Contact: Onze vloot kan met onzichtbaarheid worden omhuld (16-5)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

FirstContactnederlandsZaken leiden jullie snel naar een tijd van veranderingen , waardoor onze beloften aan jullie kunnen worden voldaan. Het heeft enorm veel tijd gekost de kansen te creëren waarmee wij vooruitgang konden boeken naar onze doelen. Vanwege het verzet door de duisteren proberen wij heimelijk zonder hun medeweten richting onze doelstellingen te bewegen. De hele omvang van onze taken maakt dat vrijwel onmogelijk, maar anders dan onze bondgenoten kunnen wij functioneren zonder gezien te worden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Zowel onze vloot als de inzittenden kunnen met onzichtbaarheid worden omhuld, en dat geeft ons een duidelijk voordeel wanneer we ons in het ‘hol van de leeuw’ begeven. Het was heel nuttig wanneer we aanwezig moesten zijn bij de geheime bijeenkomsten van de duisteren, en het maakt dan niet uit waar ze worden gehouden want zij kunnen ons niet verhinderen aanwezig te zijn. We kunnen niet altijd handelen naar wat we leren omdat, zoals we eerder hebben uitgelegd, er karmische zaken bij betrokken zijn die jullie als beschaving moeten doorleven. Jullie doen vaak het voorwerk zonder het te beseffen, en het is belangrijk dat jullie het resultaat zien van beslissingen die jullie hebben genomen. Als jullie echt begrepen dat zelfs jullie gedachten je werkelijkheid vormen, zouden jullie in dit opzicht misschien wat voorzichtiger zijn.

Jullie werden je eerst bewust van de voordelen die middels NESARA voor jullie waren gepland, en het heeft aanzienlijk geholpen mensen wakker te maken voor het potentieel van een Nieuw Tijdperk. Het promootte ideeën die nog niet zo lang geleden voor onmogelijk werden gehouden. Het stimuleerde echter de verbeelding bij veel mensen, die inzagen dat er andere wegen waren waarmee de mensheid in vergelijkbaar comfort zou kunnen leven. Het idee dat er oplossingen waren om armoede te overwinnen en iedereen van een redelijke levensstandaard te voorzien, was zeker een nieuw idee. NESARA inspireerde mensen een weg te vinden om de voorstellen te realiseren, en hieruit ontstond een krachtige beweging voor verandering. Het werd door ons opgepakt, met toestemming van St. Germain, die verantwoordelijk is voor het World Trust Fund (Wereld Handelskrediet Fonds). Samen met onze bondgenoten, de geascendeerde Meesters en vele dierbaren die de zaak ondersteunen, staan jullie op het punt de eerste van vele gunstige veranderingen te gaan ervaren. Het is een oefening in samenwerking, die door veel individuen op internet is opgepakt, waarmee onze aantallen goed zijn toegenomen. Het laat duidelijk zien wat er kan worden bereikt als mensen wakker worden, en hun Licht en Liefde de leiding mogen krijgen.

Tijd verstrijkt nog sneller dan voorheen, en dat bewijst hoe het hele Ascentieproces vooruit snelt. Met de erkenning dat jullie bewustzijnsniveaus ook toenemen, hebben jullie nauwelijks geruststelling nodig dat alles goed verloopt. De aardse veranderingen worden frequenter en dat blijft zo doorgaan omdat er nog zoveel gedaan moet worden. In dit verband helpen we jullie graag bij het omgaan met de gevolgen, en dat wordt het beste afgehandeld als we bij jullie zijn. Wij zijn volledig voorbereid en dat is al lange tijd het geval. Onze aanwezigheid zal aantonen dat onze bedoelingen integer zijn, en dat we als vrienden naar jullie toe komen.

