Contact: Veel geheime bases zijn ontmanteld en niet langer operationeel (30-11)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Blijf doorgaan, houd vol, en laat niets je van je gekozen pad afhouden. Alleen jijzelf weet wat er echt nodig is om je snel vooruit te krijgen en weet precies wat je tot je doelstellingen hebt gemaakt. Normaal gesproken zouden jullie heel gelukkig zijn om je op eigen snelheid verder te ontwikkelen en er wordt zeker ook geen druk uitgeoefend om het anders te doen. Maar er moet worden begrepen dat Ascentie zo nabij is dat jullie ervoor moeten zorgen dat je weet wat je nodig hebt als jullie deze kans willen grijpen om uit de 3e dimensie te komen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zoals we jullie vaak verteld hebben is het jullie intentie die zo belangrijk is want als deze wordt uitgezonden trekt ze onmiddellijk gelijksoortige energieën aan en versterkt die van jullie waardoor het pad naar Ascentie opengaat. Het gaat om het verhogen van je trilling door meer Licht in je leven te brengen en het middels positieve gedachten en activiteiten te delen.

Maak je geen zorgen als jouw pad anders is dan dat van anderen want er zijn meerdere manieren om Ascentie te bereiken. Er bestaan inderdaad tijdslijnen die zich uitstrekken over alle mogelijke combinaties van mogelijkheden. Als jullie je keuze hebben gemaakt is er geen verkeerde weg omdat anders vrijheid van keuze zinloos zou zijn. Jullie zijn de scheppers van je eigen toekomst, of je het nu beseft of niet, en daarom wordt jullie verteld dat jullie je huidige realiteit hebben gecreëerd. Dat betekent niet dat het niet kan worden veranderd, want dat hebben jullie juist gedaan door op eigen benen te gaan staan en te weigeren nog langer voor het duister te buigen. Het klopt dat wij en veel andere wezens van Licht jullie helpen, maar we doen dit alleen nadat jullie eerst zelf de eerste stappen hebben gezet. Jullie wijzen de weg en wij plaatsen er meer wegwijzers bij zodat jullie je gevoel van richting niet kwijtraken.

De tijd waar jullie in zitten is schitterend omdat jullie volkomen duidelijk hebben gemaakt dat jullie niets meer willen met de mentaliteit die zich richt op oorlog en confrontatie. Jullie zijn heel duidelijk in het eisen van wereldvrede en als jullie huidige leiders niet kunnen reageren, is het jullie niet genoeg dat ze aftreden maar eisen jullie dat er in hun plaats nieuwe leiders worden aangesteld die het wel kunnen. Dergelijke leiders zijn in jullie midden en wanneer de hindernissen en oppositie tegen hen zijn verwijderd zullen zij jullie naar het vredige en gelukkige tijdperk leiden dat jullie niet alleen zoeken maar ook verdienen. Er is nu een grote meerderheid in de wereld die om vrede bidt en niet ten koste van alles maar middels vreedzame onderhandelingen. Dergelijke gebeden worden door wezens van Licht uit de hoogste regionen beantwoord en zij ondersteunen ons in het werk door ons de kracht te geven jullie te helpen een duurzame vrede op Aarde te bereiken.

Er is veel dat voor eind 2012 moet worden bereikt en dit is waar wij een belangrijke rol in zullen spelen. Jullie moeten snel weg van het systeem dat door de Illuminati in stand werd gehouden, een systeem dat jullie binnen haar controle hield. Zij probeerde situaties te creëren waarmee jullie meer en meer afhankelijk werden van haar. Zij hebben hiermee alles gedaan wat in hun macht lag om jullie te weerhouden je richting de Nieuwe Tijd te ontwikkelen want dan zouden jullie onafhankelijker van haar worden. Haar macht is nu echter voor een groot deel gereduceerd en dit blijft zo totdat we hen uit posities van macht en invloed kunnen ontzetten. Veel van haar geheime bases zijn al ontmanteld en uitgeschakeld zodat ze permanent buiten gebruik zijn.

Zaken ontwikkelen zich goed al wordt het vanuit jullie perceptie misschien niet zo gezien. Het is een gigantische taak om het punt te bereiken waarop we onze bondgenoten de macht kunnen laten nemen. Vrees niet want we zijn zo dicht bij het stoppen van de bemoeienissen met jullie levens. De dualiteit gaf natuurlijk gelijke kansen aan zowel het Licht als het duister om de leiding te nemen en tot voor kort was het duister de dominante macht. Dat is niet langer het geval en middels onze bondgenoten proberen we de kracht van het Licht te gebruiken om de negatieve energieën te verwijderen die op Aarde achterblijven. Het Licht kan door het duister getemperd worden maar nooit verslagen en de waarheid is dat het Licht altijd overwint. Verwar de komende activiteiten van Moeder Aarde niet met negatieve gebeurtenissen want de reiniging waar ze bij is betrokken is een serie van positieve activiteiten die tot het herstel van de Aarde leiden. In het geval van fysieke erupties of bewegingen vanuit de Aarde zullen een aantal zielen overgaan maar daar is voor gekozen.

Jullie wereldse zaken worden door de financiële crisis gedomineerd maar wij zien dat het resultaat helpt om de leden van de Illuminati te verwijderen die niet alleen monetair beleid monopoliseerden maar dit ook in hun voordeel manipuleerden. Een aantal van de grootste misdaden tegen de mensheid houden hiermee verband. Jullie geld werd direct of indirect gestolen en doorgesluisd naar de zakken van degenen die zichzelf aan de top van de piramide hebben geplaatst. De rijkdom van de wereld zal worden teruggenomen en eerlijk verdeeld en iedereen zal genieten van een tevreden leven waarin armoede of slavernij niet langer bestaat.

Jullie hebben misschien een immer toenemend aantal bronnen opgemerkt die over de aanstaande periode berichten verspreiden. Wees selectief, laat je intuïtie haar werk doen voor je en houd aan je overtuigingen vast tot je een goede reden hebt om ze te wijzigen. Zoals we zeiden zijn er veel wegen die naar Ascentie leiden, maar ook een aantal die zielen in deze huidige dimensie gewoon verder mee op reis nemen omdat ze geen verlangen naar iets anders hebben. Laat hen het zelf verkozen pad volgen want het zal hen precies van datgene voorzien wat ze nodig hebben om vooruit te komen. Niemand heeft de taak hen van iets anders te overtuigen maar wees er zeker van dat ze niet op Aarde kunnen zijn geweest zonder veel bruikbare lessen te hebben geleerd. Deze zullen hen op enig toekomstig tijdstip goed van pas komen en als het zielen zijn die nu aan jullie zijn gerelateerd, wens je misschien met hen als een gids verbonden te blijven.

Jullie praten soms over het bedanken van jullie gelukssterretjes voor de goede dingen in het leven, maar jullie beseffen misschien niet hoe dicht jullie bij de waarheid zitten. Wanneer jullie naar de nachtelijke hemel opkijken, kijken jullie naar de zonnen van vele zonnestelsels. Elke zon is de verblijfplaats van buitengewoon hoge wezens van Licht en zij laten het Licht naar jullie universum stromen. Jullie kunnen ze als goden beschouwen die op hun beurt met de grote centrale Zon zijn verbonden en als kanalen fungeren om de energieën overal te verspreiden waardoor de lagere trillingen worden verhoogd. Het is een doorgaand proces dat geleidelijk al het leven in staat stelt naar de Bron terug te keren. Onthoud dat alles één is en dat alles zijn wezen heeft in de energie van het geheel.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wil zegeningen en liefde overbrengen van de lidbeschavingen van de Galactische Federatie.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later