Contact: Het leven is een mysterie tot je een hogere dimensie bereikt (21-12)

0
Luister naar dit Artikel

Jullie normale levensverwachting is heel kort in vergelijking met wezens zoals wij, die in hogere dimensies verblijven. Toch weten jullie er zoveel uit te halen en vrijwel elke dag levert nieuwe uitdagingen op die als geheel ervaringen opleveren waarmee jullie spirituele evolutie wordt versneld. Er bestaat geen andere plaats die precies als de Aarde is en constant zo’n veelvoud aan ervaringen oplevert en deze kunnen jullie buitengewoon zwaar op de proef stellen en om een sterk uithoudingsvermogen vragen.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Mensen van de Aarde verbazen ons met hun vastberadenheid te willen slagen door het overwinnen van iedere uitdaging die zich aandient. Jullie zijn echt de overwinnaars in de strijd tussen het Licht en de duisternis om de zielen op Aarde. Het maakte ook niet uit hoelang het duurde want jullie zouden altijd het duister overwinnen omdat ten slotte was verordend dat deze cyclus een stevig resultaat in jullie voordeel zou opleveren.

Alles wat nu nog gedaan moet worden voordat jullie de vruchten van jullie overwinning kunnen plukken is degenen verwijderen die nog steeds, als ze konden, het feest zouden verstoren maar dat zal niet worden toegestaan. Daarom zouden jullie ook geen angst moeten voelen als je leert over de ondernomen pogingen om een Derde Wereldoorlog te beginnen. Wij van de Galactische Federatie hebben de volledige bevoegdheid al dergelijke pogingen te stoppen en onze bondgenoten zijn ingelicht om namens ons tussenbeide te komen. Een aantal gebeurtenissen moeten nog steeds komende maand worden afgerond en dit zal jullie de mogelijkheid geven het begin van het einde te zien van de machtige individuen die de Illuminati zijn. Ze kunnen niet ontsnappen, we houden ze voortdurend in de gaten en er is geen schuilplaats die we niet kennen. Jullie zien dus dat het niet nodig is je energie te verspillen door je over hun aanwezigheid of wat ze van plan zijn zorgen te maken. De dag is gekomen waarop ze van hun macht zullen worden ontdaan en van hun ten koste van jullie oneerlijk verkregen rijkdommen.

De Bron heeft jullie allemaal de vrije wil gegeven om jullie ervaringen te bepalen en gedurende vele levens is er weinig wat jullie niet hebben geprobeerd. Jullie zijn daardoor nu veel wijzer geworden en de meesten van jullie hebben hun Licht vastgehouden en lieten het nooit volledig afnemen. Jullie staan nu trots met geheven hoofd terwijl jullie Licht als een baken straalt en het leven van andere mensen verlicht. Het bewustzijnsproces gaat op volle snelheid door en veel zielen beginnen het doel van het leven te begrijpen. Het is het besef dat jullie meer zijn dan je lichaam, dat het leven oneindig is en dat jullie wezen in de energie zit die de Bron is. Dit leidt ook tot de acceptatie dat jullie allen één zijn en dat jullie zien dat alle zielen onderling verbonden zijn en samen het geheel vormen. Het leert jullie dat oordelen onjuist en onverstandig is omdat jullie de omstandigheden niet kennen die een ziel ertoe hebben geleid een bepaald pad in het leven in te slaan. De meesten van jullie kennen inderdaad hun eigen achtergrond niet, op misschien een flashback na van een vorig leven.

Het leven is een mysterie tot jullie een hogere dimensie bereiken en een grotere mate van bewustzijn hebben verkregen. Sommige zaken gaan jullie huidige begrip nog steeds te boven en we hebben soms moeite passende of voldoende woorden te vinden om de waarheid op jullie over te brengen. Het duurt echter niet lang meer voor alles duidelijk wordt, want jullie die gaan ascenderen krijgen dat hogere bewustzijnsniveau wat jullie daarvoor nodig hebben. Het is eigenlijk tijd voor jullie om naar die hogere niveaus te worden gebracht en jullie vooruitgang gedurende de komende paar jaar zal onthutsend zijn in vergelijking met wat het nu is. Jullie zullen je uiteindelijk als gelijken bij ons aansluiten en wij zullen jullie terug verwelkomen waar jullie echt thuis horen.

