Contact: Wij ruimden jullie atmosfeer op na atoomproeven (23-11)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

De macht van de burgers neemt toe en jullie zien over de hele wereld hoe succesvol jullie kunnen zijn wanneer jullie je met elkaar verbinden voor een gemeenschappelijk doel. Het kan tijd kosten om helemaal te slagen, maar als jullie de bal aan het rollen brengen voert deze kracht hem verder. Regeringen zullen jullie eisen serieus nemen of ze voor eigen verantwoording negeren. Jullie hebben de omstandigheden gecreëerd waardoor wij en anderen kunnen komen om jullie van dienst te zijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij werken natuurlijk achter de schermen en onze invloed helpt activiteiten richting te geven op een manier die voor jullie gunstig is. Zoals jullie weten volgen wij nauwgezet wat er nu gebeurt en ook wat er door de oude garde wordt gepland. We doen ons best jullie op een zo min mogelijk explosief pad te krijgen waarbij gewelddadige confrontaties waarschijnlijk kunnen worden vermeden. Des te vaker de autoriteiten vreedzame demonstraties de kop indrukken, des te meer aanhang ze krijgen. De wereldbevolking wordt nu wakker, ziet hoe ze duizenden jaren lang tot slaaf is gemaakt en zal haar eisen voor verandering niet intrekken totdat de soevereiniteit van de mensen is teruggegeven.

Het gevecht gaat dus door terwijl de ontwaakte mensen meer en meer Licht naar de Aarde brengen waarmee de trillingen nieuwe hoogten bereiken. Wees ervan overtuigd dat alles op koers is volgens plan en het punt is bereikt waarop er wat stevige actie plaats gaat vinden. Onze bondgenoten werken er hard aan maar hebben af en toe onze steun nodig om de doelen die wij hen stellen te behalen. Zoals eerder aangegeven zouden wij graag tegen het einde van het jaar een stap vooruit zetten, waarmee de weg voor een grote sprong vooruit wordt geopend. Gebruik bij persoonlijke kwesties te allen tijde je intuïtie en neem waar nodig stappen om jezelf tegen de gevolgen van genomen maatregelen te beschermen. Wij denken in termen van mogelijk voedseltekort en stroomuitval wat jullie in een aantal gebieden ongemakken kan opleveren. Houd in gedachten dat wij in de nabije toekomst veel dichter bij jullie zullen zijn en dat we jullie zeer waarschijnlijk direct kunnen assisteren. Geen van de problemen die jullie ervaren zal jullie lange tijd beïnvloeden want het is van tevoren allemaal goed bekeken en mogelijk gemaakt.

Jullie beginnen te beseffen dat er ondanks alle afschrikwekkende voorspellingen over catastrofale gevolgen in de eindtijden tot nu toe niets van dien aard is uitgekomen en de wijzigingen die hebben plaatsgevonden zijn aan jullie te danken. Jullie hebben gedurende lange tijd gewerkt aan het succesvol verhogen van de trillingsniveaus en dat heeft de noodzaak voor drastische ingrepen overwonnen. Ofschoon reiniging en fysieke veranderingen nog steeds nodig zijn, vinden ze in plaats van op dramatisch grote schaal meer op lokale schaal plaats. Wanneer we ons bij jullie kunnen voegen zullen we samenwerken en korte metten maken met de uitdagingen waar jullie voor staan. Voor een groot deel van het schoonmaakproces hoeven we niet eens op Aarde te zijn en kan dit gemakkelijk direct vanuit de ruimte worden uitgevoerd. We hebben dat inderdaad behoorlijk lange tijd gedaan, hetgeen de reden is waarom een aantal grote ongelukken jullie slechts beperkte ongemakken heeft opgeleverd. Op het gebied van kernproeven die jullie atmosfeer vervuilden, waren wij verantwoordelijk voor het opruimen daarvan.

