Contact: Te midden van de chaos opereert een groots plan (6-6)

0
Luister naar dit Artikel

Er is echt niets om bang voor te zijn als jullie de laatste periode ingaan onder de gevestigde orde. Zij leven in geleende tijd en weten dat hun dagen zijn geteld. De macht is al verschoven naar degenen die het Licht volgen en het patroon vormen waarmee het nieuwe paradigma wordt gemanifesteerd. Als het oude paradigma instort kan er geen vacuüm bestaan en wordt het onmiddellijk opgevuld door de visioenen die jullie over het Gouden Tijdperk hebben.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het kan niet anders omdat de trillingen voortdurend aan het stijgen zijn, en alles achterlaten wat niet mee omhoog gaat. Het zal opnieuw worden opgenomen in de grote oceaan van niet gemanifesteerd materiaal, om in nieuwe creaties weer te worden gebruikt. Jullie Aarde is daarom een bijenkorf qua activiteiten omdat de sortering plaatsvindt, maar te midden van alle schijnbare chaos wordt een groots plan uitgevoerd. Het Universum is overal geordend en bezig met verandering, zodat alles klaar is voor de grote Ascentie. Jullie zijn de enigen die hulp nodig hebben om aan jullie verantwoordelijkheden te voldoen, en dat was te verwachten gezien de lage trilling waar jullie in verblijven.

Wanneer de Meesters en andere spiritueel ontwikkelde zielen op Aarde tot hun recht komen, zullen ze jullie geest openen voor echte inzichten in jullie doorgemaakte ontwikkelingen en de relatie met jullie Bron. Jullie hebben tijdens vele levens in deze cyclus valse overtuigingen verzameld waarmee jullie met een moeilijk af te leren denkpatroon werden opgezadeld. Dat is waar zij in beeld komen en het jullie mogelijk maken om met een nieuw en open inzicht verder te gaan. Het zal niet moeilijk zijn want jullie hebben binnenin al veel van de waarheid waar je een beroep op kan doen. Het leunen op anderen om je te leiden is niet langer nodig, al is het nuttig te weten op welke wijze spirituele en wetenschappelijke kennis bij elkaar komt. Men beseft al lange tijd dat ze dicht naar elkaar toe worden getrokken. Het is nu duidelijker geworden dat wetenschap de onderliggende niveaus van bewustzijn in alle aangelegenheden accepteert.

Het ongeziene was duizenden jaren lang het struikelblok voor jullie inzicht, waardoor er veel verkeerde interpretaties en valse overtuigingen konden ontstaan. In het algemeen zien we dat leven na de dood steeds meer wordt erkend voor wat het werkelijk is, en dat bijgeloof en angst door een innerlijk inzicht wordt vervangen. Wanneer een spirituele kwestie vragen oproept, zullen de antwoorden door meditatie tot jullie komen, of door gewoon te ontspannen en je geest voor contact met je Hogere Zelf te openen. Wij geven jullie natuurlijk, waar mogelijk, begeleiding maar wij dringen nooit onze mening op aan jullie. We leggen de feiten, zoals wij ze zien, voor jullie neer maar we hebben vaak benadrukt dat jullie kritisch moeten zijn. De waarheid is veel-kleurig, en overeenkomstig je eigen begripsniveau zal je accepteren wat bij jouw inzicht op dat moment past. Zolang jullie bereid blijven het in het licht van nieuwe informatie opnieuw te bekijken, zullen jullie je zeker ontwikkelen in een tempo dat bij je past.

Tegen de tijd dat jullie Ascentie bereiken, zullen jullie allemaal bewust zijn gemaakt van de grote verheffing en het doel ervan. Het zal door middel van informatie direct aan jullie worden gegeven terwijl je op Aarde bent, en ook wanneer jullie de hogere sferen bezoeken zoals jullie doen als jullie diep in slaap zijn. Jullie vrijwillige beslissing om wel of niet te ascenderen is een keuze die jullie maken, maar vanuit een positie dat jullie volledig zijn geïnformeerd over wat het inhoudt. Als jullie je niet klaar voelen, is daar geen stempel aan verbonden want jullie beschaving is samengesteld uit zielen met allemaal verschillende stadia van evolutie uit alle hoeken van het Universum.

Als de waarheid over jullie recente verleden naar buiten komt, worden ook de criminele activiteiten, waaronder misdaden tegen de menselijkheid, zichtbaar. Datgene wat verborgen was, wordt onthuld en het helpt jullie de conditionering te verbreken waarmee jullie onderworpen werden gehouden. Jullie zijn snel aan het leren dat jullie vrijheid je is afgepakt, en het heeft jullie tot een reactie aangespoord waarmee deze kan worden teruggenomen. Het gebeurt met fysieke middelen, en met wat wij diplomatieke middelen noemen, waar door onze bondgenoten over wordt onderhandeld. Het is geen geringe taak, maar zodra de meerderheid voor is, gaan wij van start want de veranderingen moeten ongeacht oppositie ertegen plaatsvinden. Er kunnen tegen wat we aan het doen zijn geen echte argumenten bestaan, want wij herstellen jullie rechten die jullie zo lang zijn ontzegd. Jullie vrije wil werd beperkt door opeenvolgende regeringen, die onder de invloed kwamen van de Illuminati. Als dat vergezocht klinkt, begrijp dan dat hun invloed in iedere regering en elk bedrijf waar zij hun aanhangers hebben geplaatst, is geïnfiltreerd. Het is de reden waarom vooruitgang traag is geweest omdat zij zoveel obstakels op ons pad hebben geplaatst. Maar het is een strijd die we eigenlijk hebben gewonnen, omdat onze bondgenoten groot succes beleven.

De wereldwijde ondergang die sommige voorspelden, heeft zich niet voltrokken, en eigenlijk hebben wij al dit soort zaken onder controle, ondanks dat we Moeder Aarde haar eigen reiniging moeten laten uitvoeren. Er is geen wereldwijd scenario dat tot complete, volslagen ineenstorting leidt. De cyclus van duisternis komt tot een einde als het Licht iedere atoom op Aarde doordringt, en verhoogt in snel tempo bewustzijnsniveaus. Het is het Licht dat de overhand heeft en daardoor tilt ze al het andere op. Het is een niet te stoppen kracht ten goede die jullie hebben uitgenodigd een rol in je leven te spelen.

Jullie zijn verbazend geduldig door het begrijpen van het grotere doel in wat gaande is, en wij waarderen jullie medewerking door met ons te werken. Begrijp dat de meesten van jullie hier speciaal zijn om een rol te spelen bij het waarborgen dat Ascentie volgens plan gebeurt. Er zijn nog steeds veel zielen onzeker of zelfs onwetend over de prachtige mogelijkheid om de oude trillingen te verlaten. Dat is waar jullie je kennis en inzicht kunnen inbrengen. Jullie hogere trilling zal zulke mensen aantrekken, en jullie hebben het vermogen voorzichtig ideeën in hun gedachten te planten, die hen ontvankelijk zouden kunnen maken voor de waarheid. Op de juiste manier gedaan zal het niet dominant of schokkend zijn. Jullie zijn de boodschappers die de informatie aan anderen overbrengen, en jullie zijn succesvol door dit te doen. Wij danken jullie en bevelen jullie aan vanwege jullie onbaatzuchtige handelingen om jullie medereizigers te assisteren op hun reis door de duisternis.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik zeg jullie dat de Galactische Federatie heel enthousiast is over ontwikkelingen op Aarde. Alles verloopt buitengewoon goed en volgens plan, en wijst op een belangrijke door ons geleide ontwikkeling.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later