Contact: Je verliet de dimensie van harmonie om je bewustzijn te verruimen (19-12)

0
Luister naar dit Artikel

Laat de verslagen van incidenten die door de activiteiten van de oude garde worden veroorzaakt jullie alsjeblieft niet afleiden van je focus op het jaar 2012. Zoals jullie zien halen ze uitdagend uit in een laatste wanhopige poging maar het zal hen helemaal niets opleveren. Nu jullie begrijpen hoe ze opereren kunnen jullie de negatieve gevolgen die meestal angst veroorzaken voorkomen. Jullie zijn nu wijs genoeg om hun werkwijze te doorzien, zijn veel kritischer geworden en ontzeggen hen het resultaat dat ze willen creëren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Wij van de Galactische Federatie leveren ons aandeel in het beschermen van degenen die worden bedreigd en in sommige gevallen zijn we persoonlijk aan hen verschenen om die verzekering te geven. Wees ervan overtuigd dat wij alle ontwaakte mensen kennen en dat zij samen met hun gidsen langs een pad worden geleid dat zo weinig mogelijk confrontaties geeft. Het kan niet altijd worden vermeden maar er zijn situaties waarin de gevestigde orde degene is die in het nadeel is, in plaats van jullie. De publiciteit die zij krijgen wordt verwelkomd omdat het de aard van hun handelswijze blootlegt en anderen helpt hen te herkennen.

Het is nog niet zo lang geleden dat jullie ertoe neigden alles te accepteren wat de autoriteiten jullie vertelden en zij gebruikten dit vertrouwen om jullie om de tuin te leiden terwijl ze hun geheime operaties tegen jullie uitvoerden. Jullie leren nu bijna dagelijks over de waarheid achter veel gebeurtenissen die het werk waren van de oude garde maar die achter wettige activiteiten verborgen werden gehouden. De waarheid gaat een heel stuk verder dan jullie eigenlijk weten maar de komende maanden wordt dit openbaar gemaakt om de geschiedkundige verhalen recht te zetten. Het zal op zodanige wijze worden gepresenteerd dat ongeacht de hoeveelheid ontkenningen de feiten niet zullen veranderen waarmee de verslaggeving aan jullie wordt ondersteund. We hebben dat ook nodig om de geplande acties te onderbouwen, wanneer veel mensen in gezagsposities worden verwijderd omdat ze aan criminele activiteiten tegen jullie hebben deelgenomen. Onze zorg op dit punt is ze volledig wettig weg te krijgen en geen tijd te verspillen voordat ze door degenen van het Licht worden vervangen.

We hebben in de loop van de jaren meer dan voldoende bewijs verzameld om aan te tonen welke individuen hun beloften om voor het volk te werken hebben gebroken en die in plaats en ten nadele daarvan voor beloften zijn gezwicht om snel rijk te worden. We kunnen daarom voor een groot deel afzien van de arbeidsintensieve en langdradige rechtszaken waar niet meer voldoende tijd voor is. Toch zijn sommige misdaden tegen jullie zo ernstig dat een aantal individuen terecht zullen staan om de volledige reikwijdte ervan te onthullen. Zoals jullie kunnen bedenken behoren dergelijke wezens tot de Illuminati en zij beheerden de plannen om wereldwijde slavernij van het menselijk ras in te voeren. Met de zo nabije manifestatie van Ascentie is het duidelijk dat zij tenslotte moeten worden verwijderd en dat zij hun tijd op een passend niveau kunnen doorbrengen om terug te blikken op de invloed die zij op miljoenen wezens hebben gehad. Wat hen betreft is niet alles verloren maar hun pad terug naar het Licht zal lang en moeizaam zijn.

