Contact: Soevereine mensen in het Gouden Tijdperk (12-10)

0
Luister naar dit Artikel

Het is duidelijk dat jullie creatieve krachten paden naar Ascentie openen die extreem krachtig zijn en dat versnelt de veranderingen. Het gebeurt op meer dan één niveau en leidt tot de eerste van vele inleidende wijzigingen die zaken gereedmaken zodat de belangrijkere veranderingen van start kunnen gaan. Alles verloopt goed en de oude garde heeft de boodschap begrepen dat wij niet langer bereid zijn te wachten tot ze aan de kant gaat.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


We gaan iedereen verwijderen die onze inspanningen belemmert zodat de mensen van de Aarde posities kunnen innemen van waaruit zij het hele proces van Ascentie kunnen beginnen. Er is al veel gedaan om de fundering voor succes te leggen en we bouwen er nu op door.

Elk individu kan op dit moment helpen door zich op het Licht te concentreren en op alles wat positief is. Jullie weten misschien niet precies wat er gaat gebeuren maar jullie weten voldoende om de totstandkoming van het Gouden Tijdperk te visualiseren. Zie het geluk dat wordt gecreëerd door jullie bevrijding van de ketenen die jullie hebben vastgehouden, zodat jullie weer soevereine wezens worden. Voel de nieuwe vrijheid en hoe het alles wat jullie voortgang tot nu toe beperkte weghaalt. Weet dat jullie op zeker moment naar alle plaatsen in de wereld kunnen reizen door een nieuwe technologie waardoor afstand geen rol meer speelt. Snelheid zal van essentieel belang zijn en wordt bereikt door gebruik te maken van vrije energie die in overvloed aanwezig is in het universum.

Ergens onderweg komen er perioden van onzekerheid als het oude door het nieuwe wordt vervangen en dat komt omdat sommige kwesties zoals de financiële veranderingen niet binnen één dag kunnen worden ingevoerd. Op vergelijkbare wijze kunnen er wat problemen ontstaan wat betreft het transport van levensmiddelen en in sommige regio’s zouden tekorten kunnen ontstaan. Maar raak niet in paniek want wij zullen onze faciliteiten gebruiken om ze te overbruggen zodat zaken zo snel mogelijk tot een normale toestand terugkeren. Als jullie in geïsoleerde of afgelegen gebieden leven worden jullie misschien meer aan de problemen blootgesteld, maar jullie zullen intuïtief weten wanneer jullie je er op moeten voorbereiden. Wij noemen dergelijke mogelijkheden opdat jullie er ruim van te voren aandacht aan kunnen schenken.

Natuurlijk zorgen wij ervoor dat jullie goed geïnformeerd worden over wat er om jullie heen gebeurt als wij vrije toegang tot de media hebben. Op dit moment hopen wij jullie voor het einde van het jaar te hebben geassisteerd bij het uitvoeren van de eerste veranderingen. Maar het moet voor velen van jullie al duidelijk zijn dat we zaken snel op gang moeten krijgen omdat er veel te doen is in een steeds kortere periode. Wij kunnen het aan maar we denken aan de impact op jullie omdat zoveel mensen nog steeds niet bewust zijn van wat zich in hun leven aan gaat dienen. Het zal geweldig nieuws zijn maar toch ook iets van een schok om je leven plotseling op zijn kop te zien staan. Dat is waar ontwaakte mensen van grote waarde kunnen zijn door uit te leggen wat er gebeurt. Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat de cyclus moet eindigen maar dat jullie naar de hogere dimensies worden opgetild door middel van een verplaatsing naar een ander pad.

Wij zijn echt trots op jullie inspanningen om met ons te werken en samen hebben we ondanks de weerstand grote stappen gezet. We weten dat nog meer van jullie staan te popelen om hun diensten aan ons en Moeder Aarde aan te bieden en jullie kans komt uiteindelijk. Wees ervan verzekerd dat het altijd al gepland stond jullie in onze projecten te betrekken en eigenlijk hebben we jullie hier altijd toe aangemoedigd. Het was nooit de bedoeling dat wij vanuit onze rol al het werk zelf zouden doen en we zouden jullie kunnen vertellen dat het jullie Aarde is en jullie verantwoordelijkheid om alles weer goed te maken. Maar het is altijd de bedoeling geweest om jullie te assisteren omdat de taak jullie huidige capaciteiten te boven gaat.

We zouden jullie kunnen laten genieten van de komende weken, wanneer duidelijk wordt dat zaken onmiskenbaar afstevenen op een vorm van bekendmaking. Jullie moeten je eigen kundigheid gebruiken bij wat je accepteert want desinformatie wordt nog steeds met objectieve verslaggeving vermengd. Hoe dan ook staan jullie op de drempel van opwindende tijden en de vervulling van jullie verwachtingen. Het jaar 2012 nadert snel en we durven te suggereren dat het met een aantal gebeurtenissen van start gaat die duidelijk het begin van het einde van de dualiteit te zien geven en de aanvang van een nieuw tijdperk dat door het Licht wordt gedicteerd.

Jullie weten dat het ‘reinigingsproces’ een onmisbare noodzakelijkheid is om ruimte te maken zodat het nieuwe zijn plaats in kan nemen. Natuurlijk zal de ervaring voor sommige mensen onaangename gevolgen hebben die er onvermijdelijk bij betrokken raken. Voor sommigen zal dit om karmische redenen zijn en accepteer dan dat er een les uit geleerd moet worden als jullie geloven dat dit het geval is. Het is vaak iets wat niet direct met je huidige leven te maken heeft maar is meegenomen vanuit een eerder leven. Jullie zijn geneigd je af te vragen wat jullie gedaan hebben om dit te verdienen, maar kijk er niet naar als een soort van bestraffing. Al het leven is een voortdurende ervaring en onthoud dat er ‘goed’ karma bestaat dat ook door jullie gedachten en handelingen wordt aangetrokken.

Verlies nooit het perspectief over wat er om jullie heen gaande is want jullie zijn je niet noodzakelijkerwijs bewust van de redenen. Het begrijpen van het Ascentieproces zal jullie in staat stellen de noodzakelijke veranderingen toe te laten, die de komst inluiden van alles wat jullie gaat verheffen. Terwijl jullie de bewustzijnsniveaus niet kunnen zien groeien, kunnen jullie wel de hogere energieniveaus om je heen voelen. Met de komst van 11.11.11 zal een nog grotere verschuiving worden gevoeld en jullie zullen echt weten dat er een grote sprong vooruit is gemaakt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en onze activiteiten rond de Aarde nemen toe met de bedoeling de oude garde onder onze controle te brengen. Hun vermogen problemen te veroorzaken is sterk afgenomen en zij leren dat we niet van plan zijn nog meer nonsens van hen te tolereren. Ze zijn in shock omdat ze dachten onoverwinnelijk te zijn en hun arrogantie heeft hen naar een doodlopende weg geleid. Het Licht is oppermachtig en blijft zich over de Aarde verspreiden. We hebben de strijd gewonnen en kijken ernaar uit jullie te helpen nieuw bestuur op de wereld te vestigen, een bestuur dat gebaseerd is op Licht en liefde voor alle wezens.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later