We weten dat velen van jullie een groot verlangen hebben zich bij ons aan te sluiten, en dat gaan jullie als Galactische Wezens ook doen. Maar eerst moeten jullie de vereiste bewustzijnsniveaus bereiken, en te zijner tijd zal dat gemakkelijker worden. Er zijn vele hoogtepunten van energie die een toename in jullie trillingsniveau mogelijk maken, en als een ontwikkelend wezen van licht zullen jullie ze naar jezelf toe trekken. Het is nu al vele jaren gaande en maakt allemaal deel uit van het Goddelijk Plan om jullie te helpen met ascenderen. Doe het nu niet kalmer aan en laat je niet afleiden, met nog maar zo weinig tijd te gaan. Laat gebeurtenissen plaatsvinden die misschien niet van het licht zijn, met de wetenschap dat zij slechts de laatste handelingen zijn die voortkomen uit de oude energieën waar de Aarde nu van wordt verlost. Houd vast aan jullie visie op de toekomst, en op deze manier help je de manifestatie ervan tot stand te laten komen. Jullie hebben belangrijke rollen te vervullen, en wij moedigen jullie aan de waarheid waar mogelijk, overal te verspreiden. Dat is niet door je mening aan mensen op te dringen, maar door gewoon de waarheid te vertellen opdat anderen inzicht krijgen.

De beweging van mensen en dieren vindt op ongekende schaal plaats, en het is een duidelijk teken dat de eindtijden goed op weg zijn. Iedereen zal zichzelf uiteindelijk daar aantreffen waar hij of zij moest zijn, dus wees niet bezorgd over de gebeurtenissen die om je heen plaatsvinden. Jullie individuele bestemming is ongeacht wat je ervaart, gegarandeerd en het is niet al te belangrijk omdat jullie nog steeds gaan ascenderen. Het hele doel van deze huidige periode is zoveel mogelijk zielen voor Ascentie gereed te krijgen. Vele gidsen ondersteunen eenieder van jullie en zij zijn voortdurend aan jullie zijde, wachtend op een mogelijkheid jullie van dienst te zijn. Erken hun aanwezigheid en vraag hen ten voordele van jou hulp te geven. Zij zullen jullie tijdens de laatste periode van deze cyclus bijstaan en vergezellen. Onthoud dat wat jullie wensen, en wat jullie denken nodig te hebben, vaak heel verschillende dingen zijn.

Mettertijd zal echter alles waar jullie nu een behoefte aan hebben jullie kant opkomen, want het is onze bedoeling jullie allemaal tot een niveau te verheffen waarop jullie comfortabel en veilig zijn. Waar jullie een gelukkig en tevreden leven kunnen leiden, en jezelf kunnen wijden aan de taak je gereed te maken voor Ascentie. Men heeft jullie te lange tijd laten geloven dat armoede en honger acceptabele leefomstandigheden waren. Dat werd jullie door de duisteren opgelegd, die in hun eigen werkelijkheid op kosten van jullie een leven in overvloed leiden. De eerlijke verdeling van rijkdom is zo belangrijk om gelijkwaardigheid en een gelukkige samenleving te creëren, waarin ieder individu zich gewaardeerd en geliefd voelt. Dat zal plaatsvinden en het duurt niet lang voor deze kwesties worden behandeld. Er is op dit moment zoveel gaande in jullie wereld, en de weg vooruit zal weldra duidelijk worden.

Wanneer disclosure eenmaal is aangekondigd, moeten we aan jullie kenbaar worden gemaakt en in jullie leven komen, omdat wij belangrijk zijn voor het programma om jullie Aarde schoon te maken en een einde te maken aan verdere destructie. Jullie kunnen het niet alleen omdat de taken jullie te boven gaan, en in het bijzonder in jullie huidige staat van verstoring en chaos. Gelukkig kan het snel en efficiënt worden afgehandeld wanneer we ons eenmaal vrijelijk te midden van jullie kunnen bewegen. Dat moeten we via jullie vertegenwoordigers regelen, maar het moet wel op een tijdstip gebeuren waarop de nieuwe regeringsafspraken al zijn gemaakt. Alles verloopt langs deze lijnen en het duurt niet lang meer voor er een aantal aankondigingen worden gedaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben weer opnieuw blij bij jullie te komen om jullie over de huidige situatie te vertellen.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later