De Aarde – De Wortel Chakra – Maart 2016 / Pamela Kribbe

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Dierbare vrienden,


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Ik ben de Aarde. Ik houd van jullie, jullie zijn mijn kinderen. Jullie bewegen rond op mijn oppervlakte terwijl jullie druk zijn met de druk van jullie alledaagse leven, en ik volg jullie en verlang ernaar om jullie aan te sporen om terug te keren naar de kern van wie jullie zijn. Ik wil jullie ontwaken naar de kern van wie jullie in essentie zijn.

Jullie allemaal zijn op een reis binnenwaarts; jullie ziel wil volledig afdalen op de Aarde en vermengen met een menselijk lichaam en hier leven en manifesteren. Terwijl jullie zoeken naar manieren om jullie menselijkheid te transcenderen, streeft jullie Ziel ernaar om de belichaming te omhelzen. Het wil mens zijn, om volledig omlaag naar de Aarde te komen en een fusie te creëren tussen de Ziel en de mens. Dat is jullie reden op Aarde.

Vandaag, spreken wij over de wortelchakra, het energiecentrum onderaan jullie wervelkolom, de chakra het dichtst bij de Aarde en de chakra die het meest diepgaand door de Aarde beïnvloed wordt. In velen van jullie, is er angst ondergebracht in de wortelchakra. Als je de wortelchakra van de meerderheid van de mensen op de Aarde zou zien, zou je waarnemen dat het gefragmenteerd en niet heel is, of soms zelfs een leegte is. Het resultaat is dat heel veel mensen twijfelen of zij echt thuis zijn hier op de Aarde. Zij vragen zich af of zij zich waarlijk veilig en welkom voelen hier.

De Aarde is een plaats met het potentieel voor aldus veel overvloed en rijkdom, en daarmee bedoel ik een rijkdom van ervaringen voor jou als een Ziel. Veel vreugde en inspiratie kan hier ervaren worden, maar momenteel is er veel duisternis op de Aarde. Gedurende vele eeuwen, werd de mensheid gevangen gehouden door illusies en angsten die het leven op de Aarde tot een hel kunnen maken, en aldus is er een sluier over jullie natuurlijke wijsheid gevallen. Er doet zich een vervreemding voor dat tot in de kern van jullie wezen reikt.

De bekwaamheid om te leven, in de ware betekenis van het woord – in vreugde en met inspiratie te leven – kan alleen van nature komen, doch jullie hebben jezelf in tegenstelling jegens de natuur geplaatst. De mensheid heeft geprobeerd om boven de natuur uit te stijgen, en heeft op een onverzettelijke, eigenzinnige manier geprobeerd om structuur en orde op de werkelijkheid van de omringende wereld op te leggen, maar dat werkt niet. Jullie leven te midden van de scherven van een oud wereldbeeld dat snel diens validiteit verliest. Het is een wereldbeschouwing waarin mensen de organisatoren en manipulatoren waren van de wereld om hen heen. Mensen streefden ernaar de natuur te controleren vanuit hun geesten en vanuit het verstand, en door dat te doen raakten zij zeer vervreemd van zichzelf. Mensen verloren de band met wat het meest natuurlijk voor hen is: hun gevoelens en een eenheid met de levende werkelijkheid van de natuur die hen omringt.

Wanneer je eenmaal de verbinding met het leven binnenin jou verliest, verlies je de verbinding met het leven buiten jou. Een kilte ontwikkelt en verhard zich dan, dat waargenomen kan worden in vele mensen hun harten. In veel mensen, is het overduidelijk in de wortelchakra dat zij niet van zichzelf weten verbonden te zijn aan de Aarde op een levende, onontbeerlijke manier vanwege de angst en onderdrukking welke daar gehuisvest worden.

