Contact: Snij banden met het verleden door (8-6)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Het is tijd om jezelf volledig toe te wijden aan de pogingen meer Licht naar de Aarde te halen. Het duurt nu duidelijk niet lang meer, en jullie staan voor de meest spannende tijden als de dualiteit wordt afgesloten. Het is afhankelijk van hoe jullie de eindtijd zien plaatsvinden, want deze brengt jullie naar het moment van Ascentie. Er is nog nooit een betere gelegenheid geweest om je echt te verheffen naar de hogere trillingen, en mee te gaan met de gunstige veranderingen die gaande zijn.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Afleidingen zullen er nog steeds zijn die jullie aandacht van je doel af zou kunnen halen, maar weet dat ze van korte duur zullen zijn. Wat voor jullie wordt geplaatst met het doel angst en verwarring te zaaien, zal geen invloed hebben op jullie tenzij jullie het de kans geven. Het is niet langer mogelijk dat de mens iets doet waarmee het beoogde einde van deze cyclus en Ascentie wordt voorkomen.

Jullie directe zorg zou bij jezelf moeten liggen, door ervoor te zorgen dat jullie Ascentie op de juiste manier benaderen. Dat betekent niet dat je hulpverlening aan de mensen om je heen negeert, want er wordt inderdaad wel verwacht dat degenen die bewust zijn worden geholpen met het verspreiden van het Licht. Het kan op veel verschillende manieren worden gedaan, en hoe verder jullie zijn ontwikkeld, des te beter jullie zijn toegerust om een mentor voor jullie broers en zussen te zijn. Jullie bevinden je in het centrum van alle activiteiten en wie kan er beter begrijpen dan jullie wat anderen aan het ervaren zijn. Jullie zijn degenen die naar alle waarschijnlijkheid in deze speciale tijd naar de Aarde zijn gekomen om jullie liefde en diensten aan jullie medereizigers aan te bieden. Buiten jullie familiebanden om zijn er vrienden en kennissen die heel goed in vorige levens dichter bij je kunnen hebben gestaan. Ook zij komen misschien voor advies naar je toe, doordat ze voelen dat je één bent met al het andere om je heen. Er is niet alleen veiligheid in aantallen, maar bij elkaar komen laat het Licht onderling ook exponentieel toenemen.

De laatste maanden voor de eindtijd zullen zoveel toevoegen aan jullie bewustzijnsniveaus, en het is zeker een periode waarin een open geest heel belangrijk is. Veel overtuigingen zullen worden belicht zodat de waarheid kan worden begrepen, en veel onthullingen zullen mensen de adem benemen. Sommige zullen schokkend zijn en andere absoluut verheffend, maar al met al gaan ze de weg vrijmaken voor de laatste veranderingen. Vrijwel iedere ziel draagt wat bagage met zich mee, wat gedurende vele, vele levens is verzameld. Het zal naar je worden toegeschoven om te worden opgeruimd, en jullie zullen weten wat precies je aandacht nodig heeft. Wat honderden jaren lang normaal of acceptabel was, kan er vandaag volkomen anders uitzien. De basis van verandering concentreert zich op jullie gedachten en handelingen die schadelijk zijn voor anderen. Het beheersen van jullie emoties speelt een grote rol onder dergelijke omstandigheden, en niet oordelen is ook uiterst belangrijk. Test jezelf en kijk of je kalm en vredig blijft wanneer je je te midden van angst en agressie bevindt. Als het lukt zal je weten dat je de strijd aan het winnen bent om jezelf te verheffen. Op hetzelfde moment geef je een goed voorbeeld aan anderen, en je zal merken dat waar jij leidt, zij volgen.

