Contact: Politiek, wetenschap en religie zullen tot elkaar komen (21-2)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsLaat niemand jullie van je pad afhalen, en wees resoluut en vastberaden om te bereiken wat jullie innerlijk weten dat jullie levensplan is. Dit leven is het belangrijkste leven waar jullie de afgelopen tijd aan zijn begonnen. Jullie hebben er, met het doel te ascenderen, naartoe gewerkt en welk mooier succes zou je kunnen hebben met de wetenschap dat deze cyclus eindigt. Als jij jezelf nog niet met zo’n resultaat kan vergelijken, overweeg dan de mogelijkheid dat je nog steeds in een karmische situatie zit en nog niet volledig vrij bent van te leren lessen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Terwijl de tijd echter krap begint te worden, kun je er nog steeds naar streven deel uit te maken van Ascentie, en kun je het in je leven integreren. Wees ervan verzekerd dat wanneer je eenmaal de intentie om dit te doen hebt uitgesproken, je immense hulp zal ontvangen. Door dit te doen, krijg je de kans oude gewoonten achter je te laten, en een vrije ziel te worden die niet door de constante aanwezigheid van de lagere energieën wordt gehinderd. Jullie zullen er nooit spijt van krijgen de huidige dimensie te verlaten, want het is niet jullie ware realiteit en ze is ver verwijderd van de hogere dimensies waar jullie vandaan zijn gekomen.

Wat velen jullie over de veranderingen hebben verteld, gebeurt voor jullie ogen en ze zijn nog maar net begonnen. Zoals jullie hebben kunnen zien, beginnen zij zich in andere landen te manifesteren waar onderdrukking aan de orde van de dag was. Denk niet omdat je in een moderne samenleving leeft dat veranderingen niet nodig zijn, want we praten over alles wat noodzakelijk is om jullie je rechten als Soeverein Wezen terug te geven. Het leven had vele malen beter moeten zijn, en kon veel beter zijn dan wat jullie hebben ervaren. Er zijn altijd voldoende rijkdom en middelen in de wereld geweest om iedereen een overvloedig en gelukkig leven te laten hebben. Het feit dat dit niet is gebeurd, komt doordat jullie doelbewust jullie rechten werden ontzegd en jullie in een staat van constante behoefte werden gehouden. Jullie positie als ‘slaven van de gevestigde orde’ te omschrijven is geenszins vergezocht, zij het dat veel mensen niet beseffen dat ze niet vrij zijn.

Binnenkort gaan jullie vrijheid proeven als de veranderingen tot stand komen maar natuurlijk vereist het jullie samenwerking, want het is niet de bedoeling iemand boven een ander te plaatsen. Gelijkwaardigheid, kansen en de status van iedereen zal worden verhoogd zodat jullie één natie worden die voor het welzijn van iedereen werkzaam is. De verdeeldheid zaaiende middelen die momenteel worden gebruikt om jullie gescheiden te houden, zullen worden opgeruimd, en politiek, wetenschap en religie zullen tot elkaar komen. Ieder zal alles wat geen echte fundering blijkt te hebben, verwijderen en hiermee ruimte geven aan een vrije expressie. Gedeeltelijk zal onze komst het behalen van deze resultaten ondersteunen, doordat wij jullie gaan inlichten waar de veranderingen moeten worden ingevoerd. Veel informatie en leringen zijn voor het Nieuwe Tijdperk, dat snel nadert, heel ongepast. Wij laten jullie echter individueel je eigen overtuiging volgen, want er wordt door ons geen druk uitgeoefend maar wat als de waarheid wordt beschouwd, wordt gewoon voor jullie neergelegd.

