Contact: Verandering is de enige constante in het universum (24-2)

0
Luister naar dit Artikel

Jullie hebben een sterk verlangen naar de waarheid omdat jullie tot het besef komen dat deze duizenden jaren lang voor jullie verborgen is gehouden en veel van wat jullie als jullie geschiedenis beschouwen werd vervalst om voor de doelstellingen van de betrokkenen geschikt te maken. De meest belangrijke weglating is misschien het bewijs van onze bezoeken aan de Aarde en de contacten die we hebben gehad. Dankzij de archeologie is er echter bewijs, voor degenen die het willen zien, dat duizenden jaren terug gaat.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Een deel ervan is onmiskenbaar en gaat zelfs zo ver dat er lang voordat jullie konden vliegen ruimtevaartuigen in jullie lucht werden afgebeeld. Het zou zo veel gemakkelijker zijn geweest om Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, te laten plaatsvinden als reeds was geaccepteerd dat wij altijd al bezoekers van de Aarde zijn geweest en dat we betekenisvolle contacten hadden toen we kennis met jullie deelden. Eigenlijk zou het dan zelfs in sommige opzichten niet eens nodig zijn omdat onze band met jullie zou worden begrepen en onze bezoeken dan al openlijk hadden kunnen plaatsvinden.

Het wordt nu dus aan onze bondgenoten overgelaten om druk op jullie regering uit te oefenen zodat ze uiteindelijk moet instemmen met jullie verzoek om de waarheid omtrent ons toe te geven. Zowel jullie regering als het militaire apparaat zijn zich goed bewust dat onze aanwezigheid op de één of andere manier binnenkort bekend zal worden gemaakt, al was het maar omdat we in conflict zijn met degenen die weigeren vrede te sluiten en in plaats daarvan oorlog creëren. Het kan beginnen zodra de media besluiten dat de waarheid gepubliceerd mag worden en dat regelrechte leugens en valse informatie worden verworpen. Er worden wat stappen gezet in die richting, maar het gaat ons niet snel genoeg en dus er zal meer druk worden uitgeoefend tot de doorbraak plaatsvindt. We hebben samen met jullie lange tijd geduldig gewacht om de oude garde te zien vertrekken zodat het Nieuwe Tijdperk kan beginnen. De Galactische Federatie zal directe actie overwegen als de impasse nog veel langer duurt. Zij weet dat we dit al gedaan hebben met haar ondergrondse bases en dat we het serieus aanpakken als we besluiten op te treden. Bovendien hebben ze niet de middelen om onze plannen nog langer te dwarsbomen want het Licht is enorm krachtig als het in het belang van iedereen wordt gebruikt.

Net als jullie willen wij een snelle vooruitgang zien en geen doorlopend oponthoud. We zijn van plan ervoor te zorgen dat er gebeurtenissen gaan plaatsvinden waar iedereen kennis van neemt. Er is veel in ontwikkeling en dit creëert kansen voor onze bondgenoten. We moedigen hen aan er op in te springen en de kansen te grijpen. Vertrouw erop dat de resultaten voor jullie zichtbaar worden en dat is het tijdstip waarop jullie volstrekt zeker zullen weten dat het aftellen voor Ascentie is begonnen. Het is prachtig dat jullie een datum hebben voor de voltooiing van deze cyclus omdat het betekent dat jullie iets hebben om je op te richten als jullie de dagen tellen die er nog zijn. De mensen die de voorhoede vormen van de organisaties die voor vrijheid strijden en aandringen op het loslaten van de oude methoden van overheersing zijn echt de pioniers die de basis leggen voor nog grotere resultaten. Alle veranderingen moeten ergens en op zeker moment beginnen en vanuit kleine beginpunten zal het Licht het overnemen van de oude garde en de aan jullie gedane beloften waarmaken.

