Contact: Jullie persoonlijke ontwikkeling richting een supermens (8-2)

0
Luister naar dit Artikel

We blijven de kat nog even uit de boom kijken, maar voortdurend worden er vorderingen gemaakt. Geen enkele verstoring van de oude garde heeft een blijvend effect omdat onze plannen nu te ver gevorderd zijn om door hen met succes te kunnen worden tegengehouden. Onze activiteiten en die van onze bondgenoten worden versneld omdat ze een punt hebben bereikt waarop bepaalde data worden geprojecteerd voor de laatste afronding.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


De uiterlijke tekenen daarvan zijn voornamelijk in bronnen op internet te vinden en zij zijn het meest betrouwbaar voor nauwkeurige en recente informatie. Door je best te doen je focus op het Licht te handhaven blijven jullie standvastig op het pad naar Ascentie. Jullie mogen er zeker van zijn dat ongeacht wat er gebeurt, hetzelfde resultaat zal worden bereikt en dat jullie worden bevrijd uit de greep van de oude garde.

We beginnen aan een voor ons extreem drukke periode, maar we kunnen door geen enkele situatie worden overweldigd omdat we vloten van miljoenen vaartuigen hebben en natuurlijk het personeel om ze te bedienen. Feitelijk is zoveel van onze behoeften geautomatiseerd dat we onze tijd kunnen besteden aan het verrichten van het gespecialiseerde werk waar we voor zijn uitgerust in deze uiterst belangrijke tijd. Zelfs het onderhoud wordt door robotachtige wezens uitgevoerd die zo’n hoog bewustzijnsniveau hebben dat ze kunnen redeneren en zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Natuurlijk zijn onze hoog ontwikkelde computers nauw betrokken bij de werking van onze schepen en ook bij de missie van de vloot als geheel. Jullie weten dat alles op Aarde een mate van bewustzijn heeft, maar in jullie veel zwaardere trillingen kan het niet volledig functioneren. Het accepteren van wat we jullie hebben verteld is dus niet per se een grote stap vooruit.

Alle vooruitgang die we regelmatig benoemen zal te zijner tijd jullie toebehoren. Het valt samen met jullie persoonlijke ontwikkeling richting het worden van een galactisch wezen. Jullie kunnen je nog niet voorstellen wat dat betekent, maar misschien zouden we jullie een supermens kunnen noemen. Jullie huidige bewustzijnsniveaus nemen toe, maar zij naderen geenszins jullie volledige potentiaal. Jullie gaan een hoog niveau van bewustzijn bereiken en dat moest sowieso tot jullie beschikking komen vanwege de prachtige toename in jullie lichtenergieën. Het klinkt misschien ambitieus, maar jullie kunnen ernaar streven dat energieniveau uit te dragen terwijl je op Aarde bent, al weten we dat het uiterst moeilijk is te handhaven. Er zijn gewoon teveel lagere trillingen om jullie heen en dit omvat ook de trillingen die zich gedurende vele levens aan jullie hebben gehecht. Daarom wordt er vaak verwezen naar de noodzaak dat jullie jezelf ervan zuiveren en het heden is een prachtige tijd om dat werk te verrichten. Er worden zoveel hogere energieën naar jullie toe gezonden dat het proces gaat plaatsvinden als jullie ze naar jezelf toetrekken. Het geheim is te wensen dat er zo’n reiniging plaatsvindt waarna de wet van aantrekkingskracht de rest doet.

Wees bewust van wat zich om je heen bevindt en verbind je met niets dat tot de lagere trilling zou kunnen behoren. De oude garde is heel slim geweest in het opdienen van wat vermaak wordt genoemd, hetgeen aantrekkelijk is voor jullie primaire zintuigen en inspeelt op jullie verlangen naar opwinding en spanning. Het betekent niet dat het hele leven serieus zou moeten zijn zonder plezier en humor, maar jullie worden snel moe van wat je hebt en zoeken dan nog grotere opwinding. Dat kan vaak leiden tot het laten vallen van jullie normen en losbandigheid. Het gebeurt zo eenvoudig en het is zo moeilijk jezelf eruit te trekken. Het is de reden waarom er nu zoveel leraren op Aarde zijn die advies geven zodat het doel van het leven wordt begrepen en dat jullie verantwoordelijk zijn voor al jullie activiteiten, woorden en daden.

