Contact: Jullie nieuwe lichaam zal geheel ziektevrij zijn (29-7)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Sommige mensen die zich bewust zijn van de aanstaande veranderingen omarmen niet het idee van Ascentie. Dat zal daarom de omvang van hun ervaringen beperken maar hun bewustzijnsniveau kan nog steeds toenemen. Dat is belangrijk voor hen omdat zij hun volgende levens op een vergelijkbaar niveau in de dualiteit voortzetten. Zij zullen nog steeds onderbewuste herinneringen hebben aan het verleden waardoor ze naar hogere niveaus kunnen streven dan voorheen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Jullie verliezen niet de opbrengsten van jullie ervaringen als de cycli veranderen en jullie zullen met dat voordeel aan een nieuwe cyclus beginnen. Degenen onder jullie die voor Ascentie hebben gekozen, zullen volledig bewust van hun ervaringen verder gaan en jullie bewustzijnsniveaus zullen ook substantieel zijn toegenomen.

Jullie ervaringen op Aarde werden door jullie gecreëerd, want jullie is volledige keuzevrijheid gegeven. Ze dragen weinig gelijkenis met het leven in de hogere dimensies en eigenlijk hadden jullie ook niet hetzelfde bestaansniveau kunnen creëren, tenzij jullie een kwantumsprong in jullie bewustzijn hadden beleefd. Dat is wat nu gebeurt en hoe meer jullie individuele niveaus toenemen, des te sterker jullie scheppingskrachten ook gaan toenemen. Geloven in je eigen kracht zal helpen wanneer je bezig bent met zelfgenezing, maar jullie moeten 100 procent overtuigd zijn van jullie vermogen daartoe. De wet van aantrekkingskracht speelt een rol en jullie zullen meer succes bereiken als je de positieve houding aanneemt dat ‘je genezen bent’. Jullie hebben normaal gesproken het standpunt dat je eerst zou moeten vragen genezen te worden, in plaats van dat jullie je lichaam informeren dat ‘het genezen is’. Degenen onder jullie die regelmatig stellen dat ‘jullie gezond, in harmonie en balans zijn’ behouden een volstrekt positieve benadering en als resultaat trekken jullie dat aan. Klopt het ook niet dat sommige mensen zichzelf voortdurend vertellen dat ze ziek zijn en dat ze bijgevolg nooit beter lijken te worden. Dat wil niet zeggen dat ze niet ziek zijn, maar ongewild verlengen ze hun problemen door bij hun aandoeningen stil te blijven staan in plaats van bij de genezing.

Maar voor het einde van deze cyclus worden er veel mogelijkheden gegeven om allerhande ziekten en aandoeningen te genezen. Er komen verschillende soorten van genezing maar ze sluiten allemaal aan bij New Age technologieën die absoluut geen bijwerkingen hebben. Zoals jullie waarschijnlijk inmiddels wel weten zal jullie lichaam in de hogere dimensies uit materiaal van een veel hogere trilling bestaan wat ziektevrij is. Daarom zal alles om jullie heen ook in een staat van perfectie verkeren, hetgeen betekent dat jullie voor jullie ascenderen zullen worden hersteld van onvolkomenheden, zoals enige vorm van invaliditeit. Dat is mogelijk omdat jullie zelfs nu de originele blauwdruk van jullie perfecte lichaam bij je dragen en deze kan worden geactiveerd. De meest welkome verandering zal misschien zijn te merken dat jullie nieuwe lichaam in perfecte conditie blijft en dat jullie voor altijd jong en in topvorm blijven. Verder zullen jullie dankzij jullie individuele krachten in staat zijn alle kenmerken naar wens te veranderen.

Jullie zullen ons weldra onder jullie aantreffen en opmerken dat wij allemaal jeugdig zijn. Verder zullen jullie zien dat wij gelukkig zijn en altijd in een volledig vredige toestand. Wij zijn niet vatbaar voor het hebben van stemmingen zoals mensen dat zijn en we worden zeker niet boos of driftig. We ondergaan natuurlijk niet jullie belevenissen, maar zelfs in dat geval zouden we altijd kalm en vreedzaam zijn. Al die positieve kenmerken krijgen jullie allemaal ook en als de trillingen om jullie heen blijven toenemen, zullen jullie ook ten goede veranderen en alles van mindere trilling kunnen opruimen. Jullie zullen zelfs tussen nu en het einde van de cyclus hele grote veranderingen in jezelf opmerken. Overal ontstaat harmonie en balans en dit houdt zelfs na Ascentie aan.

Ongeacht wat sommige mensen over de toekomst leren willen zij hun aardse genoegens niet opgeven. Punt is dat sommige daarvan hoe dan ook niet voorbij deze dimensie kunnen worden meegenomen. Ze kunnen echter door iets worden vervangen wat veel meer voldoening geeft maar het is aan jullie dit door eigen ervaringen te ontdekken. De pleziertjes van de mens zijn juist vaak de zaken die ziekte en ellende veroorzaken maar sommige mensen zien het verband niet. Jullie die wat beter zijn ingelicht zullen weten waar we het over hebben, ook omdat jullie het niet moeilijk hebben gevonden het op te geven. Jullie lichaam is jullie tempel en het is jullie verantwoordelijkheid ervoor te zorgen als het je goed van dienst moet zijn. Roken en het innemen van drugs is heel schadelijk en soms is dit onomkeerbaar. Inderdaad leiden de meeste bezigheden van deze aard jullie naar een pad van verval.

Het is belangrijker dan ooit dat jullie je lichaam met liefde en zorg behandelen. Help de trilling ervan te verhogen door zuiver te leven en door activiteiten en woorden die ook het Licht bevatten. Wat jullie van binnen creëren zal mede bepalen of jullie voldoende zijn voorbereid om de hele weg naar Ascentie te bewandelen. Denk erover na wat je nodig hebt om een lichtwezen te worden als dat je doel is. Als jullie het merendeel van jullie lagere trillingen al hebben overwonnen zijn jullie goed op weg naar succes. Het laat zien dat jullie je intentie hebben toegepast om jezelf te zuiveren van wat wij vaak jullie ongewenste ballast noemen. Wanneer jullie eenmaal weten dat jullie dit kunnen zal jullie geest- en wilskracht je altijd verder brengen. Jullie hebben absoluut niets te vrezen.

Deze periode wordt dynamisch omdat er zoveel staat te gebeuren. De oude garde kan de sluisdeuren niet veel langer gesloten houden. De druk is aan het toenemen en het harde werken van onze bondgenoten betaalt zich weldra uit. Over de hele wereld vinden gevechten plaats tussen het duister en het Licht en mensen worden gemobiliseerd om hun autoriteiten te confronteren en een einde aan hun heerschappij te eisen. Het bedrog en de leugens zijn niet meer in staat de mensen voor de gek te houden die hun macht al wat langere tijd aan het terugpakken zijn. Er bestaat geen grotere kracht om veranderingen af te dwingen dan de macht van het volk en het blijft elke dag verder toenemen. Angst is minder succesvol in het onder controle houden van de mensen. De gevestigde orde verliest haar grip en ook haar geloof dat zij de wereld echt kan blijven leiden naar de gewenste richting om de bevolking te onderwerpen aan één wereldregering. Dat zal niet gebeuren en er is geen sprake van totale slavernij.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik zie het net sluiten om degenen die verantwoordelijk zijn geweest voor jullie huidige problemen. Geloof ons dat ze veel grootschaliger zijn dan jullie je kunnen voorstellen maar alles komt te zijner tijd uit.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later