Contact: We vragen jullie kalm te blijven (14-3)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsDierbaren, we moeten het hebben over de enorme aardbeving in Japan, die na een eerdere beving kwam in Nieuw Zeeland. Als jullie landen hebben die zich in een zone van aardbevingen bevinden, en feitelijk in de Ring van Vuur, dan zitten jullie op een kruitvat en bestaat er altijd er een kans op grote aardbevingen of deze nu een natuurlijke of kunstmatige oorsprong hebben. Op een moment waarop Moeder Aarde haar oppervlakte her-vormt, kunnen jullie daarom een aantal wat serieuzere uitbarstingen verwachten.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


In het geval van Japan bestaat de mogelijkheid dat de tektonische platen onder elkaar schuiven, en dat het als gevolg daarvan in de golven zou kunnen verdwijnen. We zijn dus dankbaar dat het ergste scenario niet heeft plaatsgevonden, en hebben alle sympathie en medeleven met de dierbare zielen die erbij zijn betrokken. Het is niet aan ons in te grijpen, maar wij mogen, waar mogelijk, de gevolgen verminderen. We hebben soms met de behoeften van Moeder Aarde te maken, en Ascentie is pas mogelijk nadat de reiniging is voltooid, en zoals jullie zullen hebben opgemerkt, zitten de voorbereidingen in een versnelling. Vanuit dergelijke rampen ontstaat een mooie gelegenheid voor de Mensheid om elkaar te helpen, en een samenwerking zal vriendschappelijke relaties versterken die belangrijk zijn voor de nabije toekomst. Eerder is opgemerkt dat alle zielen die als gevolg van een ongeval overlijden, heel veel goede zorg krijgen en met veel liefde worden behandeld. Zij herstellen heel snel en het helpt hen dat zij met hun familie en vrienden worden her-enigd.

Algemeen gesproken zien jullie over de hele wereld dat de laatste reiniging zeer spoedig moet plaatsvinden, en jullie zullen de bedoeling zien in wat er gebeurt. Op enig moment in de niet zo verre toekomst zullen wij ons bij jullie voegen, en dan kunnen jullie alle hulp ontvangen die wij kunnen geven, samen met details over wat nodig is om jullie snel vooruit te krijgen. Tot we allemaal aan de slag kunnen gaan, zullen dingen er onsamenhangend en soms chaotisch uit zien, maar we kunnen jullie ondanks dat garanderen dat er een helder en nauwkeurig plan werkzaam is. Het is alleen dat we op dit moment geen details over onze acties kunnen onthullen. De regeringswisselingen zijn duidelijk voor ons het belangrijkst om met jullie te kunnen gaan samenwerken, en de laatste kliek moet en zal worden verwijderd teneinde verdere bemoeienis met onze plannen te voorkomen zodat jullie van hun controle worden bevrijd. Zij zijn feitelijk al ernstig verzwakt, en hebben niet meer de invloed of zeggenschap over gebeurtenissen zoals zij die voorheen hadden. Onze bondgenoten zijn bij hen geïnfiltreerd en hebben met succes een uitbreiding van hun activiteiten verhinderd. Zolang zij in bedwang worden gehouden, kunnen wij samen met jullie vooruitgang boeken en ieder die bewust en alert is, zal de richting opmerken die we ingaan.

We moeten opnieuw het aspect angst noemen, dat ontstaat in tijden zoals jullie nu ondergaan. We vragen jullie kalm te blijven en besef dat het niet echt het einde van de wereld is dat plaatsvindt. Onder geen omstandigheden zal deze worden vernietigd of in die mate krachtig worden getroffen door natuurlijke of kunstmatige omstandigheden. Zaken van dien aard liggen binnen onze controle, en wij zijn hier om er voor te zorgen dat de cyclus zoals goddelijk is verordend, wordt afgemaakt. Wat vaak wordt aangehaald als zijnde een ondersteuning voor bizarre voorspellingen, zijn oude geschriften die in een totaal ander tijdperk zijn gemaakt dan waar jullie nu in zitten. De meeste zijn, met andere woorden, niet langer relevant voor de huidige tijd. Sinds het Millennium hebben jullie je naar een ander pad verplaatst, dat ondanks huidige of recente calamiteiten, minder onstuimig is. We willen daaraan toevoegen dat wij zoals altijd heel actief zijn op voor jullie onzichtbare wijze, en we doen al het toegestane om ervoor te zorgen dat dingen niet uit de hand lopen. Karma is een factor waar wij ons niet mee mogen bemoeien, maar we kunnen reageren op jullie oproepen om hulp die door ons in Liefde en Licht worden ontvangen.