Alles wat gebeurt, maakt deel uit van een groter plan om jullie Universum naar een hoger niveau op te tillen en er wordt toezicht op gehouden door de energie die jullie God noemen, die de wensen van de Allerhoogste Schepper tot uitvoer brengt. Jullie kleine blauwe planeet is aan de ene kant onbetekenend ten opzichte van de enorme reikwijdte van het Universum, en is aan de andere kant vanuit spiritueel oogpunt toch enorm belangrijk. Het is een hele speciale plek geweest waar jullie, de Grote Wezens, volledig tegen bemoeienis van buiten werden beschermd omdat jullie in het laatste hoofdstuk zitten van de dualiteit. We erkennen jullie moedige acceptatie van het verliezen van contact met jullie ware Zelf, dat is jullie Hoger Zelf, om de lagere trilling te ervaren. Jullie hadden onder andere omstandigheden nog eonen lang in een afgescheiden staat kunnen blijven door het ondergaan van geheugenverlies van wie jullie werkelijk zijn. Jullie ontvangen onze lofbetuigingen voor het vasthouden aan jullie taak om je naar het Licht te verheffen. Wij en vele andere Wezens hebben onvermoeibaar gewerkt om te helpen jullie te laten ontwaken, en ons geduld is door jullie recente respons beloond. Jullie succes betekende dat jullie bewustzijnsniveaus voldoende zijn toegenomen om de laatste aanvallen tegen jullie door de Illuminati en hun handlangers te overwinnen.

Nu jullie in de ascenderende positie verkeren, kan de situatie niet worden omgedraaid en vooruitgang snelt vooruit. De krachtige energieën die jullie verspreiden zijn jullie garantie dat de duisteren geen andere optie hebben dan hun plan op te geven. Ze houden hardnekkig vast en terwijl ze hun laatste adem uitblazen, hopen ze op een soort opleving van hun fortuin, maar het gaat niet gebeuren. Die Wezens die voor ons en met ons werken, wachten op een teken om hun taak uit te voeren en zijn klaar om plots in actie te komen. Dit is zeker geen tijd om vertrouwen te verliezen of angst in je leven te laten sluipen. Verhef je blik op het pad dat je voor je open ziet gaan, en verleen geen hulp aan de duisteren, nu ze snel hun macht verliezen. Van onze kant zal er geen vergelding bestaan omdat gerechtigheid een kwestie is die uit eigen beweging tot stand komt. Iedere afzonderlijke ziel die het plan opvatte de dualiteit te gaan ervaren, is van het Licht en de gevallenen hebben evenzeer Liefde en Licht nodig als elke andere ziel. Er is altijd een weg terug als het verlangen bestaat om naar het Licht terug te keren, en er zijn grote Wezens die werkend vanuit niveaus van zuiver Licht, een helpende hand uitsteken. Niemand wil een ziel voor zichzelf een bodemloze put zien graven, want we zijn Allen Een en iedere ziel is voorbestemd uiteindelijk naar de Bron terug te keren.

Zie jezelf op de eerste plaats als Spiritueel Wezen, en beschouw je menselijke ervaring als een grote stap omhoog in jullie evolutie. Jullie zullen nooit stoppen met leren, al is het in het Licht van de hogere sferen op een veel langzamer tempo omdat de uitdagingen niet zo pittig of moeilijk zijn als in de dualiteit. Mettertijd zullen jullie je succes onthouden en de verbinding met jullie lagere ervaringen zullen wegvagen zodat slechts schoonheid en harmonie jullie omringen. Jullie zijn niet bedoeld om de last van iedere afzonderlijke ervaring met je mee te dragen, en zeker niet wanneer jullie met de duisteren nauw hebben samengewerkt. Oh ja Dierbaren, jullie zijn als onderdeel van jullie ervaringen van het ene extreme naar het andere gegaan. Hoe hadden jullie anders kunnen groeien en de dualiteit achter je kunnen laten, als je het niet had begrepen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en beetje bij beetje hebben we jullie de waarheid verteld over jullie tijd op Aarde, over het belang om Moeder Aarde te begrijpen, en hoe jullie verzekerd mogen zijn van jullie bevrijding van de lagere trilling. Wij, de Galactische Federatie, hebben jullie vooruitgang gedurende duizenden en duizenden jaren gevolgd, en jullie succes is ook het onze. Wij verwelkomen jullie weer thuis, na een overwinning op de duisternis wat voor ons allemaal een groot avontuur is geweest.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later