Contact: Gebrek aan mediaberichtgeving demonstraties (1-7)

0
Luister naar dit Artikel

De zaken zijn bijna afgerond, aangezien de voorbereidingen om tot disclosure te komen zich in een vergevorderd stadium bevinden. Wanneer met de oude garde wordt onderhandeld zijn hun woorden spijtig genoeg niet te vertrouwen, maar gelukkig kunnen we hun gedachten lezen als we bij hen zijn. Dat is handig want we beseffen dat de uitgeoefende druk greep op ze krijgt en plotseling zijn ze bezorgd over hun toekomst. Het vertrouwen van de daders van ernstige misdrijven tegen de mensheid om overal mee weg te komen wankelt.


Steun World Unity: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en de leugens aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden. Klik hier om te Doneren


We hebben een uitweg aangeboden zodat we verder kunnen gaan met de vele noodzakelijke taken. Een uitweg is niet hetzelfde als het vermijden van gerechtigheid, maar we verplaatsen ze naar een veilige plek om ze bij iedereen uit de buurt te houden tot zij zich voor hun misdaden verantwoorden. Natuurlijk zullen heel veel mensen hevig geschokt zijn wanneer ze de waarheid onder ogen zien, maar we zullen duidelijk maken dat we wraak niet door de vingers zien en dat elke vorm van geweld wordt verafschuwd. We kunnen jullie vertellen dat er genoeg gaande zal zijn om jullie aandacht bij de toekomstige taken te houden. We zouden niet willen dat jullie je energie of tijd aan zinloze acties zouden besteden, terwijl er zoveel in positieve zin te doen zal zijn.

Jullie zullen gemerkt hebben dat er, ondanks het gebrek aan berichtgeving door jullie media, een groeiende onrust in de wereld is. Demonstraties nemen toe en worden, ongeacht wat voor oppositie ze tegenkomen, breed gesteund. Vaak zijn het de autoriteiten die hardhandig zijn en geweld gebruiken, waarmee ze zichzelf hinderen en alleen vergelding aanmoedigen. We vragen ons af wanneer de mens zal leren dat vrede middels dialoog en gezond verstand wordt bereikt. Wat dit alles laat zien, is dat de mensen beseft hebben dat de uiteindelijke macht bij hen ligt.

Om welke andere reden kiezen jullie je vertegenwoordigers dan om jullie opvattingen te weerspieglen en uit te voeren, met de verwachting dat actie wordt ondernomen. Als jullie door middel van je stem geen steun kunnen krijgen is dat betreurenswaardig waardoor wordt gekozen voor anderen middelen. In de toekomst zullen dergelijke problemen niet bestaan omdat de mensen die jullie vertegenwoordigen dan op basis van hun geschiktheid worden geselecteerd. Dat betekent voldoende ontwikkeld om in overeenstemming met universele wetgeving te handelen en alle mensen met evenveel liefde en respect te behandelen.

Naarmate de tijd vordert richting Ascentie zullen de veranderingen in jullie bewustzijnsniveaus heel opmerkelijk worden. Dat op zichzelf zal zorgen voor meer harmonie en minder tegenstrijdige activiteiten. Uit de chaos ontstaat een gelukkig leven dat zal worden gebruikt om de banden door te snijden met alles wat van het oude paradigma overblijft en geen plaats kan hebben in de nieuwe tijd. Jullie zullen binnenkort zien dat heel weinig van wat jullie als vanzelfsprekend aannamen in de toekomst nog van dienst zal zijn. Alles wordt omhoog getild en het juk van slavernij wordt verwijderd. Dat kan dramatisch klinken maar wij verzekeren jullie dat zoveel rechten zijn weggegeven, terwijl je er geen besef van had dat het gebeurde. Echte vrijheid moeten jullie nog gaan ervaren maar het komt en de eerste veranderingen zullen voor Ascentie plaatsvinden, want alle draconische wetten om jullie onder controle te houden worden opgeheven. Jullie hoeven nauwelijks over de nieuwe wetten te worden geïnformeerd omdat ze allemaal rond onvoorwaardelijke liefde draaien.

