Contact: Mettertijd worden alle militaire bases gesloten (3-2)

0
Luister naar dit Artikel

Je zou denken dat iedereen belang heeft bij de toekomst, maar veel zielen laten zich tevreden meedrijven zonder enige ambitie om het anders te doen. Voor sommigen lijkt er eigenlijk helemaal geen doel in het leven te bestaan. Toch observeren zij ander leven vanuit hun eigen kleine plekje op Aarde en op enig moment worden ze rusteloos omdat ze innerlijk weten dat het veel beter zou kunnen zijn. Dat is de aanzet tot hun ontwaken en nu er zoveel gaande is wordt gehoopt dat zij vooruitgang boeken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het leven roept vragen op zoals waarom het zo ontoereikend is in het creëren en voorzien van de meest basische behoeften voor iedereen. Onbewust weten jullie allemaal dat jullie één zijn en dat eenieder van jullie zou moeten profiteren van alle giften van de Aarde. De oude garde is in deze tijd verder gegaan dan voorheen in het ontzeggen van jullie rechtmatige deel en het afpakken van het beetje dat jullie al hadden. Brutaal geloofde zij dat ze jullie volledig tot slaaf kon maken toen ze weinig tegenwerking ondervond bij haar plannen. Maar zij hield geen rekening met de snelle toename in bewustzijn, wat deels te danken is aan het betrouwbare werk van de ontwaakte mensen. Het is alsof er een explosie van Licht heeft plaatsgevonden die de wereld heeft overspoeld en dat is niet ver verwijderd van de waarheid. De hoeveelheid energie die naar de Aarde wordt gezonden is exponentieel toegenomen en wordt gedistribueerd middels ontwikkelde wezens die in staat zijn het te aarden. Het is voorbij het punt waarop het kan worden gestopt en het geeft jullie de mogelijkheid op het pad naar Ascentie te stappen.

Zoals we eerder gezegd hebben bevinden jullie je allemaal in verschillende stadia van evolutie en het is daarom te verwachten dat er verschillende reacties zullen komen op wat er gaande is in jullie wereld. Als jullie langs de ladder omhoog klimmen helpen jullie alle anderen omhoog te gaan omdat ook zij profiteren van de toename van bewustzijnsniveaus. De vraag is of het iedereen lukt om te ascenderen en dat hangt af van al jullie uit vrije wil gemaakte keuzes. Sommige zielen zullen dus rond blijven dobberen en heel tevreden kijken naar hoe de wereld voorbij komt. Hun tempo van ontwikkeling is duidelijk een stuk langzamer dan dat van de meeste andere mensen, maar dat heeft geen effect op hun vermogen om uiteindelijk verheffing te beleven. Feit is dat alle zielen DNA-genen hebben die hen de stimulans geven om de waarheid te zoeken. De drang ontstaat meestal bij het stellen van vragen over het doel van het leven en dit voert hen verder op een lange reis van avontuur.

Voor degenen onder jullie die het pad naar huis hebben gevonden kan het leven plotseling soepeler verlopen en problemen veroorzaken niet langer grote strijd omdat jullie ze door jullie inzichten gemakkelijk kunnen hanteren. Door te weten hoe het allemaal werkt kun je alle obstakels die je tegenkomt overwinnen en jullie ego blijft een stapje naar achter zetten zonder zich ermee te bemoeien. Jullie ego maakt plaats voor jullie hogere zelf, wat de ware jij is. Jullie zien dus dat jullie de verantwoordelijkheid hebben om jezelf te verheffen omdat niemand anders het voor je kan doen. Zij kunnen helpen, maar uiteindelijk is het jullie beslissing die bepaalt hoe je vooruit komt. Jullie hebben een sterke intentie nodig om samen te smelten met je hogere zelf en het betekent een pad te volgen waarbij alle zielen als één worden behandeld. Op Aarde is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het wordt bereikt, dus het is mogelijk als jullie je erop richten.

