Contact: Wij oefenen druk uit op degenen die vooruitgang blokkeren (4-3)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsDe Lichtkrachten doen vanuit de hogere dimensies alles wat ze kunnen om snel een einde te maken aan de impasse in Libië. We wensen geen onnodig sterven en bloedvergieten te zien, en de regeringswisseling kan niet worden gestopt. Alles is voortdurend in verandering en voor veel landen is de tijd gekomen om verder te gaan. Over de hele wereld worden mensen zich bewust van wat ze hebben doorgemaakt, en beseffen nu pas hoe ze klein zijn gehouden en hun rechten ontzegd.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het oude paradigma gaf ruimte aan controle en afscheiding maar het Licht doet nu helemaal mee in het systeem, en breekt de invloed af die de duistere machten tegen hen gebruikten. Het zal veel gemakkelijker zijn de veranderingen in te voeren wanneer de juiste mensen zijn geïnstalleerd, die het volk op de eerste plaats zetten. Dat is in behandeling, en zelfs in landen die stabieler overkomen, zijn veranderingen nog steeds noodzakelijk. Twijfel er niet aan dat dergelijke zielen in de coulissen op hun signaal wachten, en het is altijd op die manier gepland geweest. De wens van het volk en de positieve energieën die zij afgeven, is jullie garantie dat hetgeen jullie nodig hebben voor een succesvolle afsluiting, nabij is.

Onnodig te zeggen is dat de Galactische Federatie een belangrijk aandeel heeft in de gebeurtenissen die op dit moment plaatsvinden. Wij moeten onze tijd even uitzitten omdat het spreekwoordelijke “juiste moment” heel belangrijk voor ons is. Als jullie ook een efficiënt en positief einde willen zien komen aan de huidige ontwrichting in tal van landen, moeten bepaalde wijzigingen eerst plaatsvinden. Wees vol vertrouwen en blijf overal jullie Licht naar uitzenden waar jullie een behoefte zien. Wat al is bereikt, is zeker ook dankzij jullie en het was altijd de bedoeling dat jullie actief deel zouden nemen aan de veranderingen. Feitelijk zijn wij een team, of je het nu beseft of niet, en we zullen veel meer een eenheid kunnen vormen wanneer we openlijk met jullie kunnen samenwerken. We weten dat velen van jullie graag deel uitmaken van de gezamenlijke inspanningen die tot stand gaan komen, en jullie kunnen er van op aan dat jullie expertise en kennis zal worden gebruikt. Het was nooit onze bedoeling dat de reiniging van de Aarde enkel door ons uitgevoerd zou worden, maar jullie hebben onze technologieën nodig om het werk zo snel mogelijk gedaan te krijgen.

Momenteel wordt het spel afwachtend gespeeld maar hoe langer het doorgaat, des te meer druk wij via onze bondgenoten uitoefenen op degenen die vooruitgang blokkeren. Je zou kunnen zeggen dat zaken een breekpunt bereiken, omdat de energiestroom voor verandering niet veel langer kan worden vastgehouden. Het is slechts een kwestie van maanden voor bepaalde zaken moeten zijn geregeld, en dat is alles wat we op dit moment kunnen zeggen. Onze aanwezigheid in jullie lucht neemt toe en disclosure is bijna alleen een formaliteit, omdat ons bestaan niet langer kan worden ontkend. Het is meer een kwestie van dat de autoriteiten en regeringen in de wereld heel blij worden als ze het toe kunnen geven. Ze zijn alleen bang voor de gevolgen die tot enkele lastige vragen gaan leiden welke ze liever niet beantwoorden, maar de waarheid moet naar buiten komen. Het excuus te zwijgen omwille van “Nationale Veiligheid” zal niet zo lang meer geldig zijn omdat aan alle oorlogen een einde gaat komen, en troepen zich uit andere landen gaan terugtrekken. De soevereiniteit van de mensen moet terugkeren, en als vertegenwoordigers van de Schepper gaan wij ons gezag uitoefenen om er voor te zorgen dat dit gebeurt.