Onze wens is voorbij de laatste hindernissen te komen die Disclosure ophouden, en dat is een belangrijke gebeurtenis die veel andere beïnvloedt. Wees ervan verzekerd dat hoe langzaam de vooruitgang ook is, we er komen en het is heel nabij. Blijf je gedachten en gebeden op ons gericht houden voor een open contact met jullie, en op jullie eigen manier zullen jullie helpen die gebeurtenis te versnellen. We zijn heel blij met de manier waarop jullie bewustzijnsniveaus zijn toegenomen, en jullie acceptatie van ons en jullie verlangen om ons te ontmoeten is nu sterker dan ooit. Dat vertelt ons dat onze benadering precies goed is geweest, en in de loop van vele jaren zijn we in staat geweest angsten te verdrijven die doelbewust werden gecreëerd om ons uit elkaar te houden. Zelfs nu gebruikt de media angst als troef, maar jullie zijn veel wijzer dan voorheen en doorzien hun plannen om ons van een ontmoeting te weerhouden. Het is tijd voor zo’n bijeenkomst, en jullie zullen zeker samen met ons jullie Ruimtefamilie ontmoeten en jullie voorouders uit de Inner Aarde. Oh ja, jullie hebben veel te leren over jullie echte geschiedenis die jullie werd onthouden of werd vervormd, om slechts over te dragen wat de duisteren als noodzakelijk achtten om jullie onder hun controle te houden.

Zeer binnenkort gaan jullie je ketenen afwerpen, en gaan jullie echte vrijheid proeven als een recht wat jullie eerder werd ontzegd. Jullie hele manier van leven zal zich naar een hoger niveau verplaatsen met alle voordelen die moderne technologie jullie heeft te bieden. Hiermee ontstaat de echte jij, die bevrijd is van alle dictaten en onderdrukkende beheerstechnieken waarmee jullie vast werden gehouden in de slavernij van de Illuminati. Hun invloed zal dan geen kracht meer hebben om zich met jullie levens te bemoeien, die dan uiterst gelukkig en heel spannend worden. Blijf vooruit kijken, en laat de veranderingen je niet angstig maken voor de toekomst. Alles wat nu gebeurt, zal van korte duur zijn, en van daaruit gaan jullie het doel zien dat jullie stevig op het pad naar Ascentie zal zetten. Velen van jullie hebben natuurlijk uitmuntende vooruitgang geboekt, en zij herkennen de veranderingen in hun bewustzijnsniveau. Dat zal dit jaar duidelijker worden, omdat er sleutelmomenten zijn waarop de energieën jullie nog verder omhoog gaan tillen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vertel jullie dat als jullie in staat zijn om naar wat gaande is te kijken als een manier om een doel te bereiken wat in jullie voordeel is, jullie dan snel alle problemen zullen overwinnen die jullie in persoonlijke zin raken. Jullie hebben duidelijk allemaal een levensplan waarbij het de bedoeling is dat alles ermee klopt, en als jullie rustig zitten en overdenken wat dit inhoudt, zullen jullie vrijwel zeker inzicht verkrijgen. Jullie mogen er na honderden levens in zoveel landen en culturen zeker van zijn dat jullie zoveel wijzer zijn dan toen deze cyclus aanvankelijk begon. Het komt nu neer op het opruimen van alles wat aan karma nog niet is afgehandeld, en op een tijdstip waarop jullie op je sterkst zijn om het aan te pakken. Neem het zoals het komt, en vecht er niet tegen, maar benader het met liefde in je hart voor jezelf. Jullie zijn een grote ziel die zijn ware potentieel nog moet gaan begrijpen, maar zeer binnenkort zullen jullie daar zonder twijfel weet van hebben. Onthoud dat wij altijd bij jullie zijn, in Liefde en Licht.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later