Contact: Incarnaties in dualiteit zijn van onschatbare waarde (30-5)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsOver de hele wereld blijft de bewustzijnsverschuiving toenemen, en het stimuleert meer en meer mensen om in actie te komen. Men beseft dat jullie in staat zijn zeggenschap te hebben over hoe jullie levens worden geleid. Tot nu toe droegen jullie vrijwel volledig jullie gezag over aan jullie leiders, en het is duidelijk dat hun beslissingen zelden in overeenstemming zijn met jullie werkelijke behoeften. In feite is het vaak het tegenovergestelde, en worden jullie genegeerd terwijl zij hun eigen politieke agenda’s uitvoeren.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Toch beginnen jullie de manier te zien waarop jullie zijn misleid en gemanipuleerd, en er is een toenemende onvrede over hen. Het wordt jullie nu duidelijk dat jullie je eigen goddelijke rechten hebben die jullie terug kunnen nemen. Als gevolg voert die energie de druk op voor verandering en dit kan niet veel langer worden genegeerd. De Wet van Aantrekkingskracht zorgt ervoor dat jullie smeekbedes worden verhoord, en jullie mogen er zeker van zijn dat extra energieën aan die van jullie worden toegevoegd. Samen met de eisen van Moeder Aarde veroorzaakt het een verschuiving waarmee datgene wat op het punt staat plaats te vinden, wordt versterkt. De Aarde zit vol activiteiten die tot een finale leiden waarmee jullie snel naar Ascentie worden gebracht. Of het om kleine of grote groepen gaat, het maakt geen verschil want uiteindelijk wordt het een collectieve inspanning met grote potentie. Ga dus door met jullie goede werk, want daarmee komt er eerder een einde aan het vermogen van de oude garde om als voorheen door te kunnen gaan.

De Galactische Federatie blijft hard werken om ervoor te zorgen dat onze bondgenoten goed worden ondersteund, zodat zij binnenkort een grote doorbraak bereiken. De oppositie tegen ons is enorm omdat wij de bevoegdheid hebben veranderingen in te voeren waarmee de manieren van zaken doen worden vernieuwd. Er moet gehandeld gaan worden waarbij de belangen van de mensen ter harte worden genomen, en ook met transparantie. Kleinschaligheid wordt mooi en gemakkelijker te managen en te beheren. Houd in gedachten dat met de nieuwe technologieën veel van wat jullie nu noodzakelijk achten, niet langer nodig zal zijn. Maak je geen zorgen over persoonlijke rijkdommen want nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden, zal er voor iedereen worden gezorgd en rijkdom eerlijker verdeeld. Jullie worden zelf-voorzienend, en ruilhandel zal terugkomen want de geldsystemen zullen uiteindelijk niet langer nodig zijn.

Alles waar jullie naar neigden afhankelijk van te zijn, zal ten goede veranderen en het zal grotendeels voortkomen uit de wereldwijde distributie van technologieën om in alle vereiste essentiële behoeften te voorzien. Als jullie je verder ontwikkelen zal ook de hele kwaliteit van leven verbeteren, en het zal jullie een voorproefje geven van hoe het zal zijn als jullie ascenderen. Het zal een opmerkelijke snelle wijziging zijn van jullie huidige dagelijkse leven, en het zal jullie bevrijden van de draconische controles waar jullie momenteel aan worden blootgesteld. Houd in gedachten dat wij ons bij jullie zullen hebben gevoegd om aan dergelijke gebeurtenissen deel te nemen, en wij zullen jullie langs het spirituele pad begeleiden dat voor jullie allemaal was bedoeld. Ascentie is natuurlijk het hoofddoel, en wij zullen ervoor zorgen dat jullie in een positie zijn om daarin mee te kunnen gaan. Dat is onze missie en gezworen plicht om te zien dat jullie en Moeder Aarde veilig jullie doel bereiken, en het zal gebeuren.

