Contact: Het ruimtebewapeningsprogramma werd verhinderd (27-1)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Als jullie zogezegd de boel goed in de gaten houden zullen jullie beseffen dat zaken afstevenen op een klinkende overwinning voor het Licht. Er is zo’n sterke impuls in die richting dat dit niet meer kan worden tegengehouden en het betekent dat er duidelijke signalen komen die zichtbaar zijn voor iedereen. Jullie hebben alleen maar kennis over een klein deel van de ontwikkelingen die plaatsvinden en de oude garde zou er natuurlijk de voorkeur aan geven dat jullie helemaal onwetend werden gehouden.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Maar er blijven moedige zielen naar voren stappen die met enig risico voor zichzelf bereid zijn jullie te informeren over de verborgen activiteiten van de Illuminati. In feite helpen zij de waarheid op zo’n manier naar buiten te brengen dat het mensen niet meteen overweldigt. Dat creëert de juiste omstandigheden zodat het niet zo’n schok teweegbrengt wat anders zeker het geval zou zijn geweest wanneer de media het nieuws eenmaal volledig kunnen rapporteren. Jullie kunnen bijvoorbeeld kijken naar de manier waarop de waarheid over 11 september langzaam is vrijgegeven en hoe nu het tijdstip is bereikt dat nog maar weinig mensen er niet van hebben gehoord. De waarheid is klaar om volledig naar buiten te komen en wordt niet langer ter discussie gesteld omdat deze door honderden experts met professionele bewijsstukken wordt ondersteund.

Wacht gewoon jullie tijd af want er is van tevoren veel voorbereid waardoor de onthullingen vrijelijk naar buiten kunnen gaan stromen. Leugens en halve waarheden zullen moeiteloos bekend worden gemaakt en de verantwoordelijken zullen geen schuilplaats meer hebben, al zijn zij zich op hun ontsnapping aan het voorbereiden. Het is voor hen volstrekt zinloos te denken dat wij hen niet met onze geavanceerde technologie zouden kunnen traceren. Hun lot is voor ons niet de meest belangrijke kwestie aangezien dat hoe dan ook is verzegeld. Onze eerste zorg is de bekendmaking aan jullie over onze aanwezigheid omdat wij daardoor vrijelijk contact met jullie kunnen hebben. Er zullen zeker grootschalige landingen volgen, verwacht echter niet dat het zo snel gebeurt maar wees er zeker van dat het gaat gebeuren. Wij zijn op alle scenario’s voorbereid met het oog op het rustig verder gaan om een wezenlijke winst voor de ontwaakte mensen te bereiken.

Er zijn nu zoveel mensen direct bij jullie zaken betrokken dat niet meteen duidelijk is hoeveel vooruitgang er wordt geboekt. We dringen er bij onze bondgenoten op aan hun voorbereidingen voor de laatste handelingen te versnellen waarmee de leidende spelers van de oude garde zullen worden verwijderd. Zoals jullie zonder twijfel zullen begrijpen is iedereen op Aarde die voldoende bewustzijn heeft om met ons te werken van essentieel belang voor het resultaat. Wij kunnen niet zomaar tevoorschijn komen en de Aarde overnemen omdat dit als een schending van jullie verantwoordelijkheid zou worden opgevat om jullie eigen toekomst te vormen, maar we weten dat sommigen van jullie niet begrijpen waarom we het niet doen. Als de tijd daar is hebben wij een grotere rol te vervullen in de laatste maanden van dit jaar, maar tot die tijd blijven we voornamelijk op de achtergrond met jullie werken om succes te bereiken. Aan ons zijn bepaalde privileges verleend waardoor we in bepaalde zaken een grotere inbreng kunnen hebben en van vitaal belang voor de toekomst is het Midden-Oosten. Wij hebben al vrij lange tijd de bevoegdheid gekregen om alles te doen wat nodig is om de vrede te bewaren en een nieuwe oorlog te voorkomen.

