Contact: Uiteindelijk zal iedereen androgyn worden (17-10)

0
Luister naar dit Artikel

Er gaat geen dag voorbij zonder verdere ontwikkelingen die bereikt worden door onze bondgenoten en dat brengt het moment waarop positieve stappen gemaakt kunnen worden om de activiteiten van de oude garde te stoppen nabij. Zij zijn al verzwakt doordat ze de controle kwijt zijn over hun commandocentra en wij blijven onze bondgenoten steunen totdat dreiging niet langer bestaat.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Verschillende teams zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de diverse uitdagingen waarmee jullie te maken krijgen en wees ervan verzekerd dat alles goed gaat en volgens plan verloopt. Het woord nederlaag kent de gevestigde orde niet, want zij beschouwden zichzelf als onoverwinnelijk. Echter moeten zij het onvermijdelijke verlies van macht en de daaropvolgende ineenstorting onder ogen zien. Wij bieden hen een uitweg en geloven dat zij die accepteren als duidelijk wordt dat zij niet kunnen voorkomen dat het net zich rond hen sluit.

De plotselinge veranderende machtsverhoudingen komen net zozeer voor rekening van de landen die samengekomen zijn om de laatste kliek te bevechten en hun verraderlijke plannen te dwarsbomen om het grootste deel van jullie beschaving weg te vagen. Dat gevaar is nu geweken en zou in welk geval dan ook niet zijn toegestaan. Jullie zijn recentelijk zo ver ontwaakt dat jullie het recht verdiend hebben om deze cyclus met Ascentie te af te ronden. De mogelijkheid voor enig ander resultaat is al lang gevlogen en goddelijke interventie heeft ervoor gezorgd dat jullie een veilig pad zullen bereizen tot de eindtijd. Dus er is geen plaats voor angst omdat wij spoedig het commando over de Aardse activiteiten op ons zullen nemen en jullie zullen de voordelen ervaren van alles wat jullie beloofd is.

Mensen bewegen zich altijd richting huis, maar in deze specifieke tijd is dat van groter belang omdat jullie precies daar moeten zijn waar je nodig bent voor de laatste fase naar Ascentie. De meesten van jullie hebben al bepaald waar jullie op dit moment staan en hoewel je zou kunnen denken aan verhuizen zal dat niet in jullie belang zijn, het zal niet doorgaan. In feite is jullie hele leven ingericht volgens jullie levensplan, zelfs tot de plaats waar jullie werken en de vrienden die jullie maken. Het kan lijken dat jullie altijd de controle hebben en jullie vrije wil uitoefenen, maar jullie beseffen in je onderbewustzijn de beslissingen die je moet maken volgens je plan. Jullie hebben de grote beslissing of je wel of niet wenst te ascenderen al gemaakt, zelfs als jullie intenties op dit moment nog niet definitief zijn. Vrije wil heeft nog steeds het laatste woord in de zaak, maar jullie zouden normaal gesproken niet doen wat buiten je plan ligt. Ook jullie gidsen zouden hun best doen om jullie te doordringen van wat het beste is als je je besluit neemt.

Veel mensen vinden het vreemd en misschien moeilijk te accepteren dat het leven zo goed georganiseerd is, maar houd in gedachten dat dat nodig is om van nut te zijn. Immers is het doel van jullie ervaringen om jullie evolutie vooruit te helpen zodat jullie je trilling kunnen verhogen en dualiteit kunnen verlaten. Velen, velen van jullie hebben dat gedaan en zijn wel op weg naar Ascentie. Het maakt het doormaken van deze periode veel gemakkelijker, want het betekent dat je óp de Aarde kunt zijn maar niet ván de Aarde. Je kunt kalmte om je heen bewaren zonder enige angst en overal waar je gaat verspreidt je het Licht. Jullie aanwezigheid en die van duizenden en duizenden zoals jullie maakt de weg vrij zodat vele anderen kunnen volgen. Jullie zijn zo belangrijk in de hele gang van zaken en dat belang zal toenemen als de aankondigingen gedaan zijn die onze aanwezigheid erkennen. Mensen zullen vele vragen hebben en jullie diensten zullen erg op prijs worden gesteld.

