Contact: Het nucleaire drama in Japan is een les voor de Mensheid (25-3)

0
Luister naar dit Artikel

FirstContactnederlandsLaat niemand jullie van je doel afhouden, want nu jullie zo ver zijn gekomen, staan jullie aan de poort van succes. Er is zelfs in termen van lineaire tijd nog zo weinig tijd over, en ook dat blijft zich versnellen. In dezelfde mate nemen jullie mogelijkheden toe om jullie bewustzijnsniveaus te verhogen, doordat meer en meer energieën de Aarde bereiken.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Het Licht heeft de overhand en de lagere vibraties worden sneller dan ooit omgevormd. Er is nu een sfeer van verwachting die zegt dat het duidelijk is dat de veranderingen echt onderweg zijn, en jullie zullen niet worden teleurgesteld. Alles beweegt zich richting voltooiing, en wij zijn zoals altijd klaar om in actie te komen.

Japan is zorgelijk, maar het directe gevaar is afgenomen, en we hebben goede hoop dat alles weldra onder controle is. Wat er is gebeurd, is een les voor de Mensheid en het brengt jullie ertoe verder gebruik van Nucleaire Energie ter discussie te stellen. Schone energie is overal in overvloed om jullie heen aanwezig en kan worden benut om in al jullie behoeften te voorzien. Er heerst onder de mensen een stemming van verlangen naar verandering, maar slechts weinig zijn zich ervan bewust dat vrije energie al bekend is en bewezen heeft dat gebruik ervan door jullie mogelijk is. Het had vele jaren terug al kunnen worden ingevoerd, maar jullie werd doelbewust het gebruik ervan onthouden. Veel uitvindingen die jullie samenleving vooruit had kunnen brengen, zijn eigenlijk achter gehouden. Dat zal allemaal veranderen wanneer we eenmaal op Aarde arriveren, en jullie worden deelgenoot van alle nieuwe technologieën die in jullie behoeften gaan voorzien.

Vinden jullie het niet vreemd dat jullie middelen van transport de afgelopen eeuw nauwelijks zijn veranderd, terwijl op andere terreinen technologieën aanzienlijk vooruit zijn gegaan. Toch zijn een aantal uitvindingen bewezen succesvol geweest in het omzetten van wat jullie al hebben, naar een schone en economischer krachtmotor. Opnieuw Dierbaren, mochten jullie er niet van profiteren, maar wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke uitvindingen beschikbaar worden voor een ieder die ze wenst te ontwikkelen of te produceren. Wij nemen natuurlijk onze eigen apparaten mee, en het gebruik van de robotachtige zal voor jullie heel aantrekkelijk blijken te zijn. Het was nooit de bedoeling dat jullie het beste deel van je leven aan werken zouden besteden, en in de toekomst zal de nadruk liggen op het waarborgen dat jullie alle tijd hebben die jullie wensen, voor het ontwikkelen van jullie eigen vaardigheden. Routinematige banen en diensten zullen niet langer bemand hoeven te worden, behalve misschien door een computerexpert om al dat soort functies te bewaken.

Wij gaan jullie helpen om je snel naar de toekomst te verplaatsen, om de verloren tijd in te halen. Jullie komen terug op het spoor dat jullie naar Ascentie brengt, en verder. Wij genieten al van zo’n leven, en we kunnen jullie verzekeren dat het heel normaal is om voor een gemakkelijk en comfortabel leven voor jezelf te zorgen. Op den duur zal zelfs onderwijs veel gemakkelijker en nuttiger worden, terwijl het zo weinig van je tijd kost. Dat is deels omdat jullie met nieuwe concepten bekend worden gemaakt, zodat jullie niet uren achtereen hoeven te studeren. Jullie kunnen heel eenvoudig met informatie worden geprogrammeerd, zoals jullie zullen merken. Voor degenen die een grotere kennis over spirituele zaken willen opdoen, zijn er andere planeten met fabelachtige tempels van genezing en kennis. De Arcturiërs behoren tot zo’n beschaving die uitblinkt op dit specifieke terrein, en zij hebben de meest prachtige tempels van kristallen en Licht en met kleuren die jullie huidige kennis te boven gaat.

