Contact: Je familie is samengesteld om karma uit te werken (21-11)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Als jullie eenmaal hebben besloten waar je heen gaat, laat niemand je dan van je doel afleiden en weet dat jullie je lange tijd op deze periode hebben voorbereid. Jullie zijn zo ver gekomen en zouden inmiddels precies moeten weten waar je naartoe hebt gewerkt. Jullie karma zou in alle doelstellingen en opzichten bijna ten einde moeten zijn gekomen en velen van jullie hebben ervoor gekozen in dit leven alles op te ruimen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maak je geen zorgen als je weet dat er nog steeds werk te verrichten is, want wat er op het moment van Ascentie overblijft wordt door de wet van genade ingelost en hoeft daarom niet te worden meegenomen. Veel relaties hebben geleden omwille van karma maar onthoud alsjeblieft dat jullie gemakkelijk weer bij elkaar kunnen komen wanneer jullie eenmaal deze dimensie hebben verlaten. Jullie zullen accepteren dat jullie aardse familie was samengesteld om gezamenlijk jullie collectieve karma uit te werken en dat de kwestie teneinde komt wanneer jullie eenmaal je rol afleggen. Families incarneren vaak vele malen tegelijkertijd en spelen, zoals jullie je kunnen voorstellen, verschillende rollen waarbij ze van de ene sekse naar de andere gaan en hun rollen vaak omkeren. Dit is één reden waarom jullie je zouden moeten onthouden van het beoordelen van anderen want totdat jullie terugkeren naar de hogere dimensies zullen jullie geen compleet beeld hebben van het ‘waarom’ en ‘waarvoor’ van jullie ervaringen. Wees ervan overtuigd dat jullie noodzakelijkerwijs soms een rol als iemand van het duister hebben gespeeld. Dat hoeft niet per se iets anders te betekenen dan dat je levens met negatieve levenshoudingen hebt gehad.

Alles om jullie heen werkt perfect in harmonie met universele wetgeving en daar zouden jullie blij mee moeten zijn. Jullie zouden anders echte chaos beleven met weinig mogelijkheden om aan de gevolgen te ontsnappen. De niet ingelichten onder jullie geloven voor het merendeel dat dit momenteel het geval is en zonder jullie vertrouwen in de toekomst zien zij geen uitweg uit de wereldwijde problemen. Daarom dringen wij er bij onze bondgenoten op aan hun activiteiten af te ronden zodat we disclosure kunnen organiseren en verder kunnen werken aan contact met jullie. Het is van groot belang dat al die zielen die weinig of geen kennis hebben te weten komen van wie ze echt hulp krijgen. Wij geloven dat onze aanwezigheid als vriendschappelijk zal worden ervaren en ons plan om jullie te verheffen als aanvaardbaar als we eenmaal officieel zijn erkend en uitgenodigd worden om op de Aarde te komen. Een gedeelte van de voorbereidingen hiertoe omvat natuurlijk het ontzetten van de oude garde uit alle machtsposities, want als we eenmaal met de schoonmaak beginnen willen we zonder uitstel snel door kunnen gaan.

Wordt de droom nu niet waar voor jullie, dat er op een dag vrede op Aarde neer zou dalen en dat oorlog permanent zou ophouden te bestaan. Vrede is al begonnen en we hebben namens jullie al een tijdje de vrede gehandhaafd. We hebben de afgelopen halve eeuw niet één keer maar vele malen ingegrepen om opzettelijke activiteiten die bedoeld waren om een nieuwe wereldoorlog te beginnen tegen te houden. Het gaat zelfs nu door maar wij zijn tussenbeide gekomen en hebben verhinderd dat kernwapens werden gebruikt. Er bestaan enkele duistere groeperingen die floreren wanneer er oorlogen plaatsvinden en die bijvoorbeeld geen gewetensbezwaren hebben bij het leveren van wapens aan beide partijen in een conflict. Dat is al vrij lange tijd gaande en heeft bewezen zeer winstgevend te zijn. De handelaren in de dood kunnen hun winkel sluiten en hun wapens en uitrusting worden binnenkort onklaar gemaakt. Enkele duizenden jaren terug zijn er tijden geweest waarin jullie niet beter wisten en het menselijk ras was heel erg geneigd vreemdelingen als een bedreiging voor haar bestaan te zien. Jullie komen nu tot elkaar, na erkend te hebben dat jullie allen één zijn en dat jullie vooruitgang het beste gediend is door samenwerking. Jullie gaan immers uiteindelijk allemaal op hetzelfde doel af, in jullie zoektocht om naar de Bron van Al Dat Is terug te keren.