Soms zullen jullie overweldigd worden door wat er plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer wij van de Galactische Federatie en de mensen van Binnenaarde jullie ontmoeten en jullie gidsen en de meesters bekend worden. Het zal een geweldige tijd worden die zo anders is dan wat jullie tot op dit moment ervaren hebben en het zal een tijd zijn van continue verheffing en geluk. Als de veranderingen eenmaal starten zullen zij snel plaatsvinden en er zal een opeenvolging zijn van langdurige actieve perioden om jullie de voordelen te brengen die jullie beloofd zijn. Jullie kunnen de richting al zien waarin de zaken gaan en wij weten dat jullie met interesse kijken naar de uitkomst van de financiële problemen die de wereld laten balanceren op de rand van ineenstorting. Het is heel duidelijk dat jullie nooit kunnen terugkeren naar de oude manieren en jullie bondgenoten wachten in de coulissen op de kans om naar voren te treden met een totaal nieuwe aanpak.

Wij beloven jullie dat jullie te zijner tijd allemaal opgetild zullen worden naar nieuwe niveaus van welvaart, ongeacht jullie persoonlijke problemen of behoeften. Als jullie dualiteit verlaten zullen jullie op vleugels gedragen worden want jullie zullen tegen die tijd een kwantumsprong voorwaarts gemaakt hebben. Wij zullen jullie al ontmoet hebben en onze schepen zullen net zo vertrouwd zijn in jullie luchten als andere voertuigen vandaag de dag. Omdat jullie gewend geraakt zullen zijn aan het idee van onze aanwezigheid zal onze komst onder jullie gemakkelijker zijn. Onze onthulling zal via de media gaan en wij zullen vaak verschijnen om jullie bekend te maken met de taken die voor ons liggen. We zullen jullie ook inzicht geven in onze thuisplaneten en culturen waarvan jullie zullen merken dat deze niet zover bij die van jullie vandaan liggen. Het is niet zo dat jullie er helemaal geen kennis van hebben, want gedurende vele jaren zijn er contacten gelegd met jullie. Sommigen waren gelukkig genoeg om uitgenodigd te worden aan boord van ruimteschepen en hebben reizen gemaakt ver buiten jullie Aarde.

Wij geloven dat jullie je gemakkelijk zullen vermengen met ons en wij zullen samenwerken tot aan Ascentie. Na die tijd zullen jullie meer zoals wij geworden zijn en velen van jullie zullen je aansluiten bij de Galactische Federatie om het universum met ons te bereizen. Jullie zullen kosmische wezens worden met een hoog ontwikkeld niveau van bewustzijn en veel anders zijn dan jullie nu zijn. Jullie zullen je dan realiseren dat jullie echt zo’n geweldig wezen zijn als wij jullie al vaak verteld hebben. Er zal geen onderscheid zijn tussen man en vrouw en in feite zullen jullie uiteindelijk androgyn worden met een perfecte balans tussen beide geslachten. Dit zal komen met de lichaamsveranderingen en de verfijning van het lichaam als het een hogere vibratie krijgt. Jullie lichamen veranderen zelfs nu langzaam en zullen dat blijven doen terwijl jullie trillingen verhogen.

Geloof ons, jullie gaan een prachtige periode binnen en zullen de meest opwindende ervaringen hebben waarmee jullie het verleden snel achter jullie laten. Natuurlijk zijn sommige aardse ervaringen prachtig en je zult bepaalde herinneringen behouden. Echter zullen deze overstegen worden door ervaringen in de toekomst wanneer het leven één grote zegen wordt vol van pure zaligheid en puur geluk en plezier. Jullie krijgen een beter inzicht in de liefde die alles om jullie heen doordringt, jullie plaats bij de Bron, waar je vandaan kwam en waar je naartoe gaat. Religie heeft hier geen plaats in, want jullie zullen je Bron van binnen vinden tezamen met alle kennis.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik heb me nog nooit zo dicht bij jullie gevoeld nu ons Licht zich vermengt met dat van jullie. Waar wij allen naartoe gaan bestaat alles in het Licht en in absolute harmonie. Jullie moeten het voelen om het te geloven, maar het zal je de adem benemen als je dat doet. Niet langer zullen jullie je afgescheiden voelen van de Bron van Alles Dat Is. Velen van jullie zijn al voorbereid op wat jullie wacht en jullie leven de toekomst nu. Wij houden van jullie om wat wij zien, maar kijken verder dan jullie fysieke lichaam naar de werkelijke jij.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later