Ik heb voorheen in sommige channelings gesproken over hoe de Ziel naar de Aarde afdaalt. Zij wenst ten zeerste om hier te incarneren en af te dalen in/naar de materie naar het diepste niveau, aldus zij Licht op de Aarde kan brengen, en materie van binnenuit levend kan worden. Wij hebben gesproken over een reis doorheen de lagere chakra’s, een reis die in het hart begint en uitbreidt doorheen de buik: naar de zonnevlecht, naar de navelchakra, en uiteindelijk naar de wortelchakra onderaan je wervelkolom. De wortelchakra is waar wij vandaag over willen spreken. Hoe kan je dat deel van jou genezen, de angst en de twijfel die daar zijn? Hoe kan je een antwoord op deze vragen vinden: “Is het mij toegestaan om hier te zijn? Ben ik welkom hier? Kan ik mijn Licht toestaan omlaag te stralen naar het diepste niveau, naar de kern van mijn leven?”

Jullie zijn zo gewend om overeen te stemmen met de wereld buiten jullie, hetgeen de verwachtingen van de maatschappij omvat, maar de mensheid nu heeft een behoefte aan mensen die over een nieuw pad willen gaan, om aldus de natuur toe te staan te verlevendigen. En dat betekent de natuur in mij – jullie moeder, de Aarde – en specifiek, en bovenal, de natuur in jullie. En om dit te doen is door een nieuwe levendigheid binnen te brengen, aldus de uitgeharde en bevroren delen in jullie smelten, warm en vloeibaar worden en weer stromen.

Hoe kunnen jullie dat proces binnenin jullie zelf voltooien? Hoe kan je de oerangst die ingesloten is in de wortelchakra waarnemen, omhelzen en loslaten? Vandaag, wil ik drie manieren bespreken waarop jullie dat kunnen doen.

De eerste manier is door de schoonheid van de natuur te ervaren. Om je eerste chakra gerust te stellen, de wortelchakra, het perineum – allen namen voor hetzelfde centrum – op een zachtaardige manier, en het te verleiden om open te gaan en zich thuis te voelen op de Aarde, moet je zoeken naar een plaats in de natuur waar jij je op je gemak voelt. Een plaats waar je de schoonheid van de natuur in je opneemt: de bomen, de planten, de bloemen, de dieren, de vogels, de wolken, de lucht, de ritmes van de seizoenen. Een plaats waar je verbazing kunt voelen voor de atmosfeer en de schoonheid van de natuur.

Zoek opzettelijk een plaats uit, en als je niet buitenshuis kunt gaan, kijk dan naar een plant of een vaas met bloemen in je kamer. Er is altijd iets van de natuur dat in je omgevingen gevonden kan worden. Neem diens natuurlijke schoonheid in je op, maar voel ook waar deze schoonheid uit bestaat. Dit is geen vergankelijke schoonheid, een ideaal dat door anderen vastgesteld werd als prachtig of lelijk in overeenstemming met de menselijke standaards. Eerder, is het een schoonheid dat voort zingt vanuit diens intrinsieke natuur. Het is het leven zelf dat je als de schoonheid ervaart: de eenvoudigheid en overgave die door een plant of een boom heen stromen, welke één is met de seizoenen; een vogel die zingt; de onschuld van dieren die speels en vriendelijk omgaan met hun dagelijkse koers – dat is wat jullie raakt.

Wat ik van jullie vraag is om jezelf in de natuur te herkennen. Jullie denken vaak dat jullie uit de natuur verwijderd zijn, uit de harmonie en het evenwicht dat jullie daar vinden, maar jullie maken deel uit van de natuur. Probeer om dat nu te voelen terwijl je de schoonheid, het evenwicht, het ritme van de natuur in je opneemt, omdat deze kwaliteiten ook door je heen willen stromen. Jullie mentale activiteit kan barrières opgooien tegen dit gevoel en jullie vertellen dat jullie hier niet thuishoren, maar jullie zijn al een deel van de natuur, omdat jullie in een lichaam leven.

