Contact: Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft toenemen (11-5)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsDe Galactische Federatie wordt overal in jullie wereld actiever, maar zelfs als jullie je daar bewust van zouden zijn, zouden jullie daar niet noodzakelijkerwijs de redenen voor kennen. Er zijn bepaalde zaken die betrekking hebben op jullie veiligheid, maar we mogen jullie niet veel details vrijgeven.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


We hebben zogezegd lange tijd de rotzooi opgeruimd, welke door de duistere Machten is achtergelaten, die erop uit waren ontwrichting te veroorzaken en zo veel mogelijk problemen. Dit werd met name de afgelopen jaren duidelijk toen zij hun activiteiten intensiveerden. De grotere problemen zijn zodanig dat wij een beroep hebben gedaan op onze bondgenoten om te helpen ze aan te pakken, en zij hebben zich geconcentreerd op de geldmarkten en de Olie Industrie. We moesten de controlesystemen afbreken die de Illuminati exact opleverden wat zij wensten, om hen absolute beheersing van de belangrijkste markten te geven. Door hun manipulatie en het dicteren van de olieprijzen vergaarden zij immense rijkdom terwijl wat jullie de “gewone mensen” noemen, de rekening konden betalen. Het was in reactie daarop niet gemakkelijk af te zien van het overschrijden van onze bevoegdheid, maar er waren altijd grenzen die we moesten handhaven. Het voert terug naar karma en het ervaren van jullie creaties zodat jullie leren van de consequenties van jullie daden. We kunnen niet zomaar ingrijpen en dingen voorkomen maar we kunnen vaak wel de impact ervan op jullie verminderen.

We zien dat de wereld zich verdeelt in groepen met gemeenschappelijke belangen, en in sommige opzichten is dat de beste aanpak om een zekere mate van stabiliteit te krijgen. Wanneer er uiteindelijk wordt ingezien dat jullie Eén zijn, zal er een sterk verlangen zijn om als Eenheid te werken, na beseft te hebben dat het de weg naar vooruitgang is. Competitie zoals jullie dat nu hebben zal door samenwerking worden vervangen, en de energie van mensen zal zich richten op positieve functies in het belang van iedereen. Op spiritueel niveau komt er ook een toenadering tot elkaar wat betreft inzichten, want waar sterke overtuigingen werden gekoesterd, zullen deze zich openen voor zinvolle discussies en indien nodig veranderingen. Uiteindelijk zal slechts datgene wat tot de waarheid behoort, overblijven en tegen die tijd heeft de Mensheid de lessen geleerd die voortkwamen uit afgescheidenheid. Jullie doel was al die tijd je eruit te verheffen, en harmonie en balans te creëren door het kunnen toepassen van het beginsel van Onvoorwaardelijke Liefde. Hoe eerder jullie je leven op die manier kunnen gaan leiden, hoe sneller jullie de hogere dimensies bereiken.

Na vele levens en ontelbare ervaringen zijn jullie in kaliber en spiritueel bewustzijn gegroeid. Jullie staan nu dus voor een poort van mogelijkheden, als Ascentie dichterbij komt en jullie de kans wordt geboden de dualiteit achter je te laten. Als het doel van het leven duidelijk wordt, zullen jullie het veel gemakkelijker vinden je banden met de materiële wereld door te snijden. In de hogere sferen is er niets waar jullie een tekort aan zullen hebben, en jullie behoeften zullen nergens zo groot zijn als toen jullie op Aarde waren. Toch zullen jullie van alle denkbare gemakken genieten, en omringd zijn door absolute schoonheid en spectaculaire kleuren, waarvan sommige op dit moment niet op Aarde worden waargenomen. Jullie creatieve kracht zal jullie in staat stellen voor je eigen plezier te creëren, en ook voor het algemeen belang van alle zielen. Niets wordt bezeten in de zin van eigendom zoals jullie dat nu kennen, en alles wordt zonder uitzondering gedeeld.

