Contact: Overleden mensen kunnen ascenderen vanuit de astrale rijken (30-12)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Het is een tijd waarin jullie merken dat jullie het vermogen hebben onvoorwaardelijke liefde in jullie leven te brengen en wij sturen die liefde naar alle zielen op Aarde. We hebben de verplichting op ons genomen jullie alle mogelijke hulp te bieden om een staat van zijn te bereiken die jullie kan voorbereiden op Ascentie. Jullie aandeel is bewust en ontvankelijk te zijn voor dergelijke energieën en ze toe te passen in jullie dagelijkse leven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het vereist een nieuwe manier van denken omdat de meeste levens op dit moment door het ego worden aangestuurd dat vanuit eigenbelang werkt. Het is de laatste en moeilijkste te overwinnen uitdaging maar jullie kunnen het en jullie zullen je opgetogen voelen als je de volledige beheersing erover hebt.

De oude garde legt zich geleidelijk neer bij haar nederlaag en verliest elke dag meer macht. Zij ziet de wereldwijde beweging voor vrede doordat meer en meer mensen de waarde van het zich verenigen beseffen en louter door de aantallen bereiken zij hun doel. De gevestigde orde heeft altijd de dag gevreesd waarop mensen bewust zouden worden van hun ware zelf en de macht die ze in zich hebben. Angst is niet langer het machtige wapen dat het was en het Licht draagt mensen door perioden van onzekerheid heen en geeft hen de kracht het te overwinnen. Gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren en essentieel zijn voor jullie vooruitgang gaan naar een fase van gereedheid zodat de volgende stap kan worden gezet. Het betekent dat het jaar 2012 niet veel tijd nodig heeft om op gang te komen en dat het bijna een processie van veranderingen wordt, de één na de ander.

Jullie zijn het die instrumenteel zijn voor het invoeren van de veranderingen in jullie leven en zoals wij het zien zullen jullie geenszins worden teleurgesteld. Jullie hebben lang gewacht op de aanvang van de reis terug naar de hogere dimensies en merkten nauwelijks dat deze al was begonnen. Het komende jaar zullen de veranderingen echter heel drastisch versnellen en in het bijzonder wat betreft jullie bewustzijnsniveaus. Het zal leiden tot een acceptatie van elkaar waarbij verschillen in ras en cultuur worden overbrugd en dat zal ook helpen om jullie met elkaar te verzoenen. Mensen zijn in essentie goedaardige wezens en zijn van nature vreedzaam van karakter.

Wij van de Galactische Federatie zijn nu heel actief omdat we meer rechtstreeks betrokken raken bij zaken die op Aarde gebeuren. Het zorgt ervoor dat onze bondgenoten op een dusdanig noodzakelijk tempo vooruit komen dat de eerste grote veranderingen tot stand kunnen komen. Wij onderhouden op een andere manier onze reinigende activiteiten van de atmosfeer en blijven een strikte controle uitoefenen op alle activiteiten die bedoeld zijn om een nieuwe oorlog te beginnen. Door nucleaire oorlogen uit te bannen zijn we aan een periode van vreedzaam bestaan begonnen dat uiteindelijk zal leiden tot de verwijdering en vernietiging van alle oorlogswapens. Er is voor dergelijke zaken geen plaats in de hogere dimensies, noch voor gedachten met enige vorm van agressie.

De roep om vrede is in de hoofden van veel mensen het allerbelangrijkste en die krachtige energie is behulpzaam om het te bewerkstelligen. Als we naar jullie Aarde kijken wordt duidelijk dat de lichtrasters momenteel buitengewoon sterk zijn en dat de Aarde naar de hogere trillingen omhoog wordt getild omdat het gelijke het gelijksoortige aantrekt. Het proces van Ascentie marcheert door en de oude garde kan het niet meer tegenhouden. Haar tijd is op en er rest weinig anders dan haar op te rollen en daar te houden waar haar macht en invloed zich niet meer met jullie kan bemoeien. Haar droom om de wereld te domineren is nu vervangen door een droom van wereldwijde vrede als gevolg van het visioen dat door jullie is geprojecteerd.