Bewonder je lichaam op dezelfde manier zoals je iets in de natuur bewondert. En om dat te doen, moet je beginnen je lichaam van binnenuit te ervaren en niet vanaf de buitenzijde, zoals hoe het eruit ziet en hoe het tegemoet moet komen aan bepaalde standaards. Al deze beelden van schoonheid, ingesteld door de maatschappij, zijn een zware last waardoor jullie lijden en welke verzonnen en onjuist zijn. Zij zijn net zo koud en kunstmatig als de mentaliteit die hen creëert en voorschrijft – zij zijn niet echt!

Kijk gewoon naar de vogels en de bladeren aan de bomen. Niet één is gelijk aan de ander, elkeen is uniek. Je vergelijkt hen niet met elkaar, maar ziet eenvoudig de natuurlijke harmonie en evenwicht dat vanuit de natuur uitstraalt wanneer je door een bos of op een strand loopt. De eenvoudigheid van de natuur – zoals geopenbaard in al diens complexiteit – is wat rustgevend is aan een menselijk wezen als die persoon in de natuur wandelt. Voel nu hoe jij, jij zelf, deel uitmaakt van dat stromen, alsook deel uitmaakt van de onschuld. Je kunt zijn wie je bent: een deel van de natuur, en de natuur wil zich ook via jou ontvouwen op een vreugdevolle en gebalanceerde manier.

Dan gaan we één stap verder. Focus nu je complete aandacht op je eigen lichaam. Je kunt deze uitoefening doen – als je het zo wilt noemen – wanneer je thuis bent of wanneer je in een prachtige ruimte in de natuur bent, wat misschien zelfs beter is. Focus je aandacht binnenwaarts en verbeeld je dan dat jij zelf gewoon net zoveel deel uitmaakt van de natuur als een prachtige boom. Energieën stromen door jou heen, en vloeistoffen stromen in jou, welke precies weten waar zij naartoe zouden moeten gaan. Je hart klopt, je bloed stroomt, en alles weet wat het moet doen. Hoewel je lichaam een ingewikkeld organisme is, weten alle organen wat te doen en aldus neigen zij vanzelfsprekend naar gezondheid en vitaliteit. Voel dat je inbegrepen bent in de vernieuwende en genezende kracht welke eigen is van de natuur. Er zijn zoveel genezende stromingen aanwezig in de natuur, en zij zijn allen voor je lichaam beschikbaar. Je levende cellen weten wat je nodig hebt, omdat je lichaam een zeer wijs organisme is.

Neem nu in overweging dat je lichaam diens eigen taal heeft. Je Ziel openbaart zichzelf via en in het lichaam, en dat is waar de ziel echt naar verlangt om te doen! Het lichaam is niet iets lagers, iets inferieurs, het lichaam is een wonderbaarlijk boek, een handleiding van de Ziel. Welnu, stel je voor dat dit lichaam aan jou gegeven werd als een prachtig geschenk van de Schepping. Voel het respect dat er is vanuit de Schepping richting je lichaam en hoe het leven jou wilt koesteren. Je bent zo gewend om je lichaam vanaf de buitenzijde te zien en het te bekritiseren, voel het nu van binnenuit. Voel hoe het ontstaat vanuit een eindeloze fontein van vitaliteit en vreugde, en hoe je het vorm kunt geven en het met je kracht vanuit het diepste deel van je Ziel kunt voeden.

Stel je voor hoe een warme levenskracht tevoorschijn komt vanuit je wortelchakra. Je kunt de kleur rood eromheen zien – of iedere andere kleur – als het spontaan verschijnt. Voel hoe, vanuit dat vuur, die diepe levenskracht, een genezende warme stroming door je gehele lichaam heen stroomt: je benen, je wervelkolom, je taille. Sta het toe naar boven naar je schouders te stromen, dan naar je armen en je handen. Voel je geaard, voel je voeten van binnenuit, hoe zij op mij, de Aarde, rusten en voel de levenskracht die ook in de grond beschikbaar is. Stel aan je lichaam de vraag: “Voel je je goed? Is er wat dan ook dat ik voor je kan doen? Heb je iets van me nodig?” Vraag gewoon, en wacht dan geduldig. Het is mogelijk dat het lichaam niet onmiddellijk mag antwoorden. Je mag moeten leren om op deze manier met je lichaam te praten, maar het is heel goed mogelijk om het aldus te doen.

