Daar gaan we weer, even een rondje EU…

0
Luister naar dit Artikel


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Potverdrie, net nu het volop warm is, de groente en fruitoogst verwerkt wil worden en nog een aantal klusjes wachten, is er veel te veel ‘’leesvoer’’. Pfff..een selectie:

Zoals opinies in de Telegraaf over  gepensioneerden: niets welverdiende/welverzorgde oudedag; meer werken, meer premies en minder AOW/pensioen. Pensio-nada dus. Logisch; te veel gaat op aan te dure top-onkunde-ambtenaren, verspilling en dure managers in zorg en natuurlijk ook voor de EU. De ouderen zijn een grote doelgroep =  een paradijs van melkkoeien (sorry heren).  En onhandig geklungel? Nee. Bestuurlijke onkunde noemt de Commissie Oosting de Teevie deal. En dan voelt zich de topambtenaar Cloo gelijk in zijn kuif gepikt. Leer ervan!  Niet dat er overigens expliciet naar de bonnetjes werd gezocht. Want de locatie wist men best. En ook in de zaak Demmink staat het topministerie van Ardje zijn onderzoek. O.a. vanwege ontbrekend Turkse medewerking. Echt?

De LuxLeaks blijken niet ervoor te hebben gezorgd, dat lucratieve belastingdeals met grote bedrijven ophouden. Transparantie? Meten met diverse maten, zul je bedoelen. Luxi-Juncky komt ermee weg. En andere landen/politici en louche zaken vast ook.

Hommeles tussen de EU en Turkije; of het nou gaat om ‘’Turkije is niet veilig’’ aldus de Grieken – die mooi weer 10 miljard hebben binnengehaald op basis van vage toezeggingen (terugbetalen is voor de ‘’dommen’’ ofwel het komt er nooit van, met dank aan Europese belastingbetalers). Hellas is maar 1 voorbeeld voor een falend Europa. ‘Standvastigheid’’ van Europa, als het gaat om het behalen van alle 72 punten voor visumvrijheid? Durven ze niet. De nieuwe Turkse premier wil meer macht voor Erdy, en het parlement dreigt met opzegging van ‘’alle’’ verdragen als Europa zich niet laat piepelen. Turkije hard op weg naar Sultanaat, met verruiming presidiale macht en het buitenspel zetten van een parlementaire groep (Koerden) inclusief vervolgingsrecht en het niet willen nakomen van eerdere afspraken. En overwegend worden zieke, zwakke of ongeletterde Syriërs naar Europa gedumpt. Stop de Turkse onbetrouwbaarheid, regel de zaken eindelijk eens zelf, Europa! De vluchtelingen zijn de dupe; ongeacht welke route, ze worden politieke speelballen en fungeren als menselijke drama’s. Niemand die het interesseert. Weer een boot verzonken. Te ver weg. Nee, dan liever prominent verslag doen over Texel. In de Lonely Planet. Als topbestemming.

De aandelenmarkten zijn relatief rustig. Gebruikelijke crisis-indicatoren sukkelen ongemerkt door zodat men bijna vergeet, dat de vooruitzichten voor het overleven van de Euro in de gevarenzone komen. Ooit was de Euro bedoeld als eerder politiek dan economisch instrument. En dit keer zijn het niet demonstrerende studenten, Fransiolen, Grieken, Romeinen of Spanjaarden; nee het zijn de populisten, die de boel gaan verstieren in de welvarende noordelijke landen. Noem het FPO, PVV, Front National en AfD etc.,  zij krijgen steeds meer bijval van de bevolking en zouden tot slot een gemeenschappelijke monetaire unie kunnen afdwingen. Het zal de gezapige, vast op het pluche zittende EU/nationale politici een zorg zijn; zittenblijven en profiteren, en net doen als de AAPJES; niets zien, niets horen, niets doen…..En doordat in Oostenrijk toch die van Bellen won, zakt men weer terug. Het gevaar is geweken. Rust. Voorlopig.

En dan LOL….Brexit; het wordt niks, let op Lena’s woorden. De Ja-stemmers zijn al ruim in de minderheid. Jammer, heel jammer, ik had die Bloody Blits graag gezien; moeite doen om met 58 landen nieuwe handelsverdragen uit te onderhandelen; de boot aan alle kanten missen en dan nog praten over ‘’the continent’’…alsof wij de achterlijke zolen zijn. Blufpoker op z’n Engels. Uitkomst ? Lena voorspelt: ze blijven erin. Helaas. Leuker kan ik het niet maken. Maar dan kunnen ze ook gelijk meebetalen aan het prestigieuze project voor de ontwikkeling van de quantum-technologie.1 miljard mag dit kosten vlg. de EC. In de komende 10 jaar. De nieuwe quantumrevolutie wordt gestart door de EU! Op naar digitale informatieverwerking en transmissie; simulatoren, afluister-veilige quantumdatanetwerken en de bouw van een super quantumcomputer.  Missen we de top in nieuwe technologie niet. Of toch? De Amerikanen investeren er al jaren in. Chinezen bouwen een 2000 km lange data-snelweg voor de uitwisseling van mechanisch versleutelde info tussen Beijing en Sjanghai. Oh ja, Europa is toe aan precieze chronometers voor de gevoelige financiële- en telecom markt (huh?) En die supercomputer? Denkt men al in 2035 te hebben. Sufmutsen.