De tijd op Aarde blijft voorbij vliegen en jullie zullen zeer binnenkort aan het laatste jaar van de dualiteit beginnen. Het belooft uiterst interessant en opwindend te worden want jullie werken toe naar een gegarandeerde toekomst, en een toekomst waar de duisteren zich niet meer mee kunnen bemoeien. Ja, ze zijn nog wel ergens, maar in ballingschap zodat jullie je richting Ascentie kunnen gaan versnellen. Wij zullen ons hebben laten zien en iedereen raakt betrokken vanuit de noodzaak zowel jezelf als Moeder Aarde erop voor te bereiden. Jullie vreugde en opwinding zal nog groter worden doordat jullie voorouders van lang geleden vanuit de Binnenaarde naar buiten komen, omdat ook zij in de eindtijden een rol hebben te vervullen. Het zal moeilijk zijn de snelle ontwikkelingen bij te houden, maar jullie zullen door onze bondgenoten en ons goed worden geïnformeerd. De nachtmerrie komt ten einde en de droom is zich aan het manifesteren, waarmee jullie voorgoed naar het Gouden Tijdperk worden gebracht.

Houd een positieve kijk en blijf te allen tijden gecentreerd, dan zullen jullie niet door de uiterlijke gebeurtenissen worden geraakt. Stap er snel doorheen vanuit de wetenschap dat jullie al een Sterrenzaadje zijn, en een sterk Wezen dat krachtig en doelmatig in het Licht werkzaam is. Jullie gaan anderen helpen door dit te doen en jullie eigen bewustzijnsniveaus zullen exponentieel toenemen. Ieder van jullie is uniek en samen zijn jullie een formidabele macht ten goede. Laat anderen hun specifieke overtuigingen volgen en als ze niet in lijn zijn met de waarheid, zullen ze weldra hun antwoorden vinden. Wij zullen er persoonlijk voor zorgen dat de waarheid wordt onthuld over elke kwestie die van belang is voor jullie evolutie. Het zou mensen sneller bij elkaar moeten brengen, die elkaar vervolgens kunnen helpen om het te begrijpen.

Het einde van de cyclus van dualiteit moet plaatsvinden, en op voorwaarde dat de Aarde is beschermd en ascendeert, is het niet zo belangrijk hoe dit wordt bereikt. Er zijn niettemin toch een aantal aspecten die moeten worden afgerond en opgeruimd om plaats te hebben voor het nieuwe paradigma. De grootste verandering moet de roep om wereldvrede vervullen, en het verwijderen van de macht en invloed van de Illuminati kan alleen met onze hulp worden bereikt. Het gebeurt, en de manifestatie ervan is niet zo ver weg. Over hun verwijdering wordt al onderhandeld, en uiteindelijk is er geen andere uitweg voor ze. Ze blijven opstandig maar omstandigheden zullen hun bronnen serieus uitputten, inclusief de toegang tot de enorme rijkdom die ze hebben verworven. Ze zijn net als gewezen dictators die zonder uitzondering geloofden dat ze onoverwinnelijk waren, en dat is hun Achilleshiel. Ze zijn over de laatste horde gestruikeld en kunnen niet langer zaken controleren zoals ze zouden willen. Mensen zijn bijvoorbeeld wakker geworden voor wat er heeft plaatsgevonden, en hun weerstand naar de duisteren helpt hun voortgang te stoppen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik kan jullie vertellen dat jullie dichter bij een aantal belangrijke gebeurtenissen komen, waarmee het laatste stadium van het Ascentieproces begint. Jullie lange wachten wordt weldra beloond, en als jullie oplettend zijn, zien jullie de voortekenen plaatsvinden. Onze aanwezigheid in jullie lucht blijft toenemen, maar wat niet zo duidelijk zichtbaar is, is de voortgang die we op Aarde maken. We hebben de gevolgen van de aardbeving in Japan gecontroleerd, en de straling van de beschadigde Reactoren is op lagere niveaus gehouden die geen ernstige bedreiging vormen. Ook blijven we een confrontatie met de duistere Machten vermijden, die een incident proberen te veroorzaken dat ons in een kwaad daglicht kan stellen. Dat zal niet gebeuren, en wij zullen hun plan openbaren wanneer zij ons erbij proberen te betrekken. Wees ervan verzekerd dat de Galactische Federatie alert is en ten voordele van jullie handelt.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later