijker jullie Neocortex kan bereiken. Niet voor niets heet dit ook wel het Godsbrein.
Jullie Goddelijkheid kan namelijk nooit in quarantaine worden gezet, doch jullie reptielenbrein en overlevingsprogramma’s des te meer.
Het openen van je Goddelijke Bewustzijn, angsten doorzien en niet alles zomaar geloven wat je vandaag de dag voorgespiegeld wordt, maakt de kans tot bevrijding uit hun matrix groter.
Mens wordt zacht van binnen en VOEL!
Pas dan ervaar je werkelijk wat met jullie leefwereld gaande is.

Wees gegroet, Aljaih (Siriaans Ingewijdende)

Bron: http://www.nieuwedageraad.nl/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later