Terwijl Donald zich laat fêteren door de NRA, zegt Hilary de wapenorganisatie de wacht aan. Inmiddels lees ik de eerste berichten over ‘’wie volgt haar op als ze struikelt over haar e-mails’’….Prioriteiten stellen, niet vechten tegen gevestigde  (wapen-) windmolens, Hilary!  Ondertussen vindt Knot van de DNB, dat NL gauw naar een nieuw pensioenstelsel moet – ook al is dat pijnlijk voor de burgers. Het vertrouwen in het stelsel moet hersteld worden. Pardon? Zo? Hij bedoelt daarmee een nieuw stelsel, waar iedereen weet, waar hij aan toe is: verdeling tussen jong/oud en verdeling van de pensioenpot. De SER vindt een persoonlijk pensioenpotje en collectieve risicodeling wel charmant. Zorg voor jezelf en de rest, en gaat het mis? Dikke pech. Lage dekkingsgraden – door niet kundig bestuur? – vraagt om lastige keuzes. Of hadden die grenzen helemaal niet zo hoog gehoeven? Maar ja, iemand moet voor de verliezen opdraaien. Laat me raden; niet pensioenbesturen maar Pensio-nada’s.

Helder was het; ‘ik zit hier niet voor de boeren’. Aldus Martijn van Dam/staatssecretaris van EZ; want Nederland wil af van de kern van het Europese landbouwbeleid: directe inkomenssteun voor boeren. Lees je op Foodlog. NL wil naar financiering voor ‘’wat voor ons allemaal van waarde is.” Zo vaag als de pest. NL is even voorzitter van de EU, dus nu nog even scoren? Nu kost het subsidiebeleid voor landbouw de EU ca 60 miljard/jaar. De grootste kostenpost (ruim 40%) van de EU. Wordt gegarandeerd splijtzwam als je aan huidige regeltjes wilt tornen. Boeren moeten straks alleen nog subsidies krijgen, gekoppeld aan het realiseren van maatschappelijke opgaven = lees duurzaamheid, natuurbehoud en dierenwelzijn. Stop die TTIP dan ook direct, maar dat even terzijde….En aan de andere kant moeten die boeren worden gecompenseerd, als de prijzen kelderen, roept die jongen. Welke school heeft hij gevolgd? Vernieuwing en automatisering zijn ook al zo’n dooddoener. Van wat? Hoe? Waarom? Oh ja, en als wij weideland, weidevogels en grazende koeien willen zien, terwijl de boer onkruid moet bestrijden? Dan mogen wij daar extra voor betalen. Juist.

Professionele buikpijn heet de chronische aandoening, waaraan politieagenten – aldus de krant – kennelijk steeds meer aan lijden. Te lezen in het rapport van een politie-projectgroep. Voor Ardje. In ‘’Handelen naar waarheid’’ (wat een titel!?) tref je een ontluisterend beeld aan over opsporing;  klassiek opgeleide agenten (lees niet-met-de-tijd-meegegaan-) vinden maar moeilijk hun weg in de digitale samenleving. Criminelen hebben dus vrij spel. De kwaliteit van de opsporing is onder de maat = dat heet dan niet op het vereiste niveau – en Ardje belooft dan met spoed fundamentele verhoging van het niveau van opsporing. Die man verdient een prijs voor vaag gewauwel. In 2011 werden immers al 160 knelpunten vastgesteld. Rapport verdween in de la. Rapport 2016? Volgt dezelfde route. Want ondanks falend hervormingsbeleid blijkt weinig verandervermogen laat staan daadkracht. Werkelijkheid is weerbarstig. Vooral als er geen ruimte is voor openhartig, inhoudelijk debat tussen beleidsondersteuners bij politie en OM. In plaats dat het OM hand in eigen boezem (of portemonnee) steekt, wil men minstens 40 miljoen/jaar erbij, om de kwaliteit (huh?) te garanderen en misdaad aan te pakken. Top-flutsepruts-ambtenaren ontslaan, eisen stellen aan opleiding, kennis en kunde en de bezem erdoor plus aan de slag adviseert Lena! Want we weten al jaren dat de criminaliteit zich verplaatst naar het virtuele domein en online-handel; nu laat Topflop Bolhaar dit even als argument gelden? Goed onderzoeken wat speelt? Ja, doen jullie dat dan nog niet? Stel voor dat Ardje en zijn Ministerie eens flink onderhanden wordt genomen. Ardje? Ga weg!