Het lichaam luistert naar jou. Jij bent diens drijvende kracht, en dus wil het lichaam, natuurlijk, met jou in contact komen – dus vraag het gewoon. Reis met je aandacht zachtjes door je gehele lichaam heen. Begin met je hoofd. Laat je aandacht als een vriendelijk gefluister cirkelen, als een vriendelijk stromen, rondom je hoofd. Stel je jouw aandacht voor te zijn als een zeer zachte bries die zeer teder aan je lichaam vraagt: “Is alles met jou in orde? Kan ik je helpen? Jij bent zo een prachtig geschenk. Kan ik je omringen met iets dat je nodig hebt?” zelfs slechts het stromen van de zachte bries van je aandacht, stimuleert je cellen en maakt hen gelukkig. Zij dansen in een blije cirkel van vreugde als jouw aandacht hen aanraakt met je Liefde.

Sta je aandacht toe rondom je nek, je schouders te cirkelen. Laat het door je hart heen stromen, door je zonnevlecht en je navelchakra, en uiteindelijk terug naar je wortelchakra. Kijk daar goed rond. Je mag een beeld of een gevoel in je wortelchakra krijgen, welke gelokaliseerd is in je stuitbeen onderaan je wervelkolom. Je mag daar iets voelen; je mag een oude angst voelen, of een verstopping en een blokkade, maar je hoeft er niets aan te doen. Je hoeft alleen aanwezig te zijn als deze zachte bries er zachtjes langs streelt, en zelfs als je niets voelt of ziet, is dat oké.

Ben gewoon met je aandacht aanwezig, omdat je aandacht geneest: het is bevrijdend voor het lichaam. Het lichaam wil gezien en gehoord worden, en niet alleen als een mechanisme dat jou toestaat dingen te doen; het wil gewaardeerd worden voor diens eigen schoonheid. En niet de schoonheid die je als afbeeldingen in kranten of magazines ziet, maar het soort van schoonheid dat een vogel in een boom bezit, of een kikker aan de rand van een vijver. Dat is de schoonheid van de gewone manier van het bestaan, met diens heilzame schoonheid, diens natuurlijke kleuren en vormen. Dat is het soort van aandacht die het lichaam wil ontvangen van je gedachten, en het wil weten dat je het waardeert.

Laat de bries nu zachtjes langs je benen gaan. Ga verder vanuit de wortelchakra naar je knieën en omlaag naar je enkels, je hielen, naar de zolen van je voeten en zelfs naar alle tien de tenen, en voel hoe je opgenomen wordt in het stromen van het leven. Een genezende invloed vindt plaats vanwege de innerlijke aandacht van deze uitoefening, als je het zo wilt noemen, maar het is werkelijk slechts een kwestie van te herkennen wat de bron is van waaruit je kwam.

Dus je begint met de eerste stap, wat is om de schoonheid van de natuur te ervaren. En dan de tweede stap, welke is om diezelfde schoonheid in jezelf, in je eigen lichaam te herkennen. Je bent een deel van de natuur, van de natuurlijke stroming van het leven, dus hoef je niets te doen om het te bereiken, want je bent het. De derde stap is om je te verbinden met de levendigheid binnenin je, en ook om jezelf te verwennen met de soliditeit en zekerheid, en de veiligheid van je wortelchakra te ervaren. En met verwennen, bedoel ik iets anders dan je zou mogen verwachten. Ik vraag aan jou om het kind binnenin je te ontmoeten door je voor te stellen dat je een vijfjarig kind bent. Probeer er niet teveel over na te denken, maar probeer het lichaam van dit kind te voelen, diens levenskracht, diens jeugdigheid. Het is middenin diens ontwikkeling, dus is het nieuwsgierig en wil allerlei soorten van dingen weten.