Stel je voor hoe vernederend het is om naar jezelf te kijken en te zien hoe je werkelijk bent geweest door de ogen van iemand die erbij stond om te proberen jouw leven naar het Licht te leiden. Het wordt niet gedaan om jou te beschamen, maar om zichtbaar te maken hoe jij vaak zonder enig besef ervan anderen hebt geraakt. Jullie zijn allen één en wat je tot de één doet, doe je tot allen en het beïnvloedt het niveau van het massabewustzijn. Wij zijn verheugd jullie te informeren dat jullie het Licht in jullie leven hebben gebracht en het op Aarde hebben verankerd. In die mate dat de niveaus van het massabewustzijn exponentieel zijn toegenomen en dit blijven doen. Jullie zijn goed op weg om deze cyclus met Ascentie af te sluiten en het is in overeenstemming met het kosmische plan.

De veranderingen worden zo ingrijpend en gebeuren in zo’n hoog tempo dat jullie heel alert moeten zijn als je niets wilt missen. Wanneer de invloed en de hinder van de oude garde definitief tot stoppen is gebracht, en dat gebeurt de komende paar maanden, dan kunnen jullie ontspannen en gaan genieten van de plotselinge vrijheid die aan jullie wordt teruggegeven. Van daaruit wordt de hele sfeer omhoog getild en wordt er veel emotie losgelaten als mensen beseffen dat er eindelijk echte vrede op Aarde is neergedaald. Dat zal de laatste maanden van het jaar tot een uiterst gedenkwaardige en heerlijke tijd maken en de mensen van de wereld zullen worden herenigd. Zij zullen nooit meer opnieuw worden afgescheiden en hun ware identiteit verliezen; zij zullen wederom één zijn.

Vanwege de hogere trillingen die nu op planeet Aarde bestaan vinden er minder confrontaties plaats tussen mensen en als degenen er niet waren die verschillen bevorderen omwille van controle zou er heel snel wereldwijd vrede zijn. Zoals we jullie eerder hebben verteld wordt er binnenkort vrede tot stand gebracht maar eerst moeten er regeringswijzigingen plaatsvinden. Jullie moeten de juiste mensen aan de leiding hebben voordat er op enig gebied werkelijk vooruitgang kan worden geboekt en samen met onze bondgenoten zijn wij gereed om verder te gaan zodra dat punt is bereikt. Eenieder kan individueel helpen de veranderingen te versnellen door liefde naar de gehele mensheid te sturen en naar Moeder Aarde die niet is uitgebarsten zoals men zo velen liet geloven. Tot nu toe zijn er geen ongebruikelijke activiteiten geweest, maar het is zeker door de aard van de reiniging noodzakelijk dat er wat grote gebeurtenissen plaatsvinden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik vertel jullie dat de leden van de Galactische Federatie godlievend zijn en niet godvrezend. Wij hebben lang geleden geaccepteerd dat de Bron geheel liefde is en dat wij allemaal een aspect zijn van dat zuivere Licht. Religieuze leringen dienen met dat in gedachten overeenkomstig te worden veranderd. Het is een delicate situatie omdat er ruimte moet zijn voor een vrije expressie en tegelijkertijd de waarheid aan de mensen moet worden gegeven. Jullie moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken en voor het einde van de cyclus zullen jullie in die positie verkeren. Wanneer jullie eenmaal op de hoogte zijn zien we dat als een volgende stap naar volledige harmonie tussen jullie allemaal.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later