Contact: Zuivere geluiden hebben helende kwaliteiten (7-3)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Meer van jullie beginnen te geloven dat de veranderingen substantieel gaan worden en de details zijn er voor wie bereid is ernaar te zoeken. Na diverse teleurstellingen is nu een fase bereikt waarin gebeurtenissen zich zodanig hebben ontwikkeld dat wat gebeurt niet meer door de oude garde kan worden gestopt of omgekeerd. Haar dagen zijn geteld en ze wordt geconfronteerd met de schaamte door het verlies van positie en rijkdom.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Vaak zijn beide door steekpenningen en corruptie verkregen en voor haar vindt het onvoorstelbare plaats. Ze wordt niet alleen gedwongen haar positie op te geven, maar verliest ook haar onjuist verkregen winsten. Justitie zal naar gelang haar misdaden straffen uitdelen en er zal een waardevolle les worden geleerd. Ze wordt niet minder of anders behandeld dan andere zielen en zal de schade goedmaken die ze heeft aangericht.

Als jullie terugblikken op jullie leven kan niets worden gemist en niets kan worden verborgen. Alles zal gezien worden en juist worden begrepen met de redenen waarom iets gebeurde en als het voor duidelijkheid nodig is zullen jullie aspecten weer opnieuw herbeleven. Dat strekt zich uit tot alle betrokkenen in jullie leven en natuurlijk zullen zij een vergelijkbare oproep ervaren als de tijd daar is. Als jullie nu geheimen hebben waar jullie je schuldig over voelen is het beste advies jezelf te vergeven omdat niemand anders dat voor je kan doen. Op die manier vermijden jullie zelfbestraffing hetgeen onnodig is want elke ervaring wordt gezien als het aandragen van een les voor jullie. Ga door met jullie leven en zorg ervoor dat je niet dezelfde fouten maakt want je kunt ervan op aan dat je opnieuw op de proef zult worden gesteld. Karma kan worden ingelost in hetzelfde leven als waarin het plaatsvond, al wordt het merendeel normaal gesproken meegenomen om in een toekomstig leven te worden uitgewerkt.

We hebben eerder over een wet van genade gesproken die kan worden aangewend om jullie van karma te verlossen en deze zal vaker in werking treden omdat jullie de eindtijd naderen. Van al jullie levens wordt karma in jullie huidige leven veelal direct uitgewerkt omdat jullie het niet met je meenemen naar Ascentie. Schenk dus aandacht aan je ervaringen en leer wat ze je te vertellen hebben als ze voor jullie evolutie zijn. Sommige ontwaakte mensen zijn al voorbij het punt waarop hun levens nog lessen voor hen bevatten. Zij staan al stevig met beide benen op de tijdslijn van Ascentie en hebben hun bewustzijnsniveau verhoogd en hun banden met de lagere trillingen doorgesneden. Jullie zullen instinctief weten welke dit zijn en kunnen om hulp vragen als jullie moeite hebben om ze op te ruimen. Jullie twisten vaak met jezelf over het opgeven van iets waar jullie plezier aan beleven, zelfs als het schadelijk is voor jullie fysieke gestel en als het spiritueel onacceptabel is. Verslavingen kunnen moeilijk te beheersen zijn, maar als jullie een vastberaden intentie hebben om ze te overwinnen zullen jullie erin slagen.

Het is niet alleen een slecht dieet wat jullie lichaam beschadigt, maar ook misstanden die voortkomen uit slechte gewoonten en de negatieve energieën die door naar taalgebruik en disharmonische muziek worden gecreëerd. De verstoringen die zij veroorzaken kunnen jullie ontvankelijk maken voor ziektes op fysiek en mentaal niveau als jullie ermee doorgaan. Jullie lichaam heeft opmerkelijke helende krachten die het overnemen zodra jullie voor een ander levenspad kiezen. Ascentie komt zo dichtbij en het is raadzaam exact te bepalen wat jullie willen en hoe je het gaat bereiken. De keuze is aan jullie, dus beslis wat je wilt doen en werk ernaar toe.