Dit kind leeft nog steeds ergens binnenin jou, en ik vraag aan jou om je met dit kind te verbinden en te doen wat dat kind wil doen. Het mag zijn dat het kind in jou zich ongerust voelt, dat het onderdrukt geweest is, of bang is. Daarom, mag het zijn dat de eerste manier waarop het kind zichzelf aan jou presenteert via een negatieve emotie is, wat in tegenspraak is met het idee van jezelf te verwennen. Echter, wat ik wil dat jij begrijpt is dat dit kind het meest spontane deel van jou is, het deel dat niet opgemaakt is van verfijnde gevoelens die gepast geacht worden, de gevoelens die aan jou onderwezen werden correct te zijn door je opvoeding in de maatschappij. In plaats daarvan, is dit kind jouw oerdeel, dat deel van jou dat jouw originaliteit draagt en, daarom, het meest natuurlijke, spontane deel van jou is.

Ik vraag aan jou om dit kind zichtbaar te maken. Het kan zijn dat een beeld zich niet onmiddellijk vormt, maar probeer om het je voor te stellen. Stel je voor dat je nu een vijfjarig oud kind bent, of ergens rondom die leeftijd. Neem het eerste beeld dat in je gedachten komt en zie eenvoudig hoe dit kind eruit ziet. Is het gelukkig of is het verdrietig? Lacht het of schijnt het ellendig te zijn? Is het vreugdevol of is het gedeprimeerd? Is het bang of voelt het zich veilig? En strek je hand uit richting dat kind en zie of zij of hij het aanneemt. Wacht geduldig, want je hebt alle tijd die nodig is voor dit kind. Vraag het om bij jou te zitten, en neem het in je armen.

Bij sommige mensen, houd het kind ervan om zichzelf in hun armen te gooien, en voor anderen, zal het kind diens afstand houden, omdat het zich achterdochtig voelt, en dat is ook oké. Wat er het meest toe doet is dat jij je met het kind verbindt en dat je probeert beter diens gedrag te begrijpen en om te ontdekken welke diepe emoties geopenbaard kunnen worden aan jou via dit kind. Het gaat niet over genezen en het onmiddellijk beter maken; het gaat over het kind te vragen: “Wat wil je nu van mij? Wat zou je graag willen doen? We heb je op dit moment het meeste nodig?”

Dit is iets dat je vaak in je alledaagse leven kunt doen. Maak er een gewoonte van om binnenin te gaan en om het kind binnenin jou te vragen wat het nodig heeft. Dit is hoe jij je verbindt met het oerstromen van het leven binnenin jou dat zichzelf veel gemakkelijker openbaart in kinderen dan in volwassenen, wiens emotionele leven aldus gestructureerd en ingedamd is door mentale regels. Laat het meest spontane deel van jou spreken, omdat het naar je toe wil komen om zichzelf via jou tot uitdrukking te brengen, en door dat aldus te doen wederom een bron van schoonheid kan worden. En niet een kunstmatig kind of kunstmatige schoonheid, maar een originele, wilde schoonheid zoals een tinkelende stroom dat op sommige plaatsen zeer stil en bewegingsloos is, terwijl het op andere plaatsen zeer heftig is als het als een waterval van de kliffen omlaag valt. Het kind in jou is het levende water dat wil stromen en bewegen, dus sta jezelf toe om bewogen te worden door het kind.