Het leven na jullie huidige Aarde zal zo anders zijn en zo vervullend, dat jullie spoedig het verre verleden vergeten. Sommige van jullie zijn zeker al op de toekomst gefocust, en merken dat jullie je verwijderen van gebeurtenissen uit het verleden. Mettertijd schuiven jullie alle ervaringen als zodanig terzijde die jullie vasthielden in de lagere dimensies, omdat zij na de geleerde lessen geen verder doel meer dienen. De reden achter alle ervaringen is inderdaad het voeden van jullie evolutie, en jullie kunnen de Melkweg bereizen, op zoek naar iets wat jullie inzicht verder vergroot. Jullie zullen nooit moe worden van je reis, die zowel lonend als bevredigend zal zijn. Andere levensvormen zullen uiterst interessant blijken te zijn en jullie zullen merken dat zij zich, ongeacht vorm of afmeting, net als jullie naar dezelfde Bron ontwikkelen.

Voorlopig worden jullie heel erg met aardse zaken beziggehouden, en zullen jullie geen volledige rust hebben voordat ze zijn opgelost. Dan kunnen jullie beginnen je te concentreren op een prachtige toekomst en je voorbereiden op het verheffen naar hogere dimensies. Het is als een droom die uitkomt, en belooft jullie bevrijding van een periode van intensieve ervaringen, die soms bijzonder onaangenaam waren. Maar het heeft allemaal bijgedragen aan jullie geestelijk inzicht, op een manier die andere ervaringen niet zo hadden kunnen bewerkstelligen. Toch staan jullie hier klaar om verder te gaan, en hebben jullie er geen nadeel van ondervonden. Gelukkig is de emotionele impact niet blijvend, en wordt deze spoedig geheeld.

Wij zien onze bondgenoten op Aarde stappen zetten die aangeven dat er binnen de komende twee maanden resultaten kunnen worden geboekt. Meer kunnen we niet zeggen omdat de uitkomst afhangt van degenen waarover wij geen zeggenschap hebben, ofschoon onze volmacht de bevoegdheid omvat zoals die ons door de Hogere Raden van Licht is gegeven. Het is het Licht dat de sleutel tot succes is, en hoe meer de mensheid eraan kan bijdragen, des te sneller er waarschijnlijk resultaat is. Jullie hebben zo’n kracht maar beseffen de potentie er nog niet van, en als jullie ascenderen, is het aan jullie ervoor te zorgen dat deze niet wordt misbruikt. Jullie wordt in ieder geval alle hulp gegeven om jullie verantwoordelijkheid naar anderen te begrijpen. Wanneer jullie eenmaal zijn verrezen, zal het heel eenvoudig zijn om een Galactisch Wezen te worden, met volledige controle over jullie krachtige energieën om te creëren.

Jullie creëren op dit moment maar het duurt meestal even voor de resultaten ontstaan, en jullie beseffen misschien niet eens dat jullie er zelf aan hebben bijgedragen. In het verleden waren jullie creaties meer verbonden met de wensen die voortkwamen uit jullie massabewustzijn, en het bepaalde jullie toekomst. Het heeft geleid tot waar jullie nu zijn, met dat verschil dat het Licht inmiddels voldoende is toegenomen om de leidende macht op Aarde te zijn geworden. We kijken er daarom nu naar uit om alle energieën die nog van het oude paradigma zijn, af te voeren. Het nieuwe en het oude zijn geenszins in harmonie, en het heeft tot de chaos geleid die jullie nu ervaren. Het zal van korte duur zijn en de nieuwe energieën vormen op dit moment jullie toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ik vraag jullie op alle mogelijke manieren het Licht te blijven ondersteunen. Door dit te doen, zullen jullie het tijdstip naderbij halen waarop we een grotere mate van contact met jullie kunnen hebben, en we danken jullie voor je geduld.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later