Elke ziel zal ons zeer binnenkort op de één of andere manier zien en we zullen jullie uitleggen waar struikelblokken jullie verhinderen de waarheid te accepteren zoals die door ons wordt gegeven. Op het moment vinden jullie het moeilijk zelfs maar te overwegen dat jullie overtuigingen ter discussie zouden kunnen worden gesteld, maar zonder zaken los te laten kunnen jullie niet verder. Zeggen we niet dat jullie op je intuïtie moeten vertrouwen en dat advies zal nooit belangrijker worden dan het nu is. Op deze manier zal jullie hogere zelf je in situaties brengen die de antwoorden opleveren die je nodig hebt. Bovendien hebben jullie natuurlijk ook jullie gidsen en engelen en jullie kunnen je tot hen richten als je advies nodig hebt. Jullie zijn nooit alleen maar jullie gidsen kunnen jullie niet van alle ervaringen bevrijden omdat sommige nodig zijn voor jullie evolutie en voor jou om doorheen te gaan.

Wees jezelf nu, want dat is heel belangrijk in een tijd waarin gebeurtenissen op veel mensen erg verwarrend kunnen overkomen. Jullie kunnen anderen dan met je kennis helpen en het zal met name nuttig zijn in het geval van desinformatie. Waarheid en leugens uit elkaar halen is geen werk voor niet geïnformeerden, maar het kan zelfs voor ontwaakte mensen een stevige uitdaging zijn. Het feit dat de media nog steeds erg wordt ingeperkt en onderhevig is aan censuur draagt ook niet bij, maar de angst voor tegensprekende leugens is niet meer zo groot als die was en er vindt meer openheid plaats. Steekpenningen en corruptie zijn in veel landen in de wereld haast endemisch en dat moet heel snel veranderen. Deze kwesties hebben allemaal onze aandacht zodat we manieren vinden om jullie te ondersteunen. De media moeten het respect van de mensen verdienen en dit geldt ook voor de politiek die goed voorzien is van charlatans en criminelen. Het moet veranderen, en heel snel veranderen opdat vertrouwen wordt hersteld.

De oproepen voor veranderingen door jullie, ondersteund door de nog steeds actieve demonstraties, houden aan en overheden kunnen niet verhinderen dat zij zich verspreiden. De energie leidt zogezegd een eigen leven en wordt aangetrokken door gelijksoortige energie die er door wordt versterkt. Dat deze tijd moest komen is niet verrassend want jullie hebben de prikkel daartoe gedurende vele jaren opgebouwd. Jullie zijn nu klaar om de beloning te oogsten voor jullie volharding tegenover zoveel weerstand die door de instromende lichtenergie ernstig is verzwakt. Jullie waren ongeacht alle ups en downs gedurende de reis altijd voorbestemd om de strijd met het duister te winnen, dus er is niets om je zorgen over te maken; jullie zijn de winnaars. In de niet zo verre toekomst zullen we het samen vieren en wat een geweldige tijd zullen we hebben. We denken niet dat jullie al helemaal begrepen hebben wat voor magnifiek resultaat het wordt en hoe verstrekkend het zal zijn. Een heleboel zielen zijn heel erg afhankelijk van de uitkomst en zij gaan klaar staan om mee te doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik houd van jullie allemaal dat jullie zo’n uitdaging aannamen die jullie naar beneden trok, maar jullie gaven nooit op, herstelden je en toonden daarmee de kracht van Licht en liefde.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later