Ondanks jullie gegarandeerde overwinning, is het wel heel belangrijk dat jullie op Ascentie blijven gefocust. Door dit te doen helpen jullie de weg vooruit wat soepeler te maken en minder chaotisch. Jullie hebben collectief de kracht dat verschil te kunnen maken, en hoeven alleen maar eendrachtig te handelen en door te gaan met het brengen van Licht naar de Aarde. Jullie hebben het al gedaan, en jullie mogen jezelf een groot compliment geven voor het overwinnen van de pogingen van de duisteren om jullie te overheersen ter verhindering van Ascentie. Laat jullie inspanningen om met het Licht te werken dus niet afnemen, want het is jullie wapen van liefde dat haar gelijke in kracht niet kent. Iedere dag zijn er vrijwel zeker kansen om jullie medereizigers te helpen, al is het slechts met een glimlach of een vriendelijk woord. Jullie zouden verbaasd zijn als je wist hoeveel het de wereld van een ander kan verlichten.

Dit is ook de tijd dat wanneer de bewustzijnsniveaus toenemen, jullie je waarheid kunnen uitspreken over Ascentie, want velen hebben gehoord over 2012 maar hebben weinig begrip van wat het inhoudt. Ze zullen niet alle details hoeven te kennen maar kennis hebben van de belofte van vrede en een Gouden Tijdperk zal hun hoop laten toenemen, en hun aandacht richten waar angst voor de toekomst kan worden overwonnen. We zijn dankbaar dat Internet nog steeds relatief is gevrijwaard van controle, waardoor mensen de kans krijgen vrijuit te spreken. Het is een mijnenveld van keuzes en verschillende meningen, inclusief doelbewuste desinformatie, dus het vraagt om oordeelkundigheid en gezond verstand want geen bron van Licht zal betrokken zijn bij het creëren van angst. Als iets niet goed klinkt voor je, leg het dan terzijde tot je een overtuigd besluit kan nemen.

Wanneer jullie je bewust worden van jezelf als Spiritueel Wezen, kan het leven op Aarde een mooie ervaring worden, zelfs rekening houdend met de negatieve aspecten en de voortdurende strijd om te overleven. Elke succesvol afgehandelde uitdaging verscherpt jullie spirituele vermogens en brengt ze naar een hoger niveau. Het wordt dan gemakkelijker zelfs strengere uitdagingen onder ogen te zien en er bovenuit te komen. Het hele doel van jullie incarnaties in de dualiteit is jullie evolutie, en er is weinig dat met de waarde van dergelijke ervaringen is te vergelijken. Twijfel er geen moment aan dat jullie om dergelijke redenen vrijwillig het leven op Aarde zijn aangegaan. Jullie beloning is het einde van de laatste cyclus van dualiteit te ervaren, en een verheffing naar regionen die slechts als absoluut hemels kunnen worden beschreven.

Het feit dat sommige zielen naar willekeur hun lichaam kunnen verlaten om de hogere dimensies te bezoeken, betekent dat zij hun bevindingen aan jullie kunnen vertellen. Zij werpen soms een blik op de Lichtniveaus waar jullie je naar gaan verheffen, en jullie zullen merken dat zij perfecte schoonheid, harmonie en vrede beschrijven. Natuurlijk zijn er ook niveaus dichter bij de Aarde zoals de astrale sferen, die niet zo’n hoge trilling hebben. Zelfs wat jullie Zomerland noemen is een indicatie van wat je kan verwachten. De derde dimensie is niet jullie ware thuis, en dat is de reden waarom jullie diep van binnen ernaar verlangen naar de hogere dimensies terug te keren. Instinctief weten jullie dat er meer in het leven zit dan jullie nu ervaren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik weet dat wij van de Galactische Federatie in de niet zo verre toekomst zullen worden geaccepteerd en ons vrijelijk met jullie zullen vermengen. Het zal de meest natuurlijke ontwikkeling zijn in onze relatie, want we zijn al vele malen eerder bij elkaar geweest. Duizenden jaren geleden zagen we de ondergang van jullie laatste beschaving, de Atlantiërs, maar dit keer zullen we jullie succes samen vieren.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later