In het Noorse Barentsmeer gebeurt wat. Recent zijn in Hammerfest ruim 10 nieuwe licenties afgegeven voor 40 gebieden in de arctische wateren; 3 dicht bij de zee-grens met Rusland. Het is de 1e keer in 21 jaar, dat Noorwegen aan de energiebedrijven nieuwe gebieden toegankelijk maakt. Het lijkt niet logisch, gezien de lagere olieprijzen. En de toelever-industrie staat onder druk; sterker getroffen door dalende investeringen. Het prijsgevecht maakt de toegang tot nieuwe gebieden goedkoper. En er zijn grote verwachtingen over reserves, aldus oliebedrijven. O.a.  Chevron, Conoco Philips, Statoil, Det Norske en Lundin; Ruslands Lukoil en DEA zijn onder de ‘’lucky ones’’; zij kregen de licenties. . Politieke vertegenwoordigers van dit schaars bevolkte gebied (= Finmark genaamd), juichen het besluit toe; men hoopt op een opleving van de economie voor de regio, die lijdt onder het ineenstorten van de mijnindustrie. Niet blij zijn de milieubeschermers. Met de ene hand wordt de handtekening onder het klimaatverdrag gezet, terwijl met de andere hand een greep naar (aard-) olie wordt gedaan. Deugt niks van.

Nieuwe kernreactoren in Europa? Worden niet meer actief ondersteund, aldus EU commissaris Moedas. De toekomst ligt toch echt bij duurzame energie; goedkoper, en beter. Dit in reactie op eerdere berichten in de media, dat Brussel met EU-middelen ontwikkelingen van nieuwe kernreactoren zou subsidiëren….Afgedaan met ongelukkige formulering. Want het zou niet de mening van de commissie reflecteren, maar een samenstelling van posities van lidstaten. En daar zie je een breuk: Duitsland wil eruit; Engeland en de Fransiolen zijn voorstanders van uitbreiding. Het besluit voor wel/niet kernreactoren ligt uitsluitend bij de lidstaten, aldus Moedas. De EC bemoeit zich niet met de energiemix, hooguit met onderzoek naar kernenergie, reactorveiligheid en opbergen van nucleair afval….Is het nog te volgen?

En zo hoort het. Bij minachting van de op Zwitserse scholen traditionele handendruk met de leraar/lerares komen sancties. In Basel-Land. Bepaalde de directie voor onderwijs, cultuur en sport BKSD. Dit naar aanleiding van een kwestie, waarbij 2 Syrische jongens weigerden, hun lerares in Therwil de hand te geven, als zijnde ‘’de religie verbiedt het aanraken van een vrouw’’. Nou, dat vindt de instantie maar flauwekul. Het openbare interesse over gelijke rechten voor man/vrouw alsmede de integratie van nieuwkomers prevaleert boven de religie-vrijheid, die de kinderen aanvoeren. Bovendien wordt zo de lerares door een dergelijke weigering in een religieuze handeling betrokken, en dat is niet de bedoeling. Juist. Sporen die jongens – of anderen niet? Dan kan tot 5000,00 sfr boete opgelegd worden plus disciplinaire maatregelen. Goed zo. Afgelopen met dat gedonder; wil je in Zwitserland of een ander land als migrant/asielzoeker komen wonen/werken, dan heb je je aan te passen aan de gebruiken, waarden en normen van die landen. Zo niet, rot dan op terug.

DIjkhoff kan hier nog wat van leren, die sukkel; want het dreigement, dat nieuwkomers moeten inburgeren of vertrekken, blijkt in NL gewoon een wassen neus. Geen enkele weigerachtige (dus niet-inburgeraar) is zijn verblijfsvergunning kwijtgeraakt. Noch is er ooit een procedure gestart om een verblijfsvergunning in te trekken. En moeten we constateren, dat inburgering niet werkt; ruim 50% haalt het inburgeringsexamen niet. Maar krijgt wel uitkering, huisvesting en extra begeleiding? Klopt niks van! Voor wat hoort wat, leerde Lena ooit. Maar dat geldt kennelijk niet meer. Watjes, die politici! In het regeerakkoord stonden afspraken over kwijtraken van verblijfsvergunning bij niet inburgeren/geen NL willen leren. Praktijk? Kom maar naar binnen, krijg een uitkering. De burger gaat wel achteraan staan.

Bron: http://stopdebankiers.eu/daar-gaan-we-weer-even-een-rondje-eu/

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2023 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later