Het vertrouwen dat jullie krijgen door jezelf te verheffen, zal jullie nog grotere krachten geven waarmee jullie stevig op het pad naar Ascentie komen te staan. Jullie zullen merken dat bezittingen minder belangrijk worden en van voorbijgaande aard, als jullie beseffen dat materialisme grotendeels meer een symptoom is van hebzucht dan van noodzakelijkheid. Natuurlijk hebben jullie allemaal het recht comfortabel te leven, maar die regel wordt vaak doorkruist door degenen die het verkrijgen van rijkdom als een teken van succes zien. Met Ascentie komt er een totaal ander denkpatroon, dat zich richt op alles wat het geheel ten goede komt. In de hogere dimensies worden geen tekorten ervaren, en er wordt veel meer gedeeld dan in eigendom gehouden. Jullie kunnen hebben wat je wilt, en het veranderen wanneer je wilt, waardoor bezittingen niet als noodzaak worden gezien. Niets wordt in geldelijke termen gewaardeerd zoals jullie nu doen, en eigenlijk is er helemaal geen geld in omloop. Deuren hebben geen sloten en land is niet in eigendom maar wordt gedeeld. Dierbaren, jullie krijgen een aantal nieuwe concepten om te zijner tijd gewend aan te raken. Onthoud dat jullie in je nieuwe lichaam niet de tekortkomingen zullen ervaren zoals jullie die op Aarde hebben, en als jullie ooit genezing nodig hebben, zal je die in de vorm van geluid, licht en kleur ontvangen. Daarom zullen medicijnen en drugs die nu worden gebruikt, geen plaats krijgen of echt nodig zijn.

Wanneer jullie je gedachten beginnen te projecteren en in de toekomst beginnen te leven, zoals jullie die in de verschillende gelezen berichten hebben begrepen, zullen jullie je banden met het verleden doorsnijden en je nieuwe paradigma creëren. Jij zal natuurlijk niet de enige zijn, maar het omvat al die zielen die al met één been in de hogere dimensies staan. Niets is gelijk aan de huidige tijd waarin duidelijk wordt bepaald waar jullie naartoe gaan, en waarin jullie medescheppers zijn in het manifesteren van het Nieuwe Tijdperk. Het zal daar niet ophouden, want jullie zullen grotere scheppingskrachten verkrijgen en uiteindelijk een Galactisch Wezen worden. Dat gaat samen met ook een grotere mate van verantwoordelijkheid, maar jullie zullen blij zijn te leren dat het op dat evolutieniveau geen problemen oplevert.

Anders dan de mens hebben wij niet de drang dingen overhaast te doen, zoals jullie zullen hebben opgemerkt. Dat is de reden waarom wij volkomen bereid zijn het juiste moment af te wachten, voor we het eerste stadium van First Contact uitvoeren. Ons doel is namens andere beschavingen perfect te zijn in alles we doen, en onze plannen worden overeenkomstig die gedachten uitgevoerd. Er is ruimte voor vertraging maar we moeten ons toch aan deadlines houden. Jullie mogen er dus zeker van zijn dat jullie gaan beleven wat jullie is beloofd, en jullie zouden kunnen zeggen dat het dankzij het wachten allemaal nog beter wordt. Bewustzijnsniveaus gaan snel vooruit en dat zal onze aankomst veel gemakkelijker maken. Er is echt een fenomenaal verschil in vergelijking met nog maar 50 jaar terug. Denkwijzen hebben zich geopend en het bewustwordingsproces heeft zich met name sinds de overgang naar het nieuwe millennium versneld.

Samen zijn wij de Lichtkrachten die niets anders gebruiken dan het wapen van liefde om hun tegenstanders te verslaan. Zij hebben hierop geen antwoord, hetgeen de reden is waarom zij jullie proberen te verwarren en angst in te boezemen. De duistere energieën kunnen natuurlijk niet in één nacht worden opgeruimd, maar jullie positieve energieën verzwakken hun kracht om door te gaan en transmuteren de lagere trillingen.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en sprekend namens de Galactische Federatie moet ik jullie vertellen dat jullie reactie op onze missie geweldig is geweest, en we bedanken jullie voor jullie medewerking. Jullie doen dit op veel verschillende manieren, en willen jullie verzekeren dat iedere bijdrage zeer wordt gewaardeerd. Wij houden van jullie en van jullie vasthoudende benadering van de taken die voor ons liggen.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later