Contact: Wij van de Galactische Federatie hebben de leiding (14-3)

0
Luister naar dit Artikel

De oude garde moet zich gewonnen geven door de druk die door jullie op haar wordt uitgeoefend. Ze had nooit gedacht dat jullie zo’n macht konden uitoefenen dat zij verhinderd zou worden haar doelen te bereiken. Vanwege de stijgende bewustzijnsniveaus, die voortdurend nieuwe hoogten bereiken, kan zij geen beroep meer doen op de energieën die ze nodig heeft om succesvol te zijn. Haar geheimen werken niet meer en bij elke stap wordt ze geconfronteerd met het aanvechten van haar gezag.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zij ziet dat haar bases en wapentuig zijn vernietigd of het is verplaatst om het uitvoeren van haar plannen te voorkomen. Ze verkeert in verwarring, maar weigert nog steeds te begrijpen of te accepteren dat haar dagen voorbij zijn. Maar bij elke stap die ze zet zullen wij haar confronteren door ervoor te zorgen dat ze wordt verhinderd een groot incident te veroorzaken. Wij weten alles over haar operaties onder valse vlag en zij zal zich moeten verantwoorden voor haar verraderlijke pogingen een nieuwe wereldoorlog uit te lokken. We stellen opnieuw dat oorlog niet wordt toegestaan en hebben de Illuminati gevraagd een einde te maken aan alle pogingen om er één te creëren. Het Nieuwe Tijdperk komt op dit moment tot leven en de totstandkoming ervan zal door geen enkele invloed van buitenaf worden uitgesteld of tegengehouden.

Jullie hebben daarom geen enkele reden om angstig te worden als je iets hoort over plannen die oponthoud veroorzaken en die kun je ook maar het beste negeren want wij van de Galactische Federatie zijn degenen die de leiding hebben. Noch jullie, noch wijzelf hebben deze hele weg afgelegd om voor de gek te worden gehouden of te worden teleurgesteld en zoals we vaak hebben verkondigd is de overwinning van ons. Het oprollen van de oude garde is begonnen en zij zal ergens worden geplaatst waar zij zich niet meer met jullie evolutie kan bemoeien. De wetten van het universum zijn volkomen duidelijk en onherroepelijk en zowel het duister als het Licht moeten er gehoor aan geven. De wet die veel is toegepast is de wet van aantrekkingskracht, al hebben jullie voor een groot deel van jullie levens de consequenties van jullie daden niet begrepen. Het duister begreep het wel en maakte gebruik van jullie onwetendheid door zichzelf ten koste van jullie macht te geven. Maar doordat jullie het Licht in je opnamen trokken jullie nog meer Licht naar de Aarde aan en zijn de rollen in jullie voordeel omgedraaid.

Het is een feit dat het Licht uiteindelijk altijd de strijd met het duister wint, zelfs als het tijdelijk winst boekt. Maar is er een grotere prijs dan jullie Ascentie en jullie hebben een lange weg afgelegd om dit op te eisen. Jullie schreeuwden het soms uit naar de Bron in de overtuiging dat jullie aan je lot waren overgelaten, terwijl jullie in feite je eigen afscheiding creëerden. Jullie gaven de Bron de schuld van dood en destructie, maar het was de mens die uit was op oorlog vanuit hebzucht en verlangen naar het bezit van zijn buren. Het heeft lang geduurd om in te zien hoe zinloos het allemaal is geweest en de waarheid is dat er geen winnaars zijn maar alleen verliezers. Volkomen terecht vragen jullie tenslotte om oorlog te beëindigen en die oproep is door de Bron beantwoord. Nu is door de Bron verordend dat er een einde wordt gemaakt aan oorlog en het is aan ons ervoor te zorgen dat dit gebeurt.