We hebben voor jullie allemaal veel bewondering, in die zin dat jullie de uitdaging van de dualiteit op jullie hebben genomen terwijl jullie wisten dat het een extreem zware ervaring zou worden. Het is nu pas dat velen van jullie van hun ware identiteit bewust zijn geworden en het feit dat jullie niet je fysieke lichaam zijn maar wezens van Licht. Na duizenden jaren en vele levens hebben jullie je vermogen gevonden om je intentie te richten op wat je werkelijk wilt en dat jullie niet afhankelijk zijn van een ander. Jullie hoeven niet meer te accepteren tot slaaf te worden gemaakt als jullie lotsbestemming in het leven en steeds meer mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun leven. Te zijner tijd worden jullie volledig onafhankelijk waardoor jullie de vrijheid krijgen je eigen ervaring uit te zoeken en dat moment duurt niet zo lang meer. Het is een kwestie van jezelf zodanig verheffen dat jullie een wezen van de hogere regionen worden en Ascentie maakt deel uit van die reis.

Laat je op dit moment niet hinderen door de problemen van jullie dagelijkse wereld in de wetenschap dat deze een middel zijn om tot een afsluiting te komen waardoor jullie aan een nieuwe periode van ervaringen kunnen beginnen. Jullie zullen niet door langdurige herstelperiodes heen hoeven te gaan omdat de wederopbouw heel snel zal gaan. Tegen die tijd zijn wij ook op Aarde gearriveerd en samen zullen we het toneel voorbereiden voor het afsluiten van de cyclus van dualiteit. Wij van de Galactische Federatie hebben ons lange tijd voorbereid op de rol die wij zeer binnenkort gaan vervullen en we weten dat jullie over het algemeen klaar zijn om je bij ons aan te sluiten. De bewustzijnsniveaus van velen van jullie hebben een punt bereikt waardoor jullie voldoende wakker zijn om het hogere doel van de mens te begrijpen en naar dat einde toe te werken.

Het komende jaar wordt een jaar van immense resultaten, niet op de laatste plaats vanwege het afbreken van de barrières die jullie van elkaar gescheiden hielden. Of het nu om politieke, religieuze of raciale redenen was, de natuurlijke neiging van de mens is goedaardig en vredelievend te zijn. Als er een einde aan oorlog en aan de dreiging van oorlog wordt gemaakt zullen jullie kunnen samenwerken zonder in een toestand van angst te verkeren en het vertrouwen tussen de mensen zal terugkeren. Gerechtigheid zal ook terugkomen en waar mogelijk zullen alle begane onrechtvaardige handelingen tegen onschuldige mensen worden goedgemaakt. We weten dat velen van jullie slachtoffers van gefingeerde beschuldigingen zijn en als jullie nog steeds in hechtenis zitten of in de gevangenis zullen jullie worden vrijgelaten.

Politiek zal zodanig veranderen dat er geen plaats is voor steekpenningen of corruptie en eerlijkheid en transparantie zullen ervoor zorgen dat jullie volledig vertrouwen kunnen hebben in degenen die worden gekozen. De politici die van het Licht zijn hebben we al benaderd en zij kunnen volledig worden vertrouwd in het behartigen van jullie hoogste belangen wanneer zij in de tussentijdse regeringen worden aangesteld. Er is veel te doen maar de planning is al lange tijd gaande en degenen die met ons werken zijn te vertrouwen en weten wat er van hen wordt verwacht. In de toekomst zal het politieke systeem anders opereren, krijgen jullie veel meer invloed op wat er gebeurt en zal het ten dienste staan van de mensen.

Jullie wachten is binnenkort voorbij en het verleden zal net een nare droom lijken. Het leven zal snel tot een aangenaam leven worden getransformeerd en zal tenslotte jullie verwachtingen vervullen. Bij sommige mensen is er al een kalmte in hun leven gekomen doordat de nieuwe energieën werkzaam zijn en een weten aanwezig is dat er gunstige veranderingen komen. Houd je aandacht goed op de toekomst gericht en laat de huidige chaos geen vat op je krijgen want het duurt nergens zo lang als jullie misschien verwachten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie allemaal dat jullie de moeite hebben genomen Licht naar de Aarde te brengen en op een dag zullen jullie zien dat jullie daarvoor zijn gekomen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later