In de tussentijd vinden sommigen van jullie het nog steeds moeilijk te geloven dat jullie zo dicht tegen voltooiing aan zitten en toch nadert deze sneller dan ooit. Het is niet afhankelijk van de uiterlijke gebeurtenissen omdat dit de verkozen omstandigheden zijn die tot een grote sprong vooruit gaan leiden wat betreft jullie levensstandaard. Jullie weten nu dat jullie ernstig zijn achtergesteld en door de gaten te vullen komt er een soepelere en acceptabelere overgang. Jullie zullen ten slotte je voordeel doen met het opwaarts bewegen naar een hogere dimensie, waar de voordelen die jullie middels nieuwe technologieën zullen worden gegeven enigszins vertrouwd voor jullie zullen zijn. Alles bij elkaar genomen zal het worden beschouwd als een kwantumsprong vooruit en weinig van jullie levenswijze van de oude wereld zal gestand houden. Daarmee vertrekken de arbeidsintensieve systemen die jullie in slavernij hielden met weinig tijd voor jullie eigen creatieve verlangens. Het zal een grote verandering in jullie leven teweegbrengen als jullie je volledig kunnen wijden aan die bezigheden die jullie plezier geven.

Jullie huidige levens zijn werkelijk zo begrensd en gecontroleerd en dat geldt ook voor de wetten die zorgvuldig zullen worden onderzocht en gewijzigd om datgene er uit te halen wat onrechtvaardig en onwettig is. Er zal een terugkeer komen naar de constitutie van een land met toegevoegde voordelen die uit jullie aanstaande Ascentie voortvloeien. Jullie worden in alle zaken op jullie verheffing voorbereid en onze bondgenoten naderen een aantal belangrijke resultaten. Niets ervan is eenvoudig omdat we met wereldwijde problemen te maken hebben en met name wat betreft de financiële sector. Ingrijpende wijzigingen zijn echter nodig omdat monetair beleid anders niet stabiel zal zijn en wij zullen ervoor zorgen dat er geen terugkeer komt naar de gecentraliseerde systemen die gedeeltelijk hun eigen ondergang hebben veroorzaakt. Banken zullen kleiner worden en meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen activiteiten.

De Galactische Federatie is klaar om haar bondgenoten bij te staan als zij stappen zetten om een aantal zaken af te ronden. Het is tijd dat het laatste hoofdstuk over het menselijk ras en haar reis door de dualiteit wordt geschreven. Het zal gaan over een overwinning die door louter inspanning en toewijding aan het Licht wordt bereikt. Zelfs jullie zullen verrast zijn als jullie leren hoe alles tegen jullie werd opgezet. Toch hielden jullie vol en jullie geloof bracht jullie verder terwijl jullie vaak in afzondering werkten, maar nog steeds jullie missie vervulden. Het is een wonderlijke overwinning en wat jullie nu zien zijn slechts de laatste pogingen van de oude garde om met haar ellende door te gaan. We hebben het allemaal onder controle en zij zal weldra ter verantwoording worden geroepen voor haar activiteiten gedurende de afgelopen duizenden jaren.

Blijf net zo sterk doorgaan als altijd en laat het niet afnemen door je aandacht stevig op Ascentie gericht te houden. Eenieder van jullie die dit doet zal worden geholpen om ervoor te zorgen dat het komt zoals het is bedoeld en jullie zullen niet alleen zijn omdat we jullie allemaal door deze laatste paar maanden heen begeleiden, zelfs als jullie je daar niet bewust van zijn. Wij kunnen monitoren wat er op Aarde gebeurt en we zien en horen gesprekken volkomen helder alsof we erbij zijn. Eigenlijk kunnen wij ook tot in de grond doordringen en in de bases kijken die de oude garde heeft gebouwd. Niets ontsnapt aan onze aandacht of kan voor ons worden verborgen. Jullie zijn daarom veilig en mettertijd zullen alle militaire bases voor altijd worden gesloten.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat we jullie veilige passage naar Ascentie kunnen garanderen. Het zal de meest belangrijkste vooruitgang zijn die jullie ooit hebben ervaren. Wij sturen onze liefde en zegeningen naar jullie allemaal.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later