Contact: Sommige schepen zijn al 50 jaar bij de Aarde (11-7)

0
Luister naar dit Artikel

Zoals beloofd wordt het web van leugens en bedrog geleidelijk opgeruimd en nemen de onthullingen dagelijks toe. Ze laten zien hoe corrupt gezaghebbende instanties zijn en tonen de noodzaak aan om alle betrokkenen te verwijderen. Als jullie ooit eerlijke en betrouwbare autoriteiten willen aanstellen, is het onmiskenbaar noodzakelijk iedereen te vervangen door personen waarvan men weet dat ze goed passen bij de tijd waarin jullie nu leven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Velen van jullie zijn voor een dergelijke gelegenheid voorbereid en als jullie niet al voor het Licht werken, komt jullie tijd zeer binnenkort. We nodigen iedereen uit om op alle mogelijke manieren te helpen, zelfs als het alleen is om liefde en Licht uit te zenden. Jullie bijdrage hoeft niet bijzonder te zijn, zolang het maar uit je hart is. Als collectief doen jullie het eigenlijk enorm goed en zodoende blijft de trilling exponentieel toenemen.

We zien dat mensen niet meer bang zijn om over hun eigen ervaringen te spreken en het vertrouwen neemt toe omdat jullie elke dag dichter bij het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen komen. Jullie dienen je goed te beseffen dat het wachten vroeg of laat een keer ophoudt, want de druk op de oude garde creëert voor onze bondgenoten mogelijkheden om verder te gaan. Er komt een tijd dat mensen zich bij de omstandigheden zullen moeten neerleggen en moeten toegeven dat ze niet langer de macht hebben. Onze wens is het begin van disclosure in te luiden, zodat de waarheid kan worden vrijgegeven met betrekking tot de aanwezigheid van onze ruimteschepen en vervolgens logischerwijs de bemanningsleden. Jullie dienen je ook bewust te zijn van de vele contacten die we al hebben gelegd, zowel met jullie politieke als militaire vertegenwoordigers, omwille van vreedzame betrekkingen. Er zullen veel vragen worden gesteld wanneer wordt onthuld hoe vaak we hebben geprobeerd wereldvrede tot stand te brengen.

Het maken van contact is als onderdeel van jullie groei een heel natuurlijke ontwikkeling. Jullie hebben lang deelgenomen aan het veroveren van de ruimte en het is nu tijd je ruimtefamilie te ontmoeten. Jullie kunnen je eigenlijk niet verder wagen dan jullie nu doen, want het is uitgesloten dat jullie je wapentuig buiten de atmosfeer van de Aarde mogen meenemen. De verlichte mens mag wel dieper de ruimte in en jullie zullen ons inderdaad buiten in de ruimte vergezellen. Onze vaartuigen zijn niet louter om ons te vervoeren, maar zijn ook zelfvoorzienend voor verre reizen naar zelfs andere universa. Een aantal van hen zijn al ongeveer 50 jaar nabij jullie Aarde gestationeerd. We komen en gaan op ons gemak in kleinere vaartuigen die bedoeld zijn om in jullie atmosfeer te reizen en dit zijn de schepen die jullie het meeste zien.

Jullie gaan een kwantumsprong in de toekomst maken en wij zijn hier om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Jullie zullen inmiddels een aardig goed idee hebben wat het inhoudt, maar toch weten we dat het jullie nog gaat verrassen. Jullie snelle verrijzenis vanuit de duisternis naar het Licht is geenszins compleet, maar al die tijd dat jullie aan je eigen verlichting werken, versnellen jullie de veranderingen. Vrede en tevredenheid kan door een aantal individuen worden ervaren maar het doel is iedereen omhoog te tillen in voorbereiding op Ascentie. Vele wegen leiden ernaar toe en zij geven ruimte voor ieders persoonlijke visie over hoe het zich zal manifesteren. Het maakt niet uit wat jullie nu geloven, alleen dat jullie klaar zijn voor de grote dag waarop alles zich voltrekt zoals jullie is verteld.

Het vertrouwen in de oude garde is snel aan het verdwijnen aangezien ze niet langer de gehoorzaamheid van hun volgelingen kunnen afdwingen. Sommigen ontwaken van binnen naar het Licht en merken drastische veranderingen op in hun leven. Dat gebeurt niet onverwacht omdat velen werden gedwongen met hen samen te werken, terwijl er vaak geen uitweg leek te bestaan. Dat verandert allemaal en onze bondgenoten profiteren van elke zwakte in het vermogen van de gevestigde orde om hun toekomst te beheersen. De grote maatschappijen waar leden van de oude garde in zijn geïnfiltreerd zullen hen identificeren en hun verantwoordelijkheden zullen hen worden ontnomen. In dit opzicht vormen de Verenigde Naties geen uitzondering. Onder ons toeziend oog kan geheimhouding niet worden gehandhaafd en er zijn letterlijk geen schuilplaatsen die we niet kennen. Feitelijk zijn er geen onneembare schuilplaatsen en wij hebben de middelen de individuen te verwijderen die een gevaar voor de mensheid blijven vormen. Wanneer het kosmische plan eenmaal goed op gang komt, zullen er veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van gezag, zoals bij het Pentagon.

Wijzelf worden soms wel moe van het voortdurende gekibbel tussen jullie politieke partijen. Niets daarvan zal in de toekomst bestaan omdat er een ander systeem komt dat voorziet in snelle beslissingen in het hoogste belang van iedereen. Er zullen geen verborgen agenda’s bestaan en alle transacties zullen openbaar worden gemaakt zodat de mensen volledige kennis hebben van wat er gebeurt. Wij laten ons niet in met politiek maar hebben onze raden, die echt alle meningen vertegenwoordigen. We hebben volledig vertrouwen in hun verlichte beslissingen omdat eigenbelang geen enkele rol speelt. Jullie politieke systemen zijn corrupt en negeren zelfs jullie eigen wetten en statuten. Ze moesten falen, omdat ze in ieder geval anders zelf zouden zijn geïmplodeerd. Het had zo anders kunnen zijn maar jullie hadden niet voldoende mensen van het Licht om de benodigde niveaus te handhaven voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving.

Toch hebben jullie een hoop geleerd van het verblijf in de dualiteit en het heeft jullie vermogen versterkt om negatieve energieën te weerstaan. Als jullie dat niet hadden gedaan, was het twijfelachtig geweest of jullie de neiging naar zelf-vernietiging hadden kunnen ombuigen. Jullie hebben nu de belofte van veranderingen die voorzien in een nieuw leven, dat in vergelijking met jullie huidige leven ronduit hemels en verrukkelijk zal zijn. Ongeacht van wat jullie denken vestigt vrede zich op Aarde en de dagen van oorlog zijn bijna voorbij. Jullie angsten worden daarom behandeld en jullie kunnen je concentreren op de gelukkige toekomst die voor jullie ogen verrijst.

Moeder Aarde gaat rustig door met haar eigen reiniging, die verre van compleet is. Sommige grote veranderingen worden tegengehouden en kunnen het beste worden voortgezet wanneer we bij jullie zijn en ze openlijk kunnen volgen en controleren. Er bestaat geen intentie gedeelten van de Aarde te vernietigen, zoals sommige geloven, met bijgevolg de dood van velen. Het is precies het tegenovergestelde en onze inspanningen zullen ervoor zorgen dat slechts degenen die overeengekomen zijn de Aarde voor Ascentie te verlaten, dat ook doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik ben weer opnieuw blij de mogelijkheid te hebben gehad jullie over onze huidige activiteiten in te lichten.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later