Maak steeds weer opnieuw die verbinding in het hier en nu. Op deze manier, breng jij jezelf terug naar je eigen fundamentele wezen. Het is van belang dat het kind zich veilig voelt, wat betekent dat jij zekerheid in je wezen, in je wortelchakra, in je fundering ervaart. Het betekent dat je op jezelf kunt vertrouwen om je diepste emoties binnenin te consulteren. Het betekent dat jij je niet voor jezelf hoeft te verbergen, maar je eigen angst onder ogen kunt komen en alles van jezelf kunt vergeven en omhelzen. Wanneer dat innerlijke kind welkom in jou is, dan heb je de wereld overwonnen! Er is dan niets meer dat echt met jou kan gebeuren, omdat je ”ja” gezegd hebt tegen het leven, tegen diens ups en downs, diens pieken en dalen, en dat is zekerheid.

Te weten dat je veilig bent, ligt niet in de voorspelbaarheid van te weten hoe de dingen zullen gebeuren, of verzekerd te zijn van een goede toekomst door dingen met je verstand te verzekeren. Waarlijk leven is je over te geven aan veranderingen, aan alle onverwachte draaiingen en wendingen zoals een rivier dat tegen kan komen. Nochtans voel jij je nog steeds veilig, en dat is alleen mogelijk als je vertrouwt op de stroming van het leven zelf. Niet van een geest die het stromen van bovenaf overziet, maar om het stromen zelf te zijn en, tezelfdertijd, vertrouwend te blijven. Dat is zekerheid en soliditeit, dat is ware innerlijke kracht, en dat kan je alleen in jezelf vinden, in je lichaam, in het kinddeel van jou. En dat doen eist van jou een enorme hoeveelheid van inspanning, omdat aan jou geleerd werd dat je het leven meester moet zijn vanuit je verstand, je mentale zijde. Aan jullie allemaal zal gevraagd worden om terug te keren naar de bron van het leven zelf, en dit kan niet gebeuren op de manier van het verstand, maar door de spontaniteit van je natuur.

Vergis je niet, de natuur is niet chaotisch. In de natuur, zijn natuurlijke wetten van toepassing, maar deze zijn zeer anders dan wat jullie kunnen begrijpen met het rationele verstand of vanuit logica. Het is te leven vanuit zichzelf te voelen en naar waar het stromen van het leven wil dat je gaat. Houd contact met je lichaam en met de natuur. Ben in contact met het kind binnenin en je zult dan zien dat het leven ook gebeurt in overeenstemming met de wetten, maar wetten van een compleet ander soort. Niet die van de logica, maar die meer aangestuurd worden door te luisteren naar het grotere geheel, en dat geheel omvat jou en neemt jouw welzijn ter harte. Jij bent verbonden met dat geheel, en wanneer jij jezelf er echt aan overgeeft, dan voel je dat je begeleid en ondersteund wordt door iets onbenoembaars, iets dat geweldig en goed is, iets dat veilig en zeker is.

Ik maak ook deel uit van dit grotere geheel. Ik, de Aarde, vorm een geheel met mezelf met alles dat op mij leeft en tot bloei komt. Maar ik ben alleen maar een klein deel van de grotere Kosmos, en door dit alles stroomt iets dat jullie God noemen en dat ik gewoon het “leven” noem: iets dat oneindig en onverwoestbaar is. Jullie zijn piepkleine vonkjes in dat stromen, maar jullie zijn ook oneindig en onverwoestbaar, ongeacht welke vorm jullie aannemen, en daarin ligt de werkelijke veiligheid die jullie in staat zijn hier op de Aarde te ervaren. Voel de vonk van een grote stroom van warme, bewegende, liefdevolle energie welke het Universum doordringt.

Ik ben bij jullie. Ik wil getuige zijn aangaande dat stromen, aangaande de waarheid ervan. Zie de schoonheid om je heen, wat nog steeds zichtbaar is op de Aarde: dat van de planten, de dieren, en de schoonheid, zuiverheid en onschuld in jou, en ook in de mensen om je heen. Zie dat weer en keer naar het leven terug en omhels het.

Heel veel dank voor jullie aandacht.

© Pamela Kribbe – http://jeshua.net/

Vertaald:  Cobie de Haan

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2016/03/de-aarde-de-wortel-chakra-maart-2016.html

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later