We zien graag dat jullie de energieën met je meenemen die in afwachting van een ongebruikelijk succesvol jaar zijn opgebouwd, wat in jullie opmerkelijke geschiedenis als een verbazingwekkend succes zal worden opgetekend. Deze energie zal bepalen hoe snel het einde van de dualiteit tot stand komt want alle tijdslijnen zijn flexibel. Toch zijn sommige die tot de belangrijkste kwesties leiden die jullie ondervinden heel goed ontwikkeld en niets kan hun manifestatie nog tegenhouden. Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, is nog steeds uiterst belangrijk voor de grotere ontwikkelingen waardoor wij mogelijkheden krijgen om jullie leiders openlijk te ontmoeten. Zij kennen ons omdat we al lange tijd contact hebben maar we hebben het recht gerespecteerd om namens hun eigen bevolking beslissingen te nemen. We beschouwen hen niet in jullie hoogste belang maar wij dienen keuze uit vrije wil toe te laten. Toch reageren wij ook op de pleidooien van de bevolking en er wordt heel erg naar vrede verlangd na jarenlange onophoudelijke oorlogen. Wij beloven jullie dat elke poging om een nieuwe oorlog te beginnen zal mislukken en wij zullen alles doen wat we kunnen om vreedzame betrekkingen te bevorderen.

Zoals jullie door jullie leiders worden behandeld schreeuwt voor ons om een verklaring, waarom er zoveel energie en middelen met onproductieve activiteiten worden verspild. Als het op de juiste manier zou worden gebruikt hadden jullie gemakkelijk een leven in relatieve luxe kunnen leiden omdat er meer dan genoeg voor iedereen zou zijn. Jullie gaan zelf de waarheid van die bewering ervaren als wij rijkdom gaan herverdelen en ervoor zorgen dat jullie middelen correct worden aangewend. Samen met nieuwe technologieën die jullie vele jaren zijn ontzegd zullen jullie het leven zo bevredigend en vervullend vinden. Zelfs dan zullen jullie geenszins het ultieme niveau hebben bereikt waarop het leven gezegend, vreugdevol en volstrekt gelukkig is. Het kost tijd om het te bereiken omdat duidelijk niet alles in één keer kan komen. Als jullie naar het grote kosmische wezen toe groeien wat jullie bestemd zijn te worden zullen de niveaus van verheffing naar jullie toe komen.

Dus doe je best niet te worden afgeleid door de problemen als gevolg van de reiniging die al is begonnen, of door de laatste snik van degenen die tot de Illuminati behoren en tot het laatste einde door blijven vechten. Onthoud altijd dat jullie succes is gegarandeerd en dat iedereen van jullie die wil ascenderen, het ook zal doen. Maak je ook geen zorgen als gebeurtenissen niet lopen zoals jij gelooft dat ze zouden moeten lopen want het belangrijkste onderwerp is Ascentie. We herinneren jullie eraan dat het uniek is en dat het voorzichtig uitgedrukt een enorme ervaring zal zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik volg nauwgezet de gebeurtenissen die op Aarde plaatsvinden. In feite volgen we nauwkeurig jullie tv-programma’s maar onze interesse richt zich eigenlijk op jullie wereldnieuws. We begrijpen de spelletjes die er worden gespeeld en het staatsmanschap dat ermee gepaard gaat, maar we kennen ook de echte bedoeling erachter. Wij worden niet voor de gek gehouden hetgeen de reden is dat onderhandelingen met ons positief verlopen en tot de letter worden uitgevoerd omdat wij jullie belangen ter harte nemen. Mogen jullie alles ontvangen wat je voor anderen zou wensen.

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later