Ascentie komt dichterbij en de noodzakelijke energieën voor het plaatsvinden ervan worden naar de Aarde gezonden. Het is zorgvuldig gepland zodat jullie er niet te veel in één keer door worden overweldigd, en we weten dat velen van jullie de voordelen ervan beginnen te voelen. In een ander opzicht is de opbouw krachtig om ervoor te zorgen dat het massabewustzijn naar het juiste niveau wordt opgetild. Velen van jullie voelen de veranderingen in zich, en dat alleen al zou jullie moeten overtuigen dat jullie op het pad naar Ascentie zitten. Het gevoel van vrede en één zijn met al het andere, zal jullie verheffen naar een positie waarin jullie in staat zijn alle tegenslagen te overwinnen, omdat ze je slechts raken wanneer je dat laat gebeuren. Het is het Gouden Tijdperk aan het einde van de regenboog dat jullie steeds dichter bij Ascentie brengt, en jullie zullen er uiteindelijk goed op zijn voorbereid. We zeggen, ga gewoon met de stroom mee, en vertrouw de leiding van jullie Hoger Zelf, en jullie immer aanwezige Gidsen.

Probeer te leven zoals jij je voorstelt dat een geascendeerd Wezen zou doen, en richt je leven op daden en woorden van liefde. Hoe meer je dit zo doet, hoe meer je klaar zal zijn om naar de hogere dimensies te gaan. Onthoud dat je op de eerste plaats en bovenal een Wezen van Licht bent, en uiteindelijk worden jullie één met hogere bewustzijnsniveaus. Dus wat jullie nu doen zou in voorbereiding op de eindtijd moeten zijn, en het je ontdoen van alle energieën van de lagere trilling. Wat in deze specifieke tijd achterblijft, zal omhoog blijven komen om geschoond te worden, zelfs als het gedachten zijn die een erfenis zijn van een andere tijd uit je leven. Op voorwaarde dat jullie ze niet de energie geven om te blijven bestaan, zullen ze hun vermogen verliezen je ontwaakte bewustzijn te beïnvloeden. Tot nu toe hebben de meeste zielen op hun ego gereageerd dat met gevoelens van grootsheid en eigen-belang werd gevoed. Het zal veranderen wanneer je andere zielen voor jezelf plaatst, en naar onvoorwaardelijke liefde toewerkt. Stel je gewoon voor wat voor prachtige zorgzame samenleving het wordt als dat niveau van bewustzijn kan worden bereikt.

Voldoende geld hebben voor je behoeften kan misschien noodzakelijk zijn maar wanneer je eenmaal ziet hoe het verdeeldheid schept, houdt het op je afgod te zijn en hebzucht is nooit een optie. Rijkdom is een uitdaging waardoor veel mensen veranderen, die vergeten dat de verkrijging ervan gewoon de ontkenning is van andermans recht. Daarom zal rijkdom eerlijk worden verdeeld, want er is in zijn totaliteit meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen een leven zonder gebreken heeft. Mensen in armoede houden, vaak zonder de basisbehoeften van het leven, is het doelbewuste plan van de Illuminati, om hen voor hun welzijn afhankelijk te maken van andere mensen. Het gaat vaak hand in hand met een gebrek aan onderwijs, wat hen ook weerhoudt een levensniveau te bereiken dat bevredigend kan worden genoemd. Gelijkwaardige kansen krijgen is een recht dat iedere ziel gehad zou moeten hebben, maar de elite heeft ervoor gezorgd dat het gat tussen rijk en arm in stand werd gehouden.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben verbaasd dat jullie allemaal zoveel verschillende levens hebben gehad, bij het ervaren van alle aspecten van het leven op Aarde. Toch hebben jullie nooit getwijfeld en de kracht gevonden om binnen de duisternis die de Aarde omhult, een Licht te worden. Jullie zijn waarlijk prachtige Wezens die onze harten verwarmen, en we zijn echt bevoorrecht jullie partners en vrienden te zijn voor de laatste dagen van deze cyclus. Onze liefde is altijd bij jullie en jullie mogen putten uit onze kracht.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later