Er komen perioden van moeilijkheden en ongemakken voor jullie als het web van controle dat door de gevestigde orde is geïnstalleerd wordt ontmanteld. Het zal met name van toepassing zijn op de financiële en monetaire veranderingen, maar wees ervan overtuigd dat wij onze bondgenoten volledig op de hoogte hebben gebracht en dat zij gereed zijn om onmiddellijk te kunnen handelen. De regeringswijzigingen zullen niet veel problemen veroorzaken omdat er continuïteit en controle zal zijn terwijl ze plaatsvinden. Disclosure, de publieke bekendmaking van buitenaards bestaan, als aankondiging zal natuurlijk tot een grote discussie leiden en tot veel onthullingen over wat tenminste de afgelopen eeuw voor jullie verborgen werd gehouden. Dat zal op haar beurt tot verreikende veranderingen leiden door het introduceren van gunstige en nieuwe technologieën die jullie eigenlijk al hadden moeten gebruiken. Wanneer we eenmaal openlijk met jullie kunnen samenwerken laten we jullie profiteren van de geavanceerde manier waarop we jullie Aarde monitoren wat betreft de fysieke veranderingen.

Houd in gedachten dat de belangrijkste veranderingen pas na Ascentie zullen plaatsvinden, wanneer degenen met een hoger bewustzijn hun plaats als de nieuwe galactische wezens in gaan nemen. Jullie worden uiteindelijk zoals wij zijn, gaan van dezelfde mogelijkheden genieten en gaan volmaakt geluk ervaren. Door welke ervaringen jullie ook nog heen moeten voor jullie ascenderen, blijf op de toekomst gericht en het zal minder moeilijk lijken. Degenen onder jullie die goed geïnformeerd zijn zullen de voorhoede van de ontwaakte mensen zijn die anderen gaan helpen om te begrijpen wat er gebeurt. Wanneer de media in staat zijn vrijuit te spreken zonder censuur en andere controle kunnen jullie ervan op aan dat het jullie voornaamste bron van informatie wordt.

Alles staat dus klaar voor werkelijk snel gaande ervaringen en veranderingen, die jullie naar een punt gaan brengen wat jullie al bereikt hadden moeten hebben. Zo zullen jullie de nieuwe niveaus in fases bereiken en zullen jullie goed zijn voorbereid op de volgende grote stap vooruit, wat Ascentie is. Het wordt een soort wervelende rit wanneer het eenmaal van start gaat maar spannend als je ernaar kijkt vanuit een geïnformeerd standpunt. Veel zielen die nog maar net wakker worden zullen uiterst verward zijn en begrijpelijkerwijs ook angstig. Dat is te verwachten als je plotseling uit je eigen vertrouwde omgeving wordt gehaald en in het onbekende terecht komt. Toch zullen mensen snel begrijpen dat wij van de Galactische Federatie de taak hebben gekregen om jullie veilig door de veranderingen heen te leiden. Natuurlijk hebben sommige zielen ervoor gekozen de Aarde voor Ascentie te verlaten, maar hen wordt niet de mogelijkheid ontzegd te ascenderen en zij kunnen dit rechtstreeks doen vanuit de astrale rijken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon we niet met jullie lineaire tijd werken begrijpen we toch de manier waarop jullie afhankelijk zijn van deze methode van berekening. We voelen een zucht van verlichting bij jullie nu jullie op het punt staan het jaar 2012 in te gaan, met alle verwachtingen over het waarmaken van alle aan jullie gedane beloften. Als er ooit een zekerheid bestond dat gebeurtenissen zouden lopen zoals wordt verwacht, dan hebben jullie gelijk voor zover het 2012 betreft. We zijn blij voor jullie allemaal omdat we willen dat jullie geestelijk omhoog worden getild en vol hoop en vreugde vooruit gaan. Moge jullie dromen uitkomen en jullie pad vol liefde en Licht zijn.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later