Contact: Geneesmethoden op basis van licht, geluid en kleur (22-7)

0
Luister naar dit Artikel
Listen to this article

Door het pad naar Ascentie te volgen heb je niets te verliezen en wordt je enkel verrijkt. Jullie zullen inderdaad zoveel bereiken dat jullie je afvragen hoe jullie er doorheen zijn gekomen. En wat jullie ook aan schoonheid, vreugde en geluk over de verhuizing naar een hemelse verblijfplaats visualiseren, jullie zullen nog steeds door de absolute grootsheid van alles worden overweldigd. Jullie zijn het aandachtspunt van veel liefde en aandacht door alle levensvormen, waar jullie ook heen gaan.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


Misschien geloven jullie dat je liefde hebt ervaren maar jullie staan voor veel verrassingen. Het omringt jullie en jullie zullen letterlijk het gevoel hebben alsof jullie op wolken lopen. Dat is hoe het zou moeten zijn en het is een volkomen natuurlijk kenmerk van de hogere dimensies. Iedere ziel die jullie ontmoeten zou als een goddelijk wezen op jullie overkomen, maar tegen die tijd ben je er zelf ook één. Waren jullie niet naar het beeld van de Bron gemaakt en is het daarom niet te verwachten dat je zelf als zodanig wordt herkend? De echte jij heeft weinig gelijkenis met wat je nu bent, maar we onderschrijven dat velen van jullie hun uiterste best doen zichzelf omhoog te tillen en hierin slagen door vanuit Licht en liefde te leven.

Jullie hebben tijdens jullie verblijf op Aarde de meeste moeite om je uit de lagere trilling te verheffen, hetgeen de reden is waarom slechts weinig zielen zonder immense hulp Ascentie bereiken. Jullie ontvangen in jullie huidige situatie meer hulp dan normaal gesproken wordt gegeven en dat is omdat de Bron wil dat zoveel mogelijk van jullie dit keer ascenderen. Het is tenslotte een speciale gelegenheid waarbij massale Ascentie mogelijk is omdat de cyclus van dualiteit voor alle levensvormen op Aarde eindigt. Maar zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, ontneemt het niet jullie geboorterecht om je eigen vrije keuze te maken. Door jullie daden, woorden en intenties zijn jullie het die bepalen wat voor ervaringen er volgen. Als jullie ervoor kiezen in een vergelijkbare situatie van dualiteit verder te gaan zoals nu, is dat volstrekt acceptabel en niemand zal jullie berispen of je als een minderwaardig wezen beschouwen.

Informatie over steden van licht zal in de loop van de weken wijd en zijd bekend worden en jullie zien dat het technologisch geavanceerde healingscentra zijn die jullie volledig gaan transformeren. Het zullen niet de enige zijn, want er zullen veel methoden tot jullie beschikking komen die gericht zijn op het verhogen van jullie trilling. Veel beschavingen van de Galactische Federatie zullen bijdragen aan de opdracht in jullie behoeften te voorzien en iedere beschaving heeft vaak haar eigen gespecialiseerde expertise. Vertrouw erop dat jullie voor het bereiken van Ascentie geneesmethoden hebben die gebaseerd zijn op Licht, geluid en kleur. Jullie aardse methoden zijn vaak behoorlijk primitief, al kleineren we niet jullie pogingen om alle soorten aandoeningen en ziekten te behandelen. Een heleboel van de nieuwe methoden worden wel door jullie begrepen maar missen meestal de noodzakelijke financiering om te worden ontwikkeld. Bovendien zijn er ondernemingen in de medische industrie die alle vormen van vooruitgang tegenhouden die mogelijkerwijs hun producten zouden kunnen vervangen of hun winsten zouden kunnen verminderen.

Jullie vreemde wereld valt uit elkaar omdat ze zichzelf niet langer in stand kan houden. Jullie bevinden je in een veranderend universum omdat alles altijd in beweging is, zelfs als het soms niet waarneembaar is. Niets kan stilstaan en de oude garde kan jullie onmogelijk voor altijd blijven beheersen. Iedere beschaving heeft een periode om te groeien en ervaringen op te doen en jullie geschiedenis laat zien dat jullie eerdere beschavingen uiteen zijn gevallen. Toch worden de geleerde lessen op onderbewust niveau verder meegedragen en jullie huidige beschaving werd opgedragen de cyclus af te maken zonder zichzelf te vernietigen. Zonder onze recente bemoeienis hadden jullie gemakkelijk kunnen falen en ons werd de bevoegdheid gegeven ervoor te zorgen dat zielen die klaar waren om te ascenderen die kans ook zouden krijgen. In de dualiteit komen en gaan de hoogte- en dieptepunten van jullie evolutie in overeenstemming met het niveau van het collectief bewustzijn. Nadat jullie de afgelopen tijd een echt dieptepunt hebben bereikt, hebben jullie vervolgens de pogingen overwonnen om jullie klein te houden en zijn jullie goed op weg naar een succesvolle afsluiting.

Jullie praten vaak over mensen die in hun eigen kleine wereldje leven, maar dat is volkomen acceptabel in deze tijd. Houd vast aan waar je in gelooft, laat uitwendige invloeden je hierin niet ontmoedigen en houd je doelstellingen helder voor ogen. Op deze manier creëer je een uitwendige bescherming die je in de wereld laat zijn, maar niet van de wereld en dat is perfect en goed om naar te streven. Het betekent niet dat je je niet bezig kunt houden met zaken die je interesse hebben, maar wees er gewoon zeker van dat ze een hoge trilling hebben. Alles van lagere trilling moet nu worden losgelaten worden als onderdeel van jullie persoonlijke reiniging en dat is ook van toepassing op jullie gedachten. Houd ze puur en zuiver, omdat je datgene naar je toetrekt waar je mee bezig bent. Denk in Ascentie en wees zoveel mogelijk de persoon die je verwacht te zijn.

De mensen die niet in Ascentie geloven of in de profetieën van het nieuwe tijdperk in zijn algemeenheid proberen dit alles vaak belachelijk te maken totdat ze met de feiten worden geconfronteerd. Het is aan jullie dergelijk commentaar gewoon te laten gaan en door je niet te laten ontmoedigen tonen jullie je krachtige innerlijke weten. Lichtwezens gebruiken hun kennis niet om een andere ziel niet te overtuigen. Eenieder zal uiteindelijk zijn of haar eigen pad vinden en dat is duidelijk de beste weg. Niets zal aan jullie worden opgedrongen maar wordt eenvoudigweg met jullie instemming aan jullie voorgelegd.

Weldra zullen jullie merken dat jullie bewustzijnsniveaus opmerkelijk stijgen en zullen jullie zonder twijfel weten dat de vooruitgang zich versnelt. Hierdoor kunnen jullie in vertrouwen aan 2012 beginnen vanuit de wetenschap dat jullie goed op weg zijn naar volledig bewustzijn. Jullie zullen dan beseffen hoezeer jullie niveaus voorheen werden afgevlakt, zodat jullie letterlijk in het duister vast zaten. Sommige zielen ploeteren nog steeds op een laag niveau voort maar zij zijn zich ervan bewust dat er iets vreemds plaatsvindt waardoor ze zich ongemakkelijk voelen. Hun toestand wordt niet genegeerd en zij krijgen mogelijkheden om de waarheid te zoeken en wanneer ze eenmaal interesse tonen wordt hen meer hulp gegeven.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben blij dat de berichten voor veel mensen behulpzaam blijken te zijn.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later