Ontwaakte mensen over de hele wereld zien de vruchten van hun werk om Licht naar de Aarde te brengen. Mensen zijn in een veel sneller tempo aan het ontwaken en voelen zeker de nieuwe trillingen waar de Aarde mee wordt overspoeld. Het heeft het effect van het opruimen van de spinnenwebben waar hun zicht door werd belemmerd. De waarheid begint nu overal weerklank te krijgen en er worden vragen gesteld die jullie, de ontwaakten, kunnen beantwoorden. Vroeg of laat zal de hele kwestie omtrent het jaar 2012 en wat het brengt worden bediscussieerd want er zijn geruchten in overvloed op basis van de verschillende interpretaties van de Mayakalender. De belangrijkste vraag betreft de eindtijd, die behoorlijk wat mensen letterlijk opvatten als het einde van de wereld. Goed geïnformeerde mensen die de zaak volledig hebben onderzocht hebben correct geconcludeerd dat ‘het einde’ slechts het afsluiten van de cyclus van de dualiteit betreft. En ook degenen die onze berichten lezen weten dat dit tevens het officiële begin inluidt van het Nieuwe Tijdperk, waar terecht naar wordt verwezen als het Gouden Tijdperk. Iedere ziel is uitgenodigd eraan deel te nemen maar gezien een keuze vanuit vrije wil zal iedereen gelijk worden behandeld. Iedereen heeft de mogelijkheid te ascenderen maar de intentie moet aanwezig zijn en mensen moeten hun best doen in hun dagelijkse leven Licht te brengen. Jullie zouden van binnen moeten kunnen ‘voelen’ of jullie iemand zijn die om die reden aan dit leven is begonnen en jullie zullen weten dat het een illusie is van waaruit jullie verder willen gaan.

Het komende jaar wordt een jaar van verhoogde activiteit en het zal voor een ziel vrijwel onmogelijk zijn om het te doorlopen zonder zich bewust te zijn van wat er gebeurde. We zullen zeer zeker bij veel van wat er gebeurt op de voorgrond treden en verwachten ons op korte termijn aan jullie te kunnen gaan voorstellen waarmee onze nauwere relatie gaat beginnen. Jullie zijn klaar om ons te ontvangen en met alles van het oude paradigma wat om jullie heen in elkaar aan het storten is, weten we dat we heel welkom zullen zijn. Dan kunnen we helpen om de puinhoop op te ruimen en jullie stevig op het pad naar Ascentie plaatsen. Gelukkige tijden staan om de hoek te wachten en jullie geduld dat stevig op de proef is gesteld zal buitengewoon worden beloond. Nog even en de aan jullie gedane beloftes zullen zich in jullie werkelijkheid manifesteren en jullie zullen het succes proeven waar jullie duizenden jaren aan hebben gewerkt.

Niets gebeurt bij toeval en jullie bevrijding van de oude garde was al voor aanvang van de cyclus van dualiteit gepland. Houd in gedachten dat tijd zoals jullie dat begrijpen slechts op Aarde bestaat en dat jullie levens in de lagere trillingen in lineaire tijd verlopen. Maar in feite bevindt alles zich in het nu en daarom kunnen jullie naar elke periode uit het verleden teruggaan en deze opnieuw beleven. Dus wanneer jullie terugblikken op je leven is dat niet alleen realistisch maar volledig echt en strekt het zich uit tot geluid, reuk en voelbare emoties. Er kunnen geen misverstanden ontstaan als jullie je ervaringen terugzien en jullie begrijpen dan ook waarom ze plaatsvonden. In veel gevallen is dat het gevolg van het ontstaan van karma uit een eerder leven en jullie zullen weten of je de beoogde lessen hebt geleerd.

Als het leven in de dualiteit allemaal nogal hard en ondankbaar overkomt, onthoud dan dat jullie dat type van ervaring wilden om de groei van je ziel te stimuleren. Jullie hebben de dimensies van harmonie en vreedzaam samenleven verlaten om je bewustzijn te verruimen en die periode is nu bijna voorbij. Alles wacht op jullie terugkeer maar eerst nog de laatste fase waarin jullie aardse ervaringen worden afgerond en wel op een vrolijke manier. Wij zullen jullie bij het opruimen assisteren en jullie allemaal voorbereiden op een schitterende en verheffende voltooiing.

Ik ben SaLuSa van Sirius en jullie zouden moeten weten dat wij onbegrensde liefde voor jullie allemaal hebben.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later