Wereldwijde vrede komt er aan en de regeringswijzigingen die bijna gaan plaatsvinden zullen ervoor zorgen dat er vreedzame en duurzame veranderingen over de hele wereld tot stand komen. De energieën van het oude paradigma zullen worden opgelost of naar positievere kanalen worden doorgesluisd en strijdkrachten zullen in vredesmachten worden omgevormd. Alle soorten wapens zullen worden vernietigd op datgene na wat zuiver en alleen voor defensieve doeleinden wordt gebruikt. Dat zal jullie op één lijn brengen met ons en in overeenstemming met onze overtuiging die op vrede en liefde is gebaseerd. Onze vreugde zal enorm toenemen als gelukt is alle nucleaire apparaten te ontmantelen. Jullie gevestigde orde was voornemens dergelijke wapens mee de ruimte in te nemen en naar jullie Maan, maar we hebben hen geïnformeerd dat dit niet was toegestaan. Zij negeerden dit bevel en probeerden nog steeds een ruimtebewapeningsprogramma tot stand te brengen, maar dit werd verhinderd.

Zoals jullie wel hebben geleerd kun je niet zomaar de ruimte in vliegen en je met andere levensvormen bemoeien. Dat type van universele vrijheid bestond in het verleden en zou vele hoofdstukken in jullie geschiedenis kunnen vullen, maar met de geleidelijke eliminatie van oorlogszuchtige of rebellerende groeperingen bestaat er nu werkelijke vrede. Totdat de veranderingen zijn voltooid en jullie ascenderen zijn jullie voorlopig het enige ras dat nog steeds oorlog met elkaar voert. Het besef van de stupiditeit van oorlog waar niemand beter van wordt, zelfs niet de zogenaamde winnaars, bereikt zielen uiteindelijk na hun nooit eindigende ervaringen gedurende vele levens. Begrijp dat jullie in de tijd tussen levens, net als bij al het andere waar jullie bij zijn betrokken, volledig de consequenties van jullie daden inzien. Er gaat niets boven de werkelijke ervaring om jullie ogen voor de waarheid te openen en dat is de reden waarom de Aarde zo’n schitterende speelplaats is voor jullie om jullie fantasieën en verlangens helemaal uit te werken.

Velen van jullie kunnen nu terug kijken op hun leven en zich realiseren dat hun bewustzijnsniveau door hun ervaringen is toegenomen. Het heeft nu een stadium bereikt waarop de wegen van het oude niet langer jullie persoonlijke wensen vervullen en jullie zoeken de hogere levensvorm waarin liefde en Licht in overvloed bestaat. Het is precies waar jullie worden verwacht te zijn na zo veel levens in de dualiteit waarin jullie vermogen werd getest om je Licht weer opnieuw te vinden en te behouden. Met de hulp die jullie nu krijgen doorlopen jullie een periode van intense bewustwording en het is een schitterende tijd voor degenen die ernaar streven zichzelf te verheffen. Lange tijd zal er geen nieuwe mogelijkheid zijn om te ascenderen zoals deze die jullie op het punt staan te gaan ervaren. Grijp de kans dus met beide handen aan, focus je energie erop en het zal je lukken want het is niet de bedoeling dat het moeilijk voor jullie is erin te slagen. Eigenlijk zien wij het als een uitdaging die voor ontwaakte mensen eenvoudig is te overwinnen. Maak je intentie duidelijk en plaats je energie in alles wat je doet waardoor je ervoor zorgt dat het heilzaam is en je trilling verhoogt. Jullie zijn wezens van liefde en Licht, leef daar zo goed mogelijk naar en jullie zullen zonder twijfel de veranderingen opmerken die in jezelf plaatsvinden.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ofschoon niet iedereen van ons van de Galactische Federatie levens op Aarde heeft gehad begrijpen we wel de aard van jullie ervaringen. Jullie zijn er allemaal vrijwillig aan begonnen en jullie hebben een moeilijke en uiterst uitdagende manier van leven uitgekozen. Jullie oogsten nu de vruchten van jullie tijd op Aarde en wij wandelen naast jullie op jullie pad naar Ascentie. We omringen jullie als prachtige zielen van Licht met onze liefde en zegeningen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later