Geluiden hebben een belangrijke plaats in jullie leven en jullie worden omringd door een kakofonie van verschillende geluiden waarbij sommige niet door jullie zintuiglijke vermogens (bewust) kunnen worden gehoord. Jullie muziekkeuze heeft daarom grote invloed op hoe jullie je voelen. Zuivere geluiden zijn, zoals jullie je vast kunnen voorstellen, heel weldadig en hebben helende kwaliteiten die daarom om therapeutische redenen worden toegepast. Jullie belangrijkste chakra’s zijn een aantal energiecentra vanaf jullie basischakra tot aan jullie kruinchakra en naargelang hun conditie zullen jullie gezond dan wel ziek zijn. Geluid kan ze in balans brengen of samen met de daarachter liggende klieren verstoren hetgeen schadelijk is voor jullie gezondheid en welzijn. Geluid is zo krachtig dat het kan vernietigen en zelfs doden en soms wordt het als wapen gebruikt in een oorlog.

In de hogere dimensies bestaan disharmonische geluiden niet en jullie worden daar omringd door energieën die gebalanceerd en prachtig zijn. Zij verheffen jullie zuiverder lichaam en de ziel en het kan als een sensuele ervaring worden beschreven. Vraag eenieder die in de astrale rijken is geweest, ook wel bekend als Zomerland, waar het op lijkt en zij zullen je vertellen dat je door een vredige en liefdevolle energie wordt omringd. Toch is dat wat jullie de vierde dichtheid noemen en wanneer jullie ascenderen gaan jullie zelfs hoger naar de vijfde dichtheid. Jullie kunnen hierdoor misschien een gevoel krijgen van waar het op moet lijken en het is daarom geen wonder dat zielen met tegenzin dergelijke niveaus verlaten. Jullie zijn opgewassen tegen de lagere trillingen van de Aarde omdat jullie er aan gewend zijn geraakt, maar in tegenstelling tot de hogere zijn ze zwaar en moeilijk te beheersen. Toch zijn jullie meesters geworden in het werken ermee en ieder van jullie wordt zeer geprezen.

Niet iedereen van de Galactische Federatie heeft de menselijke ervaring doorgemaakt. Wij zijn dan ook uiterst geïnteresseerd in jullie en hoe jullie jezelf aansturen. Het feit dat jullie hulp wordt gegeven doet geen afbreuk aan jullie fantastische resultaat in het overwinnen van de invloed van de lagere energieën. Jullie zijn krachtige wezens die gewoon bewijzen hoe slim jullie zijn in het omgaan met de oude garde. Zelfs zij zal zich op een dag verwonderen over jullie verbazingwekkende krachten om alles te overwinnen wat zij jullie heeft opgedrongen. Jullie collectieve ervaringen blijven in de Akashakronieken bewaard zodat iedereen ze kan zien en ervan kan leren.

Ascentie zal niet alleen een welkome afwisseling zijn van de uitdagingen in de dualiteit, maar houdt een verandering in naar een leven dat uiterst lonend en vreugdevol is. Het zal iets zijn wat jullie volkomen natuurlijk oppakken omdat het is wat jullie gewend waren voordat jullie de hogere sferen verlieten. De illusie die jullie op Aarde hebben beleefd zal voorbij zijn, maar niet zonder dat jullie je bewustzijnsniveaus hebben verruimd. Alle ervaringen hebben bijgedragen aan jullie algemene inzicht in de lagere trillingen. Dat betekent niet dat jullie er volledig bewust van moeten zijn, maar wel van de geleerde lessen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie bevestigen wat jullie op dit moment van een aantal verschillende bronnen horen dat een grote onderneming goed op weg is om degenen te verwijderen die vooruitgang in de weg staan. Onze activiteiten nemen ook toe in de ondersteuning van onze bondgenoten en onze liefde gaat uit naar jullie allemaal.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later