Wat nu misschien voelt als iets buiten jullie bereik, zal mettertijd gemakkelijker worden en vooral als jullie merken dat de mensen om je heen ook snel in positief opzicht veranderen. Vanwege de toename in instromende energieën zullen de voortdurende veranderingen in bewustzijn een meer harmonieuze relatie met elkaar krijgen. Indien mogelijk zouden jullie moeten proberen betere relaties te ontwikkelen terwijl je afstevent op Ascentie. Jullie zouden dit als een zelf opgelegde test kunnen gebruiken om te zien hoe jullie vorderen. Onder alle omstandigheden kalm blijven wordt niet gemakkelijk, maar met jullie kennis en inzicht hebben jullie een voorsprong op veel anderen. Dat zal anderen aanmoedigen je voorbeeld te volgen en jullie zullen je steentje bijdragen bij het stichten van vrede op Aarde.

Jullie zullen merken dat de atmosfeer aan boord van onze ruimteschepen op ons niveau erg rustgevend en verheffend is. We hebben niets dat onenigheid creëert en alles verloopt met een aanhoudend gevoel van plezier en geluk. Niets van wat wij gebruiken geeft bijvoorbeeld schadelijke energieën af en dat is inclusief het natuurlijke licht dat van het schip afkomstig is. Feitelijk zijn alle bronnen schoon en werken met energie die vrijelijk beschikbaar is. Onze schepen worden beschermd tegen wat anders schadelijke straling zou zijn. De schepen hebben ook een natuurlijk bewustzijnsniveau en zijn in staat om automatisch met deze problemen om te gaan. Zelfs jullie wetenschappers begrijpen dergelijke mogelijkheden, doordat zij gevangen genomen of gecrashte schepen weer in elkaar hebben gezet. Daardoor weten jullie niet meer zeker naar welk voertuig jullie in de lucht kijken en dit verklaart enkele ongebruikelijke incidenten, waaronder ontvoeringen of verminkingen van vee.

We zien liever dat jullie je op de directe toekomst concentreren en daar op voorbereid blijven. Wat er om jullie heen gebeurt, zal aan jullie worden uitgelegd wanneer wij vrijelijk kunnen landen en contact met jullie kunnen maken. Natuurlijk doen we dat al duizenden jaren, maar officiële erkenning van onze aanwezigheid is belangrijk voor ons plan. We moeten welkom zijn en in staat om ons veilig tussen jullie te bewegen, want we willen zeer zeker een vreedzame relatie met jullie. Momenteel is het onmogelijk in verband met het gevaar dat jullie anders zouden lopen. Wij nemen onze verantwoordelijkheden heel serieus en zouden niet willen riskeren jullie bij schermutselingen met de gevestigde orde te betrekken. Het wordt zeer binnenkort geregeld en wij kijken echt uit naar een groot feest waarbij we jullie eindelijk op Aarde kunnen ontmoeten.

De contacten die de door ons gewenste bekendmaking zullen maken zijn er al lang. Er is een uiterste datum waarop we zaken zullen moeten gaan versnellen en mogelijk zullen we hier zelf in moeten interveniëren. Men heeft liever dat we in overeenstemming met jullie protocol handelen, maar de tijd snelt voort en wij zijn volledig klaar om met onze plannen verder te gaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij zijn één van een aantal verschillende beschavingen die lid zijn van de Galactische Federatie en wachten om tot de eersten te behoren die op Aarde landen als onderdeel van First Contact. In de tussentijd sturen wij onze liefde.

English text here

Bron: ET First Contact

Share.

In tegenstelling tot de reguliere media hebben wij geen inkomsten uit advertenties en ook ontvangen wij geen subsidies van de overheid. Om te bestaan zijn wij volledig afhankelijk van de donaties van onze lezers!

Een gulle donatie verzekert dat we ook in 2024 iedereen van het echte nieuws kunnen blijven voorzien!


<< Klik hier om te doneren >>

 

Misschien later