Contact: Het oude regime is niet langer aan de macht (19-3)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsVoor veel mensen is nu duidelijk dat er een grote reorganisatie plaats gaat vinden in de centra van de macht en dat zal mogelijk maken dat meer ingrijpende wijzigingen gaan beginnen. Het is belangrijk dat degenen die vooruitgang en belangrijke veranderingen blokkeren die noodzakelijk zijn om jullie van controle te bevrijden, volledig verdwijnen. Dat proces is in volle gang en degenen die ons in de weg staan, weten heel goed dat hun tijd erop zit.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Er is geen uitweg voor ze en hun misdaden zijn goed gedocumenteerd met absolute bewijzen van hun betrokkenheid. We hebben het eerder over een kwestie van weken dan maanden voordat onze activiteiten tastbaar beginnen te worden. We hebben daarom goede hoop zeer binnenkort een grote stap vooruit te kunnen zetten, en één van dien aard dat jullie het te weten komen. We hebben wat steun van de media en geloven dat het niet lang duurt voordat verslaggeving van wat gaande is zich zal verspreiden en accuraat zal zijn. We zijn niet uit op sensatie maar de gebeurtenissen zullen toch heel uitzonderlijk zijn. We willen dat bekend wordt dat het oude regime niet langer aan de macht is en dat het zal worden vervangen door een die de mensen echt vertegenwoordigt. Het Licht keert terug Dierbaren, en het dringt ten positieve door in ieders leven.

Het heeft lang geduurd dit punt in jullie evolutie te bereiken en het vereiste soms een grote mate van vertrouwen. Jullie zitten in de laatste stuiptrekkingen om daarna met een reeks van veranderingen te worden beloond die jullie uit de armoede verheffen en jullie een voorproefje geven van wat er volgt op Ascentie. Na duizenden jaren van subtiele controle die geleidelijk jullie rechten ontnam, zozeer dat jullie het normaal gingen vinden, staan jullie eindelijk op het punt vrijheid te gaan ervaren op een niveau dat jullie niet kennen. Het duister creëerde doelbewust de omstandigheden die tot jullie virtuele gevangenschap leidde in jullie eigen huizen. Als Spirituele Wezens zijn jullie de Kinderen van de Bron en zijn jullie vrij om je eigen ervaringen te kiezen. Er moet echter aan worden toegevoegd dat jullie de dualiteit hebben verkozen als een manier om jullie evolutie te verbreden en te versnellen.

Wat van deze cyclus nog over is zal jullie geen angst meer inboezemen omdat het duister gefaald heeft haar doelen te bereiken. Jullie hebben veel van hen geleerd maar het was niet de bedoeling dat jullie volledig aan hun genade of aan hun wens om jullie volledig te overheersen, zouden zijn overgeleverd. Jullie grootste les is het ervaren van de afscheiding van de Bron geweest, en om te zien hoe het is om weer opnieuw jullie verbinding met het Licht te maken. Jullie kregen alle mogelijkheden om jullie eigen werkelijkheid te creëren en jullie hebben soms in eerdere beschavingen een hoog niveau van vrede en sereniteit bereikt. Toch was het duister nooit ver weg om jullie val te beramen en er waren evenzeer periodes van duisternis die tot de volledige instorting hebben geleid van de laatste twee beschavingen.

Het komt op jullie misschien vreemd over dat de dualiteit een tweeledig doel heeft gehad en dat uiteindelijk alle zielen die eraan hebben deelgenomen er profijt van hebben gehad. Iedere ervaring heeft waarde voor alle betrokkenen en onthoud dat ofschoon je op dit moment misschien volledig aan het Licht bent toegewijd, er zonder twijfel periodes zijn geweest waarin je ook het duister hebt gediend. Omdat er geen oordeel over bestaat, hebben jullie ook geen reden om terug te kijken en je schuldig te voelen. Wat vooral telt is of je de lessen hebt geleerd die het je gaf, en die je misschien meer dan eens hebt doorleefd. Jullie ego zal jullie bewuste geest voeden maar heeft geen invloed op beslissingen die op basis van jullie bewustzijnsniveau worden gemaakt. Dat heeft met jullie Hoger Zelf te maken en vaak vindt er een strijd van wensen plaats. We verwachten dat degenen die zichzelf op het pad van Ascentie hebben geplaatst, hun leven leiden en keuzes maken op basis van Liefde en Licht en door hun Hoger Zelf worden geleid.

Het moet voor jullie een geruststelling zijn te weten dat welke problemen je ook ervaart op dit moment, ze voor het einde van het jaar zijn opgelost. Probeer te zien welke resterende karmische lessen met je laatste ervaringen zijn verbonden, vooral omdat jullie zwaarste testen vaak voor de laatste fases van jullie leven worden bewaard. We kunnen jullie vertellen dat jullie nooit meer krijgen dan je aankan, al voelt dat voor jullie misschien anders. Laat de situatie hoe dan ook beperkte invloed op je hebben en als jullie bewustzijnsniveaus toenemen, kunnen jullie het beter hanteren. Dit zijn tijden waarin het belangrijk is dat als jullie onrecht is aangedaan, je niet in termen van vergelding denkt want dat zal alleen maar opnieuw een ophoping van karma geven.

Vergevingsgezindheid is een belangrijke en essentiële vereiste als jullie je willen blijven verheffen, en hoe eerder jullie dingen achter je kunnen laten, hoe beter. Dit is met name van belang bij familievetes of onenigheden want als jullie de dualiteit willen verlaten, moet je met iedereen vrede hebben gesloten. Denk eraan dat je op zeker moment op je leven zal terugblikken en de meningsverschillen die je misschien hebt gehad hoeven dan niet altijd te zijn zoals je ze nu begrijpt. Het kan een grote openbaring zijn de andere kant van geschillen of argumenten te horen waar je bij betrokken bent geweest.

Concentreer je met nog maar zo weinig resterende tijd in deze cyclus op je directe behoeften waardoor je ervoor zorgt gereed te zijn om te ascenderen. Wees hoe jij denkt te moeten zijn om het te bereiken, en we kunnen je garanderen dat het relatief gemakkelijk is je leven op die manier te leiden als jullie je Licht altijd in stand houden. Zie hoe mensen om je heen reageren en merk op dat jullie aanwezigheid mensen vaak helpt zich goed te voelen. Het komt doordat de energieën die jullie verspreiden harmonieus en verheffend zijn. Wanneer meer zielen dit op grotere schaal doen, vindt de verheffing op een zelfs nog hoger niveau plaats. Als jullie je de omgekeerde situatie voorstellen, zullen jullie ook begrijpen hoe eenvoudig het voor zielen moet zijn om door de lagere energieën naar beneden te worden getrokken.

Jullie Aarde krijgt al vrij lange tijd een bad van steeds hogere energieën en het nettoresultaat is dat de lagere worden omgevormd. De reiniging gaat door en met het verwijderen van het duister zal er een kwantumsprong vooruit plaatsvinden. De laatste uitlijning zal dit overtreffen wanneer jullie Zon met veel andere planeten en de Grote Centrale Zon staat uitgelijnd. Jullie zullen dan in een oogwenk veranderen en merken dat jullie naar de schoonheid van een nieuwe Aarde zijn geascendeerd. Een die weinig gelijkenis vertoont met wat jullie nu kennen, een die levendig is, vol Licht en met de meest prachtige kleuren, vormen en afmetingen die met elkaar harmoniseren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik dank jullie voor jullie ondersteuning van de Galactische Federatie die zoveel liefde voor jullie heeft en welke jullie binnenkort veel beter zullen leren kennen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later