Houd voet bij stuk maar niet op een gespannen manier want alles verloopt goed en jullie zullen merken dat er plotseling een hele serie gebeurtenissen gaat plaatsvinden die jullie helder aantonen dat jullie verwachtingen uitkomen. Wij beschermen jullie en Moeder Aarde, hebben dit al duizenden jaren lang gedaan en zullen dit blijven doen. Het wordt duidelijker wanneer we jullie eindelijk openlijk kunnen ontmoeten en als het zover is zou dit voor jullie een hele aangename nieuwe wending moeten zijn. Als jullie je eindelijk veilig weten voor de aandacht van de laatste oude garde zal dit een hele stroom van vreugde en opwinding teweegbrengen en een prachtige tijd opleveren waarin het definitieve plan voor jullie Ascentie wordt uitgevoerd. Jullie bewustzijnsniveaus zijn al enige tijd aan het toenemen, of jullie het nu wel of niet persoonlijk beseffen, en dat proces versnelt zich totdat jullie volledig bewustzijn hebben verkregen. Het is een nieuw gebied van ontwikkeling waar wij jullie zo snel mogelijk mee gaan helpen.

Wanneer jullie denken aan wat er voor jullie is gepland hopen we dat het jullie hart verblijdt en dat jullie het geluksgevoel verspreiden wat het jullie zou moeten geven. De zielen die hun ogen en oren voor Ascentie gesloten hielden zullen natuurlijk degenen zijn die in verwarring raken en zelfs bang worden voor de veranderingen waar zij zich niet op hebben voorbereid. Zij hebben recht op dezelfde aandacht en hulp als ieder ander zodat zij de dualiteit op Aarde ook kunnen verlaten terwijl ze weten waar hun eigen toekomst ligt. Deze ervaring zal te zijner tijd veel opleveren omdat die in hun onderbewustzijn aanwezig blijft tot deze hen weer van dienst kan zijn. Zij zullen zeker niet helemaal onderaan de ladder opnieuw hoeven te beginnen. Zij zullen net als iedere andere ziel vooruitgang boeken omdat het onmogelijk is om stil te staan, zelfs als dit niet waarneembaar is, omdat alles in een staat van verandering verkeert en dit is de enige constante in het universum.

Jullie krijgen in de toekomst veel meer kennis en inzichten in de universele wetten en met een volledig bewustzijn zullen jullie geen moeite hebben je daaraan te houden. Het kan allemaal worden samengevat als leven vanuit een staat van onvoorwaardelijke liefde en ofschoon het onder jullie huidige omstandigheden een grote uitdaging is zal het gemakkelijker worden als jullie ascenderen. Probeer naar jullie hoogste inzichten te leven over wat het inhoudt een geascendeerd wezen te zijn en jullie zullen binnenkort merken hoe ver jullie al zijn. Onthoud dat alles één is en dat zou jullie moeten helpen om de meeste problemen die jullie waarschijnlijk tegenkomen op te lossen. We zeggen dat omdat de meesten van jullie zijn opgevoed met het idee mensen met een etiket in hokjes te stoppen in plaats van hen als een complete menselijke familie te beschouwen. Er wordt op dit moment geen perfectie van jullie verwacht want dat zou inderdaad enorm moeilijk zijn, totdat jullie een veel hoger niveau van bewustzijn bereiken.

Degenen van jullie die graag op de hoogte zijn van wat de verschillende bronnen rapporteren hebben misschien opgemerkt dat er langzaam een samenkomst van informatie plaatsvindt. Dat is een zeker teken dat de tijdslijnen bij elkaar beginnen te komen, al zullen jullie merken dat de één nog steeds wat extremer is dan de ander. Degenen die religieuze overtuigingen hooghouden neigen ernaar alleen te staan omdat zij zich gebonden voelen aan de apocalyptische profetieën van hun oude leringen. Velen zijn niet meer van toepassing omdat ze in een tijd werden gegeven waarin het schijnbare mogelijkheden waren, maar gebeurtenissen hebben na die tijd de uitkomst veranderd. Dit jaar zal hun overtuigingen stevig op de proef stellen, maar zij hebben uiteraard net als ieder ander een toekomst die ze zelf creëren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik geef jullie mijn liefde om jullie te helpen op jullie pad.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later