Die ongrijpbare vrede waar jullie duizenden jaren lang naar hebben gezocht krijgen jullie binnenkort en alle vormen van agressie zullen worden ontzegd aan degenen die het decreet negeren. De zielen die nog steeds dit soort gedachten koesteren zullen merken dat hun trilling zodanig is dat ze zich niet in de hogere trillingen mogen begeven van de geascendeerden. Er is daar geen plaats voor iets anders dan het Licht en de liefde die in de hogere dimensies bestaan. Als jullie de intentie hebben om te ascenderen zorg er dan voor dat jullie de bagage hebben opgeruimd die jullie met je mee hebben meegebracht. Elk woord, iedere handeling of daad van een lagere trilling zal misplaatst voelen dus jullie zouden ze geleidelijk uit je gebruikelijke omgang met anderen moeten kunnen verwijderen. Wees naar anderen zoals je zelf behandeld wenst te worden en jullie zullen vrede en harmonie om je heen creëren.

Zoals jullie merken versnelt de tijd zich sneller dan ooit; een week lijkt slechts een paar dagen en is met zo’n groot potentieel gevuld dat jullie levens zullen veranderen. De media worden nog steeds beknot en weinig van wat er echt gebeurt bereikt jullie ogen of oren. Toch werken we met succes aan een open, vrije pers en wanneer de beperkingen worden opgeheven zullen jullie worden overspoeld met berichten over dagelijkse gebeurtenissen. Wanneer het voor ons veilig is bij jullie te verschijnen zullen er regelmatig televisieprogramma’s worden uitgezonden waardoor wij een platform krijgen om over onze plannen en jullie toekomst te vertellen. Het allerbelangrijkste is angsten van mensen tot bedaren te krijgen, te bewijzen dat we in vrede komen en dat wij jullie toekomstige zelf zijn. Alles is voor jullie verheffing en voordeel gepland en welke veranderingen er ook plaatsvinden, jullie zullen degenen zijn die veel meer te winnen hebben dan jullie waarschijnlijk verliezen.

Als jullie samen met Moeder Aarde gaan ascenderen moet er een totale reiniging plaatsvinden en dat geldt voor het land, de zeeën en de atmosfeer die sterk zijn vervuild. Het heeft al gedeeltelijk plaatsgevonden door onze aanwezigheid en het gebruik van onze superieure technologieën. Hoofdzaak is voor ons altijd geweest de aarde in balans te houden en we hebben dat zelfs in die mate gedaan dat we voorkomen hebben dat haar as te ver kantelde. Aardbevingen zijn volkomen natuurlijk, maar we hebben de invloed ervan verminderd wanneer deze een grote bedreiging vormde voor de mensheid. Ze horen bij de manier waarop Moeder Aarde haar eigen reiniging uitvoert en zijn wezenlijk noodzakelijk als zij naar haar oorspronkelijke staat terugkeert.

Vroeg of laat krijgt iedereen de waarheid onder ogen over jullie verblijf op Aarde. Wat jullie is verteld staat in schril contrast met de waarheid en vaak werd het verdraaid om de zaak te dienen van degenen die over jullie heersten. Toch zijn jullie vrij geboren en hebben jullie het recht jezelf tot uitdrukking te brengen als spiritueel wezen met een fysieke ervaring. Die mate van vrijheid krijgen jullie heel binnenkort en jullie zullen de moeilijke tijden in de dualiteit vergeten, al blijven de geleerde lessen je bij. Jullie zullen gaan waarderen wat voor enorme ervaring jullie hebben opgedaan en hoezeer het jullie evolutie heeft bevorderd. Dat is inderdaad waarvoor jullie naar de Aarde kwamen en het is een prachtige verhelderende tijd geweest waar jullie uiteindelijk totaal geen spijt van zullen hebben.

Ik ben SaLuSa van Sirius en we zijn zo blij dat jullie het bewijs gaan krijgen van wat jullie zoeken en wat bewijst dat de oude garde zich terugtrekt. Er is geen plaats om te verbergen of aan gerechtigheid te ontsnappen dus jullie hoeven je geen zorgen te maken over haar lot. Zoals voor iedere ziel geldt die op Aarde heeft rondgelopen zijn jullie allemaal gebonden aan universele wetten en niemand staat er boven. De wetten bestraffen echter niet, maar geven in plaats daarvan de mogelijkheid je fouten goed te maken. Alles wordt uitgevoerd terwijl jullie door de energie van onvoorwaardelijke liefde worden omgeven zodat jullie zouden moeten weten hoezeer de Bron van jullie houdt.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later